PETROBRAS ON N2 PETR3

PETR3 BMFBOVESPA
PETR3
PETROBRAS ON N2 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PETR3 Biểu đồ

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
Petroleo Brasileiro SA Petrobras là một công ty dầu khí tổng hợp có trụ sở tại Braxin. Các hoạt động của Công ty được chia thành 5 lĩnh vực kinh doanh: Thăm dò và Sản xuất (E&P), tập trung vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất dầu thô, khí lỏng tự nhiên (NGL) và khí đốt tự nhiên ở Braxin và nước ngoài; Lọc, Vận chuyển và Tiếp thị, chủ yếu bao gồm việc lọc, hậu cần, vận chuyển và kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, xuất khẩu ethanol, cũng như khai thác và chế biến đá phiến sét; Khí và Điện, bao gồm vận chuyển và kinh doanh khí lỏng tự nhiên LNG và khí tự nhiên, cũng như sản xuất và kinh doanh điện; Phân phối, bán các sản phẩm dầu thông qua mạng lưới bán lẻ riêng và các kênh bán buôn, và Nhiên liệu sinh học, bao gồm sản xuất Dầu diesel sinh học và các sản phẩm cùng loại, cũng như các hoạt động liên quan đến ethanol. Công ty hoạt động tại Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á và Châu Âổng