Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MICROSOFT CORP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ALPHABET INC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MSFTMICROSOFT CORP
3037.978 T CLP420.900 USD−1.41%220.2638.079750.18 CLP+22.93%0.69%
Sức mua mạnh
MSFTCLMICROSOFT CORP
3037.978 T CLP414320.000 CLP0.00%50.2242.499750.18 CLP+27.27%0.69%
Sức mua mạnh
GOOGLALPHABET INC
1902.099 T CLP155.700 USD+1.83%4281.0826.825119.22 CLP+27.47%0.00%
Mua
GOOGLCLALPHABET INC
1902.099 T CLP148270.000 CLP0.00%90.2428.965119.22 CLP+31.97%0.00%
Mua
GOOGCLALPHABET INC
1902.099 T CLP153930.000 CLP−0.63%10.0130.075119.22 CLP+31.97%0.00%
Mua
METAMETA PLATFORMS INC
1256.5 T CLP530.320 USD+1.50%990.5435.6013136.07 CLP+73.52%0.10%
Sức mua mạnh
METACLMETA PLATFORMS INC
1256.5 T CLP494898.000 CLP0.00%20.2337.6713136.07 CLP+79.64%0.10%
Sức mua mạnh
ORCLCLORACLE CORP
326.948 T CLP120680.000 CLP0.00%30.1332.883670.71 CLP+45.21%1.33%
Mua
CSCOCLCISCO SYSTEMS INC
191.358 T CLP48038.000 CLP0.00%10.0215.673064.74 CLP+40.41%3.26%
Theo dõi
IBMINTERNATIONAL BUS MACH CORP
166.126 T CLP159.980 USD0.00%60.2019.707162.43 CLP+361.65%3.61%
Theo dõi
SONDASONDA S.A.
361.419 B CLP415.000 CLP+0.02%39.44 K0.0510.0841.17 CLP+20.48%5.47%
Theo dõi