Bán Lẻ (Khu vực)

17
Cổ phiếu
4388067.872B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.910K
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+5.52%
Hiệu suất Tháng
+17.58%
Hiệu suất Năm
+16.91%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AMZN AMAZON COM INC
3538.00-0.81%-28.80Mua724766.001476018.436B69.1942391.051298000.00
AMZNCL AMAZON COM INC
2948200.00-0.06%-1800.00Mua411792800.001476018.436B70.8942391.051298000.00
CENCOSUD CENCOSUD SA
1250.30-5.28%-69.70Bán2.894M3618271926.903733.099B11.63113.58117638.00
COST COSTCO WHOLESALE
545.77-1.88%-10.43Mua300163731.00197768.411B49.368757.09288000.00
EBAYCL EBAY INC
56220.00-8.21%-5030.00Bán17955740.0035045.818B4.1315055.5712700.00
FALABELLA FALABELLA SA
2628.902.69%68.90Bán1.676M4405239843.306410.611B96111.00
HD HOME DEPOT INC
335.000.00%0.00Sức mua mạnh103350.00347164.004B22.4012223.13504800.00
HIPERMARC HIPERMARC S.A.
2.75-23.61%-0.85Sức bán mạnh3.333K9165.754.543B1.462.47220.00
HITES EMPRESAS HITES S A
155.00-5.16%-8.43Bán1.999K309845.0061.633B2.1376.71
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
10.201.09%0.11Sức bán mạnh583.190K5948538.0042.682B2.444.144813.00
RIPLEY RIPLEY CORP SA
139.002.36%3.20Bán3.266M453932161.00262.916B-9.8921714.00
SMU SMU SA
82.11-17.89%-17.89Bán3.384M277893905.10577.258B8.6611.5528336.00
TGT TARGET CORP
247.50-0.51%-1.26Mua266435.0096954.000B17.7711168.97409000.00
TGTCL TARGET CORP
204450.001.41%2839.00Mua255111250.0096954.000B18.2211168.97409000.00
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
422.84-2.82%-12.26Bán39.945K16890343.80186.532B9.3346.663277.00
WALMARTCL WALMART INC
114360.000.00%0.00Mua3343080.00325432.747B49.182339.172300000.00
WMT WALMART INC
145.080.87%1.25Mua14921616.92325432.747B50.372339.172300000.00
Tải thêm