Năng lượng Mỏ (Khu vực)

7
Cổ phiếu
915859.339B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.915K
Khối lượng
+4.47%
Thay đổi
+8.09%
Hiệu suất Tháng
+41.84%
Hiệu suất Năm
+8.69%
Hiệu suất YTD
           
BTU PEABODY ENERGY CO
11.88-28.00%-4.62Mua4.680K55598.401406.082B-2280.234600.00
COPEC EMPRESAS COPEC SA
6650.000.76%50.00Mua583.328K3879131200.008644.028B8.04820.81
CVX CHEVRON CORP
122.457.14%8.16Sức mua mạnh13015918.50203599.008B22.174202.7747736.00
CVXCL CHEVRON CORP
104030.0012.08%11210.001104030.00203599.008B22.134202.7747736.00
GASCO EMPRESAS GASCO SA
1322.90-1.57%-21.10Bán Mạnh6.426K8500955.40222.247B1.79749.322022.00
XOM EXXON MOBIL CORP
71.540.87%0.62Mua1.324K94718.96249194.483B-1125.7972000.00
XOMCL EXXON MOBIL CORP
49894.000.00%0.00Theo dõi412045654.00249194.483B-1125.7972000.00
Tải thêm