Các công ty của Các công ty Brazil hoạt động trong một ngành: công ty điện lực

Danh sách sau có Các công ty Brazil hoạt động trong cùng ngành, công ty điện lực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DUKE ENERGY DRN hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PINNACLE WESDRN, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NEXT34NEXTERA ENERDRN
Chứng chỉ lưu ký
835,8 B BRL104,55 BRL+2,64%3040,1923.233,330,00 BRL+4,65%1,65%Công ty dịch vụ công cộng
DUKB34DUKE ENERGY DRN
Chứng chỉ lưu ký
463,147 B BRL598,80 BRL−0,40%150,3529.352,940,02 BRL+22,16%2,29%Công ty dịch vụ công cộng
N1GG34NATIONAL GRIDRN
Chứng chỉ lưu ký
333,847 B BRL57,900 BRL+1,01%60,2616,083,60 BRL−3,03%6,01%Công ty dịch vụ công cộng
A1EP34AMERICAN ELEDRN
Chứng chỉ lưu ký
277,533 B BRL262,60 BRL+0,30%5952,039,7227,03 BRL+38,10%3,68%Công ty dịch vụ công cộng
S1RE34SEMPRA DRN
Chứng chỉ lưu ký
275,422 B BRL109,01 BRL0,00%2015,254,8022,70 BRL+15,38%3,12%Công ty dịch vụ công cộng
D1OM34DOMINION ENEDRN
Chứng chỉ lưu ký
242,295 B BRL143,50 BRL+0,10%10,0415,039,55 BRL+32,53%5,15%Công ty dịch vụ công cộng
E1XC34EXELON CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
202,293 B BRL200,81 BRL−0,32%342,1417.614,910,01 BRL−2,56%2,52%Công ty dịch vụ công cộng
E1TR34ENTERGY CORPDRN
Chứng chỉ lưu ký
132,293 B BRL306,59 BRL+6,15%507,136,1150,16 BRL+79,92%4,02%Công ty dịch vụ công cộng
E1SE34EVERSOURCE EDRN
Chứng chỉ lưu ký
121,402 B BRL163,68 BRL+1,79%10,04−5,93 BRL−128,04%4,50%Công ty dịch vụ công cộng
A1EE34AMEREN CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
112,71 B BRL201,00 BRL+6,05%10,019,2021,85 BRL+3,30%3,43%Công ty dịch vụ công cộng
N1RG34NRG ENERGY IDRN
Chứng chỉ lưu ký
89,405 B BRL431,58 BRL+1,94%100,0411,9236,22 BRL2,04%Công ty dịch vụ công cộng
ELET3ELETROBRAS ON N1
88,277 B BRL37,25 BRL−1,56%6,811 M1,0519,551,91 BRL+111,29%1,07%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
A1ES34AES CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
69,48 B BRL99,40 BRL+2,47%1,013 K33,6527,393,63 BRL3,86%Công ty dịch vụ công cộng
P1NW34PINNACLE WESDRN
Chứng chỉ lưu ký
52,261 B BRL229,10 BRL+11,16%61,429,9523,03 BRL+11,14%4,25%Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
38,312 B BRL32,80 BRL−1,35%2,282 M1,876,744,87 BRL+0,31%10,64%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EQTL9EQUATORIAL ON REC NM
Chứng chỉ lưu ký
37,641 B BRL32,000 BRL−2,44%4000,09Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3EQUATORIAL ON NM
37,641 B BRL32,74 BRL−1,24%3,916 M0,5417,321,89 BRL+119,37%1,36%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EGIE3ENGIE BRASILON NM
37,451 B BRL45,51 BRL−0,85%857,9 K0,828,775,19 BRL+45,92%5,09%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
CMIG3CEMIG ON N1
32,986 B BRL12,95 BRL−0,08%95,7 K0,806,711,93 BRL+36,79%9,40%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CPLE3COPEL ON N2
29,23 B BRL9,03 BRL−1,10%5,15 M0,9312,190,74 BRL+88,74%3,78%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NEOE3NEOENERGIA ON NM
22,54 B BRL18,53 BRL−0,22%773,3 K0,785,143,60 BRL−7,34%5,30%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENEV3ENEVA ON NM
20,356 B BRL12,65 BRL−1,56%4,93 M0,84−0,04 BRL−113,60%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TRPL3TRAN PAULISTON N1
18,193 B BRL31,93 BRL−0,84%2,3 K0,667,694,15 BRL+10,83%6,84%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ENMT3ENERGISA MT ON
17,748 B BRL85,00 BRL+1,56%1000,1412,186,98 BRL+42,49%3,91%Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3ENERGISA ON N2
16,345 B BRL14,13 BRL−3,62%2,4 K0,5712,531,13 BRL+5,30%2,32%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EQPA3EQTL PARA ON
16,304 B BRL7,18 BRL−2,71%10,1 K3,407,111,01 BRL+33,87%10,30%Công ty dịch vụ công cộng
REDE3REDE ENERGIAON
14,709 B BRL6,93 BRL−0,57%1,9 K1,157,860,88 BRL+39,60%8,40%Công ty dịch vụ công cộng
ALUP3ALUPAR ON N2
9,984 B BRL10,93 BRL+0,18%6,9 K0,7714,370,76 BRL+0,94%3,64%Công ty dịch vụ công cộng
CEEB3COELBA ON
7,102 B BRL39,74 BRL−0,90%1000,195,766,90 BRL+11,74%12,98%Công ty dịch vụ công cộng
AESB3AES BRASIL ON NM
6,966 B BRL11,390 BRL0,00%1,092 M0,24581,120,02 BRL−91,50%0,66%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
4,114 B BRL25,50 BRL0,00%2000,155,434,70 BRL+13,93%9,33%Công ty dịch vụ công cộng
ORVR3ORIZON ON NM
3,602 B BRL42,950 BRL−1,08%240,7 K0,5332,171,33 BRL0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CSRN3COSERN ON
3,488 B BRL21,00 BRL+1,60%2,7 K2,145,893,56 BRL0,00%6,74%Công ty dịch vụ công cộng
CLSC3CELESC ON N2
2,845 B BRL70,01 BRL−0,00%5001,664,7314,80 BRL+14,48%6,47%Công ty dịch vụ công cộng
CBEE3AMPLA ENERG ON
2,54 B BRL10,00 BRL+2,04%2000,87−0,65 BRL−13,69%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
GEPA3GER PARANAP ON
2,443 B BRL26,04 BRL+0,15%1000,437,203,62 BRL−29,45%16,13%Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3LIGHT S/A ON NM
1,621 B BRL4,18 BRL−3,91%818,5 K1,220,00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
CCEBR3CEB ON
1,396 B BRL20,38 BRL+1,24%2,3 K0,648,412,42 BRL−16,71%8,88%Công ty dịch vụ công cộng
CEED3CEEE-D ON
892,687 M BRL13,05 BRL−14,20%1000,37−6,73 BRL−90,21%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
LLIPR3ELETROPAR ON
569,656 M BRL48,42 BRL−0,41%1000,5232,441,49 BRL−34,99%0,80%Công ty dịch vụ công cộng
AAFLT3AFLUENTE T ON
454,841 M BRL7,21 BRL−0,28%3000,5517,750,41 BRL−34,68%6,31%Công ty dịch vụ công cộng
RRNEW3RENOVA ON N2
222,041 M BRL0,90 BRL−1,10%39,5 K0,671,610,56 BRL−94,32%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
RRNEW11RENOVA UNT N2
2,80 BRL+4,87%13 K1,25Công ty dịch vụ công cộng
ALUP11ALUPAR UNT N2
31,22 BRL−0,89%659,1 K0,65Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11ENERGISA UNT N2
45,63 BRL−2,75%4,357 M2,24Công ty dịch vụ công cộng