Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: Wholesale Distributors

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, Wholesale Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADENADENTRA INC
36.37 CAD+0.97%15.455K0.53804.892M CAD15.182.40 CAD−70.25%1.47%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BRYBRI-CHEM CORP
0.370 CAD0.00%00.0010.177M CAD20.900.02 CAD−95.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
CCRGREEN RIVER GOLD CORP.
0.050 CAD0.00%9.75K0.125.599M CAD−0.01 CAD+53.13%0.00%Dịch vụ Phân phối
DNDELTA 9 CANNABIS INC
0.020 CAD0.00%193.45K0.703.744M CAD−0.14 CAD+18.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
FHYDFIRST HYDROGEN CORP
1.51 CAD+1.34%15.05K2.11105.674M CAD−0.18 CAD+29.76%0.00%Dịch vụ Phân phối
FTTFINNING INTERNATIONAL INC
35.42 CAD+1.90%185.679K0.415.006B CAD10.013.54 CAD+8.96%2.84%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GDLGOODFELLOW INC
16.00 CAD+2.89%7.116K1.79132.376M CAD9.291.72 CAD−54.89%6.43%Dịch vụ Phân phối
GEIGIBSON ENERGY INC
22.49 CAD+1.12%228.146K0.403.595B CAD15.781.43 CAD−4.96%7.01%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MGWMAPLE LEAF GREEN WORLD INC.
0.055 CAD−8.33%93.166K0.132.328M CAD−0.03 CAD−15.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
PKIPARKLAND CORPORATION
43.91 CAD−1.46%332.741K0.817.833B CAD16.692.63 CAD+36.33%3.05%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RUSRUSSEL METALS INC
44.63 CAD−0.91%46.665K0.222.72B CAD10.324.32 CAD−26.73%3.51%Dịch vụ Phân phối
Mua
SPBSUPERIOR PLUS CORP
9.50 CAD+2.93%804.531K1.192.294B CAD42.200.23 CAD7.80%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SUGSUCRO LIMITED
7.50 CAD−4.82%9.212K0.76176.231M CAD0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
TBLTAIGA BUILDING PRODUCTS INC
3.05 CAD+1.33%76.116K4.71325.29M CAD5.380.57 CAD−30.75%0.00%Dịch vụ Phân phối
TIHTOROMONT INDUSTRIES LTD
125.45 CAD−0.38%42.444K0.4210.365B CAD19.656.38 CAD+16.63%1.37%Dịch vụ Phân phối
Mua
TWMTIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTR LTD
0.83 CAD0.00%157.3K0.90352.75M CAD−0.20 CAD−348.43%4.82%Dịch vụ Phân phối
Mua
WJXWAJAX CORP
34.29 CAD−0.87%24.449K0.78739.115M CAD8.803.90 CAD+35.56%3.82%Dịch vụ Phân phối
Mua
XCXGREENRISE GLOBAL BRANDS INC.
0.010 CAD−33.33%98.5K1.27472.36K CAD0.00%Dịch vụ Phân phối