Hỗn hợp

Các công ty Canada tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Canada sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SPROTT PHYSICAL URANIUM TR, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như JINHUA CAPITAL CORP và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
U.USPROTT PHYSICAL URANIUM TR
7.053 B CAD20.60 USD−0.15%23.547 K0.511.9114.26 CAD0.00%
U.UNSPROTT PHYSICAL URANIUM TR
UIT
7.053 B CAD28.39 CAD−0.04%378.503 K0.451.9914.26 CAD0.00%
PSKPRAIRIESKY ROYALTY LTD
6.626 B CAD27.73 CAD+1.28%262.387 K0.9529.110.95 CAD−28.26%3.50%
Mua
EIT.UNCANOE EIT INCOME FD
UIT
2.427 B CAD13.65 CAD−0.94%334.948 K2.2819.630.70 CAD−84.17%8.79%
FRUFREEHOLD ROYALTIES LTD
2.155 B CAD14.30 CAD+0.78%247.487 K0.9216.390.87 CAD−36.96%7.55%
Mua
CHE.UNCHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND
UIT
980.712 M CAD8.37 CAD+0.60%193.32 K1.155.381.56 CAD+107.00%7.35%
Sức mua mạnh
DHT.UDRI HEALTHCARE TRUST
949.073 M CAD12.07 USD0.00%240.015.233.06 CAD+735.01%2.46%
Sức mua mạnh
DHT.UNDRI HEALTHCARE TRUST
UIT
949.073 M CAD16.84 CAD−0.77%30.254 K0.825.503.06 CAD+716.41%2.46%
Sức mua mạnh
AW.UNA&W REVENUE ROYALTIES INCOME FD
UIT
504.799 M CAD29.10 CAD+0.15%110.885 K5.6914.502.01 CAD−4.49%6.60%
QRCQUEEN'S ROAD CAPITAL INVESTMENT
406.198 M CAD0.90 CAD0.00%5.25 K0.064.640.19 CAD2.11%
RPI.UNRICHARDS PACKAGING INCOME FUND
UIT
365.897 M CAD33.40 CAD+1.74%1.4 K0.4011.043.03 CAD−14.85%3.95%
Sức mua mạnh
BPF.UNBOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
UIT
334.712 M CAD15.73 CAD−0.13%15.552 K0.4412.801.23 CAD−0.51%8.10%
Sức mua mạnh
HTLHAMILTON THORNE LTD
205.015 M CAD1.35 CAD−0.74%23.966 K0.36−0.01 CAD−133.14%0.00%
Sức mua mạnh
LLCXLYCOS ENERGY INC
184.192 M CAD3.47 CAD−0.86%100.31 K1.7227.320.13 CAD0.00%
Sức mua mạnh
KEG.UNTHE KEG ROYALTIES INCOME FD
UIT
163.036 M CAD14.36 CAD−0.69%9.676 K1.3416.710.86 CAD7.91%
PBY.UNCANSO CREDIT INCOME FUND
UIT
135.298 M CAD14.80 CAD0.00%00.0022.600.66 CAD−69.26%3.45%
BREBRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
128.032 M CAD13.50 CAD+0.37%2.523 K0.4972.660.19 CAD−85.90%10.00%
SRV.UNSIR ROYALTY INCOME FUND
UIT
116.002 M CAD13.85 CAD−1.00%2000.116.572.11 CAD−55.45%8.23%
TNZTENAZ ENERGY CORP
112.451 M CAD4.17 CAD−1.18%22.42 K0.614.640.90 CAD+399.83%0.00%
Sức mua mạnh
MID.UNMINT INCOME FUND
UIT
74.738 M CAD6.85 CAD−0.87%14.922 K1.4347.670.14 CAD−92.27%7.01%
MPCT.UNDREAM IMPACT TR
UIT
72.56 M CAD4.08 CAD−1.69%19.02 K1.00−2.55 CAD+2.09%17.64%
Mua
RBN.UNBLUE RIBBON INCOME FUND
UIT
67.103 M CAD7.82 CAD0.00%40.006.09%
BGI.UNBROOKFIELD GLB INFSTRCT SECS INC FD
UIT
66.37 M CAD4.09 CAD+0.49%7.75 K0.4710.850.38 CAD−52.19%14.67%
WILWILTON RESOURCES INC
50.549 M CAD0.74 CAD0.00%5.5 K0.26−0.02 CAD+21.09%0.00%
WWCM.AWILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC
42.914 M CAD2.71 CAD0.00%00.0014.660.18 CAD−15.31%0.00%
WWCM.BWILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC
42.914 M CAD7.55 CAD0.00%00.0040.850.18 CAD−15.31%0.00%
TMTRIGON METALS INC
33.705 M CAD0.165 CAD0.00%538.569 K1.220.00%
Sức mua mạnh
UGEUGE INTERNATIONAL LTD
26.612 M CAD0.80 CAD−4.76%2.7 K0.26−0.54 CAD−149.18%0.00%
Sức mua mạnh
VMLVISCOUNT MINING CORPORATION
25.565 M CAD0.290 CAD+7.41%37 K1.10−0.02 CAD+18.75%0.00%
INC.UNINCOME FINANCIAL TRUST
UIT
24.204 M CAD7.22 CAD−3.22%3.077 K1.7521.870.33 CAD−81.15%13.49%
MDS.UNHEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FD
UIT
19.663 M CAD12.70 CAD0.00%00.0046.450.27 CAD−42.42%1.89%
MMP.UNPRECIOUS METALS AND MINING TRUST
UIT
17.83 M CAD1.67 CAD+1.21%5.173 K1.24−0.03 CAD+21.94%7.19%
RAV.UNRAVENSOURCE FUND
UIT
17.463 M CAD15.85 CAD0.00%00.008.811.80 CAD−4.17%0.00%
BWCGBLACKWOLF COPPER AND GOLD LTD
17.158 M CAD0.140 CAD+3.70%4.5 K0.01−0.06 CAD+57.87%0.00%
Sức mua mạnh
MONTMONTFORT CAPITAL CORP
13.856 M CAD0.150 CAD+7.14%7260.03−0.07 CAD−244.34%13.33%
CCSOC.ACANSO SELECT OPPORTUNITIES CORP
13.269 M CAD2.29 CAD+1.78%4000.125.190.44 CAD0.00%
RISERISE GOLD CORP.10.52 M CAD0.230 CAD+35.29%5 K0.23−0.12 CAD+32.73%0.00%
BBESBRAILLE ENERGY SYSTEMS INC
8.251 M CAD0.090 CAD−5.26%6.316 K0.17−0.03 CAD+30.10%0.00%
Sức mua mạnh
CTF.UNCITADEL INCOME FUND
UIT
7.815 M CAD2.50 CAD+2.88%2.6 K3.2113.510.19 CAD−74.55%8.80%
CIQ.UNCANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND
UIT
7.118 M CAD6.66 CAD0.00%00.0026.900.25 CAD−80.44%7.23%
ERAELCORA ADVANCED MATERIALS CORP
5.963 M CAD0.035 CAD0.00%300 K1.49−0.01 CAD−140.00%0.00%
CRUZCRUZ BATTERY METALS CORP.5.62 M CAD0.035 CAD+16.67%1 K0.02−0.01 CAD+56.90%0.00%
SSGESTRATEGEM CAPITAL CORP
5.521 M CAD0.500 CAD0.00%5 K1.21−0.19 CAD+90.00%0.00%
KKLXCARBON DONE RIGHT DEVELOPMENTS INC
5.208 M CAD0.055 CAD+10.00%75 K0.41−0.06 CAD+37.99%0.00%
PPOOLPOOL SAFE INC
4.769 M CAD0.050 CAD−23.08%1.185 K0.06−0.01 CAD−68.33%0.00%
ENI.UNENERGY INCOME FUND
UIT
4.575 M CAD1.49 CAD0.00%20.00−0.18 CAD−541.18%7.97%
GLDNGOLDEN RIDGE RES LTD
4.098 M CAD0.070 CAD+7.69%100 K1.19−0.05 CAD−144.21%0.00%
MATEBLOCKMATE VENTURES INC
3.878 M CAD0.035 CAD+16.67%405 K3.520.00%
BBAL.HBALTO RESOURCES LTD
3.633 M CAD0.070 CAD0.00%1 K0.02−0.01 CAD−19.18%0.00%
LLITTRIGHT SEASON INVESTMENTS CORP
3.157 M CAD1.01 CAD−18.55%36.802 K33.79−0.75 CAD+87.24%0.00%
TTWY.HTWYFORD VENTURES INC
2.846 M CAD0.110 CAD0.00%3 K0.29−0.01 CAD−14.86%0.00%
AASLARGENTUM SILVER CORPORATION
2.322 M CAD0.040 CAD−11.11%20 K1.65−0.01 CAD−71.43%0.00%
MMINEINOMIN MINES INC
2.107 M CAD0.055 CAD+22.22%42 K0.43−0.01 CAD+38.10%0.00%
MMKZ.UNMACKENZIE MASTER LTD PARTNERSHIP
UIT
2.099 M CAD0.335 CAD+3.08%2 K0.174.070.08 CAD−14.17%24.48%
VVGNGREENCASTLE RESOURCES LTD
1.738 M CAD0.045 CAD0.00%7 K0.43−0.07 CAD−23.47%0.00%
AAVUAVRUPA MINERALS LTD
1.367 M CAD0.025 CAD+25.00%15.125 K0.14−0.00 CAD+85.71%0.00%
TXT.UNTOP 10 SPLIT TRUST
UIT
1.301 M CAD3.02 CAD0.00%00.003.210.94 CAD−73.12%4.71%
RRECRECORD RES INC
1.24 M CAD0.035 CAD+40.00%5 K0.23−0.02 CAD−329.59%0.00%
JJHCJINHUA CAPITAL CORP
1.172 M CAD0.020 CAD+100.00%2.848 M1.45−0.03 CAD−51.78%
DACDATABLE TECHNOLOGY CORPORATION
1.069 M CAD0.005 CAD0.00%21 K0.11−0.01 CAD+51.52%0.00%
AAKH.HALASKA HYDRO CORPORATION
796.29 K CAD0.015 CAD0.00%5600.05−0.00 CAD+88.46%0.00%
RRPPREGENT PACIFIC PROPERTIES INC
720.702 K CAD0.015 CAD0.00%10.00−0.01 CAD+41.23%0.00%
FDMFANDIFI TECHNOLOGY CORP.410.526 K CAD0.005 CAD0.00%150 K0.66−0.05 CAD−7.73%0.00%
FFGFLFIRST GROWTH FUNDS LIMITED388.991 K CAD0.005 CAD−50.00%1 K0.010.360.01 CAD0.00%
ZUPBMO US PREFERRED SHARE INDEX ETF CAD UNITS
20.22 CAD−0.10%1000.16
EDGEEVOLVE INNOVATION INDEX FUND UNIT
33.20 CAD−1.51%1840.09
FINTFIRST TRUST INTL CAP STRENGTH ETF UNIT
25.34 CAD−1.09%00.00
TINFTD ACTIVE GBL INFRASRCTRE EQTY ETF UNIT
18.07 CAD+0.33%1.028 K0.13
FGOCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS
9.70 CAD0.00%7090.03
MEQTMACKENZIE ALL-EQUITY ALLOCATION ETF UNITS ETF CAD
21.70 CAD−0.55%7.655 K2.66
XINISHARES MSCI EAFE INDEX ETF UNIT
35.22 CAD−0.03%3.996 K0.48
PSLVSPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
13.32 CAD+1.29%98.705 K0.50
PFAEPICTON MAHNY FRTFD ACTV EXTN ALT FD ETF UNIT
17.40 CAD+0.12%3000.21
HLITHORIZONS GBL LITHIUM PRDCRS IDX ETF UNIT CL A
19.49 CAD−1.02%1.406 K0.54
BTCY.BPURPOSE BITCOIN YIELD ETF CAD ETF NON-CURRENCY HEDGED UNITS
7.55 CAD+1.34%5.552 K1.57
CUEHCIBC U S EQUITY INDEX ETF CAD HEDG COM UNIT
20.72 CAD−1.05%1.621 K1.21
MCADPREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS
100.35 CAD+0.02%5000.15
USCLHORIZONS ENHANCED US LARGE CAP EQUI CL A UNIT
20.59 CAD−1.53%8.612 K0.93
QEBHMACKENZIE EMERGING MKTS BD INDX ETF UNIT
75.76 CAD+0.33%00.00
FSTFIRST TR CDN CAP STRENGTH ETF UNITS
48.79 CAD−0.16%400.03
DRMUDESJARDINS RI USA NET ZERO EMI UNITS
36.17 CAD−1.17%7300.78
INAI.FINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD HEDGED
21.78 CAD−0.18%2700.08
ZSP.UBMO S&P 500 INDEX ETF USD UNIT
54.27 USD−0.93%3.131 K0.58
LPAY.UHORIZONS LONG-TERM US TREASURY PREM UNIT CL A USD
19.70 USD+0.05%00.00
ULV.FINVESCO S&P 500 LOW VOL IDX CAD HDG UNITS
45.97 CAD+0.94%1000.20
CCRECIBC CORE FIXED INCOME POOL ETF SER UNIT
17.47 CAD+0.46%2.945 K0.39
LIFE.BEVOLVE GBL HEALTHCARE ENHNCD YLD FD UNHEDGED UNITS
24.33 CAD+0.16%5010.91
TKNNINEPOINT WEB3 INNOVATORS FUND UNIT ETF (CAD)
17.77 CAD−1.00%7.695 K3.15
XDRVISHARES GLOBAL ELEC & AUTONOMOUS VE CAD UNIT
36.72 CAD−2.57%200.02
CIEICIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF COM UNIT
22.29 CAD−0.98%2.8 K0.54
RLBRBC 1-5 YEAR LADDERED CND BOND ETF UNIT ETF
18.15 CAD+0.11%7500.63
HQD.UBETAPRO NSDQ 100 2X DLY BR ETF NEW BETAPRO NASDAQ 100 2X DLY BEAR ETF CAD(U
11.55 USD+4.90%1.26 K1.39
ZZZDBMO TACTICAL DIVIDEND ETF FUND ETF SERIES UNITS
28.24 CAD+1.22%3.911 K4.91
BKCANADIAN BANC CORP
10.75 CAD+0.37%30.703 K0.42
ZEFBMO EMRG MKT BD HDG TO CAD IND ETF TR UNIT
12.20 CAD+0.33%4010.09
NINTNBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT
24.39 CAD−0.37%00.00
HURAHORIZONS GLOBAL URANIUM INDEX ETF CLASS A UNITS
37.17 CAD−0.64%1.842 K0.26
XQQUISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF CAD UNIT CAD
55.75 CAD−2.36%2.266 K1.11
IITEINVESCO S&P INT DEV ESG TILT IND ET CAD UNIT
19.81 CAD−0.10%00.00
FXMCI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS
21.23 CAD+0.24%9.889 K5.22