Tạp phẩm tiêu dùng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
89.472M
Giá trị vốn hóa thị trường
84.393K
Khối lượng
+3.22%
Thay đổi
−0.56%
Hiệu suất Tháng
+61.93%
Hiệu suất Năm
+29.78%
Hiệu suất YTD
           
SXP SUPREMEX INC
3.533.22%0.11Mua84.393K297907.2989.472M5.080.67
Tải thêm