Dịch vụ Khách hàng

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như WALT DISNEY COMPANY (THE), các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CLUB HIPICO DE SANTIAGO SA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
DISCLWALT DISNEY COMPANY (THE)
200.699 T CLP111100.000 CLP−0.70%300.3377.381435.71 CLP−7.33%0.26%
Mua
DISWALT DISNEY COMPANY (THE)
200.699 T CLP114.470 USD−1.78%900.2170.311435.71 CLP−10.48%0.26%
Mua
MCDCLMCDONALD'S CORPORATION
185.019 T CLP235850.000 CLP0.00%30.4223.1210198.94 CLP+43.50%2.39%
Mua
CMCSACLCOMCAST CORP
150.069 T CLP38450.000 CLP−7.35%160.8011.763268.78 CLP+222.29%2.95%
Mua
SBUXCLSTARBUCKS CORP
92.271 T CLP83764.000 CLP−6.66%70.2025.403297.44 CLP+34.35%2.59%
Mua
POLOCLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRIS
42.196 B CLP2700550.000 CLP0.00%21.180.00%
SSPORTINGVALPARAISO SPORTING CLUB SA
33.088 B CLP5170000.000 CLP0.00%10.6744.82115354.53 CLP−42.92%6.04%
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
26.45 B CLP560.000 CLP−3.95%3030.1116.2934.38 CLP0.00%
HHIPICOCLUB HIPICO DE SANTIAGO SA
22.4 B CLP16000000 CLP0.00%10.91−1614275.00 CLP−1447.13%0.22%
ENJOYENJOY SA
20.521 B CLP0.508 CLP−0.97%72.776 M1.46−1.72 CLP−56.30%0.00%
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
20.252 B CLP125.000 CLP0.00%500.03−13.43 CLP0.00%
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
12.5 B CLP112.500 CLP−10.00%5 K0.7412.978.67 CLP+60.71%0.00%
CCOUNTRY_APRINCE OF WALES COUNTRY CUB SA INMO
3.131 B CLP110000.000 CLP0.00%20.350.00%
GGRANADILLAGRANADILLA COUNTRY CLUB SA
1.702 B CLP27000.000 CLP0.00%100.250.00%