Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Canada

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại44.661B CAD1.16%+0.84%226.008K451
Truyền thông144.986B CAD5.50%+0.33%2.492M310
Khách hàng Lâu năm7.322B CAD1.32%+0.73%187.821K618
Hàng tiêu dùng không lâu bền64.935B CAD2.43%−0.53%124.515K961
Dịch vụ Khách hàng128.836B CAD2.90%+0.65%110.956K949
Dịch vụ Phân phối41.232B CAD3.36%+0.05%236.309K326
Công nghệ Điện tử22.726B CAD0.33%+2.96%520.554K951
Năng lượng Mỏ446.043B CAD3.12%+2.01%7.839M3151
Tài chính1.196T CAD3.96%+0.47%1.958M12362
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.678B CAD2.49%+1.73%437.448K322
Công nghệ Sức khỏe20.283B CAD0.17%+1.02%176.504K4143
Dịch vụ Công nghiệp297.969B CAD4.80%+0.87%4.497M553
Hỗn hợp30.606B CAD2.93%+1.94%308.644K21257
Khoáng sản phi năng lượng426.445B CAD1.67%+2.73%1.253M51367
Công nghiệp Chế biến67.924B CAD2.32%+1.36%529.392K7126
Sản xuất Chế tạo53.185B CAD1.92%−0.44%369.198K870
Bán Lẻ234.894B CAD1.31%+0.00%431.243K939
Dịch vụ Công nghệ458.433B CAD0.51%+0.88%1.247M4195
Vận chuyển315.582B CAD1.21%+0.58%757.094K620
Công ty dịch vụ công cộng158.74B CAD4.84%+0.86%713.859K432