Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: tài chính/cho thuê

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, tài chính/cho thuê. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như GOEASY LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AXIS AUTO FINANCE INC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EFNELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
9.412 B CAD24.21 CAD−1.30%585.765 K0.7020.871.16 CAD+17.94%1.82%Tài chính
Sức mua mạnh
GSYGOEASY LTD
3.213 B CAD192.03 CAD+3.30%50.464 K1.1312.9214.86 CAD+50.21%2.11%Tài chính
Sức mua mạnh
AIFALTUS GROUP LTD
2.188 B CAD47.87 CAD+0.15%145.913 K2.51175.610.27 CAD+52.29%1.25%Tài chính
Mua
FNFIRST NATIONAL FINANCIAL CORP
2.159 B CAD36.01 CAD+0.59%19.076 K0.558.214.39 CAD+49.00%6.72%Tài chính
Theo dõi
MKPMCAN MORTGAGE CORPORATION
605.19 M CAD15.98 CAD−1.84%34.999 K0.827.292.19 CAD+14.31%9.45%Tài chính
Theo dõi
TFTIMBERCREEK FINL CORP
597.668 M CAD7.20 CAD+0.42%111.042 K0.879.660.75 CAD+3.18%9.58%Tài chính
Theo dõi
ECNECN CAPITAL CORP
489.149 M CAD1.74 CAD−2.79%347.88 K0.43−0.51 CAD−508.83%2.30%Tài chính
Theo dõi
AIATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP
479.477 M CAD10.82 CAD−0.73%33.758 K1.1311.370.95 CAD−15.74%8.32%Tài chính
Mua
REALREAL MATTERS INC
455.164 M CAD6.23 CAD+1.63%97.184 K2.63−0.01 CAD+96.79%0.00%Tài chính
Mua
FCFIRM CAPITAL MORTGAGE INV CORP
370.395 M CAD10.74 CAD+0.19%22.05 K0.7611.420.94 CAD+0.73%8.72%Tài chính
Sức mua mạnh
DLCGDOMINION LENDING CENTRES INC
183.264 M CAD3.80 CAD−2.31%64.237 K4.6869.470.05 CAD−92.39%3.16%Tài chính
Mua
CHWCHESSWOOD GROUP LTD
136.917 M CAD7.49 CAD−0.66%7.254 K0.81−2.02 CAD−241.32%5.87%Tài chính
Theo dõi
ZDCZEDCOR INC
123.126 M CAD1.33 CAD+1.53%47.304 K0.1880.120.02 CAD−80.76%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EENTERPRISE GROUP INC
73.998 M CAD1.27 CAD−4.51%415.702 K2.659.060.14 CAD+114.55%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MOGOMOGO INC
49.525 M CAD2.02 CAD−1.46%29.011 K0.81−0.58 CAD+90.47%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RWBRED WHITE & BLOOM BRANDS INC.35.267 M CAD0.075 CAD0.00%8.222 K0.10−0.29 CAD+43.26%0.00%Tài chính
AACDACCORD FINANCIAL CORP
34.835 M CAD4.07 CAD0.00%1.2 K0.29−1.87 CAD−5340.34%7.37%Tài chính
Sức mua mạnh
SFISOLUTION FINANCIAL INC
24.192 M CAD0.280 CAD0.00%10 K1.0170.000.00 CAD+207.69%1.43%Tài chính
FFWFLOW CAPITAL CORPORATION
16.914 M CAD0.55 CAD0.00%11.746 K1.041100.000.00 CAD−99.87%0.00%Tài chính
FFDIFINDEV INC
11.831 M CAD0.400 CAD0.00%280.005.760.07 CAD+31.94%7.26%Tài chính
AAFCC.HAUTOMOTIVE FINCO CORP
10.9 M CAD0.55 CAD0.00%5000.105.740.10 CAD+6742.86%0.00%Tài chính
AAXISAXIS AUTO FINANCE INC
4.855 M CAD0.040 CAD+33.33%19.5 K3.19−0.21 CAD−344.30%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PPDFIPROPHECY DEFI INC.2.657 M CAD0.020 CAD0.00%173 K0.41−0.00 CAD+99.08%0.00%Tài chính
AADXADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.1.327 M CAD0.005 CAD0.00%2 K0.02−0.01 CAD+5.56%0.00%Tài chính
BCFBUILDERS CAPITAL MTG CORP
8.65 CAD0.00%1.145 K0.94Tài chính