Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

1157
Cổ phiếu
304.885B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.085M
Khối lượng
−5.59%
Thay đổi
−12.02%
Hiệu suất Tháng
+8.36%
Hiệu suất Năm
−9.23%
Hiệu suất YTD
           
A ARMOR MINERALS INC
0.320.00%0.00Bán1006.974M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AA ALBA MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán104.000K1.011M3.260.00Kim loại quý
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.14-3.45%-0.01Bán131.665K10.824M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
AAN ATON RESOURCES INC
0.0320.00%0.01Mua4.000K9.989M-0.01Kim loại quý
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.070.00%0.00Bán108.996K2.528M-0.01Kim loại quý
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.010.00%0.00Sức bán mạnh285.000K2.279M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
ABI ABCOURT MINES INC.
0.05-9.09%-0.01Bán265.111K15.365M-0.00Kim loại quý
ABJ SUPREME METALS COR
0.010.00%0.00Bán50.000KKim loại / Khoáng sản khác
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.078.33%0.01Bán12.500K7.632M-0.02Kim loại quý
ABR ARBOR METALS CORP
0.3310.00%0.03Sức mua mạnh8.520K4.485M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
26.89-2.40%-0.66Mua5.828M47.810B9.262.97Kim loại quý
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.29-3.33%-0.01Bán7.118K10.101M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.040.00%0.00Bán327436.457K-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.20-2.44%-0.01Bán1.000K14.965M6.740.03Kim loại / Khoáng sản khác
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.0433.33%0.01Bán20.000K1.566M-0.14Kim loại / Khoáng sản khác
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Bán35.000K3.386M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh60.000K762.780K-0.00Kim loại quý
ADN ACADIAN TIMBER CORP
12.72-2.60%-0.34Sức bán mạnh3.827K212.259M12.581.04Lâm sản
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.0440.00%0.01Sức mua mạnh2.786M5.264M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.67-4.29%-0.03Bán50066.655M-0.10Kim loại / Khoáng sản khác
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.07-6.67%-0.01Theo dõi21.750K5.226M-0.113.00Kim loại / Khoáng sản khác
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.040.00%0.00Bán14350.424KKim loại / Khoáng sản khác
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
54.06-6.92%-4.02Sức bán mạnh1.578M12.954B22.302.62Kim loại quý
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.23-20.69%-0.06Sức bán mạnh43.500K12.444MLâm sản
AEX AEX GOLD INC
0.50-7.41%-0.04Bán3.771K22.678M-0.08Kim loại quý
AFF AFFINITY METALS CORP
0.1420.83%0.03Bán11.500K4.028M-0.01Kim loại quý
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.170.00%0.00Bán1.300K147.226M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.13-3.70%-0.01Bán32.900K24.883M-0.035.00Kim loại quý
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.030.00%0.00Bán20.000K23.735M-0.01Kim loại quý
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.140.00%0.00Bán29.700K8.709M-0.10Kim loại quý
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
7.39-10.21%-0.84Sức bán mạnh1.979M2.890B25.440.33Kim loại quý
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.11-4.35%-0.01Mua4.000K77.193M8.820.01Kim loại / Khoáng sản khác
AGO AURCREST GOLD INC
0.0233.33%0.01Bán5.000K1.453M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.040.00%0.00Bán10.000K7.024M-0.01Kim loại quý
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.34-11.84%-0.04Bán256.700K61.460M7.680.05Kim loại / Khoáng sản khác
AIML AIML RESOURCES INC
0.160.00%0.00Bán401.118M-0.02Kim loại quý
AKG ASANKO GOLD INC
1.19-5.56%-0.07Mua87.541K266.984M-0.98Kim loại quý
AL ALX RESOURCES CORP
0.030.00%0.00Bán812.987M-0.03Kim loại quý
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.254.17%0.01Bán6.000K5.737M-0.02Kim loại quý
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh13.019K1.113M-0.34Kim loại / Khoáng sản khác
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.340.00%0.00Bán2008.074M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Bán100.000K576.866K-0.00Kim loại quý
ALO ALIO GOLD INC
0.69-6.76%-0.05Bán5.000K59.335M-2.12Kim loại quý
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
6.67-7.62%-0.55Bán91.414K278.873M17.580.4120.00Kim loại / Khoáng sản khác
AM ACADEMY METALS INC
0.160.00%0.00Bán2.000K2.844M-0.06Kim loại quý
AMC ARIZONA METALS CORP
0.2824.44%0.06Bán30.000K12.104M-0.03Kim loại quý
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.070.00%0.00Bán5.000K4.703M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.14-6.67%-0.01Bán21.300K6.122M-0.07Vật liệu Xây dựng
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.05-9.09%-0.01Bán234.800K17.133M-0.00Kim loại quý
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.425.00%0.02Bán26.963K46.925M-0.039.00Kim loại quý
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.01-50.00%-0.01Bán20.980K1.395M-0.00Kim loại quý
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.15-0.86%-0.01Bán69.740K76.604M-0.08Kim loại quý
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.124.17%0.01Bán59.600K22.573M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.10-4.55%-0.01Bán20.317K7.752M-0.01Kim loại quý
AN ARENA MINERALS INC
0.040.00%0.00Bán5.647K4.992MKim loại quý
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán293.128K508.456K-0.01Kim loại quý
ANG ANGEL GOLD CORP
0.010.00%0.00Bán0684.645K-0.00Kim loại quý
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.077.14%0.01Bán2.000K7.737M-0.02Kim loại quý
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.010.00%0.00Sức bán mạnh177526.591K-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
ANTL ANTLER GOLD INC
0.06-36.84%-0.04Sức bán mạnh2.000K2.863M-0.02Kim loại quý
ANX ANACONDA MINING INC
0.173.12%0.01Bán46.000K22.312M69.570.00195.00Kim loại quý
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.0620.00%0.01Mua266.000K4.946M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AORO ALORO MINING CORP
0.040.00%0.00Bán5.000K1.500M-0.00Kim loại quý
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.56-9.68%-0.06Bán27.276K138.000M-0.0419.00Kim loại quý
API APPIA ENERGY CORP
0.15-11.76%-0.02Bán61.558KKim loại / Khoáng sản khác
APN ALTIPLANO METALS INC
0.060.00%0.00Bán15.000K4.192M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
APX APEX RESOURCES INC
0.060.00%0.00Bán201.049M-0.05Kim loại quý
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
1.990.00%0.00Sức bán mạnh900351.644M4.710.4210.00Kim loại / Khoáng sản khác
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.124.55%0.01Bán25.650K38.903M-0.0319.00Kim loại quý
AR ARGONAUT GOLD INC.
1.06-0.93%-0.01Bán549.250K191.346M-0.68Kim loại quý
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.130.00%0.00Bán132.600K23.500M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.077.69%0.01Bán32.585K4.332M-0.03Kim loại quý
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.06-9.40%-0.11Bán7.050KKim loại quý
ARU AURANIA RESOURCES LTD
1.93-6.76%-0.14Bán22.826K61.183M-0.39Kim loại / Khoáng sản khác
ASE ASANTE GOLD CORP
0.040.00%0.00Bán7.000K759.080K-0.01Kim loại quý
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.010.00%0.00Bán1.000K577.213K-0.00Kim loại quý
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.491.03%0.01Bán17.400K37.861M-0.55Kim loại quý
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.19-24.00%-0.06Bán15.500K4.600M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
ASR ALACER GOLD CORP
4.68-4.10%-0.20Bán1.754M1.380B9.420.521926.00Kim loại quý
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.15-3.12%-0.01Bán70.500K24.496M-0.01Kim loại quý
ATV ALTO VENTURES LTD
0.020.00%0.00Bán26.000K1.127M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ATX ATEX RESOURCES INC
0.1426.09%0.03Bán13.520K2.321M-0.09Kim loại quý
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.21-2.27%-0.01Bán5.500K24.351M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AU AURION RESOURCES LTD.
0.750.00%0.00Bán234.478K61.108M-0.02Kim loại quý
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.020.00%0.00Bán5.000KKim loại quý
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.134.00%0.01Mua7.840K8.040M-0.03Kim loại quý
AUEN GOLDEN SKY MINERALS CORP
0.2855.56%0.10Bán3.500K2.671M-0.62Kim loại quý
AUG AURYN RESOURCES INC
1.470.68%0.01Mua28.442K153.883M-0.1520.00Kim loại / Khoáng sản khác
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.020.00%0.00Bán327.000K2.526M-0.03Kim loại quý
AUM.H AMERICAN URANIUM MINING CORPORATION
0.01-75.00%-0.01Bán28.000K301.620K-0.01Kim loại quý
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.30-4.69%-0.01Bán21.109K11.429M-0.39Kim loại quý
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.3411.67%0.04Mua26.000K35.608M-0.07170.00Kim loại quý
AUN AURCANA CORPORATION
0.24-7.55%-0.02Mua137.199K27.648M-0.07Kim loại quý
AURX AUREX ENERGY CORP
0.060.00%0.00Bán30.000K1.389M-0.32Kim loại / Khoáng sản khác
AUU AURA RESOURCES INC
0.04-12.50%-0.01Bán1.500K1.150M-0.01Kim loại quý
AUX AURAMEX RESOURCE CORP
0.030.00%0.00Sức bán mạnh97.000K1.438M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.0416.67%0.01Bán410.617K11.534M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán500157.643K-0.10Kim loại quý
AWR AURWEST RESOURCES
0.0366.67%0.01Bán59.000KKim loại / Khoáng sản khác
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.050.00%0.00Bán26.000K2.821M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AXM AXMIN INC
0.210.00%0.00Bán231.409M-0.00Kim loại quý
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
1.78-11.00%-0.22Bán700.069K213.591M-0.07115.00Kim loại / Khoáng sản khác
AYM ATALAYA MINING PLC
1.79-14.76%-0.31Sức bán mạnh300214.951M5.780.37417.00Kim loại quý
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
1.05-4.55%-0.05Bán138.883K68.510M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AZR AZARGA METALS CORP
0.07-13.33%-0.01Bán4.000K6.080M-0.02Kim loại quý
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.050.00%0.00Bán60.000K1.600M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.0416.67%0.01Bán1.200K1.361M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.38-1.32%-0.01Mua1.013M66.899M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BAT BATERO GOLD CORP.
0.070.00%0.00Mua1.000K8.063M-0.01Kim loại quý
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.07-6.67%-0.01Bán52.000K3.952M-0.06Kim loại quý
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.0412.50%0.01Bán13.000K5.912M-0.01Kim loại quý
BAV.H BRAVERN VENTURES LTD
0.25-35.06%-0.14Bán1.000K1.598M-0.28Kim loại / Khoáng sản khác
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.05-16.67%-0.01Bán42.676K6.202M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.12-3.85%-0.01Bán49.100K18.074M-0.07Kim loại quý
BBL.A BRAMPTON BRICK LTD., CL.A, SV
5.000.00%0.00Bán10061.373M-0.63293.00Vật liệu Xây dựng
BBR BAM BAM RESOURCES
0.05-16.67%-0.01Bán1.800KKim loại / Khoáng sản khác
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh10.716K391.157K1.270.02Kim loại / Khoáng sản khác
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
1.25-10.71%-0.15Bán25.126K139.080M-0.2076.00Kim loại quý
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.0622.22%0.01Bán1.300K3.924M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.0150.00%0.01Bán1.000K473.206K-0.57Kim loại quý
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.0325.00%0.01Bán85.000K466.900K-0.11Kim loại quý
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.36-5.26%-0.02Bán316.702K30.085M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
BER.H BE RESOURCES INC
0.18-18.18%-0.04Bán2.500K755.040K48.890.00Kim loại / Khoáng sản khác
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.1110.00%0.01Bán235.765K9.668M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BEX BENTON RESOURCES INC
0.070.00%0.00Mua193.450K6.095M-0.02Kim loại quý
BFG BULLFROG GOLD CORP
0.1318.18%0.02Bán10.000K18.180M-0.021.00Kim loại quý
BGD.H BULLION GOLD RESOURCES CORP
0.07-6.67%-0.01Bán1.500K1.415M-0.01Kim loại quý
BGF BEAUCE GOLD FIELDS INC
0.1011.11%0.01Bán11.000K2.097M-0.03Kim loại quý
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.03-44.44%-0.02Sức bán mạnh1.500K241.965K-0.09Kim loại / Khoáng sản khác
BHNG BHANG INC
0.12-17.86%-0.03Bán14.700K7.180MKim loại / Khoáng sản khác
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.050.00%0.00Bán349.180K5.371M-0.03Kim loại quý
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.080.00%0.00Sức bán mạnh13.751K8.944M-0.03Kim loại quý
BKI BLACK IRON INC
0.070.00%0.00Bán183.000K12.109M-0.02Thép
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
1.250.00%0.00Bán5022.552M-0.06Kim loại quý
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán96.000K1.047M-0.04Kim loại quý
BLLG BLUE LAGOON RESOUR
0.911.11%0.01Bán62.200KKim loại / Khoáng sản khác
BME BARSELE MINERALS CORP
0.290.00%0.00Bán2.641K35.647M-0.02Kim loại quý
BMET BEMETALS CORP
0.14-9.68%-0.01Bán167.000K14.190M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.07-6.25%-0.01Mua654.000K11.719M-0.030.00Kim loại / Khoáng sản khác
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP
0.0525.00%0.01Bán20.000K498.690K5.710.01Kim loại quý
BMX BOREAL METALS CORP
0.04-12.50%-0.01Bán10.000K2.885M-0.03Kim loại quý
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.24-12.73%-0.04Bán36.500K26.726M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
BNKR BUNKER HILL MINING
0.680.00%0.00Mua1.770KKim loại quý
BOL BOLD VENTURES INC
0.0414.29%0.01Bán1.200K1.103M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BOLT BOLT METALS CORP
0.173.12%0.01Bán206.740K10.411M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
BRC BLACKROCK GOLD CORP
0.11-18.52%-0.03Bán27.343K7.634M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.22-15.38%-0.04Bán6.000K9.629M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.070.00%0.00Bán97.303K9.008M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.55-0.64%-0.01Mua15.353K128.382M-0.38Kim loại / Khoáng sản khác
BST BESSOR MINERALS INC
0.03-58.33%-0.04Bán13.440K688.996K-0.01Kim loại quý
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất