Các công ty Canada tham gia một lĩnh vực: Communications

Những Các công ty Canada sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Communications. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ADYAADYA INC
0.020 CAD−20.00%12.5K3.00590.338K CAD−0.03 CAD+34.72%0.00%
BCEBCE INC
50.76 CAD+0.06%2.001M0.6546.307B CAD22.312.28 CAD−23.60%7.62%
Theo dõi
BYLBAYLIN TECHNOLOGIES INC
0.210 CAD0.00%00.0019.038M CAD−0.13 CAD+69.03%0.00%
Theo dõi
GLDLGOLD LINE RESOURCES LTD
0.075 CAD−6.25%210.515K6.253.687M CAD−0.08 CAD+52.47%0.00%
GOKGINSMS INC
0.015 CAD−25.00%1K0.142.807M CAD−0.00 CAD−250.00%0.00%
RCI.AROGERS COMMUNICATIONS INC
61.74 CAD−1.52%2000.3932.774B CAD37.501.65 CAD−50.31%3.24%
Sức mua mạnh
RCI.BROGERS COMMUNICATIONS INC
61.86 CAD+0.15%718.691K0.5232.774B CAD37.571.65 CAD−50.31%3.23%
Sức mua mạnh
TTELUS CORP
24.32 CAD−0.12%3.671M1.1335.697B CAD42.090.58 CAD−50.00%5.98%
Mua
TGOTERAGO INC
1.28 CAD+2.40%4.963K0.3625.412M CAD−0.92 CAD0.00%0.00%
Theo dõi
TRL.HTRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC
0.090 CAD−5.26%9K0.137.976M CAD−0.06 CAD−100.97%0.00%
TSATTELESAT CORP
11.74 CAD−4.40%1.622K1.56159.302M CAD0.9512.41 CAD0.00%
USSUNISERVE COMMUNICATIONS CORP
0.030 CAD−14.29%10K0.632.818M CAD−0.00 CAD−231.25%0.00%