Hỗn hợp (Khu vực)

4
Cổ phiếu
4429.668B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.157M
Khối lượng
+0.88%
Thay đổi
+9.23%
Hiệu suất Tháng
+138.29%
Hiệu suất Năm
+111.51%
Hiệu suất YTD
           
BANVIDA BANVIDA SA
292.573.02%8.57Sức mua mạnh23.501K6875687.57454.419B3.1390.59
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
8.91-0.96%-0.09Mua10.185M90775660.671582.825B5.591.6115.00
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
8.832.21%0.19Mua10.889M96170791.301836.654B7.431.162.00
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
249.000.00%0.00Mua7.600K1892400.00555.770B4.2658.481.00
Tải thêm