Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

39
Cổ phiếu
186.586B
Giá trị vốn hóa thị trường
965.619K
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+2.00%
Hiệu suất Tháng
−4.58%
Hiệu suất Năm
+2.70%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACO.XATCO LTD
42.25CAD0.02%0.01CAD
Bán
244.248K10.319M4.811BCAD12.453.40CAD6.4K
ACO.YATCO LTD
42.11CAD−0.52%−0.22CAD
Bán
60025.266K4.811BCAD12.473.40CAD6.4K
ALAALTAGAS LTD
24.80CAD0.08%0.02CAD
Mua
716.094K17.759M6.982BCAD37.650.67CAD2.926K
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
9.89CAD−0.80%−0.08CAD
Theo dõi
3.162M31.276M6.759BCAD302.120.03CAD3.445K
ARRALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP
9.08CAD−0.22%−0.02CAD
Mua
17.206K156.23K240.746MCAD−0.08CAD
BEP.UNBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
37.55CAD−1.24%−0.47CAD
Bán
150.539K5.653M10.33BCAD−0.78CAD
BEPCBROOKFIELD RENEWABLE CORP
40.46CAD−2.83%−1.18CAD
Bán Mạnh
557.906K22.573M6.971BCAD9.58CAD
BIP.UNBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTN L.P
46.81CAD1.21%0.56CAD
Mua
351.584K16.458M27.492BCAD57.870.81CAD
BIPCBROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP
58.42CAD−1.00%−0.59CAD
Theo dõi
76.683K4.48M6.456BCAD13.03CAD
BLXBORALEX INC
38.42CAD−1.59%−0.62CAD
Bán Mạnh
211.047K8.108M3.948BCAD125.210.31CAD562
CFYCF ENERGY CORP
0.310CAD−4.62%−0.015CAD
Theo dõi
3K93020.951MCAD7.990.04CAD
CHCHARBONE HYDROGEN CORP
0.155CAD10.71%0.015CAD
Theo dõi
283.44K43.933K4.193MCAD
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
43.79CAD−0.70%−0.31CAD
Bán
313.797K13.741M5.1BCAD40.861.09CAD773
CUCANADIAN UTILITIES
36.21CAD−0.39%−0.14CAD
Bán
1.152M41.724M9.736BCAD16.542.20CAD4.796K
CU.XCANADIAN UTILITIES
36.43CAD0.00%0.00CAD
Bán
009.736BCAD16.582.20CAD4.796K
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
14.40USD−0.69%−0.10USD
Mua
2.1K30.24K724.524MCAD17.191.17CAD239
EMAEMERA INC
54.10CAD0.24%0.13CAD
Mua
1.443M78.086M14.515BCAD18.283.00CAD7.14K
EPRE-POWER RESOURCES INC.0.600CAD−7.69%−0.050CAD1K600
ERTHEARTHRENEW INC.0.120CAD0.00%0.000CAD
Bán
375.3K45.036K16.954MCAD−0.04CAD15
FTSFORTIS INC
55.07CAD−0.85%−0.47CAD
Bán
1.407M77.469M26.45BCAD20.582.70CAD9.095K
GCA.XGENCAN CAPITAL INC.0.130CAD8.33%0.010CAD
Bán
23K2.99K2.092MCAD−0.02CAD
GWRGLOBAL WATER RESOURCES INC
19.69CAD0.72%0.14CAD
Sức mua mạnh
2304.529K473.614MCAD67.040.30CAD88
HHYDRO ONE LTD
35.86CAD−0.72%−0.26CAD
Bán
1.073M38.479M21.47BCAD21.041.72CAD8.398K
HTCHTC PURENERGY INC
0.010CAD0.00%0.000CAD
Mua
2K202.07MCAD−0.04CAD
INEINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC
15.99CAD−0.19%−0.03CAD
Bán
324.562K5.19M3.264BCAD−0.22CAD488
KECKIWETINOHK ENERGY CORP
14.11CAD−0.21%−0.03CAD
Bán
1.941K27.388K622.494MCAD5.462.59CAD
MXGMAXIM POWER CORPORATION
3.97CAD4.20%0.16CAD
Mua
7.706K30.593K199.19MCAD4.301.08CAD34
NKW.HOCEANIC WIND ENERGY INC
0.060CAD20.00%0.010CAD
Mua
1K604.742MCAD−0.01CAD
NPINORTHLAND POWER INC
34.44CAD−3.01%−1.07CAD
Bán Mạnh
933.712K32.157M8.451BCAD12.412.86CAD1.186K
OEG.HONENERGY INC
0.085CAD0.00%0.000CAD
Theo dõi
2K1702.038MCAD−0.02CAD
PIFPOLARIS RENEWABLE ENERGY INC
14.91CAD0.07%0.01CAD
Mua
51.7K770.847K313.494MCAD−0.09CAD151
PRMEPRIME DRINK GROUP CORP.0.175CAD2.94%0.005CAD
Sức mua mạnh
111.594K19.529K22.675MCAD−0.01CAD
RNWTRANSALTA RENEWABLES INC
12.08CAD−0.58%−0.07CAD
Bán
588.617K7.11M3.224BCAD42.130.29CAD
SAYSPARTA CAPITAL LTD
0.025CAD0.00%0.000CAD
Bán
18.685K4675.979MCAD−0.00CAD
SPGSPARK POWER GROUP INC
0.500CAD0.00%0.000CAD
Theo dõi
13.455K6.728K45.004MCAD−0.28CAD1.377K
SVSSOLARVEST BIOENERGY INC
0.085CAD6.25%0.005CAD
Bán
5K4254.704MCAD
SXISYNEX RENEWABLE ENERGY CORP
2.52CAD0.80%0.02CAD
Bán
4.1K10.332K10.09MCAD−0.19CAD8
TATRANSALTA CORP
12.41CAD−2.51%−0.32CAD
Bán Mạnh
670.399K8.32M3.343BCAD38.760.33CAD1.282K
WWTWATER WAYS TECHNOLOGIES INC
0.135CAD−3.57%−0.005CAD
Bán
56.5K7.628K19.706MCAD−0.01CAD