Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

1165
Cổ phiếu
370.456B
Giá trị vốn hóa thị trường
940.000K
Khối lượng
+0.87%
Thay đổi
+3.71%
Hiệu suất Tháng
+33.78%
Hiệu suất Năm
+0.24%
Hiệu suất YTD
           
A ARMOR MINERALS INC
0.32-1.56%-0.01Bán99.500K8.186M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AA ALBA MINERALS LTD
0.02-20.00%-0.01Bán145.000K1.348M5.430.00Kim loại quý
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.34-8.00%-0.03Bán687.668K20.622M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AAN ATON RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán10.000K7.659M-0.01Kim loại quý
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.1213.64%0.01Bán259.540K4.214M-0.01Kim loại quý
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.02-20.00%-0.01Bán250.200K3.038M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
ABI ABCOURT MINES INC.
0.070.00%0.00Mua8.400K21.512M-0.00Kim loại quý
ABJ SUPREME METALS COR
0.01-50.00%-0.01Bán55.000KKim loại / Khoáng sản khác
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.095.88%0.01Bán10.420K10.568M-0.02Kim loại quý
ABR ARBOR METALS CORP
0.140.00%0.00Bán1.712M2.027M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
24.601.49%0.36Sức mua mạnh2.962M43.733B40.970.59Kim loại quý
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.400.00%0.00Bán78318.645M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.0814.29%0.01Bán50.000K997.616K-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.362.86%0.01Bán10.000K23.127M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.1017.65%0.01Mua422.600K2.596M-0.14Kim loại / Khoáng sản khác
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Bán5.000K3.386M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.0233.33%0.01Mua11.000K1.526M-0.00Kim loại quý
ADN ACADIAN TIMBER CORP
16.68-0.06%-0.01Mua9.212K278.339M15.921.05Lâm sản
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.040.00%0.00Mua269.251K6.016M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.88-3.30%-0.03Bán2.000K85.630M-0.10Kim loại / Khoáng sản khác
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.09-15.00%-0.01Sức bán mạnh340.924K6.346M-0.113.00Kim loại / Khoáng sản khác
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.050.00%0.00Theo dõi30.000K530.945K-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
81.451.72%1.38Sức mua mạnh478.370K19.536B-1.439889.00Kim loại quý
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.38-2.60%-0.01Bán55.241K15.979M14.000.03Lâm sản
AEX AEX GOLD INC
0.4615.00%0.06Sức mua mạnh28.000K19.870M-0.06Kim loại quý
AFF AFFINITY METALS CORP
0.195.56%0.01Mua12.500K5.925M-0.01Kim loại quý
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.222.33%0.01Mua10.000K190.527M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.210.00%0.00Mua24.450K30.199M-0.02Kim loại quý
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.0325.00%0.01Bán5.100K21.836M-0.01Kim loại quý
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.207.89%0.01Bán188.550K12.753M-0.10Kim loại quý
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
8.342.21%0.18Sức mua mạnh1.004M3.262B-0.042166.00Kim loại quý
AGL AGUILA AMERICAN GOLD LTD.
0.173.12%0.01Bán3.000K592.737K-0.05Kim loại quý
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.080.00%0.00Mua2.000K40.651M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
AGO AURCREST GOLD INC
0.040.00%0.00Mua7.000K3.229M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.0766.67%0.03Sức mua mạnh247.600K13.170M-0.01Kim loại quý
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.601.69%0.01Mua674.926K109.630M11.920.05Kim loại / Khoáng sản khác
AKG ASANKO GOLD INC
1.180.85%0.01Mua99.455K265.617M-0.86Kim loại quý
AL ALX RESOURCES CORP
0.040.00%0.00Mua10.000K5.377M-0.03Kim loại quý
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree
0.080.00%0.00Theo dõi20.000K550.790K-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.40-6.98%-0.03Bán165.896K7.928M-0.01Kim loại quý
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.090.00%0.00Mua2.000K2.310M-0.34Kim loại / Khoáng sản khác
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.3712.12%0.04Sức mua mạnh35.000K7.155M-0.08Kim loại / Khoáng sản khác
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Mua50.000K721.083K-0.00Kim loại quý
ALO ALIO GOLD INC
1.002.04%0.02Mua48.064K85.993M-2.28Kim loại quý
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.13-0.54%-0.06Sức bán mạnh72.813K468.128M-0.0921.00Kim loại / Khoáng sản khác
ALT ALTURAS MINERALS CORP.
0.010.00%0.00Sức bán mạnh81.000K1.449M-0.012.00Kim loại quý
AM ACADEMY METALS INC
0.2033.33%0.05Mua4.000K3.555M-0.06Kim loại quý
AMC ARIZONA METALS CORP
0.550.00%0.00Mua56.000K19.409M-0.03Kim loại quý
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.12-11.54%-0.01Mua16.650K7.206M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.28-3.51%-0.01Mua41.600K12.026M-0.07Vật liệu Xây dựng
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.070.00%0.00Bán103.000K25.475M-0.00Kim loại quý
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.720.00%0.00Mua40.329K80.443M-0.039.00Kim loại quý
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.01100.00%0.01Mua50.000K1.159M-0.00Kim loại quý
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.542.67%0.04Mua57.252K102.259M-0.12Kim loại quý
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.190.00%0.00Bán36.000K34.311M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.17-2.94%-0.01Sức bán mạnh51.193K12.182M-0.01Kim loại quý
AN ARENA MINERALS INC
0.0511.11%0.01Mua50.000K7.131M-0.04Kim loại quý
ANG ANGEL GOLD CORP
0.010.00%0.00Bán20.000K947.970K-0.00Kim loại quý
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.10-5.00%-0.01Bán17.500K9.856M-0.02Kim loại quý
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.0150.00%0.01Mua50.000K526.591K-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
ANTL ANTLER GOLD INC
0.1110.00%0.01Mua153.000K3.368M-0.02Kim loại quý
ANX ANACONDA MINING INC
0.21-2.27%-0.01Sức bán mạnh286.098K29.072M183.330.00Kim loại quý
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.050.00%0.00Bán17.000K4.122M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AORO ALORO MINING CORP
0.040.00%0.00Bán10.000K1.715M-0.00Kim loại quý
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.77-4.94%-0.04Bán65.115K179.511M-0.0621.00Kim loại quý
API APPIA ENERGY CORP
0.27-8.62%-0.03Sức mua mạnh39.500KKim loại / Khoáng sản khác
APN ALTIPLANO METALS INC
0.080.00%0.00Theo dõi187.337K5.431M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
APX APEX RESOURCES INC
0.1011.76%0.01Bán21.750K1.466M-0.05Kim loại quý
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
3.160.96%0.03Bán200545.613M7.400.4210.00Kim loại / Khoáng sản khác
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.150.00%0.00Bán63.500K52.464M-0.0517.00Kim loại quý
AR ARGONAUT GOLD INC.
1.752.34%0.04Bán683.774K314.120M-0.02Kim loại quý
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.53-1.85%-0.01Bán65.941K95.490M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.124.55%0.01Bán43.500K7.664M-0.03Kim loại quý
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.39-0.71%-0.01Mua43.712KKim loại quý
ARU AURANIA RESOURCES LTD
3.653.99%0.14Bán131.205K115.709M-0.39Kim loại / Khoáng sản khác
ASE ASANTE GOLD CORP
0.03-14.29%-0.01Bán50.000K650.640K-0.01Kim loại quý
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh294.000K799.218K-0.00Kim loại quý
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.690.00%0.00Bán31.040K52.849M-0.03Kim loại quý
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.44-2.22%-0.01Bán36.000K9.826M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
ASR ALACER GOLD CORP
6.29-0.47%-0.03Bán700.770K1.854B18.050.352283.00Kim loại quý
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.230.00%0.00Mua52.000K36.348M-0.01Kim loại quý
ATV ALTO VENTURES LTD
0.030.00%0.00Mua149.000K1.409M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ATX ATEX RESOURCES INC
0.310.00%0.00Mua3.999K4.093M-0.07Kim loại quý
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.38-5.00%-0.02Mua108.500K43.036M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AU AURION RESOURCES LTD.
2.025.21%0.10Mua60.037K164.495M-0.02Kim loại quý
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.04-11.11%-0.01Bán3.000KKim loại quý
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.17-7.89%-0.01Bán35.584K10.823M-0.04Kim loại quý
AUG AURYN RESOURCES INC
1.712.40%0.04Sức bán mạnh88.762K162.847M-0.1420.00Kim loại / Khoáng sản khác
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.040.00%0.00Mua5.300K5.053M-0.03Kim loại quý
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.42-5.56%-0.03Mua36.092K15.985M-0.39Kim loại quý
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.362.82%0.01Bán21.500K38.637M-0.10178.00Kim loại quý
AUN AURCANA CORPORATION
0.261.96%0.01Bán150.800K22.193M-0.07Kim loại quý
AUR.H AURORA ROYALTIES INC
0.03-28.57%-0.01Bán65.143K1.012M-0.00Kim loại quý
AURX AUREX ENERGY CORP
0.09-5.26%-0.01Bán10.000K2.155M-0.32Kim loại / Khoáng sản khác
AUT AUSTIN RESOURCES LTD
0.105.56%0.01Mua2.000K685.440K-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AUU AURA RESOURCES INC
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh4.000K1.479M-0.01Kim loại quý
AUX AURAMEX RESOURCE CORP
0.040.00%0.00Mua5.000K2.294M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.0610.00%0.01Mua229.000K18.125M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán20.000K256.170K-0.11Kim loại quý
AWR AURWEST RESOURCES
0.030.00%0.00Theo dõi60.000KKim loại / Khoáng sản khác
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.096.25%0.01Sức mua mạnh20.000K5.328M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AXM AXMIN INC
0.30-13.04%-0.04Bán28.500K40.384M-0.00Kim loại quý
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
2.431.67%0.04Bán294.311K288.390M-0.04113.00Kim loại quý
AYM ATALAYA MINING PLC
3.601.69%0.06Sức mua mạnh1.050K490.507M9.750.37417.00Kim loại quý
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
1.504.17%0.06Mua377.111K88.014M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AZR AZARGA METALS CORP
0.069.09%0.01Bán4.220K6.547M-0.01Kim loại quý
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.070.00%0.00Bán5.500K2.080M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.040.00%0.00Bán81.000K1.750M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.375.71%0.02Mua149.936K65.850M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BAT BATERO GOLD CORP.
0.080.00%0.00Sức mua mạnh28.000K9.215M-0.01Kim loại quý
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.080.00%0.00Mua33.000K4.167M-0.06Kim loại quý
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.04-10.00%-0.01Bán141.000K5.832M-0.01Kim loại quý
BAV.H BRAVERN VENTURES LTD
0.65-16.67%-0.13Bán16.966K3.120M-0.28Kim loại / Khoáng sản khác
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.077.14%0.01Mua77.000K9.304M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.150.00%0.00Bán82.500K22.412M-0.08Kim loại quý
BBL.A BRAMPTON BRICK LTD., CL.A, SV
7.50-3.23%-0.25Mua2.900K82.452M17.210.46Vật liệu Xây dựng
BBR BAM BAM RESOURCES
0.0730.00%0.01Mua118.400KKim loại / Khoáng sản khác
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.0412.50%0.01Mua11.000K1.043M2.550.02Kim loại / Khoáng sản khác
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.6012.07%0.28Mua54.462K268.512M-0.2076.00Kim loại quý
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh4.000K4.281M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.030.00%0.00Bán115.000K883.319K-0.61Kim loại quý
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.52-5.45%-0.03Mua268.277K37.918M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
BER.H BE RESOURCES INC
0.20-11.11%-0.03Mua1.000K774.400K50.000.00Kim loại / Khoáng sản khác
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.202.50%0.01Mua25.500K13.543M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BEX BENTON RESOURCES INC
0.07-12.50%-0.01Sức mua mạnh821.500K6.095M-0.04Kim loại quý
BFG BULLFROG GOLD CORP
0.140.00%0.00Bán577.000K19.685M-0.011.00Kim loại quý
BGD.H BULLION GOLD RESOURCES CORP
0.1033.33%0.03Mua234.500K1.981M-0.01Kim loại quý
BGF BEAUCE GOLD FIELDS INC
0.147.69%0.01Mua2.000K2.936M-0.03Kim loại quý
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.06-21.43%-0.01Bán1.000K392.521K-0.09Kim loại / Khoáng sản khác
BHNG BHANG INC
0.160.00%0.00Mua27.500K8.505M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.1110.00%0.01Mua3.200K548.750K-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.100.00%0.00Sức bán mạnh175.100K10.143M-0.03Kim loại quý
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.130.00%0.00Mua10.000K14.525M-0.03Kim loại quý
BKI BLACK IRON INC
0.10-12.50%-0.01Mua1.512M19.561M-0.028.00Thép
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
2.36-3.28%-0.08Mua1.000K39.570M-0.06Kim loại quý
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh1.063M1.292M-0.04Kim loại quý
BLLG BLUE LAGOON RESOUR
1.732.98%0.05Bán64.690KKim loại / Khoáng sản khác
BME BARSELE MINERALS CORP
0.455.88%0.03Bán45.000K43.898M-0.01Kim loại quý
BMET BEMETALS CORP
0.240.00%0.00Mua19.500K24.210M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.086.67%0.01Bán184.700K12.501M-0.030.00Kim loại / Khoáng sản khác
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP
0.0650.00%0.02Mua10.000K554.100K5.710.01Kim loại quý
BMX BOREAL METALS CORP
0.0412.50%0.01Mua58.000K3.416M-0.03Kim loại quý
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.41-3.57%-0.01Mua180.698K39.123M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
BNKR BUNKER HILL MINING
0.700.00%0.00Mua600Kim loại quý
BOL BOLD VENTURES INC.
0.010.00%0.00Mua10.000K1.634M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BOLT PACIFIC RIM COBALT
0.20-2.50%-0.01Sức mua mạnh94.325K12.303M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
BRC BLACKROCK GOLD CORP
0.185.88%0.01Bán253.129K11.316M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BRO BARKSDALE CAPITAL CORP
0.34-2.86%-0.01Sức bán mạnh126.000K14.882M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.12-4.17%-0.01Mua45.800K13.813M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.523.40%0.05Sức mua mạnh928.060K105.232M-0.43154.00Kim loại / Khoáng sản khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất