Vận chuyển (Khu vực)

30
Cổ phiếu
4146.750B
Giá trị vốn hóa thị trường
252.167K
Khối lượng
−0.21%
Thay đổi
−2.87%
Hiệu suất Tháng
+15.49%
Hiệu suất Năm
+9.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALL34AMERICAN AIRDRN
Chứng chỉ lưu ký
63.40 BRL−1.89%1.316K1.6242.265B BRL3372.340.02 BRL0.00%Vận chuyển
CCRO3CCR SA ON NM
12.20 BRL−3.40%8.749M0.7425.513B BRL19.120.64 BRL−66.03%2.61%Vận chuyển
Mua
CNIC34CANAD NATIONDRN
Chứng chỉ lưu ký
22.60 BRL−1.65%70.02353.75B BRL1496.690.02 BRL42.45%1.54%Vận chuyển
CPRL34CANAD KANSASDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
93.96 BRL1.95%1410.30344.384B BRL21354.550.00 BRL46.67%0.55%Vận chuyển
CSXC34CSX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
79.32 BRL2.93%1.774K5.99310.874B BRL15552.940.01 BRL8.51%0.95%Vận chuyển
D2AS34DOORDASH INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
26.430 BRL0.49%4200.41158.516B BRLVận chuyển
DEAI34DELTA DRN
Chứng chỉ lưu ký
182.70 BRL−1.83%10.00118.988B BRL7741.530.02 BRL461.90%0.18%Vận chuyển
E1XP34EXPEDITORS IDRN
Chứng chỉ lưu ký
285.89 BRL2.10%643.4886.09B BRLVận chuyển
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
7.25 BRL−4.86%6.799M1.245.301B BRL10.740.68 BRL184.41%0.10%Vận chuyển
Mua
FDXB34FEDEX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
1343.61 BRL−0.27%2040.66338.174B BRL16149.160.08 BRL15.72%1.20%Vận chuyển
HBSA3HIDROVIAS ON NM
4.210 BRL−3.66%20.026M2.473.323B BRL42.960.10 BRL0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
JSLG3JSL ON NM
8.06 BRL−1.23%224.5K1.422.323B BRL6.161.31 BRL76.34%5.54%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LOGN3LOG-IN ON NM
40.13 BRL−2.97%95.3K1.874.378B BRL11.123.61 BRL131.83%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
MRSA3BMRS LOGISTICA
25.06 BRL0.00%1.4K2.868.621B BRL8.402.98 BRL106.05%2.33%Vận chuyển
P2CF34GP AEROPACIFDRN
Chứng chỉ lưu ký
5.900 BRL0.34%160.0243.035B BRLVận chuyển
PORT3WILSON SONS ON NM
13.840 BRL−1.07%310.7K0.746.155B BRL16.730.83 BRL62.82%3.35%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PSVM11PORTO VM TPR
4.89 BRL−4.12%8000.9127.2B BRL0.00 BRL100.00%0.00%Vận chuyển
R1YA34RYANAIR HOLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
60.900 BRL−2.12%74160.7495.589B BRLVận chuyển
RAIL3RUMO S.A. ON NM
21.67 BRL−3.43%15.72M0.9841.604B BRL51.050.42 BRL0.29%Vận chuyển
Sức mua mạnh
S1YY34SYSCO CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
165.00 BRL−3.31%100.01166.976B BRLVận chuyển
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
0.530 BRL−8.62%9.176M0.88120.052M BRL−2.02 BRL−405.44%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SIMH3SIMPAR ON NM
8.120 BRL−4.58%5.396M1.501.929B BRL32.780.25 BRL−72.45%1.85%Vận chuyển
Sức mua mạnh
STBP3SANTOS BRP ON NM
8.11 BRL−3.57%5.77M1.757.264B BRL18.860.43 BRL−1.22%4.86%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TGMA3TEGMA ON NM
24.73 BRL−2.25%125.9K0.781.668B BRL8.852.79 BRL63.31%6.25%Vận chuyển
Mua
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
3.99 BRL−3.86%96.1K2.36172.252M BRL−4.95 BRL−250.34%17.70%Vận chuyển
U1AL34UNITED AIRLIDRN
Chứng chỉ lưu ký
104.61 BRL−0.83%50.0169.257B BRL5053.620.02 BRL0.00%Vận chuyển
U1BE34UBER TECH INDRN
Chứng chỉ lưu ký
57.17 BRL−0.95%13.971K2.11473.608B BRL−0.00 BRL95.45%0.00%Vận chuyển
UPAC34UNIONPACIFICDRN
Chứng chỉ lưu ký
256.10 BRL−0.40%60.00626.587B BRL18035.210.01 BRL0.71%1.71%Vận chuyển
UPSS34UPS DRN
Chứng chỉ lưu ký
49.54 BRL1.33%2.413K0.87672.289B BRL13389.190.00 BRL−9.76%2.80%Vận chuyển
Z1TO34ZTO EXPRESS DRN
Chứng chỉ lưu ký
30.440 BRL−6.85%2.46K18.0998.434B BRLVận chuyển