Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: Beverages: Non-Alcoholic

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, Beverages: Non-Alcoholic. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BEVBEVCANNA ENTERPRISES INC.
1.000 CAD0.00%3.08K1.771.617M CAD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CNTRCENTR BRANDS CORP.
0.015 CAD0.00%90.09K2.741.737M CAD−0.07 CAD−35.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FITKOIOS BEVERAGE CORP.
0.005 CAD0.00%5.125K0.02710.471K CAD−0.08 CAD+87.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FLOWFLOW BEVERAGE CORP
0.250 CAD−3.85%2.36K0.1114.417M CAD−0.72 CAD+18.03%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GURUGURU ORGANIC ENERGY CORP
2.26 CAD−0.88%2000.0568.518M CAD−0.38 CAD+30.42%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HILLHILL INC
0.51 CAD−12.07%5000.241.801M CAD−0.56 CAD+38.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JSDAJONES SODA CO
0.360 CAD+9.09%1.5K0.0338.247M CAD−0.07 CAD+34.11%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LAS.ALASSONDE INDUSTRIES INC
150.59 CAD−2.21%2.012K1.291.027B CAD13.3511.28 CAD+19.37%1.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MLCLMOLECULE HOLDINGS INC.
0.010 CAD+100.00%24K0.15977.819K CAD−0.04 CAD+10.98%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MUSHTHE GOOD SHROOM CO INC
0.155 CAD−3.13%47.708K1.947.254M CAD−0.00 CAD+87.16%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRMWPRIMO WATER CORPORATION CANADA
21.29 CAD+3.25%235.968K1.963.394B CAD10.572.01 CAD+662.49%2.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
TNYTHE TINLEY BEVERAGE COMPANY INC.
0.050 CAD+11.11%86K0.407.468M CAD−0.03 CAD+40.08%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
YERB.UYERBAE BRANDS CORP
0.90 USD0.00%4K0.105.764M CAD−0.94 CAD−567.94%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh