Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

28
Cổ phiếu
14.529B
Giá trị vốn hóa thị trường
447.238K
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
−7.38%
Hiệu suất Tháng
+11.67%
Hiệu suất Năm
−0.70%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACDACCORD FINANCIAL CORP
6.71 CAD0.00%0.00 CAD
Bán Mạnh
00 CAD59.442M CAD40.740.16 CAD
ADXADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.0.005 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
2K10 CAD1.267M CAD−0.01 CAD
AFCC.HAUTOMOTIVE FINCO CORP
1.30 CAD−5.80%−0.08 CAD
Bán Mạnh
2.05K2.665K CAD25.765M CAD−0.05 CAD
AIATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP
12.12 CAD1.17%0.14 CAD
Mua
13.884K168.274K CAD524.084M CAD11.251.08 CAD
AXISAXIS AUTO FINANCE INC
0.400 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
00 CAD45.72M CAD−0.01 CAD
CHWCHESSWOOD GROUP LTD
8.63 CAD−1.37%−0.12 CAD
Bán
18.52K159.828K CAD152.735M CAD5.971.62 CAD476
EENTERPRISE GROUP INC
0.390 CAD−1.27%−0.005 CAD
Mua
3K1.17K CAD20.273M CAD9.380.05 CAD90
ECNECN CAPITAL CORP
2.65 CAD−3.64%−0.10 CAD
Bán Mạnh
2.091M5.542M CAD650.264M CAD51.500.05 CAD560
EFNELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
17.73 CAD−1.88%−0.34 CAD
Bán
737.164K13.07M CAD6.781B CAD19.180.96 CAD2.5K
FCFIRM CAPITAL MORTGAGE INV CORP
11.05 CAD0.82%0.09 CAD
Bán
15.118K167.054K CAD381.045M CAD11.870.94 CAD
FDIFINDEV INC
0.480 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
5.501K2.64K CAD14.123M CAD2.640.18 CAD
FNFIRST NATIONAL FINANCIAL CORP
38.16 CAD0.53%0.20 CAD
Bán
7.41K282.766K CAD2.288B CAD11.693.25 CAD
GSYGOEASY LTD
107.80 CAD−0.63%−0.68 CAD
Bán
24.225K2.611M CAD1.773B CAD12.868.63 CAD2.492K
HVII.PHOPEFIELD VENTURES TWO INC
0.100 CAD0.00%0.000 CAD
Sức mua mạnh
55K5.5K CAD
IOUIOU FINANCIAL INC
0.135 CAD−6.90%−0.010 CAD
Bán
1K135 CAD14.536M CAD4.630.03 CAD
MITMINT CORPORATION
0.080 CAD6.67%0.005 CAD
Sức mua mạnh
15.3K1.224K CAD18.87M CAD0.580.13 CAD
MKPMCAN MORTGAGE CORPORATION
15.02 CAD1.21%0.18 CAD
Bán
5.917K88.873K CAD515.272M CAD8.441.76 CAD
MOGOMOGO INC
0.88 CAD−2.22%−0.02 CAD
Theo dõi
53.208K46.823K CAD66.839M CAD−2.17 CAD
PDFIPROPHECY DEFI INC.0.020 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
10K200 CAD2.643M CAD−0.06 CAD
REALREAL MATTERS INC
4.65 CAD−1.06%−0.05 CAD
Bán
40.492K188.288K CAD338.021M CAD−0.30 CAD
RWBRED WHITE & BLOOM BRANDS INC.0.100 CAD5.26%0.005 CAD
Bán
40.9K4.09K CAD46.952M CAD−0.15 CAD
SFISOLUTION FINANCIAL INC
0.340 CAD0.00%0.000 CAD
Mua
210.8K71.672K CAD30.031M CAD106.250.00 CAD15
SMASTANDARD MERCHANTILE ACQ CORP
0.80 CAD2.56%0.02 CAD
Theo dõi
1.5K1.2K CAD5.854M CAD9.110.09 CAD
STXSTARREX INTERNATIONAL LTD.1.450 CAD−14.71%−0.250 CAD
Bán
9001.305K CAD22.841M CAD−0.06 CAD
TFTIMBERCREEK FINL CORP
7.98 CAD0.88%0.07 CAD
Theo dõi
49.915K398.322K CAD670.121M CAD11.840.67 CAD
TIITERRA FIRMA CAPITAL CORPORATION
6.00 CAD−0.33%−0.02 CAD
Theo dõi
5003K CAD33.142M CAD10.010.61 CAD11
XSFXS FINANCIAL INC.0.060 CAD−14.29%−0.010 CAD
Bán
65.03K3.902K CAD4.532M CAD−0.11 CAD
ZDCZEDCOR INC
0.58 CAD3.57%0.02 CAD
Bán
6.55K3.799K CAD41.118M CAD21.620.03 CAD62