Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Chile

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại893.574T CLP0.82%+0.57%7913
Truyền thông213.632T CLP6.65%−0.00%5.874K25
Khách hàng Lâu năm34.261B CLP0.00%0.00%13.312K11
Hàng tiêu dùng không lâu bền1324.802T CLP2.86%−0.87%508818
Dịch vụ Khách hàng814.763T CLP1.54%−1.06%1.031K516
Dịch vụ Phân phối608.554B CLP1.43%+0.41%10.181K23
Công nghệ Điện tử3178.605T CLP0.68%−0.01%1247
Năng lượng Mỏ940.564T CLP3.95%−0.73%3.549K35
Tài chính960.337T CLP3.53%+0.74%1.061M841
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe445.002T CLP1.37%0.00%323
Công nghệ Sức khỏe1124.035T CLP3.51%−2.52%11137
Dịch vụ Công nghiệp55.014T CLP1.86%−8.40%1.518K26
Hỗn hợp529.923B CLP27.73%0.00%336.263K23
Khoáng sản phi năng lượng96.704T CLP2.63%+3.99%2.509K512
Công nghiệp Chế biến20.908T CLP9.87%+1.85%381.499K513
Sản xuất Chế tạo164.254T CLP1.97%0.00%2333
Bán Lẻ3828.297T CLP0.59%−0.37%9.195K618
Dịch vụ Công nghệ10580.415T CLP0.58%−0.72%108412
Vận chuyển9.279T CLP0.10%−0.04%226.326M46
Công ty dịch vụ công cộng29.911T CLP4.64%+0.52%19.699M420