Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

131
Cổ phiếu
17.929B
Giá trị vốn hóa thị trường
163.148K
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
−20.66%
Hiệu suất Tháng
+27.43%
Hiệu suất Năm
−18.07%
Hiệu suất YTD
           
ABCS ABACUS HEALTH PROD
4.24-2.75%-0.12Bán58.890K94.131MDược phẩm: Khác
ACST ACASTI PHARMA INC
0.55-3.51%-0.02Bán13.600K51.419M-0.89Dược phẩm: Khác
AEZS AETERNA ZENTARIS INC
0.774.05%0.03Bán5.000K14.823M-0.8220.00Công nghệ Sinh học
AGN ALGERNON PHARMACEU
0.264.00%0.01Mua191.819K17.937M-0.03Công nghệ Sinh học
APC ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS CORP.
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh14.000K1.365M-0.01Dược phẩm: Chính
APLI APPILI THERAPEUTICS INC
0.61-12.86%-0.09Bán71.500K12.877M-0.17Dược phẩm: Chính
APS APTOSE BIOSCIENCES INC
8.754.04%0.34Mua25.356K641.431M-0.7033.00Công nghệ Sinh học
AQS AEQUUS PHARMACEUTICALS INC
0.10-9.09%-0.01Bán6.100K6.606M-0.03Dược phẩm: Chính
AREV AREV NANOTEC BRAND
0.1266.67%0.05Bán5.000K1.182M-1.07Dược phẩm: Khác
ASG AURORA SPINE CORPORATION
0.16-8.57%-0.01Sức bán mạnh301.360K8.017M-0.02Chuyên khoa Y tế
ASP ACERUS PHARMACEUTICALS CORP
0.0744.44%0.02Mua1.431M45.471M-0.0811.00Dược phẩm: Khác
ASTI AQUARIUS SURGICAL
0.3516.67%0.05Bán5006.848M-0.08Chuyên khoa Y tế
ATE ANTIBE THERAPEUTICS INC
0.591.72%0.01Mua360.825K169.999M-0.07Dược phẩm: Chính
AUP AURINIA PHARMACEUTICALS INC
19.98-0.55%-0.11Bán31.724K2.256B-1.7262.00Công nghệ Sinh học
AVCN AVICANNA INC
0.901.12%0.01Bán2.645K20.636M-0.87Công nghệ Sinh học
AVCR AVRICORE HEALTH INC
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh7.500K749.260K-0.09Dược phẩm: Khác
BABY ELSE NUTRITION HOLDINGS INC
0.861.18%0.01Mua31.782K57.138M-0.24Dược phẩm: Khác
BBM BLUEBERRIES MEDICA
0.06-7.69%-0.01Bán22.742K7.026MDược phẩm: Khác
BBT BENCHMARK BOTANICS
0.3017.65%0.04Bán3.000K51.464M-0.04Dược phẩm: Khác
BCT BRIACELL THERAPEUTICS CORP
10.878.70%0.87Bán1555.960M-10.41Công nghệ Sinh học
BETR BETTERLIFE PHARMA
0.070.00%0.00Bán2.714K12.065MDược phẩm: Khác
BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
20.531.18%0.24Bán316.726K7.217B-6.5821700.00Dược phẩm: Khác
BILZ IGNITE INTL BRANDS
0.722.86%0.02Sức bán mạnh9.508K73.919MDược phẩm: Khác
BLU BELLUS HEALTH INC.
13.262.71%0.35Mua13.360K714.943M-0.71Công nghệ Sinh học
BTI BIOASIS TECHNOLOGIES INC.
0.182.86%0.01Bán1.500K11.125M-0.07Công nghệ Sinh học
BUZZ PHARMADRUG INC
0.0233.33%0.01Bán100.000K1.250M-0.07Dược phẩm: Khác
CGN COGNETIVITY NEUROS
0.11-18.52%-0.03Bán5.000K5.061M-0.08Công nghệ Sinh học
CHM CHEMISTREE TECHNOL
0.03-28.57%-0.01Bán117.894K941.110K-0.15Dược phẩm: Khác
CORV CORREVIO PHARMA CORP
0.500.00%0.00Bán4.000K25.261M-1.20138.00Công nghệ Sinh học
COT COTINGA PHARMCEUTICALS INC
0.078.33%0.01Mua10.000K1.001MDược phẩm: Chính
COV COVALON TECHNOLOGIES LTD
1.22-4.69%-0.06Bán17533.048M-0.35Chuyên khoa Y tế
CPH CIPHER PHARMACEUTICALS INC
0.63-21.25%-0.17Bán34.315K21.589M4.400.166.00Dược phẩm: Khác
CRDL CARDIOL THERAPEUTICS INC
2.97-1.00%-0.03Bán26.715K77.634M-0.9112.00Dược phẩm: Chính
CTX CRESCITA THERAPEUTICS INC
0.55-1.79%-0.01Bán8.500K11.396M6.850.09Dược phẩm: Chính
CULT CULTIVAR HOLDINGS
0.12-11.11%-0.01Mua69.500KDược phẩm: Khác
CYX CALYX VENTURES INC
0.010.00%0.00Bán167.000K758.254KDược phẩm: Chính
CZO CEAPRO INC
0.182.78%0.01Bán88.000K14.590M-0.01Công nghệ Sinh học
DOSE RAPID DOSE THERAPE
0.19-5.00%-0.01Bán15.010K14.787MCông nghệ Sinh học
EAST EASTWEST BIOSCIENCE INC
0.01-25.00%-0.01Bán66.000K807.201K-0.04Dược phẩm: Khác
EBM EASTWOOD BIO MEDICAL CANADA INC
1.809.09%0.15Bán2.000K34.462M-0.01Dược phẩm: Khác
EDT SPECTRAL MEDICAL INC
0.47-5.10%-0.03Bán67.129K111.772M-0.0225.00Chuyên khoa Y tế
EPI ESSA PHARMA INC
5.35-10.83%-0.65Bán1.000K109.326M-1.8025.00Dược phẩm: Chính
FRX FENNEC PHARMACEUTICALS INC
8.012.17%0.17Bán1.000K394.584M-0.854.00Công nghệ Sinh học
GRIN GROWN ROGUE INTERN
0.090.00%0.00Theo dõi18.240K6.685M-0.19Dược phẩm: Khác
GSD DEVONIAN HEALTH GROUP INC
0.15-25.00%-0.05Sức bán mạnh3.500K13.447M-0.06Dược phẩm: Chính
GUD KNIGHT THERAPEUTICS INC
5.97-0.33%-0.02Bán44.930K810.866M39.430.1549.00Dược phẩm: Khác
HBP HELIX BIOPHARM
1.623.18%0.05Mua1.000K208.705M-0.0718.00Dược phẩm: Chung
HEM HEMOSTEMIX INC
0.010.00%0.00Mua81.000K4.259M-0.02Công nghệ Sinh học
HLS HLS THERAPEUTICS INC
18.50-1.33%-0.25Bán4.810K595.087M-0.8664.00Dược phẩm: Chính
HOLL HOLLISTER BIOSCIEN
0.05-9.09%-0.01Bán624.000KDược phẩm: Khác
HSM HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC
0.483.19%0.01Bán22.000K18.201M-0.4719.00Chuyên khoa Y tế
IBT IBEX TECHNOLOGIES INC.
0.1417.39%0.02Mua5.000K2.849M-0.04Công nghệ Sinh học
ICO ICO THERAPEUTICS INC.
0.030.00%0.00Bán62.350K3.844M-0.01Dược phẩm: Khác
IDL IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD
0.02100.00%0.01Mua5.000K3.100M0.220.09Chuyên khoa Y tế
IGX INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.
0.2017.14%0.03Sức bán mạnh165.492K16.794M-0.1551.00Dược phẩm: Khác
IMV IMV INC
2.434.74%0.11Bán42.256K117.643M-0.55Công nghệ Sinh học
IN INMED PHARMACEUTICALS INC
0.23-6.25%-0.01Bán70.516K41.348M-0.0912.00Công nghệ Sinh học
INCB INTERNATIONAL CANN
0.0150.00%0.01Mua114.500K2.985M-0.06Dược phẩm: Khác
INNO INNOCAN PHARMA COR
0.060.00%0.00Bán1.000KDược phẩm: Chính
IPA IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD
0.69-5.48%-0.04Mua84.828K41.710M-0.12Công nghệ Sinh học
IPCI INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC
0.16-5.88%-0.01Bán9.500K3.420M-0.32Công nghệ Sinh học
ISOL ISODIOL INTERNATIO
0.129.09%0.01Bán3.705K6.400MDược phẩm: Khác
J LOTUS VENTURES INC
0.100.00%0.00Mua29.527K8.080M-0.02Dược phẩm: Khác
JWEL JAMIESON WELLNESS INC
25.460.32%0.08Bán12.899K996.647M31.940.82Dược phẩm: Khác
KLY KALYTERA THERAPEUTICS INC
0.010.00%0.00Bán331.482K7.847M-0.04Dược phẩm: Khác
LBL LATTICE BIOLOGICS LTD
0.1530.43%0.04Sức mua mạnh3.738M9.867M-0.01Công nghệ Sinh học
LIB LIBERTY LEAF HLDG
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh431.980K3.213M-0.01Dược phẩm: Khác
LMNL LIMINAL BIOSCIENCES INC
9.25-2.43%-0.23Bán300222.022M-48.25300.00Công nghệ Sinh học
LNB LEXINGTON BIOSCIEN
0.0950.00%0.03Mua11.377KChuyên khoa Y tế
LOVE CANNARA BIOTECH IN
0.070.00%0.00Bán51.000KDược phẩm: Chính
MBX MICROBIX J
0.2315.00%0.03Mua808.310K21.750M-0.00Chuyên khoa Y tế
MCCN MEDCOLCANNA ORGANICS INC
0.070.00%0.00Bán26.000KDược phẩm: Khác
MDNA MEDICENNA THERAPEUTICS CORP
3.5812.58%0.40Mua44.411K112.324M-0.227.00Công nghệ Sinh học
MDP MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC
2.500.00%0.00Bán80034.800M-0.35Dược phẩm: Khác
MDX MEDX HEALTH CORP
0.10-4.55%-0.01Bán34.000K16.778M-0.02Chuyên khoa Y tế
MFS MEDIFOCUS INC
0.010.00%0.00Bán178.000K924.920K-0.017.00Chuyên khoa Y tế
MIR MEDMIRA INC
0.020.00%0.00Bán95.000K13.167M-0.00Công nghệ Sinh học
MMEN MEDMEN ENTERPRISES
0.37-11.90%-0.05Mua817.387K69.945M-0.92Dược phẩm: Khác
MPH MEDICURE INC
1.67-11.64%-0.22Bán6.600K18.043M-0.1864.00Công nghệ Sinh học
MXT MEDXTRACTOR CORP
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh50.000KDược phẩm: Khác
MYM MYM NUTRACEUTICALS
0.060.00%0.00Bán18.367K9.160M-0.1727.00Dược phẩm: Khác
NBUD NORTH BUD FARMS IN
0.140.00%0.00Bán5.400K8.882M-0.04Dược phẩm: Chính
NEPT NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC
1.69-6.63%-0.12Bán85.199K171.869M-0.41Công nghệ Sinh học
NGEN NERVGEN PHARMA CORP
1.08-4.42%-0.05Bán2.800K23.647M-0.32Dược phẩm: Chính
NLB NEWLEAF BRANDS INC
0.070.00%0.00Bán5.013K2.508M-0.30Dược phẩm: Khác
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC
0.570.88%0.01Bán3.600K6.548M0.3091.00Dược phẩm: Khác
NSCI NANALYSIS SCIENTIFIC CORP
0.442.33%0.01Bán13.000K20.190MChuyên khoa Y tế
NSHS NANOSPHERE HEALTH
0.030.00%0.00Mua28.766K3.251MCông nghệ Sinh học
NVCN NEOVASC INC
2.20-4.35%-0.10Sức bán mạnh2.396K22.751M2.051.2398.00Chuyên khoa Y tế
NVH NOVOHEART HOLDINGS INC
0.42-10.64%-0.05Bán13.010K67.689M-0.06Công nghệ Sinh học
ONC ONCOLYTICS BIOTECH INC
1.910.53%0.01Bán57.801K50.080M-1.4023.00Công nghệ Sinh học
ORCD ORCHID VENTURES IN
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh3.642K1.168MDược phẩm: Khác
ORI ORION NUTRACEUTICA
0.030.00%0.00Bán1.700K1.495M-0.11Dược phẩm: Khác
ORTH ORTHO REGENERATIVE
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh4.500K4.703M-0.11Công nghệ Sinh học
OVAT OVATION SCIENCE IN
0.357.58%0.03Bán1.500K7.667M-0.03Dược phẩm: Khác
PBS PACGEN LIFE SCIENCE CORPORATION
0.010.00%0.00Sức bán mạnh20.000K842.608K-0.01Công nghệ Sinh học
PILL CANNTAB THERAPEUTI
0.409.72%0.04Bán1.039K9.110M-0.09Dược phẩm: Khác
PMN PROMIS NEUROSCIENCES INC
0.143.70%0.01Bán28.500K37.312M-0.03Công nghệ Sinh học
PREV PREVECEUTICAL MEDI
0.01-25.00%-0.01Bán17.900K7.929M-0.02Dược phẩm: Chính
PRMO PRIMO NUTRACEUTICA
0.0233.33%0.01Mua442.200K879.381K-0.07Dược phẩm: Khác
PRN PROFOUND MEDICAL CORP
13.00-0.38%-0.05Bán4.035K204.755M-1.82Chuyên khoa Y tế
PUMP WORLD CLASS EXTRAC
0.02-20.00%-0.01Bán220.500K14.987M-0.02Dược phẩm: Khác
RLV RELEVIUM TECHNOLOGIES INC
0.0150.00%0.01Bán48.500K1.960M-0.03Chuyên khoa Y tế
ROMJ RUBICON ORGANICS I
1.60-3.03%-0.05Bán13.325K65.945MCông nghệ Sinh học
RVV REVIVE THERAPEUTIC
0.1031.25%0.03Sức mua mạnh5.578M5.793M-0.02Dược phẩm: Chính
RVX RESVERLOGIX CORP.
0.97-4.90%-0.05Sức bán mạnh17.216K215.094M4.110.2827.00Công nghệ Sinh học
RX BIOSYENT INC.
3.600.00%0.00Bán74.650K48.272M11.440.31Dược phẩm: Chính
SBM SIRONA BIOCHEM CORP.
0.28-5.00%-0.01Bán7.550K65.845M-0.02Công nghệ Sinh học
SLNG SLANG WORLDWIDE IN
0.200.00%0.00Bán75.500K51.546MDược phẩm: Khác
SUGR SUGARBUD CRAFT GROWERS CORP
0.0414.29%0.01Bán1.100M7.764MDược phẩm: Khác
SVA SERNOVA CORP.
0.120.00%0.00Bán50.200K23.097M-0.03Chuyên khoa Y tế
SZLS STAGEZERO LIFE SCIENCES LTD
0.040.00%0.00Bán93.500K12.981M-0.0619.00Công nghệ Sinh học
TBP TETRA BIO PHARMA INC
0.23-4.17%-0.01Bán214.104K50.762M-0.08Dược phẩm: Khác
TEST FLUROTECH LTD
0.0912.50%0.01Bán15.046K3.682M-0.09Công nghệ Sinh học
TH THERATECHNOLOGIES
2.171.88%0.04Sức bán mạnh31.736K163.910M-0.22112.00Dược phẩm: Chính
THRM THERMA BRIGHT INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh100.000K1.310M-0.00Dược phẩm: Khác
TILT TILT HOLDINGS INC
0.222.33%0.01Bán65.640K78.294MDược phẩm: Khác
TLT THERALASE TECHNOLOGIES INC.
0.173.12%0.01Bán102.403K32.684M-0.04Chuyên khoa Y tế
TMD TITAN MEDICAL INC
0.3671.43%0.15Bán95.781K8.176M-2.82Chuyên khoa Y tế
TMED EGF THERAMED HEALT
0.580.00%0.00Bán500684.139K-13.01Dược phẩm: Chính
TRIL TRILLIUM THERAPEUTICS INC
5.51-1.25%-0.07Bán48.559K458.442M-1.8829.00Công nghệ Sinh học
VIDA PHIVIDA HOLDINGS I
0.070.00%0.00Bán34.915K6.204M-0.13Dược phẩm: Khác
VIV AVIVAGEN INC
0.620.00%0.00Mua1.000K25.723M-0.14Dược phẩm: Khác
VOTI VOTI DETECTION INC
0.77-3.75%-0.03Bán29.768K19.252M-0.19Chuyên khoa Y tế
VPH VALEO PHARMA INC
0.27-15.62%-0.05Sức bán mạnh9.500K15.298M-0.0727.00Dược phẩm: Chính
VRT VERITAS PHARMA INC
0.15-13.89%-0.03Mua3.660K2.188M-0.93Dược phẩm: Khác
WBIO WPD PHARMACEUTICAL
0.70-5.41%-0.04Sức bán mạnh22.500K82.525M-0.03Công nghệ Sinh học
XPHY XPHYTO THERAPEUTIC
2.37-0.42%-0.01Mua29.085KDược phẩm: Khác
XRAY APTERYX IMAGING INC
0.290.00%0.00Bán50012.316M-0.0392.00Chuyên khoa Y tế
XRX XORTX THERAPEUTICS
0.12-25.81%-0.04Bán22.300KDược phẩm: Chính
XTRX ADASTRA LABS HLDGS
0.350.00%0.00Bán30.239KDược phẩm: Khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất