Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: bảo hiểm đặc biệt

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm đặc biệt. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như INTACT FINANCIAL CORPORATION hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như TRISURA GROUP LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IFCINTACT FINANCIAL CORPORATION
38.499 B CAD220.54 CAD+0.40%14.613 K0.0631.616.98 CAD−48.14%2.05%Tài chính
Mua
TSUTRISURA GROUP LTD
1.946 B CAD41.48 CAD+1.42%12.549 K0.3129.331.41 CAD+131.02%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
TILTILL CAPITAL CORPORATION
11.968 M CAD3.06 CAD−18.40%3000.14−1.03 CAD+13.76%0.00%Tài chính