Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: ngân hàng khu vực

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng khu vực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NATIONAL BANK OF CANADA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FINTECH SELECT LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
63.022 B CAD67.24 CAD+0.93%3.972 M1.6010.296.53 CAD5.26%Tài chính
Theo dõi
NANATIONAL BANK OF CANADA
39.228 B CAD115.66 CAD+0.21%2.442 M1.4912.219.47 CAD3.60%Tài chính
Mua
EQBEQB INC
3.195 B CAD83.70 CAD−1.82%63.524 K1.671.88%Tài chính
Mua
CWBCANADIAN WESTERN BANK
2.632 B CAD27.28 CAD−0.69%245.707 K0.858.273.30 CAD4.91%Tài chính
Mua
GCG.AGUARDIAN CAPITAL GROUP
1.144 B CAD45.41 CAD−1.28%3.608 K0.7011.793.85 CAD3.06%Tài chính
Mua
GCGGUARDIAN CAPITAL GROUP
1.144 B CAD45.00 CAD0.00%60.0411.693.85 CAD3.00%Tài chính
VBNKVERSABANK NEW
340.913 M CAD13.13 CAD0.00%5.986 K1.347.681.71 CAD0.76%Tài chính
Sức mua mạnh
CXICURRENCY EXCHANGE INTL CORP
170.557 M CAD26.47 CAD−1.05%4.95 K1.2113.831.91 CAD−18.36%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GIVXGIVEX CORP
94.582 M CAD0.74 CAD−2.63%148 K5.09−0.01 CAD+81.34%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
COINTOKENS.COM CORP
18.748 M CAD0.155 CAD+6.90%258.011 K0.97−0.05 CAD+60.64%0.00%Tài chính
Theo dõi
CLIPCLIP MONEY INC
18.184 M CAD0.240 CAD−4.00%1 K0.13−0.16 CAD+92.16%0.00%Tài chính
WFLDWELLFIELD TECHNOLOGIES INC
10.446 M CAD0.065 CAD+8.33%143.678 K0.71−0.05 CAD+86.95%0.00%Tài chính
FTECFINTECH SELECT LTD
2.642 M CAD0.035 CAD+16.67%1 K0.028.540.00 CAD−73.72%0.00%Tài chính