Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

2133
Cổ phiếu
1036.919B
Giá trị vốn hóa thị trường
833.335K
Khối lượng
−0.97%
Thay đổi
+10.59%
Hiệu suất Tháng
+69.07%
Hiệu suất Năm
+68.42%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
A ARMOR MINERALS INC
0.5510.00%0.05Sức mua mạnh3.000K26.253M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.76-11.63%-0.10Mua25.500K61.929M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.76-12.64%-0.11Mua267.323K61.929M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AAN ATON RESOURCES INC
0.04-11.11%-0.01Mua25.000K13.319M-0.00Kim loại quý
AAN ATON RESOURCES INC
0.040.00%0.00Mua15.000K13.319M-0.00Kim loại quý
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.120.00%0.00Bán21.350K5.251M-0.01Kim loại quý
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.12-17.24%-0.03Bán17.500K5.251M-0.01Kim loại quý
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.04-11.11%-0.01Mua29.000K7.641M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.0414.29%0.01Mua29.000K7.641M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ABI ABCOURT MINES INC.
0.14-9.38%-0.01Mua12.000K50.706M-0.01Kim loại quý
ABI ABCOURT MINES INC.
0.14-9.38%-0.01Mua192.500K50.706M-0.01Kim loại quý
ABJ SUPREME METALS COR
0.34-5.48%-0.02Mua34.500K5.873M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.13-3.70%-0.01Mua136.553K15.265M-0.02Kim loại quý
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.143.85%0.01Mua14.500K15.265M-0.02Kim loại quý
ABR ARBOR METALS CORP
1.711.18%0.02Mua182.900K79.442M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ABR ARBOR METALS CORP
1.5910.42%0.15Mua1.500K79.442M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
35.61-7.12%-2.73Bán70.939K68.561B11.633.32Kim loại quý
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
35.57-7.18%-2.75Bán2.477M68.561B11.613.32Kim loại quý
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.6410.34%0.06Sức mua mạnh1.000K22.458M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.069.09%0.016.000K1.060M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.090.00%0.00Mua135.400K1.060M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.2131.25%0.05Mua1.000K12.516M4.780.03Kim loại / Khoáng sản khác
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.0416.67%0.01Mua3.000K1.342M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.030.00%0.00Mua213.000K1.342M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Mua1.000K5.418M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Sức mua mạnh1.200K5.418M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.030.00%0.00Mua326.250K2.166M-0.00Kim loại quý
ADN ACADIAN TIMBER CORP
16.15-1.76%-0.29Mua900275.167M39.890.41Lâm sản
ADN ACADIAN TIMBER CORP
16.321.30%0.21Mua100275.167M40.010.41Lâm sản
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.124.17%0.01Mua12.000K20.956M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.12-4.17%-0.01Theo dõi60.000K20.956M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.19-4.80%-0.06Bán54.320K133.790M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.21-3.20%-0.04Bán300133.790M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.077.14%0.01Mua519.500K5.801M-0.135.00Kim loại / Khoáng sản khác
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.077.69%0.01Theo dõi16.000K5.801M-0.135.00Kim loại / Khoáng sản khác
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.078.33%0.01Mua21.000K722.085K-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
103.09-5.75%-6.29Mua11.358K26.600B40.512.7411101.00Kim loại quý
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
103.05-5.79%-6.33Mua329.190K26.600B40.492.7411101.00Kim loại quý
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.281.79%0.01Mua3.000K15.690M-0.02Lâm sản
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.28-3.45%-0.01Bán76.578K15.690M-0.02Lâm sản
AEX AEX GOLD INC
0.88-7.37%-0.07Mua1.500K43.575M-0.08Kim loại quý
AEX AEX GOLD INC
0.79-3.66%-0.03Bán16.660K43.575M-0.08Kim loại quý
AFF AFFINITY METALS CORP
0.41-6.82%-0.03Mua6.000K15.302M-0.01Kim loại quý
AFF AFFINITY METALS CORP
0.43-4.44%-0.02Mua1.000K15.302M-0.01Kim loại quý
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.224.76%0.01Sức mua mạnh248.500K230.172M18.400.01Kim loại / Khoáng sản khác
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.212.38%0.01Sức mua mạnh5.500K230.172M18.400.01Kim loại / Khoáng sản khác
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.28-11.29%-0.04Bán9.000K58.379M-0.035.00Kim loại quý
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.28-11.29%-0.04Bán722.607K58.379M-0.035.00Kim loại quý
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.07-6.67%-0.01Mua20.000K75.952M-0.01Kim loại quý
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.070.00%0.00Mua60.000K75.952M-0.01Kim loại quý
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.27-3.57%-0.01Bán287.122K30.261M-0.10Kim loại quý
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.27-3.57%-0.01Bán16.000K30.261M-0.10Kim loại quý
AGH.H CANADIAN SILVER HUNTER INC
0.1220.00%0.02Sức mua mạnh15.500K1.671M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
12.97-4.00%-0.54Bán495.827K5.359B73.920.192266.00Kim loại quý
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
12.97-3.93%-0.53Bán15.800K5.359B73.920.192266.00Kim loại quý
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.20-4.76%-0.01Mua89.500K118.997M15.730.01Kim loại / Khoáng sản khác
AGO AURCREST GOLD INC
0.040.00%0.00Mua28.000K4.440M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AGO AURCREST GOLD INC
0.0610.00%0.01Mua60.000K4.440M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.078.33%0.01Mua170.000K10.536M-0.01Kim loại quý
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.078.33%0.01Mua24.000K10.536M-0.01Kim loại quý
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.65-4.41%-0.03Mua7.000K126.590M-0.16Kim loại / Khoáng sản khác
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.64-5.88%-0.04Mua17.500K126.590M-0.16Kim loại / Khoáng sản khác
AIML AIML RESOURCES INC
0.200.00%0.00Bán2001.645M-0.06Kim loại quý
AL ALX RESOURCES CORP
0.07-12.50%-0.01Mua108.000K9.848M-0.03Kim loại quý
AL ALX RESOURCES CORP
0.07-12.50%-0.01Mua18.000K9.848M-0.03Kim loại quý
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.3721.31%0.07Sức mua mạnh2.000K7.573M-0.02Kim loại quý
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.671.52%0.01Bán50036.951M-0.12Kim loại / Khoáng sản khác
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.661.54%0.01Bán21.330K36.951M-0.12Kim loại / Khoáng sản khác
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Mua96.000K1.382M-0.01Kim loại quý
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.70-0.93%-0.11Mua200478.900M34.930.3320.00Kim loại / Khoáng sản khác
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.60-1.86%-0.22Mua34.833K478.900M34.930.3320.00Kim loại / Khoáng sản khác
AM ACADEMY METALS INC
0.1318.18%0.02Mua13.000K2.011M-0.06Kim loại quý
AM ACADEMY METALS INC
0.12-20.00%-0.03Bán2.500K2.011M-0.06Kim loại quý
AMC ARIZONA METALS CORP
0.98-2.97%-0.03Mua2.500K47.244M-0.07Kim loại quý
AMC ARIZONA METALS CORP
0.82-14.58%-0.14Mua3.558K47.244M-0.07Kim loại quý
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.19-9.52%-0.02Mua122.500K13.481M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.20-6.98%-0.01Mua2.000K13.481M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.1717.86%0.03Mua22.090K6.668M-0.06Vật liệu Xây dựng
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.1610.34%0.01Bán1.000K6.668M-0.06Vật liệu Xây dựng
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.39-8.24%-0.04Mua45.500K154.241M-0.00Kim loại quý
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.39-9.30%-0.04Mua296.628K154.241M-0.00Kim loại quý
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.90-9.09%-0.09Mua2.000K111.374M-0.04Kim loại quý
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.90-7.22%-0.07Mua38.190K111.374M-0.04Kim loại quý
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.1220.00%0.02Mua96.166K5.596M-0.03Kim loại quý
AMS.X ALCHEMIST MNG INC
0.03-14.29%-0.0146.666K-0.01Kim loại quý
AMS.X ALCHEMIST MINING INC.
0.040.00%0.0060.000K-0.01Kim loại quý
AMX AMEX EXPLORATION INC
3.11-7.72%-0.26Bán14.000K220.668M-0.02Kim loại quý
AMX AMEX EXPLORATION INC
3.15-6.53%-0.22Bán81.975K220.668M-0.02Kim loại quý
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.232.22%0.01Mua15.500K39.762M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.236.98%0.01Sức mua mạnh15.500K39.762M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.22-8.33%-0.02Mua2.500K15.504M-0.02Kim loại quý
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.21-2.27%-0.01Mua5.000K15.504M-0.02Kim loại quý
AN ARENA MINERALS INC
0.030.00%0.00Bán20.000K4.279MKim loại quý
AN ARENA MINERALS INC
0.03-14.29%-0.01Bán753.000K4.279MKim loại quý
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.02-20.00%-0.01Mua181.000K1.271M-0.01Kim loại quý
ANG ANGEL GOLD CORP
0.05-9.09%-0.01Mua5.000K2.633M-0.04Kim loại quý
ANG ANGEL GOLD CORP
0.050.00%0.00Mua135.000K2.633M-0.04Kim loại quý
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.105.56%0.01Sức mua mạnh23.000K13.756M-0.01Kim loại quý
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.105.56%0.01Mua7.000K13.756M-0.01Kim loại quý
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.030.00%0.00Sức mua mạnh4.000K931.659K-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ANTL ANTLER GOLD INC
0.44-6.38%-0.03Mua5.000K19.565M-0.10Kim loại quý
ANTL ANTLER GOLD INC
0.400.00%0.00Mua13.000K19.565M-0.10Kim loại quý
ANX ANACONDA MINING INC
0.61-1.61%-0.01Mua655.470K83.497M19.370.03195.00Kim loại quý
ANX ANACONDA MINING INC
0.61-1.61%-0.01Mua14.000K83.497M19.050.03195.00Kim loại quý
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.10-9.09%-0.01Mua118.000K10.444M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.1110.00%0.01Mua58.000K10.444M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AORO ALORO MINING CORP
0.100.00%0.00Mua5005.499M-0.01Kim loại quý
AORO ALORO MINING CORP
0.09-5.26%-0.01Mua8.000K5.499M-0.01Kim loại quý
AOT ASCOT RESOURCES LTD
1.07-5.31%-0.06Bán135.047K319.974M-0.0419.00Kim loại quý
AOT ASCOT RESOURCES LTD
1.07-5.31%-0.06Bán6.400K319.974M-0.0419.00Kim loại quý
API APPIA ENERGY CORP
0.246.52%0.01Sức mua mạnh72.000KKim loại / Khoáng sản khác
API APPIA ENERGY CORP.
0.230.00%0.00Mua25.000KKim loại / Khoáng sản khác
APN ALTIPLANO METALS INC
0.1713.33%0.02Mua5.500K13.728M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
APN ALTIPLANO METALS INC
0.19-17.39%-0.04Mua50013.728M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
APX APEX RESOURCES INC
0.15-3.23%-0.01Mua1.500K3.082M-0.03Kim loại quý
APX APEX RESOURCES INC
0.153.45%0.01Mua20.000K3.082M-0.03Kim loại quý
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
2.093.98%0.08Bán250360.840M7.310.2811.00Kim loại / Khoáng sản khác
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.170.00%0.00Mua19.500K60.940M-0.0219.00Kim loại quý
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.170.00%0.00Mua28.300K60.940M-0.0219.00Kim loại quý
AR ARGONAUT GOLD INC.
2.76-5.48%-0.16Mua707.503K536.664M-0.78Kim loại quý
AR ARGONAUT GOLD INC.
2.72-6.53%-0.19Mua26.030K536.664M-0.78Kim loại quý
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.531.92%0.01Mua77.069K94.000M-0.09Kim loại / Khoáng sản khác
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.524.00%0.02Mua21.850K94.000M-0.09Kim loại / Khoáng sản khác
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.16-5.88%-0.01Mua5.000K13.541M-0.01Kim loại quý
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.170.00%0.00Mua90.800K13.541M-0.01Kim loại quý
ARJN ARANJIN RESOURCES LTD
0.0412.50%0.01Mua18.000K2.902M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
ARTG ARTEMIS GOLD INC
4.50-8.16%-0.40Theo dõi58.998K149.691M-0.04Kim loại quý
ARTG ARTEMIS GOLD INC
4.75-3.26%-0.16Mua1.000K149.691M-0.04Kim loại quý
ARU AURANIA RESOURCES LTD
4.15-5.03%-0.22Mua6.190K134.413M-0.52Kim loại / Khoáng sản khác
ARU AURANIA RESOURCES LTD
4.23-3.20%-0.14Mua1.000K134.413M-0.52Kim loại / Khoáng sản khác
ASE ASANTE GOLD CORP
0.07-17.65%-0.01Bán30.000K5.324M-0.01Kim loại quý
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.0412.50%0.01Mua28.000K2.131M-0.00Kim loại quý
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.0511.11%0.01Sức mua mạnh1.566K2.131M-0.00Kim loại quý
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
1.50-10.18%-0.17Mua154.490K145.619M-0.54Kim loại quý
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
1.50-11.24%-0.19Mua28.600K145.619M-0.54Kim loại quý
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.25-13.79%-0.04Bán1.000K5.876M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.220.00%0.00Bán2.000K5.876M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
ASR ALACER GOLD CORP
8.54-6.26%-0.57Bán5.000K2.821B13.240.731926.00Kim loại quý
ASR ALACER GOLD CORP
8.64-5.47%-0.50Bán174.344K2.821B13.250.731926.00Kim loại quý
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.38-2.56%-0.01Mua565.100K54.399M-0.01Kim loại quý
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.38-1.30%-0.01Mua14.500K54.399M-0.01Kim loại quý
ATV ALTO VENTURES LTD
0.170.00%0.00Mua3001.973M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
ATX ATEX RESOURCES INC
0.17-32.00%-0.08Mua1.000K3.524M-0.09Kim loại quý
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.46-14.15%-0.07Mua131.675K63.425M26.540.02Kim loại / Khoáng sản khác
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.54-1.82%-0.01Mua2.000K63.425M26.070.02Kim loại / Khoáng sản khác
AU AURION RESOURCES LTD.
1.32-2.22%-0.03Mua15.000K113.528M-0.08Kim loại quý
AU AURION RESOURCES LTD.
1.28-3.03%-0.04Bán23.906K113.528M-0.08Kim loại quý
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.110.00%0.00Mua50.000K4.937M-0.02Kim loại quý
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.33-12.16%-0.04Bán31.000K23.453M-0.03Kim loại quý
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.33-12.16%-0.04Bán122.850K23.453M-0.03Kim loại quý
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất