Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
3120.418B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.962K
Khối lượng
+2.83%
Thay đổi
+10.93%
Hiệu suất Tháng
+30.43%
Hiệu suất Năm
+30.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A1MT34APPLIED MATEDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
73.82 BRL+1.05%10.00618.746B BRLSản xuất Chế tạo
C1RR34CARRIER GLOBDRN
Chứng chỉ lưu ký
64.560 BRL+0.47%10.07215.293B BRLSản xuất Chế tạo
FRIO3METALFRIO ON NM
101.50 BRL+6.84%1K0.32416.836M BRL−25.20 BRL+41.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
GEOO34GE DRN
Chứng chỉ lưu ký
599.58 BRL+0.16%30.00654.644B BRLSản xuất Chế tạo
I1RP34TRANE TECH DRN
Chứng chỉ lưu ký
552.97 BRL+1.89%10.02253.302B BRLSản xuất Chế tạo
I1TW34ILLINOIS TOODRN
Chứng chỉ lưu ký
293.40 BRL−0.26%600.27359.889B BRLSản xuất Chế tạo
I2RS34INGERSOLL RDDRN
Chứng chỉ lưu ký
58.100 BRL+25.57%30.00142.788B BRLSản xuất Chế tạo
L1RC34LAM RESEARCHDRN
Chứng chỉ lưu ký
79.84 BRL+0.86%10.00465.938B BRL23482.350.00 BRL−19.05%0.71%Sản xuất Chế tạo
LUPA3LUPATECH ON NM
2.17 BRL+0.46%25.7K0.0588.341M BRL0.00%Sản xuất Chế tạo
NORD3NORDON MET ON
3.79 BRL−2.82%2000.3625.095M BRL−1.13 BRL+6.55%0.00%Sản xuất Chế tạo
P1HC34PARKER-HANNIDRN
Chứng chỉ lưu ký
529.84 BRL+10.22%2362.55274.83B BRLSản xuất Chế tạo
R2RX34REGALREXNORDDRN
Chứng chỉ lưu ký
31.390 BRL−4.91%3.19K3.1639.253B BRLSản xuất Chế tạo
ROMI3ROMI ON NM
12.76 BRL−0.08%27.1K0.101.133B BRL5.522.31 BRL+8.67%6.41%Sản xuất Chế tạo
TUPY3TUPY ON NM
25.72 BRL+0.08%51.1K0.113.705B BRL9.182.80 BRL−21.03%4.34%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
X1YL34XYLEM INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
249.00 BRL+0.63%60.88125.158B BRLSản xuất Chế tạo