Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
38.176B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.697M
Khối lượng
−0.99%
Thay đổi
−7.35%
Hiệu suất Tháng
−9.11%
Hiệu suất Năm
+0.97%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CLIPCLIP MONEY INC
0.450 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
21.5K9.675K CAD29.804M CAD
CWBCANADIAN WESTERN BANK
24.13 CAD0.54%0.13 CAD
Bán
639.046K15.42M CAD2.276B CAD7.053.41 CAD2.712K
CXICURRENCY EXCHANGE INTL CORP
25.75 CAD0.98%0.25 CAD
Sức mua mạnh
7.171K184.653K CAD165.559M CAD10.882.42 CAD344
EQBEQB INC
55.00 CAD0.33%0.18 CAD
Bán
79.477K4.371M CAD2.068B CAD7.227.68 CAD1.685K
FTECFINTECH SELECT LTD
0.025 CAD−16.67%−0.005 CAD
Bán
152.825K3.821K CAD2.001M CAD1.530.02 CAD
GCGGUARDIAN CAPITAL GROUP
40.00 CAD2.28%0.89 CAD
Mua
1355.4K CAD1.062B CAD−1.76 CAD
GCG.AGUARDIAN CAPITAL GROUP
40.50 CAD2.40%0.95 CAD
Sức mua mạnh
2.235K90.518K CAD1.062B CAD−1.76 CAD
NANATIONAL BANK OF CANADA
92.67 CAD−1.43%−1.34 CAD
Bán
5.694M527.633M CAD31.205B CAD9.939.57 CAD29.509K
VBNKVERSABANK NEW
10.10 CAD−0.59%−0.06 CAD
Mua
3.8K38.38K CAD266.877M CAD10.850.94 CAD101
WFLDWELLFIELD TECHNOLOGIES INC
0.295 CAD−1.67%−0.005 CAD
Theo dõi
21K6.195K CAD37.049M CAD−0.36 CAD