Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
681118.255B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.288K
Khối lượng
+2.16%
Thay đổi
+5.52%
Hiệu suất Tháng
−7.18%
Hiệu suất Năm
+4.65%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
583.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
10058.3K26.45BCLP−95.38CLP146
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
137.380CLP0.00%0.000CLP
Bán
774106.332K13.738BCLP−5.32CLP205
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
125.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
10.306K1.288M20.252BCLP−10.27CLP
DISWALT DISNEY COMPANY (THE)
108.700USD9.24%9.190USD
Mua
18319.892K159.274TCLP57.761677.94CLP220K
DISCLTHE WALT DISNEY COMPANY
85530.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
8684.24K159.274TCLP61.271677.94CLP220K
ENJOYENJOY SA
1.706CLP−4.75%−0.085CLP
Mua
163.853M279.533M71.643BCLP−1.22CLP
MCDCLMCDONALD'S CORP
224700.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
1224.7K160.783TCLP34.937767.74CLP200K
SBUXSTARBUCKS CORP
106.340USD0.00%0.000USD
Mua
505.317K100.828TCLP37.532765.40CLP402K
SBUXCLSTARBUCKS CORP
76163.000CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
3228.489K100.828TCLP33.172765.40CLP402K