Hỗn hợp

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: hỗn hợp

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hỗn hợp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NITRATOS DE CHILE SA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như QUEMCHI SA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
500.427 B CLP3.322 CLP0.00%925.563 K0.063.820.87 CLP−52.68%26.06%
Sức mua mạnh
QUEMCHIQUEMCHI SA
95.175 B CLP780.000 CLP0.00%1.602 K1.362.10372.20 CLP+3.98%19.73%
NNUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
4495.100 CLP−1.21%10.322 K0.06