Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: Process Industries

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Process Industries. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BLUMARBLUMAR SA
209.990 CLP−0.00%505.806K8.80339.76B CLP16.4112.80 CLP−71.92%2.91%
CAMANCHACACAMANCHACA SA
44.320 CLP−0.18%32.7K0.03183.958B CLP13.083.39 CLP−69.59%4.58%
CMPCEMPRESAS CMPC SA
1715.000 CLP+1.77%5.027M2.674.288T CLP11.09154.63 CLP−56.10%6.48%
Mua
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
9999.000 CLP0.00%1000.54437.956B CLP10.86920.80 CLP−17.53%4.71%
ENAEXENAEX SA
12054.000 CLP+1.72%37.752K125.461.483T CLP11.881014.83 CLP−2.04%5.10%
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
580.000 CLP0.00%6730.2335.67B CLP66.598.71 CLP−73.35%1.69%
HF_BHORTIFRUT S.A.
0.002 CLP−81.82%1.589M0.00635.056B CLP−0.00 CLP0.00%
IANSAEMPRESAS IANSA SA
36.190 CLP+13.84%1.55M3.73144.177B CLP13.812.62 CLP0.08%
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
2777.800 CLP0.00%2300.86206.099B CLP−75.80 CLP−114.15%4.74%
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1248.900 CLP+2.37%70.236K0.351.339T CLP9.65129.43 CLP−23.35%5.48%
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
292.640 CLP−1.47%44.023K1.5979.632B CLP9.4630.92 CLP−31.61%14.10%
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
45036.000 CLP+3.35%4.439K0.7313.287T CLP9.22%
Mua