Vận chuyển

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LATAM AIRLINES GROUP SA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PORTUARIA CABO FROWARD SA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
7.537 T CLP12.450 CLP−0.16%381.55 M0.7511.861.05 CLP−97.78%2.16%
Sức mua mạnh
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
3.054 T CLP58.750 CLP−1.26%35.815 M0.52−8.33 CLP−110.15%2.32%
Mua
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
975.432 B CLP100.180 CLP0.00%34.923 K0.032.2544.46 CLP+1119.90%11.37%
Mua
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
255.664 B CLP37.000 CLP0.00%2870.0010.093.67 CLP−46.57%5.60%
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
165.564 B CLP137.640 CLP0.00%27.843 K1.789.6414.28 CLP+43.06%4.79%
FFROWARDPORTUARIA CABO FROWARD SA
55.191 B CLP487.390 CLP0.00%5520.0229.2116.68 CLP−61.77%5.52%