Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: hóa chất: nông nghiệp

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, hóa chất: nông nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NUTRIEN LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PACIFIC IMPERIAL MINES INC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NTRNUTRIEN LTD
34.782 B CAD69.60 CAD−1.02%2.977 M2.2930.282.30 CAD−86.16%4.10%Công nghiệp Chế biến
Mua
LACLITHIUM AMERICAS CORP
831.761 M CAD3.83 CAD0.00%676.922 K1.08−0.12 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
SLISTANDARD LITHIUM LTD
332.072 M CAD1.83 CAD+1.10%34.839 K0.29−0.33 CAD−148.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IFOSITAFOS INC
261.133 M CAD1.33 CAD−2.92%32.895 K2.52−0.01 CAD−101.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LIAMERICAN LITHIUM CORP
191.452 M CAD0.78 CAD−11.36%98.755 K1.06−0.19 CAD−8.60%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CRECRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPORATI
152.485 M CAD0.68 CAD−2.86%107.222 K1.55−0.02 CAD−36.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RCKROCK TECH LITHIUM INC
149.984 M CAD1.69 CAD+9.03%13.804 K0.17−0.22 CAD+71.18%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MGROMUSTGROW BIOLOGICS CORP
47.572 M CAD0.92 CAD−3.16%12.32 K1.50−0.01 CAD+86.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NPKVERDE AGRITECH LTD
46.876 M CAD0.86 CAD−3.37%9.137 K0.69−0.20 CAD−172.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GSPGENSOURCE POTASH CORPORATION
35.98 M CAD0.080 CAD0.00%30.00−0.01 CAD−141.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
ARSARES STRATEGIC MINING INC.25.585 M CAD0.170 CAD−2.86%56.801 K0.60−0.01 CAD+76.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
LITARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP
24.822 M CAD0.185 CAD0.00%21.867 K1.01−0.34 CAD−291.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TTXTANTALEX LITHIUM RESOURCES CORPORATION24.346 M CAD0.035 CAD−12.50%4.23 K0.03−0.02 CAD+43.03%0.00%Công nghiệp Chế biến
VMVOYAGEUR PHARMACEUTICALS LTD
10.616 M CAD0.075 CAD−6.25%64 K0.44−0.01 CAD+37.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
QMCQMC QUANTUM MINERALS CORPORATION
8.65 M CAD0.080 CAD−11.11%8.581 K0.32−0.00 CAD+10.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
ILIIMAGINE LITHIUM INC
7.76 M CAD0.030 CAD0.00%178.1 K1.9215.000.00 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
CELLGRID BATTERY METALS INC
7.531 M CAD0.040 CAD0.00%1.5 K0.018.890.00 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
ARGOARGO LIVING SOILS CORP3.704 M CAD0.150 CAD+7.14%14.57 K0.14−0.03 CAD−150.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
GBMLGLOBAL BATTERY METALS LTD
2.345 M CAD0.030 CAD0.00%52 K0.80−0.02 CAD+26.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
ICMICONIC MINERALS LTD
2.213 M CAD0.015 CAD0.00%2.1 K0.010.130.12 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
LCRLANCASTER RESOURCES INC.1.291 M CAD0.030 CAD0.00%372.555 K7.840.00%Công nghiệp Chế biến
PPPMPACIFIC IMPERIAL MINES INC
1.186 M CAD0.015 CAD+50.00%63 K1.50−0.00 CAD−19.05%0.00%Công nghiệp Chế biến