Vận chuyển (Khu vực)

31
Cổ phiếu
4071.107B
Giá trị vốn hóa thị trường
342.803K
Khối lượng
−0.09%
Thay đổi
−0.13%
Hiệu suất Tháng
+7.82%
Hiệu suất Năm
+2.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AALL34AMERICAN AIRDRN
Chứng chỉ lưu ký
74.23 BRL1.20%0.88 BRL
Mua
221.633K BRL48.784B BRL5666.410.01 BRL129.7K
C1HR34CH ROBINSON DRN
Chứng chỉ lưu ký
24.28 BRL−1.42%−0.35 BRL
Bán Mạnh
42810.39K BRL57.149B BRL4259.060.01 BRL17.399K
CCRO3CCR SA ON NM
14.15 BRL2.09%0.29 BRL
Sức mua mạnh
7.84M110.937M BRL28.583B BRL21.820.65 BRL18.086K
CNIC34CANAD NATIONDRN
Chứng chỉ lưu ký
24.89 BRL2.01%0.49 BRL
Theo dõi
125 BRL390.818B BRL1605.810.02 BRL23.971K
CPRL34CANAD KANSASDRN
Chứng chỉ lưu ký
95.02 BRL−6.47%−6.57 BRL
Bán Mạnh
5475 BRL367.401B BRL24364.100.00 BRL12.824K
DEAI34DELTA DRN
Chứng chỉ lưu ký
183.38 BRL−0.01%−0.02 BRL
Mua
3K550.14K BRL119.532B BRL12064.470.02 BRL95K
E1XP34EXPEDITORS IDRN
Chứng chỉ lưu ký
281.59 BRL−0.79%−2.24 BRL
Mua
3845 BRL87.498B BRL
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.95 BRL4.35%0.29 BRL
Sức mua mạnh
6.398M44.463M BRL4.835B BRL14.110.49 BRL4.875K
FDXB34FEDEX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
1096.54 BRL0.49%5.34 BRL
Bán
205224.791K BRL280.074B BRL18367.500.06 BRL249K
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.440 BRL4.24%0.140 BRL
Sức mua mạnh
5.721M19.681M BRL2.616B BRL−0.03 BRL
J1BH34JB HUNT TRANDRN
Chứng chỉ lưu ký
24.72 BRL0.32%0.08 BRL
Bán
5124 BRL89.892B BRL
JSLG3JSL ON NM
8.42 BRL0.24%0.02 BRL
Mua
274.4K2.31M BRL2.397B BRL12.170.69 BRL
LOGN3LOG-IN ON NM
51.03 BRL−0.66%−0.34 BRL
Mua
165.1K8.425M BRL5.401B BRL13.953.66 BRL
N1SC34NORFOLK SOUTDRN
Chứng chỉ lưu ký
276.11 BRL6.71%17.35 BRL
Mua
2.008K554.429K BRL246.937B BRL
P2CF34GP AEROPACIFDRN
Chứng chỉ lưu ký
6.150 BRL1.15%0.070 BRL
Bán
32197 BRL45.612B BRL
PORT3WILSON SONS ON NM
10.840 BRL2.17%0.230 BRL
Sức mua mạnh
1.611M17.46M BRL4.759B BRL17.740.62 BRL
PSVM11PORTO VM TPR
Quỹ ETF
5.09 BRL1.80%0.09 BRL
Mua
2.4K12.216K BRL27.147B BRL−0.00 BRL
R1YA34RYANAIR HOLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
62.580 BRL−3.96%−2.580 BRL
Mua
4250 BRL103.867B BRL
RAIL3RUMO S.A. ON NM
22.63 BRL3.00%0.66 BRL
Sức mua mạnh
24.898M563.444M BRL41.94B BRL64.180.35 BRL8.5K
S1OU34SOUTHWEST AIDRN
Chứng chỉ lưu ký
149.85 BRL1.67%2.46 BRL
Bán
1150 BRL89.919B BRL
S1YY34SYSCO CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
179.80 BRL1.02%1.82 BRL
Theo dõi
5K899K BRL184.952B BRL
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
1.470 BRL3.52%0.050 BRL
Bán
7.254M10.664M BRL304.832M BRL−1.13 BRL
SEQL9SEQUOIA LOG ON REC NM
Chứng chỉ lưu ký
1.490 BRL4.93%0.070 BRL
Sức mua mạnh
8001.192K BRL304.832M BRL
SIMH3SIMPAR ON NM
9.700 BRL1.25%0.120 BRL
Mua
2.965M28.764M BRL2.199B BRL27.890.36 BRL43K
STBP3SANTOS BRP ON NM
10.20 BRL−0.68%−0.07 BRL
Sức mua mạnh
6.894M70.318M BRL8.81B BRL23.210.44 BRL3.264K
TGMA3TEGMA ON NM
22.86 BRL0.75%0.17 BRL
Mua
166.9K3.815M BRL1.507B BRL8.612.66 BRL
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
3.30 BRL0.92%0.03 BRL
Mua
103.2K340.56K BRL136.972M BRL−0.90 BRL4.24K
U1AL34UNITED AIRLIDRN
Chứng chỉ lưu ký
120.62 BRL−0.01%−0.01 BRL
Mua
1.6K192.992K BRL79.932B BRL7988.080.02 BRL92.8K
U1BE34UBER TECH INDRN
Chứng chỉ lưu ký
49.12 BRL2.61%1.25 BRL
Mua
90244.306K BRL404.054B BRL−0.00 BRL32.8K
UPAC34UNIONPACIFICDRN
Chứng chỉ lưu ký
240.40 BRL−3.41%−8.48 BRL
Bán Mạnh
2481 BRL608.654B BRL16465.750.01 BRL30.717K
UPSS34UPS DRN
Chứng chỉ lưu ký
52.92 BRL0.38%0.20 BRL
Bán
3159 BRL735.09B BRL13230.000.00 BRL536K