Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

54
Cổ phiếu
256.267B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.550M
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+3.71%
Hiệu suất Tháng
+0.34%
Hiệu suất Năm
+2.26%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKT.AAKITA DRILLING LTD
1.36 CAD+0.74%28.606K0.6054.52M CAD1.910.71 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AKT.BAKITA DRILLING LTD
1.95 CAD0.00%00.0054.52M CAD2.740.71 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ANRGANAERGIA INC
0.270 CAD0.00%188K0.7717.658M CAD−3.02 CAD−484.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AREAECON GROUP INC
11.85 CAD−0.42%159.039K0.76735.141M CAD5.782.05 CAD+719.62%6.22%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ATRLSNC-LAVALIN GROUP INC
41.49 CAD+0.17%225.145K0.987.271B CAD51.010.81 CAD+1172.77%0.19%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BACBACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION
0.075 CAD−6.25%22K0.1514.829M CAD−0.01 CAD+6.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBUCBROOKFIELD BUSINESS CORPORATION
26.55 CAD−0.11%18.165K0.332.628B CAD7.523.53 CAD−63.83%1.28%Dịch vụ Công nghiệp
BDGIBADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD
41.00 CAD+0.27%32.685K0.391.41B CAD25.461.61 CAD+343.24%1.67%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BDTBIRD CONSTRUCTION INC
12.31 CAD+1.40%197.709K3.70652.824M CAD10.571.16 CAD+39.42%3.40%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BLMBLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC
0.290 CAD−1.69%22.004K1.168.389M CAD−0.00 CAD−100.25%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CETCATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD
0.71 CAD0.00%246.019K1.82174.092M CAD8.890.08 CAD+150.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CFWCALFRAC WELL SERVICES LTD
4.34 CAD−0.69%29.649K0.76354.234M CAD1.932.25 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CMCCIELO WASTE SOLUTIONS CORP
0.030 CAD0.00%508.546K0.3527.306M CAD−0.02 CAD+72.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
COOOSTROM CLIMATE SOLUTIONS INC
0.070 CAD0.00%1K0.025.476M CAD−0.01 CAD−2.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CTEKCLEANTEK INDUSTRIES INC
0.140 CAD−17.65%13.5K1.344.7M CAD−0.03 CAD+92.32%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DRXADF GROUP INC
5.29 CAD+17.56%103.698K4.32146.881M CAD5.860.90 CAD+118.60%0.44%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DVGDIVERGENT ENERGY SVCS CORP
0.015 CAD0.00%25K0.21495.074K CAD−0.02 CAD−145.53%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ECMECOLOMONDO CORPORATION
0.190 CAD−5.00%13.12K0.8038.339M CAD−0.01 CAD−35.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENBENBRIDGE INC
47.30 CAD−0.15%5.691M0.87100.688B CAD31.551.50 CAD−44.70%7.49%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ESIENSIGN ENERGY SERVICES INC
1.97 CAD−1.50%340.926K1.51367.099M CAD17.210.11 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EWKEARTHWORKS INDUSTRIES INC
0.390 CAD+11.43%27K0.3534.584M CAD−0.02 CAD+15.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FARFORACO INTERNATIONAL SA
1.80 CAD+1.12%138.024K4.53176.668M CAD4.110.44 CAD+113.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GFLGFL ENVIRONMENTAL INC.
38.94 CAD−1.67%203.516K0.7214.651B CAD−0.47 CAD−2.34%0.17%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GMRGELUM RESOURCES LTD.
0.090 CAD0.00%5K0.323.946M CAD−0.02 CAD+33.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GRBGREENBRIAR SUSTAINABLE LIVING INC
0.88 CAD−7.37%4.55K0.3232.37M CAD−0.09 CAD−2.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GRIDTANTALUS SYSTEMS HOLDING INC
0.79 CAD0.00%00.0035.231M CAD−0.10 CAD+55.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HAMHIGHWOOD ASSET MAN
4.99 CAD−0.99%2000.0576.176M CAD−0.18 CAD−193.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
HMRHOMERUN RES INC
0.65 CAD0.00%89K1.0230.878M CAD−0.03 CAD+15.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HWOHIGH ARCTIC ENERGY SERVICES INC
1.13 CAD+1.80%9.63K0.9954.028M CAD−0.51 CAD+22.04%5.41%Dịch vụ Công nghiệp
KEYKEYERA CORPORATION
33.41 CAD+0.27%3.856M3.037.635B CAD26.371.27 CAD−44.01%5.82%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MCBMCCOY GLOBAL INC
1.89 CAD−0.53%29.402K0.6951.214M CAD4.790.39 CAD+181.31%1.05%Dịch vụ Công nghiệp
MDIMAJOR DRILLING GROUP INTL INC
7.91 CAD+2.99%116.581K0.67637.183M CAD9.080.87 CAD+8.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OGDORBIT GARANT DRILLING INC
0.50 CAD−7.41%5000.0420.181M CAD−0.06 CAD+48.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PDPRECISION DRILLING CORPORATION
71.59 CAD+0.08%103.023K1.171.041B CAD8.048.90 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PHXPHX ENERGY SVCS CO
8.40 CAD−2.89%57.833K0.75419.598M CAD5.061.66 CAD+161.71%6.94%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PPLPEMBINA PIPELINE CORPORATION
45.17 CAD−0.15%3.345M1.2424.847B CAD20.792.17 CAD−54.85%5.84%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PSDPULSE SEISMIC INC
1.98 CAD+10.00%182.679K30.4194.787M CAD22.300.09 CAD+118.18%2.99%Dịch vụ Công nghiệp
PSYGPSYENCE GROUP INC
0.060 CAD+20.00%1K0.026.664M CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PYRPYROGENESIS CANADA INC
0.460 CAD−3.16%72.463K0.7584.968M CAD−0.17 CAD+34.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
QSTQUESTOR TECHNOLOGY INC
0.77 CAD+2.67%1K0.0820.998M CAD−0.17 CAD−82.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ROOFNORTHSTAR CLEAN TECHNOLOGIES INC
0.135 CAD0.00%45K0.9016.128M CAD−0.06 CAD+20.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SDISTAMPEDE DRILLING INC
0.230 CAD0.00%261.131K1.2850.481M CAD4.750.05 CAD+58.17%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SESSECURE ENERGY SERVICES INC
7.84 CAD−0.25%380.602K0.682.272B CAD14.150.55 CAD5.09%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SFDNXT ENERGY SOLUTIONS INC
0.200 CAD0.00%00.0015.6M CAD−0.09 CAD+13.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SNVSONORO ENERGY LTD
0.190 CAD+8.57%345.055K1.9334.035M CAD7.630.02 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SOLRSOLAR ALLIANCE ENERGY INC
0.040 CAD0.00%49.093K0.3410.999M CAD−0.01 CAD−516.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SPGSPARK POWER GROUP INC
0.82 CAD0.00%542.56K4.4674.785M CAD−0.08 CAD+72.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
STNSTANTEC INC
105.73 CAD+0.47%415.851K0.7511.677B CAD35.522.98 CAD+74.10%0.73%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SUNNSOLARBANK CORPORATION
6.660 CAD−0.60%1.8K0.27179.943M CAD51.110.13 CAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TOTTOTAL ENERGY SERVICES INC
7.71 CAD+0.92%21.064K0.72305.409M CAD5.211.48 CAD+138.36%3.93%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TRPTC ENERGY CORPORATION
51.74 CAD+0.45%3.897M0.8753.416B CAD−0.09 CAD−102.62%7.16%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
VOLVOLATUS AEROSPACE CORP
0.145 CAD0.00%40.5K0.859.925M CAD−0.10 CAD+59.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WRGWESTERN ENERGY SERVICES CORPORATION
2.95 CAD−3.28%4020.39103.221M CAD−0.24 CAD+97.82%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
WSPWSP GLOBAL INC
188.94 CAD+0.24%207.18K1.3923.492B CAD43.744.32 CAD+17.37%0.80%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh