Vận chuyển (Khu vực)

22
Cổ phiếu
289.633B
Giá trị vốn hóa thị trường
985.083K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+2.20%
Hiệu suất Tháng
+9.92%
Hiệu suất Năm
+1.45%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACAIR CANADA
22.95CAD−0.26%−0.06CAD
Mua
1.85M42.461M8.219BCAD−6.60CAD
ACE.HACE AVIATION HLDG INC
0.145CAD−3.33%−0.005CAD
Bán Mạnh
1K1455.196MCAD−0.00CAD
ALCALGOMA CENTRAL CORP
16.25CAD−0.91%−0.15CAD
Bán
34.082K553.833K614.332MCAD7.022.71CAD1.6K
ANDANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC
47.15CAD0.99%0.46CAD
Bán
38.798K1.829M1.974BCAD18.072.64CAD1.8K
CHRCHORUS AVIATION INC
3.67CAD−0.27%−0.01CAD
Mua
282.25K1.036M745.197MCAD93.160.04CAD4.426K
CJTCARGOJET INC
130.88CAD−0.11%−0.15CAD
Mua
51.894K6.792M2.257BCAD8.0216.70CAD1.496K
CNRCANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO
160.66CAD0.92%1.46CAD
Bán
1.187M190.627M108.606BCAD21.377.47CAD23.971K
CPCANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
106.04CAD0.44%0.46CAD
Sức mua mạnh
1.476M156.524M98.63BCAD28.023.78CAD
CRPCERES GLOBAL AG CORP
2.65CAD3.92%0.10CAD
Mua
8002.12K82.267MCAD−0.88CAD192
CULTCULT FOOD SCIENCE CORP0.055CAD57.14%0.020CAD
Sức mua mạnh
3.558M195.672K9.592MCAD−0.05CAD
EIFEXCHANGE INCOME CORPORATION
54.75CAD−0.58%−0.32CAD
Mua
89.431K4.896M2.326BCAD22.032.67CAD5.075K
GCLCOLABOR GROUP INC
0.82CAD−1.20%−0.01CAD
Mua
11.149K9.142K83.603MCAD10.480.08CAD
LGT.ALOGISTEC CORP
40.16CAD0.00%0.00CAD
Bán
00567.463MCAD9.284.36CAD3.2K
LGT.BLOGISTEC CORP
43.17CAD0.40%0.17CAD
Mua
1.625K70.151K567.463MCAD9.944.36CAD3.2K
LITESPOTLITE360 IOT SOLUTIONS, INC0.095CAD5.56%0.005CAD
Bán
43.841K4.165K11.027MCAD−0.05CAD
MTLMULLEN GROUP LTD
14.35CAD0.49%0.07CAD
Theo dõi
273.493K3.925M1.332BCAD11.771.25CAD7.202K
PDOPUDO INC.0.800CAD0.00%0.000CAD
Bán
50040021.718MCAD−0.01CAD
PKGPARCELPAL LOGISTICS INC0.010CAD0.00%0.000CAD
Bán
35.07K3511.964MCAD−0.02CAD
SVISTORAGEVAULT CANADA INC
6.48CAD0.47%0.03CAD
Sức mua mạnh
345.806K2.241M2.45BCAD−0.08CAD
TFIITFI INTERNATIONAL INC
159.31CAD0.45%0.72CAD
Mua
320.785K51.104M13.888BCAD14.0412.47CAD29.539K
TTNMTITANIUM TRANSN GROUP INC
2.27CAD0.44%0.01CAD
Bán
52.982K120.269K101.528MCAD4.700.49CAD1.1K
WCNWASTE CONNECTIONS INC (CA)
177.15CAD0.80%1.41CAD
Mua
364.125K64.505M45.563BCAD44.024.00CAD19.998K
WTEWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP
25.00CAD−1.30%−0.33CAD
Mua
95.584K2.39M1.581BCAD17.631.44CAD397