Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

135
Cổ phiếu
26.660B
Giá trị vốn hóa thị trường
316.182K
Khối lượng
−1.84%
Thay đổi
+5.12%
Hiệu suất Tháng
+42.53%
Hiệu suất Năm
+3.67%
Hiệu suất YTD
           
ABCS ABACUS HEALTH PROD
5.10-3.77%-0.20Bán57.853K114.868MDược phẩm: Khác
ACST ACASTI PHARMA INC
0.87-3.33%-0.03Bán77.341K76.793M-0.77Dược phẩm: Khác
ADVZ ADVANZ PHARMA CORP LIMITED
8.63-7.20%-0.67Mua48.686K454.891M-6.94Dược phẩm: Khác
AEZS AETERNA ZENTARIS INC
1.58-9.20%-0.16Mua55.756K28.940M-0.8220.00Công nghệ Sinh học
AGN ALGERNON PHARMACEU
0.08-5.88%-0.01Mua307.364K6.098M-0.04Công nghệ Sinh học
APC ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS CORP.
0.04-18.18%-0.01Bán15.000K1.155M-0.01Dược phẩm: Chính
APLI APPILI THERAPEUTICS INC
0.899.20%0.07Mua138.400K14.992M-0.18Dược phẩm: Chính
APS APTOSE BIOSCIENCES INC
8.03-1.83%-0.15Mua80.955K622.547M-1.0424.00Công nghệ Sinh học
AQS AEQUUS PHARMACEUTICALS INC
0.14-3.57%-0.01Mua35.000K8.407M-0.03Dược phẩm: Chính
AREV AREV BRANDS INTERN
0.03-14.29%-0.01Bán2.000K1.986M-0.18Dược phẩm: Khác
ASG AURORA SPINE CORPORATION
0.232.17%0.01Bán2.200K9.470M-0.02Chuyên khoa Y tế
ASP ACERUS PHARMACEUTICALS CORP
0.077.14%0.01Bán90.450K19.592M-0.0929.00Dược phẩm: Khác
ASTI AQUARIUS SURGICAL
0.30-3.23%-0.01Sức bán mạnh4.000K5.870M-0.08Chuyên khoa Y tế
ATE ANTIBE THERAPEUTICS INC
0.512.00%0.01Mua444.246K140.652M-0.07Công nghệ Sinh học
AUP AURINIA PHARMACEUTICALS INC
24.90-0.44%-0.11Mua99.997K2.679B-0.9139.00Công nghệ Sinh học
AVCN AVICANNA INC
2.3210.48%0.22Bán44.714KCông nghệ Sinh học
AVCR AVRICORE HEALTH INC
0.020.00%0.00Sức bán mạnh59.000K749.260K-0.09Dược phẩm: Khác
BABY ELSE NUTRITION HOLDINGS INC
0.61-3.17%-0.02Sức mua mạnh574.857K42.280M-0.24Dược phẩm: Khác
BBM BLUEBERRIES MEDICA
0.163.23%0.01Mua59.697K16.753M-0.01Dược phẩm: Khác
BBT BENCHMARK BOTANICS
0.36-11.11%-0.04Sức bán mạnh3.400K69.476M-0.04Dược phẩm: Khác
BCT BRIACELL THERAPEUTICS CORP
16.750.00%0.00Mua3009.640M-10.41Công nghệ Sinh học
BETR BETTERLIFE PHARMA
0.1220.00%0.02Bán236.133K21.194M-0.11Dược phẩm: Khác
BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
37.30-2.69%-1.03Bán488.669K13.517B-2.3221100.00Dược phẩm: Khác
BILZ IGNITE INTL BRANDS
1.45-3.33%-0.05Mua51.821K158.397M-0.05Dược phẩm: Khác
BLU BELLUS HEALTH INC.
11.571.85%0.21Mua20.979K629.105M-0.55Công nghệ Sinh học
BTI BIOASIS TECHNOLOGIES INC.
0.212.44%0.01Bán10.000K13.033M-0.06Công nghệ Sinh học
BUZZ PHARMADRUG INC
0.030.00%0.00Sức bán mạnh11.300K2.083M-0.07Dược phẩm: Khác
CGN COGNETIVITY NEUROS
0.20-4.76%-0.01Bán49.700K9.663M-0.08Công nghệ Sinh học
CHM CHEMISTREE TECHNOL
0.110.00%0.00Bán24.055K4.141M-0.15Dược phẩm: Khác
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP
0.010.00%0.00Bán4.000K384.530K-0.00Dược phẩm: Chính
CORV CORREVIO PHARMA CORP
0.47-3.09%-0.01Bán4.590K24.503M-1.20138.00Công nghệ Sinh học
COT COTINGA PHARMCEUTICALS INC
0.080.00%0.00Mua10.800K1.335M-0.12Dược phẩm: Chính
COV COVALON TECHNOLOGIES LTD
1.950.52%0.01Bán5.000K50.089M-0.28Chuyên khoa Y tế
CPH CIPHER PHARMACEUTICALS INC
1.04-2.80%-0.03Bán59.486K28.875M-0.0539.00Dược phẩm: Khác
CRDL CARDIOL THERAPEUTICS INC
3.911.30%0.05Bán48.154K99.889M-0.9112.00Dược phẩm: Chính
CTX CRESCITA THERAPEUTICS INC
0.91-2.15%-0.02Bán19.411K19.290M3.670.26Dược phẩm: Chính
CULT CULTIVAR HOLDINGS
0.143.57%0.01Mua55.482KDược phẩm: Khác
CYX CALYX VENTURES INC
0.0150.00%0.01Bán77.500K947.817K-0.02Công nghệ Sinh học
CZO CEAPRO INC
0.39-1.27%-0.01Mua32.000K30.548M-0.01Công nghệ Sinh học
DIXI.U DIXIE BRANDS INC
0.18-7.50%-0.01Bán213.362K33.241M-0.36Dược phẩm: Chính
DOSE RAPID DOSE THERAPE
0.387.14%0.03Mua10.700K27.238MCông nghệ Sinh học
EAST EASTWEST BIOSCIENCE INC
0.030.00%0.00Bán227.500K1.531M-0.02Dược phẩm: Khác
EBM EASTWOOD BIO MEDICAL CANADA INC
2.38-0.83%-0.02Mua30050.126M-0.01Dược phẩm: Khác
EDT SPECTRAL MEDICAL INC
0.750.00%0.00Bán32.409K169.362M-0.0118.00Chuyên khoa Y tế
EPI ESSA PHARMA INC
7.520.67%0.05Sức mua mạnh460155.095M-2.0725.00Dược phẩm: Chính
FRX FENNEC PHARMACEUTICALS INC
7.99-1.48%-0.12Bán100157.636M-0.813.00Công nghệ Sinh học
GRIN GROWN ROGUE INTERN
0.10-4.76%-0.01Bán21.000K7.428M-0.72Dược phẩm: Khác
GSD DEVONIAN HEALTH GROUP INC
0.190.00%0.00Theo dõi50013.797M-0.05Dược phẩm: Chính
GUD KNIGHT THERAPEUTICS INC
8.000.13%0.01Mua178.095K1.084B53.770.1549.00Dược phẩm: Khác
HBP HELIX BIOPHARM
1.391.46%0.02Bán203177.768M-0.0718.00Dược phẩm: Chung
HEM HEMOSTEMIX INC
0.010.00%0.00Bán2.093M2.839M-0.02Công nghệ Sinh học
HLS HLS THERAPEUTICS INC
22.77-2.02%-0.47Mua13.720K721.811M-0.33Dược phẩm: Chính
HSM HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC
1.70-11.92%-0.23Mua14.690K58.930M-0.5025.00Chuyên khoa Y tế
IBT IBEX TECHNOLOGIES INC.
0.12-7.41%-0.01Bán6.567K3.840M-0.04Dược phẩm: Khác
ICO ICO THERAPEUTICS INC.
0.077.14%0.01Mua151.200K10.762M-0.01Dược phẩm: Khác
IDL IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD
0.010.00%0.00Bán2.000K765.154K0.110.09Chuyên khoa Y tế
IGX INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.
0.58-1.69%-0.01Bán5.100K57.758M-0.1542.00Dược phẩm: Khác
IMV IMV INC
5.53-0.90%-0.05Mua55.329K282.521M-0.55Công nghệ Sinh học
IN INMED PHARMACEUTICALS INC
0.33-5.71%-0.02Mua148.848K60.299M-0.0812.00Công nghệ Sinh học
INCB INTERNATIONAL CANN
0.0150.00%0.01Mua49.000K2.985M-0.06Dược phẩm: Khác
INNO INNOCAN PHARMA COR
0.14-50.88%-0.14Bán33.500KDược phẩm: Chính
IPA IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD
0.63-1.56%-0.01Mua50.680K36.567M-0.12Công nghệ Sinh học
IPCI INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC
0.24-5.88%-0.01Bán167.547K5.752M-0.77Công nghệ Sinh học
ISOL ISODIOL INTERNATIO
0.26-20.31%-0.07Mua292.110K18.618M-1.63Dược phẩm: Khác
J LOTUS VENTURES INC
0.124.35%0.01Bán54.000K9.781M-0.04Dược phẩm: Khác
JWEL JAMIESON WELLNESS INC
26.55-0.04%-0.01Sức mua mạnh29.008K1.036B36.920.75Dược phẩm: Khác
KLY KALYTERA THERAPEUTICS INC
0.040.00%0.00Mua81.723K23.138M-0.04Dược phẩm: Khác
KNE KANE BIOTECH INC
0.179.68%0.01Mua90.850K15.738M-0.01Công nghệ Sinh học
LIB LIBERTY LEAF HLDG
0.040.00%0.00Bán388.700K5.784M-0.01Dược phẩm: Khác
LMNL LIMINAL BIOSCIENCES INC
13.86-5.84%-0.86Mua10.097K343.167M-185.26487.00Công nghệ Sinh học
LNB LEXINGTON BIOSCIEN
0.0725.00%0.01Bán8.366KChuyên khoa Y tế
LOVE CANNARA BIOTECH IN
0.163.23%0.01Sức mua mạnh758.223KDược phẩm: Chính
MBI.H MED BIOGENE INC
0.04-36.36%-0.02Bán45.000K530.312K-0.01Công nghệ Sinh học
MBX MICROBIX J
0.242.13%0.01Mua102.200K22.789M783.330.00Chuyên khoa Y tế
MCCN MEDCOLCANNA ORGANICS INC
0.100.00%0.00Bán2.000KDược phẩm: Khác
MDNA MEDICENNA THERAPEUTICS CORP
3.25-1.52%-0.05Mua229.523K112.563M-0.227.00Công nghệ Sinh học
MDP MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC
3.701.37%0.05Bán70050.976M-0.93Dược phẩm: Khác
MDX MEDX HEALTH CORP
0.13-3.70%-0.01Mua11.500K19.384M-0.02Chuyên khoa Y tế
MFS MEDIFOCUS INC
0.010.00%0.00Bán1.000K1.480M-0.017.00Chuyên khoa Y tế
MIR MEDMIRA INC
0.030.00%0.00Sức mua mạnh200.500K16.459M-0.00Công nghệ Sinh học
MMEN MEDMEN ENTERPRISES
0.59-4.84%-0.03Bán1.694M103.252M-1.01Dược phẩm: Khác
MPH MEDICURE INC
3.807.34%0.26Bán1.251K51.886M-0.1864.00Công nghệ Sinh học
MXT MEDXTRACTOR CORP
0.05-9.09%-0.01Bán23.000KDược phẩm: Khác
MYM MYM NUTRACEUTICALS
0.1016.67%0.01Mua1.705M14.189M-0.1727.00Dược phẩm: Khác
NBUD NORTH BUD FARMS IN
0.208.11%0.01Mua177.352K11.737M-0.04Dược phẩm: Chính
NEPT NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC
3.62-4.23%-0.16Bán286.172K353.797M-0.51Công nghệ Sinh học
NGEN NERVGEN PHARMA CORP
3.030.66%0.02Mua28.300K62.989M-0.32Dược phẩm: Chính
NLB NEWLEAF BRANDS INC
0.124.55%0.01Bán4.350K3.678M-0.30Dược phẩm: Khác
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC
0.575.56%0.03Mua2.000K6.491M-0.0797.00Dược phẩm: Khác
NSCI NANALYSIS SCIENTIFIC CORP
0.543.85%0.02Sức mua mạnh346.153K22.774M-0.05Chuyên khoa Y tế
NSHS NANOSPHERE HEALTH
0.06-7.69%-0.01Bán19.402K7.043MCông nghệ Sinh học
NVCN NEOVASC INC
4.20-1.64%-0.07Sức bán mạnh7.738K32.657M3.471.2398.00Chuyên khoa Y tế
NVH NOVOHEART HOLDINGS INC
0.62-4.62%-0.03Mua87.000K99.922M-0.07Công nghệ Sinh học
ONC ONCOLYTICS BIOTECH INC
4.26-7.39%-0.34Mua390.528K121.247M-0.97Công nghệ Sinh học
ORCD ORCHID VENTURES IN
0.030.00%0.00Bán144.000K2.335M-0.03Dược phẩm: Khác
ORI ORION NUTRACEUTICA
0.04-10.00%-0.01Bán44.200K2.222M-0.13Dược phẩm: Khác
ORTH ORTHO REGENERATIVE
0.250.00%0.00Mua3.500K6.188M-0.11Công nghệ Sinh học
OVAT OVATION SCIENCE IN
0.224.76%0.01Bán5.000K4.879M-0.03Dược phẩm: Khác
PDTI PREFERRED DENTAL T
0.01100.00%0.01Bán151.000K345.224K-0.01Chuyên khoa Y tế
PILL CANNTAB THERAPEUTI
0.46-4.17%-0.02Sức bán mạnh9.643K12.147M-0.10Dược phẩm: Khác
PMN PROMIS NEUROSCIENCES INC
0.20-8.89%-0.02Bán1.502M61.967M-0.04Công nghệ Sinh học
PREV PREVECEUTICAL MEDI
0.040.00%0.00Mua818.176K15.858M-0.02Dược phẩm: Chính
PRN PROFOUND MEDICAL CORP
15.96-2.09%-0.34Mua17.602K193.204M-1.84Chuyên khoa Y tế
PUMP WORLD CLASS EXTRAC
0.05-9.09%-0.01Bán855.050K32.972M-0.02Dược phẩm: Khác
PURE PURE GLOBAL CANNABIS INC
0.08-5.88%-0.01Mua151.650K12.547M-0.07Dược phẩm: Khác
QPT QUEST PHARMATECH INC.
0.147.69%0.01Sức mua mạnh11.500K21.761M-0.03Dược phẩm: Khác
RLV RELEVIUM TECHNOLOGIES INC
0.030.00%0.00Bán66.500K3.921M-0.03Chuyên khoa Y tế
ROMJ RUBICON ORGANICS I
2.25-2.17%-0.05Mua9.700K91.923MCông nghệ Sinh học
RVV REVIVE THERAPEUTIC
0.0511.11%0.01Mua107.100K3.259M-0.02Dược phẩm: Chính
RVX RESVERLOGIX CORP.
1.234.24%0.05Theo dõi42.325K247.116M9.650.1627.00Công nghệ Sinh học
RX BIOSYENT INC.
5.951.71%0.10Sức bán mạnh2.900K79.150M17.000.34Dược phẩm: Chính
SBM SIRONA BIOCHEM CORP.
0.46-1.08%-0.01Mua36.000K101.842M-0.02Công nghệ Sinh học
SLNG SLANG WORLDWIDE IN
0.39-1.28%-0.01Bán264.329K87.062M-0.00Dược phẩm: Khác
SUGR SUGARBUD CRAFT GROWERS CORP
0.060.00%0.00Bán78.167K13.310M-0.02Dược phẩm: Khác
SVA SERNOVA CORP.
0.172.94%0.01Bán158.500K32.720M-0.02Chuyên khoa Y tế
SZLS STAGEZERO LIFE SCIENCES LTD
0.0414.29%0.01Bán2.000K8.736M-0.0619.00Công nghệ Sinh học
TBP TETRA BIO PHARMA INC
0.500.00%0.00Mua1.476M105.671M-0.09Dược phẩm: Khác
TEST FLUROTECH LTD
0.14-3.45%-0.01Bán14.500K6.674M-0.09Công nghệ Sinh học
TH THERATECHNOLOGIES
3.65-2.67%-0.10Bán66.711K288.574M-0.1289.00Dược phẩm: Chính
THRM THERMA BRIGHT INC
0.010.00%0.00Mua27.000K2.456M-0.00Dược phẩm: Khác
TILT TILT HOLDINGS INC
0.340.00%0.00Bán299.282K121.993M-0.00Dược phẩm: Khác
TLT THERALASE TECHNOLOGIES INC.
0.310.00%0.00Bán246.750K63.325M-0.04Chuyên khoa Y tế
TMD TITAN MEDICAL INC
0.63-3.08%-0.02Sức bán mạnh53.907K25.308M-2.82Chuyên khoa Y tế
TMED EGF THERAMED HEALT
0.65-13.33%-0.10Bán1.477K884.663K-13.40Dược phẩm: Chính
TRIL TRILLIUM THERAPEUTICS INC
5.906.12%0.34Mua1.305M155.897M-1.8860.00Công nghệ Sinh học
VGL VIGIL HEALTH SOLUTIONS INC.
0.350.00%0.00Bán15.400K6.559M-0.01Chuyên khoa Y tế
VIDA PHIVIDA HOLDINGS I
0.134.00%0.01Mua16.551K11.079M-0.16Dược phẩm: Khác
VIV AVIVAGEN INC
0.580.00%0.00Mua020.583M-0.14Công nghệ Sinh học
VOTI VOTI DETECTION INC
1.850.00%0.00Mua11.200K44.800M-0.21Chuyên khoa Y tế
VPH VALEO PHARMA INC
0.370.00%0.00Bán6.000K20.964M-0.07Dược phẩm: Chính
VRT VERITAS PHARMA INC
0.124.35%0.01Sức bán mạnh15.296K1.398M-0.93Dược phẩm: Khác
WBIO WPD PHARMACEUTICAL
1.058.25%0.08Mua204.175K108.174M-0.03Công nghệ Sinh học
XPHY XPHYTO THERAPEUTIC
1.453.57%0.05Mua98.558KDược phẩm: Khác
XRAY APTERYX IMAGING INC
0.40-4.76%-0.02Sức mua mạnh39.900K16.204M-0.0392.00Chuyên khoa Y tế
XRX XORTX THERAPEUTICS
0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh8.500KDược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất