Nhà phân phối Y tế (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
611.357B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.033K
Khối lượng
+2.73%
Thay đổi
+8.06%
Hiệu suất Tháng
+16.65%
Hiệu suất Năm
+10.54%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
B1SX34BOSTON SCIENDRN
Chứng chỉ lưu ký
273.24 BRL+0.90%60.43404.335B BRL66643.900.00 BRL+95.24%0.00%Dịch vụ Phân phối
C1CO34CENCORA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
497.350 BRL+6.49%110.38201.575B BRLDịch vụ Phân phối
DMVF3D1000VFARMA ON NM
5.20 BRL0.00%52.8K0.83263.135M BRL17.470.30 BRL−35.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PFRM3PROFARMA ON NM
5.30 BRL+2.26%858.315K2.01664.55M BRL13.970.38 BRL−46.69%2.72%Dịch vụ Phân phối
VVEO3VIVEO ON NM
14.000 BRL−1.27%1.362M1.144.519B BRL24.630.57 BRL−41.83%1.98%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh