Các công ty của Các công ty Brazil hoạt động trong một ngành: tập đoàn công nghiệp

Danh sách sau có Các công ty Brazil hoạt động trong cùng ngành, tập đoàn công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NEWELL BRANDDRN hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như EMBPAR S/A ON, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
N1WL34NEWELL BRANDDRN
Chứng chỉ lưu ký
14,874 B BRL36,71 BRL−2,05%712,23−3,58 BRL−149,29%4,37%Sản xuất Chế tạo
EEPAR3EMBPAR S/A ON
88,123 M BRL5,930 BRL+0,51%7,2 K0,585,521,07 BRL−77,34%48,69%Sản xuất Chế tạo