Các công ty Canada tham gia một lĩnh vực: Utilities

Những Các công ty Canada sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Utilities. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ACO.XATCO LTD
38.12 CAD+2.56%391.564K1.674.335B CAD10.003.81 CAD+17.69%5.03%
Mua
ACO.YATCO LTD
38.00 CAD0.00%00.004.335B CAD9.973.81 CAD+17.69%4.86%
Mua
ALAALTAGAS LTD
29.30 CAD+0.72%497.957K0.608.258B CAD14.262.05 CAD+212.14%3.82%
Sức mua mạnh
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
7.97 CAD+0.50%2.853M0.405.492B CAD−0.46 CAD−1506.97%7.28%
Theo dõi
ARRALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP
9.19 CAD+1.43%64.165K3.89282.938M CAD−0.05 CAD+28.53%0.00%
Sức mua mạnh
BEP.UNBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
UIT
31.01 CAD+1.87%280.283K0.948.946B CAD−0.43 CAD+45.55%5.99%
Mua
BEPCBROOKFIELD RENEWABLE CORP
33.08 CAD+2.67%212.143K0.615.951B CAD−0.69 CAD−112.31%5.61%
Mua
BIP.UNBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTN L.P
UIT
39.40 CAD+1.91%363.262K0.6625.716B CAD199.780.20 CAD−53.38%5.35%
Sức mua mạnh
BIPCBROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP
45.81 CAD+1.73%99.514K0.576.037B CAD5.398.50 CAD4.60%
BLXBORALEX INC
29.32 CAD−1.71%462.374K1.243.013B CAD38.650.76 CAD+159.71%2.25%
Mua
CFYCF ENERGY CORP
0.240 CAD+9.09%1.134K0.2015.812M CAD2.590.09 CAD+128.01%0.00%
CHCHARBONE HYDROGEN CORP
0.070 CAD0.00%69.05K0.371.894M CAD−0.06 CAD+91.85%0.00%
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
38.66 CAD+0.81%261.128K0.724.524B CAD6.396.05 CAD+615.82%6.18%
Mua
CUCANADIAN UTILITIES
30.99 CAD+1.41%595.076K1.016.262B CAD13.302.33 CAD+12.78%5.80%
Mua
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
11.99 USD+2.92%6100.57617.15M CAD12.031.32 CAD+16.07%6.01%
Theo dõi
EMAEMERA INC
47.90 CAD+0.63%874.264K0.7013.609B CAD13.393.58 CAD+0.73%5.88%
Theo dõi
EPRE-POWER RESOURCES INC.
0.070 CAD0.00%15.7K0.822.399M CAD−0.05 CAD0.00%
ERTHREPLENISH NUTRIENTS HOLDING CORP.
0.070 CAD−6.67%53K0.349.932M CAD−0.03 CAD+24.81%0.00%
FTSFORTIS INC
52.28 CAD−0.10%1.663M0.7125.649B CAD16.893.10 CAD+11.47%4.42%
Theo dõi
GRNGREENLANE RENEWABLES INC
0.125 CAD0.00%243.186K2.2619.142M CAD−0.09 CAD−168.58%0.00%
Theo dõi
HHYDRO ONE LTD
40.64 CAD+0.47%371.637K0.5524.346B CAD22.491.81 CAD+3.32%2.88%
Theo dõi
INEINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC
8.49 CAD+0.47%508.954K0.451.735B CAD−0.51 CAD−17.58%8.48%
Mua
JPWR.HJADE POWER TRUST
0.070 CAD0.00%20.002.225M CAD0.0014.68 CAD+3546.83%0.00%
KECKIWETINOHK ENERGY CORP
10.95 CAD+0.92%6000.11479.456M CAD2.753.99 CAD+53.90%0.00%
Sức mua mạnh
MXGMAXIM POWER CORPORATION
4.39 CAD+1.39%17.896K5.41222.119M CAD6271.430.00 CAD−99.92%0.00%
NKW.HOCEANIC WIND ENERGY INC
0.040 CAD−27.27%35.376K2.943.493M CAD−0.00 CAD+26.92%0.00%
NPINORTHLAND POWER INC
22.90 CAD−0.43%954.687K0.855.812B CAD−0.71 CAD−120.48%5.24%
Sức mua mạnh
PIFPOLARIS RENEWABLE ENERGY INC
11.71 CAD−0.34%43.338K0.39246.794M CAD15.580.75 CAD+366.54%6.94%
Sức mua mạnh
SAYSPARTA CAPITAL LTD
0.020 CAD+33.33%1.239M6.784.683M CAD−0.00 CAD+16.33%0.00%
SXISYNEX RENEWABLE ENERGY CORP
2.16 CAD0.00%00.0010.477M CAD−0.27 CAD+27.50%0.00%
TATRANSALTA CORP
9.26 CAD−0.54%622.923K0.832.842B CAD3.742.47 CAD+29702.41%2.43%
Mua
WWTWATER WAYS TECHNOLOGIES INC
0.030 CAD0.00%16K0.284.166M CAD−0.01 CAD+55.47%0.00%