Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Canada

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
63.452B0.000.61%71.935K458
208.694B2.42-0.98%320.787K319
14.668B0.75-1.03%22.038K619
58.939B2.410.63%34.010K964
76.852B0.540.22%39.213K951
41.229B2.520.42%48.417K429
10.969B0.621.38%55.626K955
359.286B0.19-0.88%1.211M3157
1050.278B1.00-0.23%690.542K13366
5.265B0.18-0.29%68.422K329
21.975B0.161.36%96.026K4162
298.310B4.36-0.18%860.344K562
51.599B0.10-0.62%42.734K21175
387.174B0.17-0.29%302.788K51339
107.354B1.440.96%289.976K7156
38.060B2.182.07%175.745K965
194.601B1.160.20%159.924K849
227.119B0.510.89%342.206K4218
222.197B0.520.31%299.508K621
213.076B2.11-1.48%158.275K440
Tải thêm