Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

9
Cổ phiếu
29438.414B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.205M
Khối lượng
−2.08%
Thay đổi
+3.81%
Hiệu suất Tháng
+57.38%
Hiệu suất Năm
+49.96%
Hiệu suất YTD
           
BLUMAR BLUMAR SA
211.900.43%0.90Mua48.925K10367207.01342.851B6.0335.02
CAMANCHACA CAMANCHACA SA
58.000.00%0.00Sức mua mạnh1.493M86599974.00240.739B6.149.453800.00
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1478.200.70%10.30Bán9.484M14018871859.003695.500B4.87301.7020010.00
ENAEX ENAEX SA
9131.000.00%0.00Mua4.500K41089500.001123.113B10.29887.55
HF HORTIFRUT S.A.
753.93-1.80%-13.82Bán57.001K42974763.36435.262B7.7099.6826157.00
IANSA EMPRESAS IANSA SA
10.000.00%0.00Bán1.011K10110.0039.839B-2.07
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
3339.002.85%92.40Sức mua mạnh22.275K74376225.00247.738B5.92548.81
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
260.48-4.30%-11.69Bán121.265K31587108.4170.881B5.5049.4683.00
SQM_A QUIMICA Y MINERA
77001.00-2.73%-2165.00Bán77159367771.0023242.492B8.529289.926081.00
Tải thêm