Năng lượng Mỏ (Khu vực)

2
Cổ phiếu
391301.248B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.056K
Khối lượng
+3.71%
Thay đổi
+6.98%
Hiệu suất Tháng
+58.02%
Hiệu suất Năm
+3.64%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
COPECEMPRESAS COPEC SA
6120.000CLP0.15%9.000CLP
Bán
372.063K2.277B7.955TCLP4.801274.29CLP
XOMEXXON MOBIL CORP
111.770USD3.78%4.070USD
Mua
50256.109K383.346TCLP8.7711928.09CLP63K