Dịch vụ Thương mại

Các công ty Canada tham gia một lĩnh vực: dịch vụ thương mại

Những Các công ty Canada sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ thương mại. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như CCL INDUSTRIES INC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GEEKCO TECHNOLOGIES CORP và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
CCL.BCCL INDUSTRIES INC
12.75 B CAD71.69 CAD+0.07%204.721 K0.7224.052.98 CAD−14.38%1.51%
Sức mua mạnh
CCL.ACCL INDUSTRIES INC
12.75 B CAD72.36 CAD0.00%00.0024.272.98 CAD−14.38%1.49%
Sức mua mạnh
CAECAE INC
8.801 B CAD27.65 CAD−2.85%992.403 K1.9331.620.87 CAD+56.03%0.00%
Sức mua mạnh
GLXYGALAXY DIGITAL HLDGS LTD
4.432 B CAD13.05 CAD+3.74%429.097 K0.882.664.90 CAD0.00%
Sức mua mạnh
BBU.UNBROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L P
UIT
1.991 B CAD26.80 CAD0.00%17.231 K0.283.098.67 CAD+656.61%1.27%
Sức mua mạnh
GDIGDI INTEGRATED FAC SVCS INC
807.346 M CAD34.39 CAD−3.29%3.651 K0.3554.060.64 CAD−55.75%0.00%
Theo dõi
CGYCALIAN GROUP LTD
686.544 M CAD58.01 CAD−0.10%6.652 K0.5534.111.70 CAD+15.02%1.93%
Sức mua mạnh
TCSTECSYS INC
513.024 M CAD34.57 CAD+0.38%4380.07250.690.14 CAD−52.20%0.90%
Sức mua mạnh
IISVINFORMATION SERVICES CORP
473.312 M CAD26.11 CAD−0.72%3.4 K0.7625.481.02 CAD−39.33%3.52%
Mua
DIVDIVERSIFIED RTY CORP
401.975 M CAD2.80 CAD−0.71%349.745 K0.9812.880.22 CAD+73.50%8.66%
Mua
KBLK BRO LINEN INC
371.558 M CAD34.51 CAD−1.40%8.551 K0.1721.181.63 CAD+175.39%3.48%
Sức mua mạnh
PAYPAYFARE INC
315.455 M CAD6.60 CAD−1.05%91.29 K0.930.00%
Sức mua mạnh
NANONANO ONE MATLS CORP
209.179 M CAD1.89 CAD−1.05%39.45 K0.87−0.31 CAD−60.48%0.00%
Sức mua mạnh
QTRHQUARTERHILL INC
192.437 M CAD1.67 CAD−1.18%103.944 K1.87−0.35 CAD+42.31%0.00%
Mua
DCMDATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP
162.961 M CAD2.95 CAD−0.34%13.466 K0.43−0.22 CAD−235.62%0.00%
Sức mua mạnh
BQEBQE WTR INC
81.499 M CAD64.85 CAD+2.69%1.156 K0.6031.132.08 CAD+128.78%0.00%
Sức mua mạnh
KUTREDISHRED CAPITAL CORP
52.347 M CAD2.86 CAD+0.35%1.9 K0.10−0.03 CAD−108.94%0.00%
Sức mua mạnh
SECUSSC SECURITY SERVICES CORP
50.862 M CAD2.65 CAD0.00%5.025 K0.81−0.01 CAD+47.29%4.53%
NDANEPTUNE DIGITAL ASSETS CORP
41.303 M CAD0.325 CAD+4.84%44.266 K1.44−0.03 CAD+87.69%0.00%
Sức mua mạnh
VVTXVERTEX RESOURCE GROUP LTD
40.009 M CAD0.355 CAD−4.05%5 K0.19147.920.00 CAD−93.18%0.00%
Mua
SPNSNIPP INTERACTIVE INC
31.057 M CAD0.110 CAD−4.35%10.5 K0.22−0.02 CAD−145.45%0.00%
Sức mua mạnh
RAILRAILTOWN AI TECHNOLOGIES INC29.771 M CAD0.325 CAD+6.56%185.193 K0.43−0.03 CAD−68.00%0.00%
EVGNEVERGEN INFRASTRUCTURE CORP
27.77 M CAD2.00 CAD0.00%1.1 K0.32−0.32 CAD−6.90%0.00%
Mua
CWLCALDWELL PARTNERS INTERNATIONAL INC
23.647 M CAD0.80 CAD0.00%13.5 K3.78−0.09 CAD−1.33%0.00%
PRSNPERSONAS SOCIAL INCORPORATED
20.829 M CAD0.060 CAD0.00%62 K1.31−0.00 CAD−233.33%0.00%
NXGNEXGENRX INC
20.454 M CAD0.290 CAD+20.83%293.5 K24.98−0.00 CAD−600.00%3.45%
KNEKANE BIOTECH INC
19.777 M CAD0.150 CAD+7.14%47.65 K1.91−0.03 CAD+6.27%0.00%
EEPFEVERYDAY PEOPLE FINANCIAL CORP
18.364 M CAD0.400 CAD+1.27%1 K0.02−0.02 CAD+36.67%0.00%
SBIOSABIO HOLDINGS INC
17.912 M CAD0.250 CAD0.00%6.6 K0.17−0.14 CAD−472.02%0.00%
Sức mua mạnh
VRTSGAMELANCER MEDIA CORP
16.846 M CAD0.030 CAD0.00%27.782 K0.58−0.08 CAD−200.00%0.00%
WIFIAMERICAN AIRES INC.16.493 M CAD0.99 CAD+2.06%320.655 K0.480.00%
GTGT RESOURCES INC
14.431 M CAD0.040 CAD0.00%235.75 K0.96−0.02 CAD+21.31%0.00%
TTDGTDG GOLD CORP
12.905 M CAD0.110 CAD−4.35%39.91 K0.92−0.05 CAD+45.45%0.00%
ASEPASEP MEDICAL HOLDINGS INC.12.854 M CAD0.200 CAD+2.56%11.5 K0.81−0.12 CAD−55.92%0.00%
GGVCGLACIER MEDIA INC
12.458 M CAD0.095 CAD0.00%40 K1.03−0.75 CAD−191.34%0.00%
WLLWWILLOW BIOSCIENCES INC
11.45 M CAD0.090 CAD0.00%23 K1.84−0.09 CAD+36.49%0.00%
RREVOREVOLUGROUP CANADA INC
8.969 M CAD0.040 CAD0.00%71.11 K0.24−0.02 CAD−46.22%0.00%
LQWDLQWD TECHNOLOGIES CORP
7.774 M CAD0.70 CAD+6.06%2.5 K0.42−0.15 CAD+94.78%0.00%
INEOINEO TECH CORP
5.776 M CAD0.100 CAD0.00%10 K1.03−0.04 CAD+23.62%0.00%
GGKOGEEKCO TECHNOLOGIES CORP
4.293 M CAD0.070 CAD+75.00%2.5 K0.21−0.07 CAD+7.27%0.00%
QPTQUEST PHARMATECH INC
4.228 M CAD0.020 CAD−20.00%16.62 K0.50−0.13 CAD+71.77%0.00%
WWGLDWESTERN GOLD EXPLORATION LTD
3.511 M CAD0.085 CAD0.00%14 K0.89−0.04 CAD+41.88%0.00%
LEXTLEXSTON MINING CORPORATION3.484 M CAD0.120 CAD+20.00%435.533 K1.66−0.02 CAD+75.98%0.00%
SOLSOL GLOBAL INVESTMENTS CORP.2.178 M CAD0.040 CAD0.00%3 K0.17−0.45 CAD+90.23%0.00%
KWEKWESST MICRO SYSTEMS INC
1.956 M CAD0.48 CAD−12.73%78.983 K2.60−1.92 CAD+76.75%0.00%
JJTCJEMTEC INC
1.928 M CAD0.62 CAD0.00%3 K2.02−0.02 CAD−199.20%0.00%
ANONANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY INC.824.803 K CAD0.075 CAD−6.25%16.988 K1.99−0.75 CAD−8.36%0.00%
FFTIFTI FOODTECH INTERNATIONAL
748.443 K CAD0.050 CAD+42.86%2 K0.08−0.01 CAD−353.85%0.00%
DGTLDGTL HOLDINGS INC
460.555 K CAD0.010 CAD0.00%5 K0.06−0.06 CAD+35.14%0.00%