Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Advertising/Marketing Services

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Advertising/Marketing Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000917HUNAN TV & BROADCA
5.10 CNY+2.62%27.372M0.837.23B CNY0.39%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002115SUNWAVE COMMUNICAT
5.85 CNY+5.03%41.127M1.174.744B CNY33.410.18 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
002181GUANGDONG GUANGZHO
4.17 CNY+3.73%29.129M0.704.842B CNY213.850.02 CNY−58.06%0.65%Dịch vụ Thương mại
002264NEW HUADU TECHNOLO
4.30 CNY+4.12%9.804M0.593.025B CNY30.540.14 CNY+15.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
002291FOSHAN YOWANT TECH
7.07 CNY+5.52%34.97M0.956.542B CNY−1.01 CNY−161.57%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
002400GUANGDONG ADV GP
5.94 CNY+3.85%232.936M1.2210.355B CNY53.900.11 CNY+2.23%0.67%Dịch vụ Thương mại
002712SIMEI MEDIA CO LTD
4.58 CNY+4.57%45.93M1.252.324B CNY−0.77 CNY−3017.36%0.00%Dịch vụ Thương mại
002799XI AN GLOBAL PRINT
7.83 CNY+4.82%9.895M1.182.506B CNY49.430.16 CNY−54.54%0.26%Dịch vụ Thương mại
002878BEIJING YUANLONG Y
13.87 CNY+5.96%11.985M1.113.617B CNY99.210.14 CNY−85.24%3.60%Dịch vụ Thương mại
Mua
300058BLUEFOCUS INTELLIG
7.32 CNY+2.66%169.229M1.4918.016B CNY−0.77 CNY−29750.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
300061QITIAN TECHNOLOGY
4.45 CNY+4.22%21.906M1.152.96B CNY−0.05 CNY+88.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
300242KAISA JIAYUN TECHN
2.89 CNY+6.64%71.751M1.221.855B CNY−0.12 CNY+60.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
300280FUJIAN ZITIAN MEDI
36.99 CNY+2.38%15.765M1.075.995B CNY20.821.78 CNY+226.71%0.03%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300343LECRON INDUSTRIAL
5.28 CNY+2.52%37.033M0.945.727B CNY−0.09 CNY−109.65%0.00%Dịch vụ Thương mại
300494HUBEI CENTURY NETW
14.85 CNY+4.43%66.146M1.217.223B CNY35.260.42 CNY−0.28%0.32%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300781GUANGDONG INSIGHT
54.72 CNY+20.00%31.076M3.066.018B CNY182.280.30 CNY−19.32%0.18%Dịch vụ Thương mại
300795ZHEJIANG MEORIENT
39.71 CNY+4.78%1.57M0.986.074B CNY41.530.96 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301102MEGA-INFO MEDIA CO
15.50 CNY+3.40%3.239M0.844.497B CNY21.430.72 CNY0.61%Dịch vụ Thương mại
Mua
301171EASY CLICK WORLDWI
20.69 CNY+3.92%45.315M2.239.763B CNY50.710.41 CNY0.29%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
600234KEXIN DEVELOPMENT CO.,LTD,SHANXI
5.99 CNY+5.09%10.298M1.341.573B CNY−0.15 CNY−2420.31%0.00%Dịch vụ Thương mại
600358CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED
3.80 CNY+4.97%22.99M0.851.919B CNY400.000.01 CNY−75.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
600381QINGHAI SPRING MEDICINAL RESOURCES TECHNOLOGY CO.,LTD
5.83 CNY+3.00%7.429M0.733.423B CNY−0.48 CNY−7.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
600556INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP)
5.08 CNY+2.42%34.579M1.109.183B CNY103.670.05 CNY−70.80%0.20%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
600640NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD
13.99 CNY+9.98%2.192M0.1411.132B CNY−0.09 CNY+72.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
600880CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD
4.75 CNY+0.21%43.407M1.265.193B CNY126.330.04 CNY−30.11%0.25%Dịch vụ Thương mại
603598INLY MEDIA
16.00 CNY+5.54%51.953M2.084.242B CNY−0.34 CNY+55.59%0.00%Dịch vụ Thương mại
603729SHANGHAI LONGYUN MEDIA GROUP CO., LTD
21.08 CNY+6.73%22.828M1.701.968B CNY−1.60 CNY−114.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
603825HYLINK DIGITAL SOLUTION CO.,LTD
11.53 CNY+10.02%29.975M2.412.921B CNY−3.28 CNY−622.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
605168THREE’S COMPANY MEDIA GROUP
58.18 CNY+1.50%1.695M0.668.598B CNY11.365.12 CNY+37.45%1.80%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh