Truyền thông

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: truyền thông

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, truyền thông. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như VERIZON COMMUNICATIONS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ALMENDRAL SA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
VZVERIZON COMMUNICATIONS
149.408 T CLP37.650 USD0.00%2000.3614.042636.77 CLP−47.75%6.65%
Mua
TCLAT&T INC
111.934 T CLP12808.000 CLP0.00%350.386.981835.00 CLP6.34%
Mua
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
929.065 B CLP3090.000 CLP+0.45%141.18 K0.5714.27216.61 CLP−83.95%7.65%
Theo dõi
ALMENDRALALMENDRAL SA
401.792 B CLP22.440 CLP+0.63%1.317 M2.1711.711.92 CLP−84.08%46.19%
Theo dõi
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
307.266 B CLP250.000 CLP0.00%1.204 K0.21−6.51 CLP−117.96%5.20%