Vận chuyển (Khu vực)

6
Cổ phiếu
163413.920B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.370M
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
−2.25%
Hiệu suất Tháng
+1.99%
Hiệu suất Năm
−13.11%
Hiệu suất YTD
           
LTM LATAM AIRLINES GP
216.19-5.51%-12.60Bán842.460K182131427.40131.099B-6052.2429114.00
NAVIERA GRP EMPR NAVIERAS
24.000.00%0.00Bán1.530K36720.00165.836B3.576.735473.00
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
57.99-0.02%-0.01Mua2.369M137385157.56564.637B9.416.17
UPSCL UTD PARCEL SERV
149286.000.00%0.00Bán1149286.00157217.429B13.0311520.15534000.00
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
100.791.81%1.79Sức mua mạnh169.384M17072224850.065172.530B2.0448.6213.00
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
135.000.00%0.00Bán72097200.00162.389B8.7615.41996.00
Tải thêm