Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

50
Cổ phiếu
11576.003B
Giá trị vốn hóa thị trường
535.858K
Khối lượng
+0.22%
Thay đổi
+3.52%
Hiệu suất Tháng
−10.97%
Hiệu suất Năm
−12.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABEV3AMBEV S/A ON
13.58 BRL+1.42%22.973M0.91210.886B BRL14.270.95 BRL+15.22%4.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ABUD34AB INBEV DRN
Chứng chỉ lưu ký
51.25 BRL−0.41%100.93614.569B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA3ALPARGATAS ON N1
9.70 BRL−2.02%3000.106.352B BRL−0.42 BRL−157.15%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ARZZ3AREZZO CO ON NM
60.14 BRL+1.21%1.286M0.646.562B BRL17.823.37 BRL−12.61%2.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
B1TI34BRITISH AMERDRN
Chứng chỉ lưu ký
31.650 BRL−0.57%8840.48353.013B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
B2YN34BEYOND MEAT DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.620 BRL−4.14%7.483K0.912.141B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BRFS3BRF SA ON NM
14.50 BRL+3.28%18.597M1.3023.565B BRL−3.31 BRL−198.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
C1AG34CONAGRA BRANDRN
Chứng chỉ lưu ký
136.50 BRL−1.61%10.1266.817B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
C1PB34CAMPBELL SOUDRN
Chứng chỉ lưu ký
197.80 BRL−1.59%20.0160.094B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
C2CA34FEMSA SAB CVDRN
Chứng chỉ lưu ký
87.840 BRL−0.36%30.2322.392B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CAMB3CAMBUCI ON
9.35 BRL−0.95%60.7K0.59399.077M BRL5.111.83 BRL+23.09%2.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CLXC34CLOROX CO DRN
Chứng chỉ lưu ký
168.74 BRL+7.14%563.4685.904B BRL210925.010.00 BRL−81.40%2.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COCA34COCA COLA DRN
Chứng chỉ lưu ký
47.85 BRL+0.31%15.589K0.551.242T BRL22785.710.00 BRL+5.00%2.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COLG34COLGATE DRN
Chứng chỉ lưu ký
53.90 BRL+0.19%2190.38312.187B BRL70.610.76 BRL−54.90%1.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DEOP34DIAGEO PL DRN
Chứng chỉ lưu ký
38.65 BRL−1.18%230.00390.731B BRL3789.220.01 BRL+1940.00%2.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELCI34ESTEE LAUDERDRN
Chứng chỉ lưu ký
25.12 BRL+0.44%3.075K0.43217.463B BRL3140.000.01 BRL+196.30%1.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FMXB34FEMSA DRN
Chứng chỉ lưu ký
610.00 BRL−1.51%120.13132.692B BRL115.255.29 BRL1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
G1MI34GENERAL MILLDRN
Chứng chỉ lưu ký
315.84 BRL+0.51%21.05185.907B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
GRND3GRENDENE ON EDJ NM
6.49 BRL−0.31%970.2K0.725.873B BRL11.320.57 BRL−13.22%22.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
H1BI34HANESBRANDS DRN
Chứng chỉ lưu ký
18.20 BRL−2.57%120.066.475B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
H1RL34HORMEL FOODSDRN
Chứng chỉ lưu ký
160.32 BRL0.00%20.0287.737B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
HSHY34HERSHEY CO DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
187.15 BRL+1.29%10.02192.243B BRL19909.570.01 BRL+17.50%1.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
I1FF34FLAVOR FLAGRDRN
Chứng chỉ lưu ký
183.40 BRL+0.49%1K0.4793.607B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
JBSS3JBS ON NM
23.22 BRL+1.09%8.491M0.9350.95B BRL42.700.54 BRL−93.75%8.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
K1EL34KELLANOVA DRN
Chứng chỉ lưu ký
128.44 BRL−1.50%1716.7389.865B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
KHCB34KRAFT HEINZ DRN
Chứng chỉ lưu ký
42.80 BRL+0.12%2020.19210.178B BRL13806.450.00 BRL+138.46%3.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KMBB34KIMBERLY CL DRN
Chứng chỉ lưu ký
591.00 BRL+0.88%1002.72202.914B BRL22.3026.50 BRL−3.94%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
L1WH34LAMB WESTON DRN
Chứng chỉ lưu ký
239.52 BRL+1.73%10.0170.551B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
M1KC34MCCORMICK DRN
Chứng chỉ lưu ký
79.83 BRL+0.29%1.524K3.7187.524B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
M1NS34MONSTER BEVEDRN
Chứng chỉ lưu ký
33.66 BRL−0.41%15.295K5.58281.516B BRL37400.000.00 BRL+28.57%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
34.66 BRL+0.43%1.127M0.7711.652B BRL20.831.66 BRL−9.00%0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MDLZ34MONDELEZ INTDRN
Chứng chỉ lưu ký
175.68 BRL−0.20%1.026K0.92478.015B BRL20668.230.01 BRL+44.07%1.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MEAL3IMC S/A ON NM
1.94 BRL+3.74%1.184M0.78533.778M BRL4.780.41 BRL0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MNDL3MUNDIAL ON
48.92 BRL−1.43%9000.66121.296M BRL0.13367.01 BRL0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOOO34ALTRIA GROUPDRN
Chứng chỉ lưu ký
202.99 BRL+1.50%50.16359.714B BRL8152.210.02 BRL+83.09%6.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MRFG3MARFRIG ON NM
9.30 BRL+1.97%9.647M0.898.291B BRL−3.32 BRL−140.64%24.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
NIKE34NIKE DRN
Chứng chỉ lưu ký
52.94 BRL+0.09%8220.13803.479B BRL33087.500.00 BRL−11.11%1.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTCO3GRUPO NATURAON NM
15.96 BRL−0.44%7.782M0.6322.228B BRL−1.80 BRL−92.79%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PEPB34PEPSICO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
55.09 BRL−0.11%2590.101.142T BRL27545.000.00 BRL−16.67%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PGCO34PG DRN
Chứng chỉ lưu ký
52.87 BRL+0.06%7460.241.75T BRL24031.820.00 BRL0.00%1.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PHMO34PHILIP MORRIDRN
Chứng chỉ lưu ký
230.45 BRL+0.29%20.03718.616B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
S1JM34THE JM SMUCKDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
272.20 BRL+1.50%20.0458.987B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
6.560 BRL+0.15%17.294M1.045.14B BRL16.970.39 BRL−9.25%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STZB34CONSTELLATIODRN
Chứng chỉ lưu ký
292.61 BRL+0.22%60.18214.736B BRL28408.740.01 BRL0.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TSNF34TYSON FOODS DRN
Chứng chỉ lưu ký
234.48 BRL−0.34%20.0182.491B BRL−0.01 BRL−118.75%2.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
U1AI34UNDER ARMOURDRN
Chứng chỉ lưu ký
35.56 BRL+0.68%30.0516.422B BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ULEV34UNILEVER DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
235.92 BRL+1.76%2420.79586.852B BRL13.5717.39 BRL+31.19%3.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VFCO34VF CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
40.80 BRL−1.64%330.3231.641B BRL−0.00 BRL−138.71%5.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VSTE3VESTE ON NM
13.70 BRL+3.01%11.1K1.411.509B BRL0.6720.34 BRL0.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VULC3VULCABRAS ON NM
20.01 BRL−0.84%203.7K0.414.963B BRL8.742.29 BRL+68.13%3.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh