Năng lượng Mỏ

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: năng lượng mỏ

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, năng lượng mỏ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như EXXON MOBIL CORPORATION, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như EMPRESAS COPEC SA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
XOMCLEXXON MOBIL CORPORATION
464.652 T CLP105700.000 CLP0.00%100.6913.198013.96 CLP−32.18%3.28%
Mua
CVXCLCHEVRON CORPORATION
265.505 T CLP147090.000 CLP0.00%321.1613.7710683.68 CLP−27.74%3.90%
Mua
COPECEMPRESAS COPEC SA
9.97 T CLP7811.000 CLP+1.84%400.197 K0.6126.34296.54 CLP−56.15%3.44%
Mua