Truyền thông (Khu vực)

6
Cổ phiếu
454055.746B
Giá trị vốn hóa thị trường
605
Khối lượng
−10.07%
Thay đổi
−6.28%
Hiệu suất Tháng
−12.33%
Hiệu suất Năm
−9.16%
Hiệu suất YTD
           
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
20.850.00%0.00Bán196.476K4096524.60375.667B1.8611.2112249.00
CTC TELEFONICA CHILE S
451.000.00%0.00Mua1.060K478060.00426.848B1.27354.2668.00
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
2755.00-1.29%-36.00Bán Mạnh106.856K294388280.00832.057B2.251238.1212246.00
TCL AT&T INC
16900.00-20.75%-4426.0011185900.00115623.466B8.542526.86203000.00
VZ VERIZON COMMUN
45.86-12.90%-6.79Bán Mạnh65229900.72168398.854B10.574582.89118400.00
VZCL VERIZON COMMUN
40350.00%280700.00168398.854B4582.89118400.00
Tải thêm