Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AMAZON COM INC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như COSTCO WHOLESALE CORP và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AMZNCLAMAZON COM INC
1 855.473 T CLP180 250.000 CLP+0.04%60.0970.742 548.15 CLP0.00%
Sức mua mạnh
AMZNAMAZON COM INC
1 855.473 T CLP184.450 USD0.00%10.0063.832 548.15 CLP0.00%
Sức mua mạnh
WALMARTCLWALMART INC
464.774 T CLP59 200.000 CLP−0.73%1435.4233.171 784.70 CLP+56.86%1.29%
Mua
COSTCLCOSTCO WHOLESALE CORP
311.266 T CLP696 890.000 CLP+30.12%204.1747.0114 825.02 CLP+31.16%2.61%
Mua
COSTCOSTCO WHOLESALE CORP
311.266 T CLP721.300 USD+6.29%1001.4247.1914 825.02 CLP+12.31%2.61%
Mua
CVSCLCVS HEALTH CORPORATION
82.898 T CLP57 949.000 CLP0.00%171.0410.165 702.56 CLP+114.41%3.61%
Mua
CVSCVS HEALTH CORPORATION
82.898 T CLP74.110 USD+1.65%1.088 K2.3311.465 702.56 CLP+107.11%3.61%
Mua
TGTCLTARGET CORP
73.605 T CLP130 640.000 CLP0.00%40.3615.668 340.39 CLP+74.49%2.64%
Mua
EBAYCLEBAY INC
25.507 T CLP50 635.000 CLP0.00%10.0111.024 593.92 CLP1.99%
Theo dõi
FALABELLAFALABELLA SA
6.188 T CLP2 424.400 CLP−1.71%1.992 M1.09111.7521.70 CLP−39.65%3.53%
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
5.585 T CLP3 245.200 CLP−3.39%169.811 K0.466.41506.37 CLP−76.18%18.99%
Sức mua mạnh
CENCOSUDCENCOSUD SA
4.692 T CLP1 622.300 CLP−2.21%3.099 M0.8720.9077.62 CLP−34.97%3.74%
Theo dõi
SMUSMU SA
980.588 B CLP166.800 CLP−1.81%2.51 M0.2810.8315.41 CLP−32.73%6.40%
Sức mua mạnh
RIPLEYRIPLEY CORP SA
414.315 B CLP208.990 CLP−2.34%1.689 M0.67−26.23 CLP−343.81%0.00%
Mua
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
128.909 B CLP339.930 CLP+13.05%1490.0113.6424.92 CLP−9.65%4.97%
HITESEMPRESAS HITES S A
30.227 B CLP80.000 CLP−0.19%52.328 K0.23−77.31 CLP−428.68%8.80%
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
26.587 B CLP6.100 CLP−5.18%1.231 M0.31−11.24 CLP−15.69%0.00%
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
6.223 B CLP4.700 CLP−4.70%2.5 K0.010.825.72 CLP+25.23%0.00%