Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

21
Cổ phiếu
24669.270B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.126M
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
−0.14%
Hiệu suất Tháng
+0.28%
Hiệu suất Năm
+8.29%
Hiệu suất YTD
           
AESANDES AES ANDES S.A
125.000.00%0.00Bán30.661K3832625.001297.081B-57.06
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
188.000.25%0.46Mua1.807M339638544.001113.899B13.3414.061725.00
CGE CIA GRAL DE ELECTR
433.000.00%0.00Mua570246810.00874.615B-4.87861.00
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
151.930.00%0.00Mua1151.93319.228B5.2828.75631.00
COLBUN COLBUN S.A.
80.91-1.46%-1.20Bán22.684M1835399182.971439.895B2.9228.091193.00
ECL ENGIE ENERGIA
489.98-1.01%-5.02Bán631.741K309540461.50521.388B-19.40866.00
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5850.000.00%0.00Bán1799450.0076.526B9.56611.94133.00
ENELAM ENEL AMERICAS SA
102.29-0.93%-0.96Mua77.316M7908644433.9011076.835B7.2416461.00
ENELCHILE ENEL CHILE SA
29.37-1.28%-0.38Bán131.614M3865509684.902057.705B29.021.032215.00
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
116.95-11.34%-14.96Bán Mạnh88.900K10396855.001081.894B11.7211.25658.00
ENELTXCH ENEL TRANSMISION C
650.000.00%0.00Mua6039000.00747.982B18.6034.9590.00
ESSBIO_C ESSBIO SA
11.650.00%0.00Bán34.334K399991.10308.100B21.290.551249.00
ESVAL_A ESVAL S.A.
0.000.00%0.00Bán70.000K70.00329.091B1.670.00946.00
IAM INVERSIONES AGUAS
409.511.07%4.34Mua264.991K108516467.06405.170B9.7141.731083.00
INVERCAP INVERCAP SA
2302.00-0.38%-8.80Bán5.176K11915152.00345.345B1.132044.16
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS
2049.200.00%0.00Mua223456971.60232.737B5.79353.832280.00
LITORAL ELECTRICA LITORAL
11346.530.00%0.00Bán10113465.3028.366B10.951036.03
MINERA MINERA VALPARAISO
12627.000.00%0.00Bán4205303340.001578.375B3.643468.281195.00
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1100.000.00%0.00Bán2.000K2200000.00673.888B5.76191.032.00
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán59118000.00150.178B15.64127.8757.00
SCHWAGER SCHWAGER SA
0.550.00%0.00Mua2.500M1377500.0010.971B
Tải thêm