Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

35
Cổ phiếu
21.527B
Giá trị vốn hóa thị trường
293.059K
Khối lượng
+0.34%
Thay đổi
−1.06%
Hiệu suất Tháng
+70.14%
Hiệu suất Năm
+32.54%
Hiệu suất YTD
          
ACD ACCORD FINANCIAL
8.25-1.20%-0.10Bán2.700K70.611M9.380.89103.00
AFCC.H AUTOMOTIVE FINCO CORP
2.01-1.47%-0.03Bán28.004K39.833M-0.06
AI ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
14.720.34%0.05Sức mua mạnh18.699K627.620M15.580.940.00
AXIS AXIS AUTO FINANCE INC
0.565.66%0.03Mua61.607K54.471M22.180.02
CHW CHESSWOOD GROUP LIMITED
12.02-1.15%-0.14Mua3.660K201.129M9.321.35144.00
ECN ECN CAPITAL CORP
10.56-0.09%-0.01Mua218.168K2.575B-0.02600.00
EFN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
12.93-0.46%-0.06Bán920.903K5.384B19.790.672500.00
FC FIRM CAPITAL MORTGAGE INV. CORP.
15.06-0.26%-0.04Bán28.119K469.522M16.380.93
FDI FINDEV INC
0.510.00%0.00Bán014.897M6.780.08
FN FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP.
44.16-0.20%-0.09Bán22.839K2.648B10.884.07
GSY GOEASY LTD
217.672.02%4.30Sức mua mạnh82.067K3.591B15.7814.162024.00
MIT THE MINT CORPORATION
0.060.00%0.00Sức bán mạnh4.050K12.093M-0.04
MKP MCAN MORTGAGE CORPORATION
18.32-0.05%-0.01Mua9.638K504.892M5.773.18112.00
MOGO MOGO INC
6.617.31%0.45Mua603.676K465.179M352.000.03
NIR NOBLE IRON INC
0.900.00%0.00Mua025.904M-0.00
RFC RIFCO INC.
1.100.00%0.00Mua38.600K23.925M4.530.24
RWB RED WHITE & BLOOM BRANDS INC.
0.952.15%0.02Bán124.293K209.271M-0.34
SFI SOLUTION FINANCIAL INC
0.430.00%0.00Mua039.457M48.310.0115.00
SMA STANDARD MERCANTILE ACQUISITION CORP
1.750.00%0.00Bán013.136M2.710.65
TF TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
9.810.10%0.01Sức mua mạnh64.611K796.864M19.310.51
TFPM TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
11.700.00%0.00Bán10.215K1.827B13.00
TFPM.U TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP USD
9.28-0.43%-0.04Bán3.900K1.827B13.00
TII TERRA FIRMA CAPITAL CORPORATION
6.350.79%0.05Bán60035.338M8.010.7911.00
VMH.U VM HOTEL ACQUISITION CORP CLS A USD
9.400.00%0.00Mua03.290M
XSF XS FINANCIAL INC.
0.2014.29%0.03Bán830.286K15.105M
YAK MONGOLIA GROWTH GROUP LTD
1.12-4.27%-0.05Mua4.100K32.311M2.230.52
ZDC ZEDCOR INC
0.320.00%0.00Bán018.187M-0.1246.00
Tải thêm