Truyền thông (Khu vực)

20
Cổ phiếu
217.647B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.205M
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+6.71%
Hiệu suất Tháng
+1.17%
Hiệu suất Năm
+4.66%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADMTADAMANT HOLDINGS INC.0.030CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
167.682K5.03K4.092MCAD−0.00CAD
ADYAADYA INC
0.070CAD−6.67%−0.005CAD
Bán
10K7002.007MCAD−0.04CAD
BCEBCE INC
62.32CAD−0.19%−0.12CAD
Mua
1.092M68.076M56.832BCAD20.233.09CAD49.781K
BYLBAYLIN TECHNOLOGIES INC
0.470CAD17.50%0.070CAD
Sức mua mạnh
71.871K33.779K37.721MCAD−0.40CAD503
GLDLGOLD LINE RESOURCES LTD
0.145CAD−6.45%−0.010CAD
Bán
65.5K9.498K3.898MCAD−0.16CAD
GOKGINSMS INC
0.030CAD20.00%0.005CAD
Bán
85.5K2.565K3.745MCAD31.250.00CAD
PKKTENET FINTECH GROUP INC0.940CAD3.30%0.030CAD
Mua
94.385K88.722K89.925MCAD−0.71CAD
QBR.AQUEBECOR INC
32.36CAD0.00%0.00CAD
Mua
206477.388BCAD12.692.61CAD9.172K
QBR.BQUEBECOR INC
31.95CAD−0.75%−0.24CAD
Mua
286.318K9.148M7.388BCAD12.632.61CAD9.172K
RCI.AROGERS COMMUNICATIONS INC
66.50CAD0.00%0.00CAD
Mua
8.711K579.282K32.821BCAD21.363.12CAD23K
RCI.BROGERS COMMUNICATIONS INC
64.58CAD−1.19%−0.78CAD
Mua
913.353K58.984M32.821BCAD20.993.12CAD23K
SJR.ASHAW COMMUNICATIONS INC
39.75CAD−0.48%−0.19CAD
Mua
50019.875K19.828BCAD27.171.47CAD9.3K
SJR.BSHAW COMMUNICATIONS INC
39.68CAD−0.48%−0.19CAD
Mua
3.41M135.291M19.828BCAD27.121.47CAD9.3K
TTELUS CORP
28.40CAD−0.53%−0.15CAD
Mua
2.485M70.565M40.333BCAD19.661.46CAD90.8K
TGOTERAGO INC
3.80CAD8.57%0.30CAD
Sức mua mạnh
57.77K219.526K74.994MCAD−0.92CAD140
TOTOWER ONE WIRELESS CORP.0.055CAD0.00%0.000CAD
Bán
8.006K4406.559MCAD−0.05CAD68
TRL.HTRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC
0.240CAD−4.00%−0.010CAD
Bán
5K1.2K21.271MCAD0.045.91CAD1.63K
TSATTELESAT CORP
12.50CAD5.22%0.62CAD
Mua
1.1K13.75K157.228MCAD
USSUNISERVE COMMUNICATIONS CORP
0.055CAD0.00%0.000CAD
Bán
11064.831MCAD17.740.00CAD
VMY.HVOICE MOBILITY INTERNATIONAL INC
0.010CAD0.00%0.000CAD
Bán
1K10288.358KCAD−0.16CAD