Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn

Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: bảo hiểm tài sản/tai nạn

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm tài sản/tai nạn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FFHFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
37.076 B CAD1520.49 CAD−0.02%4.408 K0.107.28208.94 CAD+71.84%1.33%Tài chính
Mua
FFH.UFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
37.076 B CAD1107.00 USD−2.25%1000.257.18208.93 CAD+71.56%1.33%Tài chính
Mua
DFYDEFINITY FINL CORP
4.986 B CAD42.80 CAD−0.51%7.912 K0.1014.093.04 CAD+16.26%1.33%Tài chính
Mua