Hỗn hợp (Khu vực)

7
Cổ phiếu
2596.676B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.444M
Khối lượng
−1.02%
Thay đổi
−9.83%
Hiệu suất Tháng
+52.80%
Hiệu suất Năm
+21.58%
Hiệu suất YTD
          
BANVIDA BANVIDA SA
244.90-2.04%-5.10Sức bán mạnh1.276M391.856B2.9285.76
HF HORTIFRUT S.A.
790.000.04%0.35Bán1.252K455.884B8.4592.9427277.00
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.000.10%0.00Bán4.388M150.640B3.070.333.00
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
3.90-1.19%-0.05Bán10.344M685.967B5.330.7419.00
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.310.00%0.00Bán1.494M703.969B5.680.593.00
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
77.990.00%0.00Bán20.211K183.316B3.4422.682.00
TRICAHUE INV TRICAHUE
750.000.00%0.00Bán17325.044B10.2872.952.00
Tải thêm