Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

1379
Cổ phiếu
465.017B
Giá trị vốn hóa thị trường
173.830K
Khối lượng
−0.21%
Thay đổi
+5.77%
Hiệu suất Tháng
+7.06%
Hiệu suất Năm
+6.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A.HARMOR MINERALS INC
0.300 CAD0.00%100.0025.133M CAD−0.00 CAD+84.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAGAFTERMATH SILVER LTD
0.245 CAD−3.92%55.3K0.1852.857M CAD−0.04 CAD+33.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AANATON RESOURCES INC
0.190 CAD0.00%6.3K0.5610.645M CAD−0.19 CAD−0.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAUANGOLD RESOURCES LTD
0.120 CAD0.00%10.5K0.241.701M CAD−0.35 CAD−66.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAUCALLIED GOLD CORP
3.90 CAD+0.26%57.802K0.14975.317M CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AAZAZINCOURT ENERGY CORP
0.030 CAD0.00%112K0.567.418M CAD−0.04 CAD+22.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABAABASCA RESOURCES INC
0.180 CAD0.00%2K0.105.05M CAD−0.21 CAD−1866.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABIABCOURT MINES
0.040 CAD0.00%377.25K0.9213.953M CAD−0.08 CAD−3795.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ABMABEN MINERALS LTD
0.085 CAD0.00%239.06K4.961.591M CAD−0.08 CAD−81.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABRARBOR METALS CORP
1.15 CAD−4.96%101.7K0.4872.564M CAD−0.02 CAD−334.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABRAABRASILVER RESOURCE CORP
0.335 CAD−1.47%166.06K0.30192.077M CAD−0.04 CAD+25.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ABXBARRICK GOLD CORPORATION
23.45 CAD−0.64%968.909K0.3041.442B CAD587.720.04 CAD−97.06%2.30%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ABZASIABASEMETALS INC
0.105 CAD+5.00%350.5K93.475.583M CAD−0.01 CAD−131.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACDXAMERICAN COPPER DEVELOPMENT CORPORATION
0.110 CAD0.00%1.125K0.0110.02M CAD−0.01 CAD+79.26%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACMEACME LITHIUM INC.
0.060 CAD−20.00%152.413K4.914.434M CAD−0.02 CAD+84.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACSARCHON MINERALS
0.130 CAD0.00%1K0.177.074M CAD−0.01 CAD−0.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADDARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.010 CAD0.00%61.09K0.142.031M CAD−0.01 CAD+64.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADEADEX MINING INC
0.005 CAD0.00%2K0.033.386M CAD−0.00 CAD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADNACADIAN TIMBER CORP
17.07 CAD+1.55%8.315K1.40288.839M CAD7.262.35 CAD+92.93%6.90%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ADYADYTON RESOURCES CORPORATION
0.010 CAD0.00%76K0.611.381M CAD−0.02 CAD+38.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADZADAMERA MINERALS CORP
0.050 CAD0.00%243K0.6111.782M CAD−0.00 CAD−38.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADZNADVENTUS MINING CORPORATION
0.290 CAD+16.00%156.577K1.1944.908M CAD−0.05 CAD−136.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AEAMERICAN EAGLE GOLD CORP
0.250 CAD−5.66%147.6K2.0027.44M CAD−0.04 CAD+23.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AECANFIELD ENERGY INC
0.070 CAD0.00%441.407K0.9666.279M CAD−0.00 CAD+90.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEL.HAMSECO EXPLORATION LTD
0.025 CAD0.00%5000.01365.357K CAD−0.00 CAD−5.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD
71.56 CAD−0.53%559.818K0.3535.566B CAD9.957.19 CAD+281.91%3.02%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AEMCALASKA ENERGY METALS CORP
0.400 CAD0.00%340.75K0.9614.559M CAD−0.23 CAD−166.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEPATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
1.01 CAD+2.02%10K0.0654.94M CAD12.720.08 CAD−46.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AFFAFFINITY METALS CORP.
0.020 CAD0.00%111K2.401.077M CAD−0.01 CAD+14.04%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AFMALPHAMIN RES CORP
0.83 CAD+2.47%512.89K1.431.033B CAD14.590.06 CAD−47.65%7.41%Khoáng sản phi năng lượng
AFRAFR NUVENTURE RESOURCES INC
0.015 CAD0.00%5K0.31270.58K CAD−0.02 CAD+50.00%Khoáng sản phi năng lượng
AFXARCTIC FOX LITHIUM CORP.
0.035 CAD0.00%178.5K2.011.641M CAD−0.07 CAD−1228.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGCAVANTI GOLD CORP.
0.310 CAD−3.13%10.3K0.2514.792M CAD−0.52 CAD−7.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGDANTIOQUIA GOLD INC
0.005 USD0.00%85K0.165.427M CAD−0.02 CAD−364.07%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGH.HCANADIAN SILVER HUNTER INC
0.025 CAD0.00%73K1.32612.483K CAD7.350.00 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGIALAMOS GOLD INC
19.15 CAD−0.42%255.686K0.397.622B CAD27.730.69 CAD+727.19%0.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AGLDAUSTRAL GOLD LIMITED
0.025 CAD0.00%18K2.2016.355M CAD−0.01 CAD−300.19%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGMRSILVER MOUNTAIN RESOURCES INC
0.095 CAD−5.00%2.902K0.0221.747M CAD−0.01 CAD+71.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGXSILVER X MINING CO
0.270 CAD−1.82%14.5K0.0745.81M CAD−0.09 CAD+48.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AHRAMARC RESOURCES
0.085 CAD0.00%9K0.1915.87M CAD−0.03 CAD−231.31%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AIIALMONTY INDUSTRIES INC
0.53 CAD−1.85%5.2K0.15126.3M CAD−0.03 CAD+28.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AIRCLEAN AIR METALS INC
0.055 CAD0.00%107K0.2612.312M CAD−0.02 CAD−72.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AISAIS RESOURCES LIMITED
0.005 CAD0.00%850K0.951.021M CAD−0.01 CAD−476.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AKEALLKEM LTD
8.06 CAD+3.87%38.579K1.084.867B CAD8.920.90 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALALX RESOURCES CORP
0.035 CAD0.00%10K0.038.453M CAD−0.01 CAD+9.72%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALCUALPHA COPPER CORP
0.110 CAD+22.22%7.05K0.451.861M CAD−0.27 CAD+53.84%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALDEALDEBARAN RESOURCES INC
0.85 CAD+2.41%17.274K0.8296.089M CAD−0.04 CAD−427.78%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALEALERIO GOLD CORP.
0.020 CAD+33.33%1K0.001.232M CAD0.330.06 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALEXALPHA EXPLORATION LTD
0.63 CAD0.00%1K0.10Khoáng sản phi năng lượng
ALMALLIANCE MINING CORP
0.100 CAD+17.65%119K2.69813.221K CAD−0.07 CAD−32.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALMAALMA GOLD INC.
0.055 CAD0.00%6K0.21717.176K CAD−0.04 CAD−29.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALSALTIUS MINERALS CORP
18.59 CAD−1.12%265.673K3.04887.885M CAD48.880.38 CAD−48.33%1.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALTAALTAMIRA GOLD CORP
0.170 CAD0.00%17.1K0.2227.88M CAD−0.01 CAD+15.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMCARIZONA METALS COR
2.18 CAD−0.46%420.004K2.08254.132M CAD−0.17 CAD+25.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AMEABACUS MINING & EXPLORATION CORP
0.030 CAD0.00%35.03K1.003.625M CAD−0.01 CAD+67.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMKAMERICAN CREEK RESOURCE
0.145 CAD0.00%1K0.0064.207M CAD11.890.01 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMLAKWAABA MINING LTD
0.165 CAD−28.26%2K0.511.693M CAD−0.02 CAD+14.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMMALMADEN MINERALS LTD
0.190 CAD+2.70%119.019K9.8725.386M CAD−0.09 CAD−595.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMMPAMMPOWER CORP
0.050 CAD+11.11%66K0.897.079M CAD−0.19 CAD−12.21%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMPSAMERICAN FUTURE FUEL CORPORATION
0.305 CAD−3.17%7.5K0.0424.486M CAD−0.05 CAD+49.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMQABITIBI METALS CORP.
0.500 CAD+2.04%1.166M0.6018.461M CAD−0.01 CAD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMRQAMAROQ MINERALS LTD
1.09 CAD+1.87%1000.01282.127M CAD35.280.03 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AMXAMEX EXPLORATION INC
1.24 CAD−3.13%54.5K0.80132.151M CAD−0.03 CAD−103.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AMYRECYCLICO BATTERY MATERIALS INC
0.275 CAD0.00%31.136K0.3372.323M CAD−0.01 CAD+88.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AMZAZUCAR MINERALS LTD
0.055 CAD0.00%75K3.124.061M CAD−0.01 CAD−11.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ANKANGKOR RESOURCES CORP
0.085 CAD0.00%30K0.5115.679M CAD−0.01 CAD+66.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ANTLANTLER GOLD INC
0.055 CAD−15.38%50K0.704.85M CAD−0.01 CAD+19.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AOROALORO MINING CORP
0.015 CAD+50.00%2K0.03577.293K CAD−0.01 CAD+38.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AOTASCOT RESOURCES
0.440 CAD0.00%84.275K0.33244.6M CAD−0.04 CAD−206.72%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
APGOAPOLLO SILVER CORP
0.135 CAD0.00%39.5K0.1023.552M CAD−0.04 CAD+26.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
APIAPPIA RARE EARTHS & URANIUM CORP
0.250 CAD+13.64%379.727K3.1728.715M CAD−0.04 CAD−669.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APMANDEAN PRECIOUS METALS CORP
0.59 CAD0.00%45.178K0.5592.599M CAD−0.02 CAD+54.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
APNALTIPLANO METALS INC
0.130 CAD+4.00%25K0.2715.292M CAD−0.01 CAD−39.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APXAPEX RESOURCES INC
0.065 CAD+8.33%157K5.632.351M CAD−0.02 CAD+57.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARARGONAUT GOLD INC
0.390 CAD−2.50%1.358M0.31345.916M CAD−0.27 CAD−344.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARAACLARA RESOURCES INC
0.420 CAD0.00%3.8K0.0668.554M CAD−0.07 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ARGAMERIGO RESOURCES CORP
1.32 CAD+3.94%52.131K0.46209.334M CAD−0.02 CAD−117.83%9.45%Khoáng sản phi năng lượng
ARICAWALE RESOURCES LIMITED
0.135 CAD−3.57%51K1.647.343M CAD−0.36 CAD−578.21%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARISARIS MINING CORPORATION
4.37 CAD−2.02%115.481K0.28614.735M CAD21.130.21 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARJNARANJIN RESOURCES LTD
0.015 CAD+50.00%20K0.364.079M CAD−0.02 CAD−405.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARKARRAS MINERALS CORP
0.240 CAD+6.67%185.553K6.4015.619M CAD−0.14 CAD−81.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARQARGO GOLD INC.
0.085 CAD−5.56%4.778K0.105.919M CAD−0.01 CAD+64.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARTGARTEMIS GOLD INC
6.44 CAD−0.31%28.2K0.121.279B CAD−0.05 CAD+69.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARUAURANIA RESOURCES LIMITED
0.330 CAD−5.71%23.5K2.4720.376M CAD−0.22 CAD+50.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASCUARIZONA SONORAN COPPER CO INC
1.50 CAD+1.35%10.502K0.13161.42M CAD−0.08 CAD+56.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASEASANTE GOLD CORPORATION
1.640 CAD−0.61%28.7K0.10731.552M CAD−0.70 CAD−343.07%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASHLASHLEY GOLD CORP
0.050 CAD0.00%10K0.08Khoáng sản phi năng lượng
ASMAVINO SILVER & GOLD MINES
0.70 CAD0.00%72.285K0.9387.135M CAD42.680.02 CAD−67.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASNDASCENDANT RESOURCES INC
0.095 CAD−9.52%10K0.1514.449M CAD1.330.07 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ATCMATCO MINING INC.
0.055 CAD−8.33%90.5K0.652.013M CAD−0.14 CAD−2705.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATCUALTA COPPER CORP
0.355 CAD0.00%4K0.1727.653M CAD−0.03 CAD+39.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATHAATHENA GOLD CORPORATION
0.035 CAD+16.67%211.56K2.486.144M CAD−0.00 CAD+72.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATOMATOMIC MINERALS CORPORATION
0.105 CAD0.00%48.5K1.721.495M CAD−0.08 CAD−3.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATXATEX RESOURCES INC
0.82 CAD+3.80%40K0.11134.197M CAD−0.02 CAD+45.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ATYATICO MINING CORP
0.115 CAD−4.17%21.265K0.3314.554M CAD−0.07 CAD−393.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AUAURION RESOURCES LTD
0.53 CAD−1.85%8.002K0.1970.203M CAD−0.06 CAD+15.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AUAGAUXICO RESOURCES CANADA INC.
0.110 CAD−8.33%26.953K1.6110.163M CAD0.180.63 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUAUALLEGIANT GOLD LTD
0.140 CAD0.00%13K0.3614.454M CAD−0.01 CAD+72.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUCUINFLECTION RESOURCES LTD.
0.170 CAD−5.56%11.5K0.5416.516M CAD−0.01 CAD+49.17%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUENGOLDEN SKY MINERALS CORP
0.140 CAD−17.65%1K0.023.345M CAD−0.04 CAD−166.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng