Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

20
Cổ phiếu
30075.215B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.665M
Khối lượng
+0.52%
Thay đổi
+3.82%
Hiệu suất Tháng
+26.82%
Hiệu suất Năm
+23.90%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AESANDESAES ANDES S.A
81.060 CLP0.00%6.793K1.28841.131B CLP−1.58 CLP+97.39%12.72%Công ty dịch vụ công cộng
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
278.700 CLP+1.49%2.648M0.361.644T CLP13.4020.80 CLP+68.99%5.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
298.750 CLP0.00%1400.05603.444B CLP10.3728.82 CLP1.91%Công ty dịch vụ công cộng
CGETCGE TRANSMISION SA
47.100 CLP0.00%740.00Công ty dịch vụ công cộng
COLBUNCOLBUN S.A.
139.000 CLP−1.06%11.537M1.172.438T CLP6.1522.62 CLP+295.48%7.48%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
861.090 CLP+0.45%434.626K0.87906.994B CLP−231.62 CLP−460.26%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
5030.000 CLP−1.95%5.718K74.8465.799B CLP9.48530.41 CLP−22.00%7.10%Công ty dịch vụ công cộng
ENELAMENEL AMERICAS SA
101.900 CLP+1.41%21.293M0.5610.932T CLP15.636.52 CLP0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
57.840 CLP−0.26%80.137M1.694.001T CLP2.9019.93 CLP+640.24%9.39%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
490.000 CLP0.00%4070.28563.864B CLP1.18%Công ty dịch vụ công cộng
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
305.080 CLP+1.23%866.455K5.152.502T CLP3.5585.99 CLP+235.32%7.16%Công ty dịch vụ công cộng
ESSBIO_CESSBIO SA
10.050 CLP−3.18%3.783M5.42265.791B CLP10.410.97 CLP+267.85%2.69%Công ty dịch vụ công cộng
ESVAL_CESVAL S.A.
0.037 CLP0.00%3.189M0.64553.658B CLP17.620.00 CLP+425.00%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
704.990 CLP+0.42%270.998K0.73704.99B CLP11.3662.06 CLP+70.95%5.78%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
INVERCAPINVERCAP SA
1800.300 CLP+0.01%5.693K0.29269.051B CLP−460.71 CLP−124.51%14.52%Công ty dịch vụ công cộng
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
2960.000 CLP0.00%1.552K0.58336.181B CLP9.06326.85 CLP−9.08%7.84%Công ty dịch vụ công cộng
MINERAMINERA VALPARAISO
12102.000 CLP−0.04%3.328K0.721.513T CLP4.342789.74 CLP+5.94%14.00%Công ty dịch vụ công cộng
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
205.840 CLP0.00%12.947K0.20432.501B CLP3.5258.42 CLP7.29%Công ty dịch vụ công cộng
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
2429.500 CLP−0.84%3.869K5.371.488T CLP7.02346.13 CLP+42.46%12.84%Công ty dịch vụ công cộng
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.740 CLP0.00%2.541M0.6214.735B CLP0.00%Công ty dịch vụ công cộng