Giới thiệu

Thị trường chứng khoán Chilê gồm có một số sở giao dịch chứng khoán, nhưng Sở Giao dịch Chứng khoán Santiago (BCS) - còn được gọi là Bolsa Comercio Santiago - là lớn nhất trong cả nước. Nó được thành lập vào năm 1893 và có trụ sở tại Santiago, thủ đô của đất nước, là thành phố và trung tâm tài chính lớn nhất của cả nước. Sở giao dịch này được giám sát bởi Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm và Chứng khoán Chile (SVS). BCS niêm yết 214 công ty cổ phần và có giá trị vốn hóa thị trường 210 tỷ USD, khiến BCS trở thành sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ ba ở Châu Mỹ Latinh. Sàn này gồm có trái phiếu, quỹ đầu tư vào chỉ số ETF và các công cụ có thu nhập cố định.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã được giao dịch nhiều như Empresas Copec, Itaú CorpBanca, Cencosud, Banco de Chile và Entel. Chỉ số chứng khoán chính là Indice của Precios Selectivo de Acciones (IPSA), trong đó có 40 mã chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày cao nhất trong 6 tháng qua. Các mã thành phần được xem xét và sửa đổi hàng quý. Các chỉ số quan trọng khác là IGPA bao gồm phần lớn các cổ phiếu niêm yết và INTER-10 bao gồm 10 cổ phiếu IPSA được niêm yết trên thị trường quốc tế và có khối lượng trung bình hàng ngày cao nhất.