Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

59
Cổ phiếu
67.856B
Giá trị vốn hóa thị trường
201.209K
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+5.95%
Hiệu suất Tháng
−1.06%
Hiệu suất Năm
+3.85%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AKRACKROO INC
0.060CAD−14.29%−0.010CAD
Bán Mạnh
13.333K8008.102MCAD−0.02CAD
AQUAAQUARIUS AI INC.0.025CAD0.00%0.000CAD
Mua
25K6255.222MCAD62.500.00CAD
ARCARCPOINT INC
0.175CAD−2.78%−0.005CAD
Bán
34K5.95K2.586MCAD−0.01CAD
ASIAASIA GREEN BIOTECHNOLOGY CORP.0.020CAD−42.86%−0.015CAD
Bán
9K180724.942KCAD−0.01CAD
ATWATW TECH INC
0.025CAD0.00%0.000CAD
Mua
13K3255.164MCAD−0.03CAD
BBU.UNBROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L P
27.45CAD−0.18%−0.05CAD
Mua
31.387K861.573K2.052BCAD48.880.55CAD90K
BQEBQE WTR INC
31.00CAD3.33%1.00CAD
Sức mua mạnh
2447.564K37.474MCAD18.021.77CAD
CAECAE INC
29.75CAD0.81%0.24CAD
Sức mua mạnh
148.102K4.406M9.38BCAD74.280.40CAD13K
CCL.ACCL INDUSTRIES INC
62.25CAD0.42%0.26CAD
Mua
1006.225K11.066BCAD18.213.37CAD15.9K
CCL.BCCL INDUSTRIES INC
61.95CAD−0.94%−0.59CAD
Mua
43.517K2.696M11.066BCAD18.603.37CAD15.9K
CGYCALIAN GROUP LTD
61.65CAD0.85%0.52CAD
Bán
1.531K94.386K712.575MCAD51.631.20CAD
CNICLOUD NINE WEB3 TECHNOLOGIES INC.0.085CAD0.00%0.000CAD
Mua
33.823K2.875K5.769MCAD−0.05CAD
CWLCALDWELL PARTNERS INTERNATIONAL INC
1.22CAD2.52%0.03CAD
Bán
13.32K16.25K30.798MCAD9.100.14CAD145
DCMDATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP
1.33CAD0.00%0.00CAD
Bán
1.2K1.596K58.604MCAD7.330.19CAD925
DIVDIVERSIFIED RTY CORP
3.24CAD−0.15%−0.01CAD
Mua
45.529K147.286K458.21MCAD15.300.23CAD
EPIC1CM INC1.650CAD0.00%0.000CAD
Mua
11.2K18.48K155.766MCAD−0.05CAD
EPRXEUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC
4.00CAD0.25%0.01CAD
Mua
209.05K836.2K85.359MCAD−1.04CAD23
EQEQ INC
1.22CAD0.00%0.00CAD
Sức mua mạnh
12.1K14.762K84.711MCAD−0.11CAD58
EVGNEVERGEN INFRASTRUCTURE CORP
2.54CAD−1.17%−0.03CAD
Mua
101.73K258.394K33.434MCAD−0.27CAD
FTIFTI FOODTECH INTERNATIONAL
0.095CAD0.00%0.000CAD
Mua
2K1901.467MCAD36.540.00CAD
GDIGDI INTEGRATED FAC SVCS INC
45.60CAD−0.72%−0.33CAD
Bán
2.278K103.877K1.075BCAD31.251.50CAD
GIB.ACGI INC
113.70CAD−0.30%−0.34CAD
Bán
70.873K8.058M27.001BCAD18.896.13CAD90K
GKOGEEKCO TECHNOLOGIES CORP
0.145CAD20.83%0.025CAD
Mua
4K5804.476MCAD−0.08CAD
GLXYGALAXY DIGITAL HLDGS LTD
5.19CAD−0.86%−0.05CAD
Theo dõi
196.834K1.021M1.686BCAD−3.44CAD348
GMNGGAMELANCER MEDIA CORP.0.150CAD0.00%0.000CAD
Mua
52.155K7.823K66.526MCAD
GSLGREEN SCIENTIFIC LABS HOLDINGS INC.0.055CAD10.00%0.005CAD
Theo dõi
6K330
GVCGLACIER MEDIA INC
0.335CAD1.52%0.005CAD
Mua
28.302K9.481K43.907MCAD−0.06CAD211
HIREHIRE TECHNOLOGIES INC
0.030CAD20.00%0.005CAD
Bán
140.4K4.212K2.115MCAD−0.20CAD
INEOINEO TECH CORP
0.120CAD0.00%0.000CAD
Bán
11.151K1.338K7.223MCAD−0.05CAD
ISVINFORMATION SERVICES CORP
23.00CAD0.00%0.00CAD
Bán
3287.544K407.134MCAD11.122.12CAD400
JTCJEMTEC INC
1.01CAD−12.93%−0.15CAD
Bán Mạnh
37.7K38.077K3.242MCAD10.360.11CAD
KBLK BRO LINEN INC
28.86CAD−0.48%−0.14CAD
Mua
2.69K77.633K312.423MCAD59.910.48CAD2K
KNEKANE BIOTECH INC
0.105CAD5.00%0.005CAD
Mua
10K1.05K12.483MCAD−0.04CAD
KUTREDISHRED CAPITAL CORP
3.90CAD0.00%0.00CAD
Mua
1.02K3.978K71.151MCAD11.520.34CAD
KWEKWESST MICRO SYSTEMS INC
3.90CAD−1.27%−0.05CAD
Bán
4351.697K15.538MCAD−15.73CAD
LEXTLEXSTON LIFE SCIENCES CORP.0.080CAD0.00%0.000CAD
Mua
20K1.6K2.22MCAD−0.12CAD
LQWDLQWD FINTECH CORP
0.97CAD−3.00%−0.03CAD
Mua
4.36K4.229K9.778MCAD−2.91CAD12
MTAMETALLA ROYALTY & STREAMING LTD
6.81CAD−2.16%−0.15CAD
Bán
7.745K52.743K313.303MCAD−0.27CAD9
NOVRNOVA ROYALTY CORP
1.59CAD−0.63%−0.01CAD
Bán
17.5K27.825K136.422MCAD−0.13CAD8
NXGNEXGENRX INC
0.350CAD4.48%0.015CAD
Sức mua mạnh
8K2.8K22.507MCAD7.440.05CAD
PAYPAYFARE INC
5.24CAD−2.42%−0.13CAD
Mua
23.457K122.915K249.298MCAD−0.22CAD70
PMKRPLAYMAKER CAPITAL INC
0.500CAD0.00%0.000CAD
Mua
68.573K34.287K95.644MCAD−0.06CAD
PMNPROMIS NEUROSCIENCES INC
7.29CAD0.55%0.04CAD
Mua
3002.187K62.2MCAD−2.40CAD
QPTQUEST PHARMATECH INC
0.065CAD0.00%0.000CAD
Bán
10K65010.98MCAD−0.47CAD
QTRHQUARTERHILL INC
1.89CAD1.61%0.03CAD
Sức mua mạnh
536.218K1.013M213.23MCAD31.100.12CAD562
RAILRAILTOWN AI TECHNOLOGIES INC0.120CAD0.00%0.000CAD
Theo dõi
6.3K756
REVOREVOLUGROUP CANADA INC
0.335CAD−2.90%−0.010CAD
Mua
126.586K42.406K65.88MCAD−0.01CAD
RGGREACT GAMING GROUP INC
0.060CAD0.00%0.000CAD
Bán
23K1.38K10.046MCAD−0.06CAD
SBIOSABIO HOLDINGS INC
0.81CAD−7.95%−0.07CAD
Bán Mạnh
10K8.1K39.929MCAD90
SECUSSC SECURITY SERVICES CORP
2.65CAD−1.49%−0.04CAD
Bán Mạnh
14.202K37.635K52.989MCAD−0.05CAD
SPNSNIPP INTERACTIVE INC
0.150CAD0.00%0.000CAD
Mua
56.927K8.539K42.351MCAD19.440.01CAD
SRGSRG MINING INC
0.64CAD−1.54%−0.01CAD
Theo dõi
7K4.48K73.985MCAD−0.05CAD
TCSTECSYS INC
27.01CAD0.04%0.01CAD
Theo dõi
7.927K214.108K393.36MCAD92.690.29CAD
TDGTDG GOLD CORP
0.335CAD−5.63%−0.020CAD
Mua
2.169K72728.822MCAD−0.13CAD
TTTTRUTRACE TECHNOLOGIES INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
192.664K963763.469KCAD−0.01CAD
VTXVERTEX RESOURCE GROUP LTD
0.460CAD4.55%0.020CAD
Sức mua mạnh
66K30.36K50.873MCAD10.040.04CAD800
WGLDWESTERN GOLD EXPLORATION LTD
0.150CAD0.00%0.000CAD
Theo dõi
5.638K8464.433MCAD−0.01CAD
WLLWWILLOW BIOSCIENCES INC
0.110CAD−8.33%−0.010CAD
Bán
3.002K33014.846MCAD−0.12CAD49
YOOYANGAROO INC
0.050CAD0.00%0.000CAD
Bán
1.4K703.426MCAD3.290.02CAD