Hỗn hợp (Khu vực)

1850
Cổ phiếu
86.889B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.854K
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
−0.30%
Hiệu suất Tháng
+25.61%
Hiệu suất Năm
+2.24%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AB.H ASBESTOS CORPORATION LIMITED
0.673.08%0.02Sức mua mạnh5001.986M3.470.1910.00Hỗn hợp
ACZ MIDDLEFIELD AMERICAN CORE DIVIDEND ETF
15.350.00%0.00Mua10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AD.UN ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST
16.15-3.12%-0.52Bán305.259K725.228M7.312.3016.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AG.UN ARCTIC GLACIER INCOME FUND
0.01100.00%0.01Bán84.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIS AIS RESOURCES LIMITED
0.086.67%0.01Mua658.200K12.509M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AKH.H ALASKA HYDRO CORPORATION
0.070.00%0.00Mua4.000K3.097M-0.00Hỗn hợp
ARB ACCELERATE ARBITRAGE FUND ETF
27.32-0.29%-0.08Bán200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARB ACCELERATE ARBITRAGE FUND ETF
27.25-0.91%-0.25Bán533Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASL ARGENTUM SILVER CORP
0.260.00%0.00Mua1013.158M-0.01Hỗn hợp
ATSX ACCELERATE ENHANCED CDN BM ALT FUND ETF
22.831.15%0.26Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ATU ALTURA ENERGY INC
0.200.00%0.00Mua25.000K21.784M2.620.08Hỗn hợp
ATU ALTURA ENERGY INC
0.200.00%0.00Mua25.000K21.784M2.620.08Hỗn hợp
AUGB.F FIRST TRST CBOE VEST US EQTY BUFFER ETF
36.80-2.13%-0.80Bán2.639KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUGB.F FIRST TRST CBOE VEST US EQTY BUFFER ETF
37.540.08%0.03Mua500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.5617.89%0.09Mua1.500K14.908MHỗn hợp
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.540.00%0.00Bán45.845K14.908MHỗn hợp
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.0920.00%0.01Bán1.000K2.946M-0.00Hỗn hợp
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.090.00%0.00Mua4.000K2.946M-0.00Hỗn hợp
AW.UN A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND
37.471.74%0.64Sức mua mạnh13.585K546.526M23.281.58Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWE THUNDERSTRUCK RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh51.000K6.378M-0.01Hỗn hợp
AWE THUNDERSTRUCK RESOURCES LTD
0.080.00%0.00Bán5.000K6.378M-0.01Hỗn hợp
AZS ARIZONA SILVER EXPLORATION INC
0.200.00%0.00Bán5.500K11.657M-0.02Hỗn hợp
AZS ARIZONA SILVER EXPLORATION INC
0.205.13%0.01Bán144.000K11.657M-0.02Hỗn hợp
BAL.H BALTO RESOURCES LTD.
0.16-3.03%-0.01Bán9.000K10.536M-0.01Hỗn hợp
BASE EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD IDX ETF
28.95-1.19%-0.35Sức bán mạnh14.052KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BASE EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD IDX ETF
29.07-5.86%-1.81Bán200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BASE.B EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD UNHGD
27.93-8.79%-2.69Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BASE.B EVOLVE GLOB MATLS MINING ENH YLD UNHGD
27.93-0.29%-0.08Bán902Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBIG HORIZONS GLOBAL BBIG TECH ETF
25.670.00%0.00Mua9Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BDEQ BLACK DIAMOND GLOBAL EQUITY FUND ETF
19.670.87%0.173.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BDIV BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF
20.80-1.84%-0.39Bán1.243KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BDOP BLACK DIAMOND DISTRESSED OPPORT FUND ETF
19.940.00%0.00Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BES BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC
0.40-3.61%-0.01Bán50029.856M-0.01Hỗn hợp
BES BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC
0.40-3.61%-0.01Bán98.012K29.856M-0.01Hỗn hợp
BESG INVESCO ESG CDN CORE PLUS BOND ETF
19.440.21%0.04Mua6.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BESG INVESCO ESG CDN CORE PLUS BOND ETF
19.42-0.31%-0.06Mua5.110KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BFIN BROMPTON NA FINANCIALS DIVIDEND ETF
22.96-3.89%-0.93Mua1.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BFIN BROMPTON NA FINANCIALS DIVIDEND ETF
22.94-2.55%-0.60Bán710Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGC BRISTOL GATE CONCENTRATED CDN EQTY ETF
25.53-0.16%-0.04Mua400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGC BRISTOL GATE CONCENTRATED CDN EQTY ETF
25.550.04%0.01Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGI.UN BROOKFIELD GLBL INFRAS SEC INC FD
7.970.50%0.04Mua26.706K128.637MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGU BRISTOL GATE CONCENTRATED US EQTY ETF
32.051.14%0.36Sức mua mạnh1.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BGU BRISTOL GATE CONCENTRATED US EQTY ETF
32.071.68%0.53Sức mua mạnh2.111KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITC NINEPOINT BITCOIN ETF
13.25-5.63%-0.79Sức bán mạnh29.967KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITC NINEPOINT BITCOIN ETF
13.26-7.47%-1.07Bán1.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITC.U NINEPOINT BITCOIN ETF USD
10.68-6.32%-0.72Bán6.168KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITC.U NINEPOINT BITCOIN ETF USD
10.68-9.34%-1.10Bán600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITI BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF
23.006.98%1.50Mua49.375KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITI BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF
22.967.19%1.54Mua4.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITI.U BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF USD
18.506.57%1.14Mua6.513KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BITI.U BETAPRO INVERSE BITCOIN ETF USD
18.489.54%1.61Mua12.553KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BK CANADIAN BANC CORP
12.35-0.80%-0.10Mua1.000K131.465MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BK CANADIAN BANC CORP
12.31-1.36%-0.17Mua12.895K131.465MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKL.C INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
16.740.78%0.13Bán1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKL.C INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
16.740.66%0.11Bán300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKL.F INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
17.52-0.06%-0.01Mua1.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKL.F INVESCO SENIOR LOAN INDEX ETF
17.50-0.28%-0.05Bán1.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BL.UN GLOBAL INNOVATION DIVIDEND FUND
14.403.30%0.46Sức mua mạnh5.330KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BLB.UN BLOOM SELECT INCOME FUND
9.95-0.50%-0.05Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BLCK FIRST TRUST INDXX INNOV TRANS PROC ETF
26.460.84%0.22Sức mua mạnh200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BLOV BROMPTON NA LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF
22.30-0.04%-0.01Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNC PURPOSE CDN FINANCIAL INCOME FUND ETF
26.200.00%0.00Mua27Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BND PURPOSE GLOBAL BOND FUND
19.510.26%0.05Sức mua mạnh500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BND PURPOSE GLOBAL BOND FUND
19.50-0.05%-0.01Mua4.941KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNK BIG BANC SPLIT CORP
15.00-1.25%-0.19Mua1.770KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BPF.UN BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
14.75-0.67%-0.10Mua134.549K317.442M8.991.77152.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BPRF BF AND CRUMRINE INVEST GRADE PREF ETF
27.070.30%0.08Mua11.526KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BPRF BF AND CRUMRINE INVEST GRADE PREF ETF
26.970.00%0.00Mua558Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRE BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
17.57-0.57%-0.10Mua11.212K166.631M-2.31Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRE BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
17.710.68%0.12Sức mua mạnh200166.631M-2.31Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BREA BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF
23.331.79%0.41Mua25.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BREA BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF
23.443.95%0.89Sức mua mạnh200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSKT MANULIFE SMART CORE BOND ETF
9.640.42%0.04Sức mua mạnh1.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSKT MANULIFE SMART CORE BOND ETF
9.640.42%0.04Sức mua mạnh502Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSO.UN BROOKFIELD SELECT OPPORTUNITIES INC FUND
6.051.00%0.06Sức mua mạnh1.990K36.828MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCC PURPOSE BITCOIN ETF CURRENCY HGD
7.36-6.24%-0.49Bán548.815KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCC PURPOSE BITCOIN ETF CURRENCY HGD
7.36-6.24%-0.49Bán60.226KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCC.B PURPOSE BITCOIN ETF
6.56-5.75%-0.40Bán96.757KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCC.B PURPOSE BITCOIN ETF
6.58-5.32%-0.37Bán1.937MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCC.U PURPOSE BITCOIN ETF USD
6.73-6.01%-0.43Bán36.207KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCC.U PURPOSE BITCOIN ETF USD
6.71-5.89%-0.42Bán380.622KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCQ 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF
7.39-5.62%-0.44Bán76.867KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCQ 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF
7.42-5.48%-0.43Bán4.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCQ.U 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF USD
5.97-8.58%-0.56Bán400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCQ.U 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF USD
5.97-5.98%-0.38Bán12.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCX.B CI GALAXY BITCOIN ETF
6.68-5.52%-0.39Bán234.345KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTCX.B CI GALAXY BITCOIN ETF
6.68-5.52%-0.39Bán7.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTV BLUERUSH INC
0.130.00%0.00Bán16.000K21.067M-0.04Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTV BLUERUSH INC
0.130.00%0.00Bán4.000K21.067M-0.04Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BUA.UN BLOOM US INCOME AND GROWTH FUND
7.31-0.14%-0.01Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BWCG BLACKWOLF COPPER AND GOLD LTD
1.1711.43%0.12Bán2.800K25.991M-0.18Hỗn hợp
BWCG BLACKWOLF COPPER AND GOLD LTD
1.1711.43%0.12Bán38.080K25.991M-0.18Hỗn hợp
BXF CI 1 TO 5 YR LAD GOV STP BD ETF
10.48-0.10%-0.01Sức bán mạnh1.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BXF CI 1 TO 5 YR LAD GOV STP BD ETF
10.49-0.19%-0.02Bán6.517KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYN BANYAN GOLD CORP
0.280.00%0.00Mua5.000K51.427M-0.02Hỗn hợp
BYN BANYAN GOLD CORP
0.281.79%0.00Mua46.490K51.427M-0.02Hỗn hợp
CACB CIBC ACTIVE INVST GRADE CORP BOND ETF
21.77-0.05%-0.01Mua235Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACB CIBC ACTIVE INVST GRADE CORP BOND ETF
21.770.14%0.03Bán1.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAFR CIBC ACT INVST GRADE FLOAT RATE BOND ETF
19.850.00%0.00Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAFR CIBC ACT INVST GRADE FLOAT RATE BOND ETF
19.82-0.15%-0.03100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAGG CI YIELD ENHANCED CANADA AGGREGATE BOND INDEX ETF
50.420.26%0.13Mua309Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAGG CI YIELD ENHANCED CANADA AGGREGATE BOND INDEX ETF
50.110.02%0.01Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAGS CI YLD ENH CDN ST AGG BD IDX ETF
49.500.02%0.01Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAGS CI YLD ENH CDN ST AGG BD IDX ETF
49.42-0.02%-0.01Sức bán mạnh2.115KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CALL EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND
18.60-3.33%-0.64Bán1.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CALL EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND
18.62-2.67%-0.51Bán13.375KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CALL.B EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD UNHEG
21.510.00%0.00Mua5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CARS EVOLVE AUTOMOBILE INNOVATION IDX HGD FD
49.99-2.42%-1.24Mua3.222KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CARS.B EVOLVE AUTOMOBILE INNOVATION IDX UH FD
52.84-0.84%-0.45Mua1.475KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF
19.01-0.05%-0.01Bán8.933KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF
19.01-0.05%-0.01Sức bán mạnh12.320KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBND MANULIFE SMART CORPORATE BOND ETF
9.810.51%0.05Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF
18.80-0.27%-0.05Sức bán mạnh14.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF
18.80-0.27%-0.05Sức bán mạnh16.952KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CCBI CIBC CANADIAN BOND INDEX ETF
20.190.70%0.14902Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CCEI CIBC CANADIAN EQUITY INDEX ETF
21.51-1.10%-0.24Bán400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CCEI CIBC CANADIAN EQUITY INDEX ETF
21.730.00%0.00Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CCNS CIBC CONSERVATIVE FIXED INCOME POOL ETF
19.57-0.05%-0.01Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CCRE CIBC CORE FIXED INCOME POOL ETF
19.680.15%0.03Mua103Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDD.UN CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST
5.25-0.57%-0.03Mua2001.849MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDIV MANULIFE SMART DIVIDEND ETF
12.46-1.27%-0.16Bán6.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDIV MANULIFE SMART DIVIDEND ETF
12.45-0.88%-0.11Bán26.704KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDLB CI DOUBLELINE TOTAL RETURN BND US HD ETF
20.16-0.35%-0.07Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDLB.B CI DOUBLELINE TOTAL RETURN BND US UH ETF
17.952.28%0.40Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDZ ISHARES SP TSX CDN DIVIDEND IDX ETF
31.03-0.83%-0.26Mua18.487KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDZ ISHARES SP TSX CDN DIVIDEND IDX ETF
31.11-0.58%-0.18Mua10.383KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST
23.410.86%0.20Bán1.600K5.144B5.134.52Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST
23.300.30%0.07Sức bán mạnh11.738K5.144B5.144.52Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEF.U SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST USD
19.75-0.50%-0.10Mua1005.144B5.464.52Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEF.U SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST USD
18.780.05%0.01Bán7655.144B5.174.52Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEO.H CLYDESDALE RESOURCES INC.
0.078.33%0.01Mua1.700K2.846M-0.00Hỗn hợp
CEW ISHARES EQUAL WEIGHT BANC LIFECO ETF
15.53-0.77%-0.12Bán5.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEW ISHARES EQUAL WEIGHT BANC LIFECO ETF
15.48-1.05%-0.17Bán15.697KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CFLX CIBC FLEXIBLE YIELD ETF HEDGED
19.75-0.10%-0.02Bán1.947KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CFLX CIBC FLEXIBLE YIELD ETF HEDGED
19.750.00%0.00Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGAA CI GLOBAL ASSET ALLOC PRIVATE POOL ETF
23.99-0.12%-0.03Mua1.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGAA CI GLOBAL ASSET ALLOC PRIVATE POOL ETF
24.090.00%0.00Mua54Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGI CDN GENERAL INV
36.930.16%0.06Mua100778.115M2.6613.87Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGI CDN GENERAL INV
37.300.00%0.00Mua1.790K778.115M2.6913.87Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGL ISHARES GOLD BULLION ETF HDG
14.53-0.55%-0.08Sức bán mạnh19.547KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGL ISHARES GOLD BULLION ETF HDG
14.55-0.61%-0.09Sức bán mạnh18.202KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGL.C ISHARES GOLD BULLION ETF NON HDG
18.940.32%0.06Bán12.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGL.C ISHARES GOLD BULLION ETF NON HDG
18.920.53%0.10Bán24.273KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGLO CIBC GLOBAL GROWTH ETF
22.810.18%0.04Mua537Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGLO CIBC GLOBAL GROWTH ETF
22.02-0.72%-0.16Mua8.481KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGM CALIFORNIA GOLD MINING INC.
0.140.00%0.00Bán7.500K8.790M-0.10Hỗn hợp
CGM CALIFORNIA GOLD MINING INC.
0.140.00%0.00Bán1.000K8.790M-0.10Hỗn hợp
CGR ISHARES GLOBAL REAL ESTATE IDX ETF
31.670.13%0.04Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGR ISHARES GLOBAL REAL ESTATE IDX ETF
31.56-0.41%-0.13Mua2.648KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CGRA CI GLOBAL REAL ASSET PRIVATE POOL ETF
22.21-0.13%-0.03Mua1.019KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter