Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

233
Cổ phiếu
43.168B
Giá trị vốn hóa thị trường
96.772K
Khối lượng
−1.38%
Thay đổi
+3.09%
Hiệu suất Tháng
+275.49%
Hiệu suất Năm
+144.32%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
ACST ACASTI PHARMA INC
0.31-16.22%-0.06Bán408.956K35.850M-0.89Dược phẩm: Khác
ACST ACASTI PHARMA INC
0.32-12.50%-0.04Bán60.000K35.850M-0.89Dược phẩm: Khác
AEZS AETERNA ZENTARIS INC
0.528.33%0.04Bán11.500K29.772M-0.2511.00Công nghệ Sinh học
AEZS AETERNA ZENTARIS INC
0.517.37%0.04Bán102.858K29.772M-0.2511.00Công nghệ Sinh học
AGN ALGERNON PHARMACEUTICALS INC.
0.32-1.56%-0.01Mua20.000K42.703M-0.07Công nghệ Sinh học
AGN ALGERNON PHARMACEU
0.31-1.59%-0.01Mua397.915K42.703M-0.07Công nghệ Sinh học
AIR CLEAN AIR METALS INC
0.290.00%0.00Bán1.000K35.364M-0.07Dược phẩm: Khác
AIR CLEAN AIR METALS INC
0.280.00%0.00Bán133.810K35.364M-0.07Dược phẩm: Khác
APC ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS CORP.
0.12-4.17%-0.01Bán2.000K3.211M-0.03Dược phẩm: Chính
APC ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS CORP.
0.124.35%0.01Bán4.000K3.211M-0.03Dược phẩm: Chính
APLI APPILI THERAPEUTICS INC
1.17-2.50%-0.03Mua22.100K55.682M-0.15Dược phẩm: Chính
APLI APPILI THERAPEUTICS INC
1.200.00%0.00137.210K55.682M-0.15Dược phẩm: Chính
APS APTOSE BIOSCIENCES INC
8.336.52%0.51Mua26.293K684.123M-0.8333.00Công nghệ Sinh học
APS APTOSE BIOSCIENCES INC
8.093.06%0.24Mua1.400K684.123M-0.8333.00Công nghệ Sinh học
AQS AEQUUS PHARMACEUTICALS INC
0.1520.00%0.03Mua55.500K8.107M-0.0311.00Dược phẩm: Chính
AQS AEQUUS PHARMACEUTICALS INC
0.147.41%0.01Mua1.115M8.107M-0.0311.00Dược phẩm: Chính
AREV AREV NANOTEC BRAND
0.095.88%0.01Bán9.082K1.616M-0.19Dược phẩm: Khác
ASG AURORA SPINE CORPORATION
0.25-3.85%-0.01Bán3.578K12.778M-0.04Chuyên khoa Y tế
ASG AURORA SPINE CORPORATION
0.261.96%0.01Mua1.000K12.778M-0.04Chuyên khoa Y tế
ASP ACERUS PHARMACEUTICALS CORP
0.050.00%0.00Sức bán mạnh1.000K48.528M-0.0611.00Dược phẩm: Khác
ASP ACERUS PHARMACEUTICALS CORP
0.040.00%0.00Bán6.000K48.528M-0.0611.00Dược phẩm: Khác
ASTI AQUARIUS SURGICAL
0.287.69%0.02Bán5.000K6.420M-0.07Chuyên khoa Y tế
ATE ANTIBE THERAPEUTICS INC
0.350.00%0.00Bán1.600M105.305M-0.07Dược phẩm: Chính
ATE ANTIBE THERAPEUTICS INC
0.350.00%0.00Bán203.000K105.305M-0.07Dược phẩm: Chính
AUP AURINIA PHARMACEUTICALS INC
19.76-0.40%-0.08Mua108.336K2.505B-1.8662.00Công nghệ Sinh học
AUP AURINIA PHARMACEUTICALS INC
19.74-0.25%-0.05Mua6.738K2.505B-1.8662.00Công nghệ Sinh học
AVCN AVICANNA INC
1.08-2.70%-0.03Sức bán mạnh2.600K29.026M-0.97Công nghệ Sinh học
AVCN AVICANNA INC
1.100.00%0.00Sức bán mạnh103.109K29.026M-0.97Công nghệ Sinh học
AVCR AVRICORE HEALTH INC
0.11175.00%0.07Mua21.677M1.499MDược phẩm: Khác
AVCR AVRICORE HEALTH INC
0.10162.50%0.07Mua2.900M1.499MDược phẩm: Khác
BABY ELSE NUTRITION HOLDINGS INC
2.42-3.20%-0.08Bán36.200K204.883M-0.12Dược phẩm: Khác
BABY ELSE NUTRITION HOLDINGS INC
2.43-4.33%-0.11Bán331.231K204.883M-0.12Dược phẩm: Khác
BBM BLUEBERRIES MEDICA
0.050.00%0.00Bán39.660K6.185M-0.05Dược phẩm: Khác
BBM BLUEBERRIES MEDICAL CORP.
0.050.00%0.00Bán3.000K6.185M-0.05Dược phẩm: Khác
BBT BENCHMARK BOTANICS
0.18-10.00%-0.02Bán12.500K31.790M-0.02Dược phẩm: Khác
BBT BENCHMARK BOTANICS INC.
0.17-23.91%-0.06Sức bán mạnh2.000K31.790M-0.02Dược phẩm: Khác
BCT BRIACELL THERAPEUTICS CORP
5.94-1.00%-0.06Sức bán mạnh8873.633M-8.58Công nghệ Sinh học
BCT BRIACELL THERAPEUTICS CORP
6.201.47%0.09Sức bán mạnh5003.633M-8.58Công nghệ Sinh học
BETR BETTERLIFE PHARMA
1.055.00%0.05Sức bán mạnh37.772K17.448M-1.08Dược phẩm: Khác
BETR BETTERLIFE PHARMA INC.
1.05-16.00%-0.20Bán1.500K17.448M-1.08Dược phẩm: Khác
BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
21.30-3.01%-0.66Bán6.000K7.801B-7.8821700.00Dược phẩm: Khác
BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
21.24-3.41%-0.75Bán1.150M7.801B-7.8821700.00Dược phẩm: Khác
BILZ IGNITE INTL BRANDS
0.56-1.75%-0.01Bán10.231K60.191M-0.39Dược phẩm: Khác
BILZ IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD.
0.561.82%0.01Bán2.000K60.191M-0.39Dược phẩm: Khác
BLU BELLUS HEALTH INC.
3.04-3.18%-0.10Bán5.200K189.204M-0.86Công nghệ Sinh học
BLU BELLUS HEALTH INC.
3.03-3.19%-0.10Bán80.722K189.204M-0.86Công nghệ Sinh học
BTI BIOASIS TECHNOLOGIES INC.
0.40-2.44%-0.01Mua10.540K27.865M-0.06Công nghệ Sinh học
BTI BIOASIS TECHNOLOGIES INC.
0.4110.81%0.04Mua1.500K27.865M-0.06Công nghệ Sinh học
BUZZ PHARMADRUG INC
0.0416.67%0.01Mua3.370M2.499M-0.07Dược phẩm: Khác
BUZZ PHARMADRUG INC.
0.0440.00%0.01Bán377.000K2.499M-0.07Dược phẩm: Khác
CGN COGNETIVITY NEUROS
0.173.12%0.01Mua121.500K9.931M-0.04Công nghệ Sinh học
CGN COGNETIVITY NEUROSCIENCES LTD.
0.1412.00%0.01Mua11.000K9.931M-0.04Công nghệ Sinh học
CHM CHEMISTREE TECHNOL
0.0428.57%0.01Bán45.705K1.318M-0.19Dược phẩm: Khác
CHM CHEMISTREE TECHNOLOGY INC.
0.0412.50%0.01Bán17.000K1.318M-0.19Dược phẩm: Khác
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP
0.020.00%0.00Mua75.000K769.060K-0.00Dược phẩm: Chính
COT COTINGA PHARMCEUTICALS INC
0.040.00%0.00Mua6.269K667.480K-0.12Dược phẩm: Chính
COV COVALON TECHNOLOGIES LTD
1.2511.61%0.13Bán1.200K32.144M-0.32Chuyên khoa Y tế
COV COVALON TECHNOLOGIES LTD
1.250.00%0.00Mua1732.144M-0.32Chuyên khoa Y tế
CPH CIPHER PHARMACEUTICALS INC
1.151.77%0.02Bán4.300K30.562M5.580.206.00Dược phẩm: Khác
CPH CIPHER PHARMACEUTICALS INC
1.151.77%0.02Bán14.549K30.562M5.580.206.00Dược phẩm: Khác
CRDL CARDIOL THERAPEUTICS INC
2.790.72%0.02Bán3.600K71.960M-0.5019.00Dược phẩm: Chính
CRDL CARDIOL THERAPEUTICS INC
2.76-0.72%-0.02Bán26.585K71.960M-0.5019.00Dược phẩm: Chính
CTX CRESCITA THERAPEUTICS INC
0.53-5.36%-0.03Sức bán mạnh2.500K10.840M-0.19Dược phẩm: Chính
CTX CRESCITA THERAPEUTICS INC
0.530.00%0.00Bán32810.840M-0.19Dược phẩm: Chính
CZO CEAPRO INC
0.670.00%0.00Bán5.000K54.328M23.020.03Công nghệ Sinh học
CZO CEAPRO INC
0.68-2.86%-0.02Bán68.258K54.328M24.050.03Công nghệ Sinh học
EAST EASTWEST BIOSCIENCE INC
0.020.00%0.00Sức bán mạnh11.000K1.352M-0.03Dược phẩm: Khác
EAST EASTWEST BIOSCIENCE INC
0.030.00%0.00Bán2.400K1.352M-0.03Dược phẩm: Khác
EBM EASTWOOD BIO MEDICAL CANADA INC
2.50-6.72%-0.18Mua22.530K154.305M-0.01Dược phẩm: Khác
EBM EASTWOOD BIO MEDICAL CANADA INC
2.61-8.42%-0.24Mua700154.305M-0.01Dược phẩm: Khác
EDT SPECTRAL MEDICAL INC
0.47-1.06%-0.01Bán88.375K111.205M-0.0425.00Chuyên khoa Y tế
EDT SPECTRAL MEDICAL INC
0.47-3.12%-0.01Sức bán mạnh2.000K111.205M-0.0425.00Chuyên khoa Y tế
EPI ESSA PHARMA INC
9.941.43%0.14Mua100192.802M-1.3225.00Dược phẩm: Chính
EPI ESSA PHARMA INC
9.550.00%0.00Mua10192.802M-1.3225.00Dược phẩm: Chính
FRX FENNEC PHARMACEUTICALS INC
8.192.25%0.18Mua200214.765M-0.914.00Công nghệ Sinh học
FRX FENNEC PHARMACEUTICALS INC
8.08-4.60%-0.39Bán450214.765M-0.914.00Công nghệ Sinh học
GRIN GROWN ROGUE INTERNATIONAL INC
0.105.00%0.01Sức bán mạnh2.500K10.644M-0.07Dược phẩm: Khác
GRIN GROWN ROGUE INTERN
0.100.00%0.00Bán32.500K10.644M-0.07Dược phẩm: Khác
GSD DEVONIAN HEALTH GROUP INC
0.1213.64%0.01Sức bán mạnh50010.510M-0.06Dược phẩm: Chính
GSD DEVONIAN HEALTH GROUP INC
0.120.00%0.00Bán111.500K10.510M-0.06Dược phẩm: Chính
GUD KNIGHT THERAPEUTICS INC
6.040.67%0.04Bán225.267K785.628M121.210.051017.00Dược phẩm: Khác
GUD KNIGHT THERAPEUTICS INC
6.020.33%0.02Bán8.200K785.628M121.210.051017.00Dược phẩm: Khác
HALO HALO LABS INC.
0.070.00%0.00Sức bán mạnh2.171M46.084M-0.18120.00Dược phẩm: Khác
HBP HELIX BIOPHARM
0.43-20.37%-0.11Sức bán mạnh1.500K54.502M-0.0718.00Dược phẩm: Chung
HBP HELIX BIOPHARM
0.40-2.44%-0.01Bán17.500K54.502M-0.0718.00Dược phẩm: Chung
HEM HEMOSTEMIX INC
0.010.00%0.00Mua200.000K2.839M-0.01Công nghệ Sinh học
HLS HLS THERAPEUTICS INC
13.860.36%0.05Bán8.556K438.369M-0.8864.00Dược phẩm: Chính
HLS HLS THERAPEUTICS INC
13.891.02%0.14Bán100438.369M-0.8864.00Dược phẩm: Chính
HOLL HOLLISTER BIOSCIEN
0.129.52%0.01Bán421.996K20.113MDược phẩm: Khác
HOLL HOLLISTER BIOSCIENCES INC.
0.110.00%0.00Bán33.000K20.113MDược phẩm: Khác
HSM HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC
0.51-7.27%-0.04Sức bán mạnh1.500K23.506M-0.8819.00Chuyên khoa Y tế
HSM HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC
0.510.00%0.00Sức bán mạnh7.000K23.506M-0.8819.00Chuyên khoa Y tế
IBT IBEX TECHNOLOGIES INC.
0.200.00%0.00Bán1765.153M62.500.00Công nghệ Sinh học
ICO ICO THERAPEUTICS INC.
0.0511.11%0.01Mua328.000K6.919M-0.01Dược phẩm: Khác
ICO ICO THERAPEUTICS INC.
0.0525.00%0.01Mua140.000K6.919M-0.01Dược phẩm: Khác
IDL IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD
0.040.00%0.00Bán1207.854M-0.02Chuyên khoa Y tế
IGX INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.
0.200.00%0.00Bán1222.000M-0.1351.00Dược phẩm: Khác
IGX INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.
0.19-19.15%-0.04Sức bán mạnh2.000K22.000M-0.1351.00Dược phẩm: Khác
IMV IMV INC
6.432.55%0.16Mua190.415K416.840M-0.64Công nghệ Sinh học
IMV IMV INC
6.391.75%0.11Mua5.300K416.840M-0.64Công nghệ Sinh học
IN INMED PHARMACEUTICALS INC
4.780.63%0.03Bán2.896K24.798M-2.37Công nghệ Sinh học
INNO INNOCAN PHARMA COR
0.17-2.86%-0.01Sức bán mạnh82.500K25.468M-0.04Dược phẩm: Chính
INNO INNOCAN PHARMA CORPORATION
0.195.56%0.01Bán3.000K25.468M-0.04Dược phẩm: Chính
IPA IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD
2.531.20%0.03Mua554.709K185.875M-0.07Công nghệ Sinh học
IPA IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD
2.521.61%0.04Mua56.900K185.875M-0.07Công nghệ Sinh học
IPCI INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC
0.17-2.94%-0.01Sức bán mạnh7.000K4.137M-0.34Công nghệ Sinh học
IPCI INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC
0.17-2.78%-0.01Bán20.000K4.137M-0.34Công nghệ Sinh học
ISOL ISODIOL INTERNATIONAL INC.
0.04-12.50%-0.01Bán29.000K2.036MDược phẩm: Khác
ISOL ISODIOL INTERNATIO
0.03-14.29%-0.01Bán200.575K2.036MDược phẩm: Khác
J LOTUS VENTURES INC.
0.110.00%0.00Sức bán mạnh5009.358M12.500.01Dược phẩm: Khác
J LOTUS VENTURES INC
0.129.09%0.01Mua119.500K9.358M12.500.01Dược phẩm: Khác
JWEL JAMIESON WELLNESS INC
39.673.01%1.16Sức mua mạnh1.190K1.530B48.180.82Dược phẩm: Khác
JWEL JAMIESON WELLNESS INC
39.672.85%1.10Sức mua mạnh82.208K1.530B48.250.82Dược phẩm: Khác
LBL LATTICE BIOLOGICS LTD
0.04-20.00%-0.01Bán5.000K4.184M-0.03Công nghệ Sinh học
LBL LATTICE BIOLOGICS LTD
0.040.00%0.00Theo dõi63.200K4.184M-0.03Công nghệ Sinh học
LOVE CANNARA BIOTECH IN
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh15.500KDược phẩm: Chính
LOVE CANNARA BIOTECH INC
0.095.88%0.01Bán16.000KDược phẩm: Chính
MBX MICROBIX J
0.244.35%0.01Bán55.200K25.018M-0.01Chuyên khoa Y tế
MBX MICROBIX J
0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh2.500K25.018M-0.01Chuyên khoa Y tế
MCCN MEDCOLCANNA ORGANICS INC
0.080.00%0.00Bán11.251K6.612M-0.11Dược phẩm: Khác
MDNA MEDICENNA THERAPEUTICS CORP
5.460.18%0.01Mua40.203K266.216M-0.267.00Công nghệ Sinh học
MDNA MEDICENNA THERAPEUTICS CORP
5.501.66%0.09Mua900266.216M-0.267.00Công nghệ Sinh học
MDP MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC
4.304.62%0.19Mua1.300K59.840M-0.62Dược phẩm: Khác
MDP MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC
4.303.86%0.16Sức mua mạnh26.255K59.840M-0.62Dược phẩm: Khác
MDX MEDX HEALTH CORP
0.120.00%0.00Bán248.300K21.051M-0.02Chuyên khoa Y tế
MDX MEDX HEALTH CORP
0.124.35%0.01Bán2.000K21.051M-0.02Chuyên khoa Y tế
MGW MAPLE LEAF GREEN WORLD INC.
0.070.00%0.00Bán30.550K11.295M-0.01Dược phẩm: Khác
MIR MEDMIRA INC
0.30-1.61%-0.01Bán64.500K204.093M-0.00Công nghệ Sinh học
MIR MEDMIRA INC
0.30-1.61%-0.01Bán311.899K204.093M-0.00Công nghệ Sinh học
MMED MIND MEDICINE (MINDMED) INC.
0.6916.95%0.10Sức mua mạnh3.616M3.615M-0.22Công nghệ Sinh học
MMEN MEDMEN ENTERPRISES INC.
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh34.000K66.510M-0.83Dược phẩm: Khác
MMEN MEDMEN ENTERPRISES
0.19-2.56%-0.01Sức bán mạnh684.220K66.510M-0.83Dược phẩm: Khác
MPH MEDICURE INC
0.93-2.11%-0.02Sức bán mạnh11.000K10.129M-1.2545.00Công nghệ Sinh học
MPH MEDICURE INC
0.95-2.06%-0.02Bán1.000K10.129M-1.2545.00Công nghệ Sinh học
MXT MEDXTRACTOR CORP
0.100.00%0.00Bán10.000KDược phẩm: Khác
MYCO MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.
0.2417.07%0.04Bán91.500K28.925M-0.11Dược phẩm: Khác
MYCO MYDECINE INNOVATIO
0.2311.90%0.03Bán1.513M28.925M-0.11Dược phẩm: Khác
MYM MYM NUTRACEUTICALS INC.
0.060.00%0.00Bán16.000K9.882M-0.1527.00Dược phẩm: Khác
MYM MYM NUTRACEUTICALS
0.060.00%0.00Sức bán mạnh114.624K9.882M-0.1527.00Dược phẩm: Khác
NEPT NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC
3.16-2.17%-0.07Bán8.600K355.918M-0.69165.00Công nghệ Sinh học
NEPT NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC
3.16-0.94%-0.03Bán280.702K355.918M-0.69165.00Công nghệ Sinh học
NGEN NERVGEN PHARMA CORP
1.50-6.83%-0.11Bán43.830K33.692M-0.3313.00Dược phẩm: Chính
NGEN NERVGEN PHARMA CORP
1.49-5.10%-0.08Sức bán mạnh2.300K33.692M-0.3313.00Dược phẩm: Chính
NLTA ENLIGHTA INC
0.070.00%0.00Bán2001.845M-0.10Công nghệ Sinh học
NOVA NOVA MENTIS LIFE SCIENCE CORP.
0.172.94%0.01Bán50010.654M-0.19Dược phẩm: Khác
NOVA NOVA MENTIS LIFE S
0.182.86%0.01Mua20.500K10.654M-0.19Dược phẩm: Khác
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC
0.790.00%0.00Mua6048.778M16.910.4591.00Dược phẩm: Khác
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC
0.780.00%0.00Mua7.500K8.778M16.490.4591.00Dược phẩm: Khác
NSCI NANALYSIS SCIENTIFIC CORP
0.497.61%0.04Theo dõi29.000K21.837MChuyên khoa Y tế
NSCI NANALYSIS SCIENTIFIC CORP
0.496.52%0.03Bán1.500K21.837MChuyên khoa Y tế
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất