Năng lượng Mỏ (Khu vực)

13
Cổ phiếu
3702.929B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.656M
Khối lượng
+2.05%
Thay đổi
−7.99%
Hiệu suất Tháng
+42.11%
Hiệu suất Năm
+17.81%
Hiệu suất YTD
           
CHVX34 CHEVRON DRN
75.952.11%1.57Bán31.705K2407994.651469.020B13049.120.0142595.00
COPH34 COPHILLIPS DRN
118.954.23%4.83Bán3.393K403597.35596.752B8846.510.019900.00
DMMO3 DOMMO ON
1.45-2.03%-0.03Mua14.251M20663225.00754.334M3.170.47
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
17.16-1.44%-0.25Bán1.953M33515196.004.581B3.375.18128.00
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
113.892.12%2.36Mua235.807K26856059.233.8928.6663000.00
OXYP34 OCCIDENT PTRDRN
151.502.34%3.46Bán7.808K1182912.00275.942B8508.050.0211678.00
PETR3 PETROBRAS ON N2
28.91-0.65%-0.19Bán15.528M448902916.00364.965B2.5311.5045532.00
PRIO3 PETRORIO ON NM
21.535.18%1.06Bán20.368M438529519.3717.268B7.002.93
PTCH34 PETROCHIN DRN ED
246.481.86%4.51Bán225422.56736.131B417173.00
RECV3 PETRORECSA ON NM
24.716.37%1.48Bán2.418M59761132.586.795B9.572.44
RPMG3 PET MANGUINHON
2.212.31%0.05Bán1.600K3536.00146.198M-7.33
RRRP3 3R PETROLEUMON NM
34.194.24%1.39Bán3.909M133638449.096.645B-1.18287.00
VLOE34 VALERO ENER DRN
273.950.12%0.33Bán29881637.10223.928B16384.430.029813.00
Tải thêm