Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

80
Cổ phiếu
700.680B
Giá trị vốn hóa thị trường
46.855M
Khối lượng
−3.52%
Thay đổi
+5.52%
Hiệu suất Tháng
+37.83%
Hiệu suất Năm
+3.24%
Hiệu suất YTD
           
000038 SHN CAPSTONE INDL
10.84-3.47%-0.39Bán5.571M5.667B-4.91246.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
000812 SHAANXI JINYE SCIE
3.15-5.12%-0.17Sức bán mạnh14.505M2.421B111.780.031616.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002117 TUNGKONG INC
11.63-7.26%-0.91Bán20.526M6.346B25.630.492243.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002181 GUANGDONG GUANGZHO
5.49-2.83%-0.16Bán17.085M6.374B49.650.112576.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002183 ETERNAL ASIA SUPPL
4.04-3.58%-0.15Sức bán mạnh26.087M8.576B-0.0616486.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002191 SHENZHEN JINJIA GR
11.09-6.10%-0.72Bán38.697M16.245B20.300.584404.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002210 SHENZHEN FEIMA INT
1.274.96%0.06Bán33.448M2.099B-1.75433.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002229 HONGBO CO LTD
7.070.00%0.00Mua15.927M3.523B548.060.011420.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002400 GUANGDONG ADV GP
3.11-3.42%-0.11Bán27.513M5.422B37.930.082467.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
002558 GIANT NETWORK GROU
18.10-0.66%-0.12Bán9.662M35.192B44.920.412267.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002599 BEIJING SHENGTONG
4.40-6.58%-0.31Sức bán mạnh10.908M2.342B19.540.243049.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002659 BEIJING KAIWEN EDU
6.31-2.02%-0.13Bán5.167M3.146B-0.21565.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002712 SIMEI MEDIA CO LTD
7.05-6.25%-0.47Bán8.962M3.837B174.480.04694.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
002769 SHENZHEN PROLTO SU
8.16-4.34%-0.37Bán3.989M3.046B50.180.17445.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002775 SHENZHEN WENKE LAN
5.61-3.28%-0.19Bán3.070M2.823B11.630.501254.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002799 XI AN GLOBAL PRINT
19.39-3.72%-0.75Mua3.833M2.909B53.310.38910.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002821 ASYMCHEM LABORATOR
152.01-2.97%-4.65Mua1.909M34.507B67.672.323291.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002836 GUANGDONG NEW GRAN
11.14-3.30%-0.38Bán1.088M1.782B36.070.32364.00In ấn thương mại /Theo mẫu
002878 BEIJING YUANLONG Y
37.16-4.91%-1.92Mua3.420M4.780B46.560.84651.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002887 TIANJIN LVYIN LAND
15.42-3.32%-0.53Bán1.502M3.207B17.900.89255.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002915 ZHEJIANG ZHONGXIN
23.37-9.21%-2.37Sức bán mạnh4.141M3.322B57.920.44446.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002967 GUANGZHOU GRG METR
35.78-1.70%-0.62Mua4.809M11.831B95.710.383979.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300012 CENTRE TESTING GRO
16.20-0.31%-0.05Mua31.947M26.852B57.460.288351.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300033 HITHINK ROYALFLUSH
109.05-2.36%-2.64Mua11.757M58.625B77.601.443023.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
300058 BLUEFOCUS INTELLIG
6.21-4.75%-0.31Theo dõi70.375M15.308B26.310.255445.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300059 EAST MONEY INFORMA
15.08-4.98%-0.79Bán244.497M101.271B66.850.244325.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
300071 SPEARHEAD INTEGR G
2.69-1.10%-0.03Mua51.530M1.806B-1.271797.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
300197 SHENZHEN TECHAND E
2.89-3.67%-0.11Bán30.550M6.781B-0.024138.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300227 SHENZHEN SUNSHINE
15.45-3.92%-0.63Mua6.304M3.862B57.350.281176.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300295 EVERYDAY NETWORK
13.29-2.71%-0.37Bán5.819M2.541B29.210.47993.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300355 INNER MONGOLIA M-G
3.18-3.93%-0.13Sức bán mạnh16.584M5.101B11033.330.001558.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300364 COL DIGITAL PUBLIS
3.94-3.43%-0.14Bán17.017M2.866B-2.25769.00In ấn thương mại /Theo mẫu
300392 BEIJING TENSYN DIG
7.48-6.15%-0.49Bán7.382M2.872B32.480.25190.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
300492 HUATU CENDES CO
48.83-2.90%-1.46Bán835.559K4.035B136.730.37456.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300495 MISHO ECOLOGY & LA
10.63-2.21%-0.24Sức bán mạnh10.931M7.168B18.980.57970.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300536 WUHAN NUSUN LANDSC
8.03-2.07%-0.17Mua5.500M2.355B44.180.19454.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300597 JILIN JLU COMMUNIC
11.43-3.22%-0.38Bán3.285M2.743B74.090.161353.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300621 SHENZHEN WEIYE DEC
10.60-4.50%-0.50Bán1.457M2.162B31.860.35867.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300635 SINODAAN CO LTD
17.50-1.80%-0.32Mua3.864M2.374B43.270.412778.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300649 HANGZHOU LANDSCAPE
19.45-2.36%-0.47Bán776.200K2.490B40.520.49247.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300662 BEIJING CAREER INT
33.800.93%0.31Mua2.473M6.161B42.900.782213.00Dịch vụ nhân sự
300668 SHENZHEN JIANG AND
17.720.62%0.11Mua2.797M1.885B21.240.83663.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300675 SHENZHEN INSTITUTE
13.92-3.40%-0.49Sức bán mạnh1.929M2.042B313.940.05681.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300688 DARK HORSE VENTURE
20.77-3.93%-0.85Sức bán mạnh1.424M1.977B208.490.10303.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300759 PHARMARON BEIJING
58.60-4.01%-2.45Mua2.614M46.551B91.696171.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300781 GUANGDONG INSIGHT
33.35-4.99%-1.75Sức bán mạnh1.714M2.819B477.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
300788 CITIC PRESS CORPOR
48.69-5.27%-2.71Bán1.955M9.258B41.131.251535.00In ấn thương mại /Theo mẫu
300795 ZHEJIANG MEORIENT
25.89-8.22%-2.32Bán3.189M2.593B459.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
300797 NCS TESTING TECHNO
18.94-8.01%-1.65Sức bán mạnh7.516M4.701BDịch vụ thương mại hỗn hợp
300803 BEIJING COMPASS TE
43.33-2.01%-0.89Mua10.491M17.549BDịch vụ thương mại hỗn hợp
300805 GUANGDONG BRANDMAX
24.32-2.95%-0.74Sức bán mạnh4.612M10.293B15825.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
600004 GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD.
15.34-8.09%-1.35Bán43.962M31.743B44.080.3812981.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
600209 LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.26-2.98%-0.10Bán6.991M1.431B103.700.03296.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
600381 QINGHAI SPRING MEDICINAL RESOURCES TECHNOLOGY CO.,LTD
5.28-4.17%-0.23Sức bán mạnh6.432M3.100B-0.04494.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
600653 SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD.
1.92-3.52%-0.07Bán15.503M3.737B9.130.222567.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
600654 CHINA SECURITY CO., LTD
2.12-4.07%-0.09Mua10.177M2.720B-1.6812256.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
600681 BESTSUN RNREGY
6.13-3.77%-0.24Bán6.173M8.731B9.700.662491.00In ấn thương mại /Theo mẫu
600716 JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT
4.02-2.90%-0.12Bán7.485M3.763B6.090.68122.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
600836 SHANGHAI JIELONG GROUP INDUSTRY CORPORATION LIMITED
4.23-10.00%-0.47Sức bán mạnh24.264M2.803B-0.102023.00In ấn thương mại /Theo mẫu
600880 CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD
3.91-2.49%-0.10Bán12.066M4.275B-0.741043.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
601515 SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.
6.40-5.04%-0.34Sức bán mạnh8.062M8.540B11.980.563000.00In ấn thương mại /Theo mẫu
603007 FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
6.85-4.73%-0.34Bán2.901M2.256B30.410.24787.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603018 CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
10.11-2.51%-0.26Bán4.182M4.645B10.750.974520.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603058 GUI ZHOU YONGJI PRINTING CO.,LTD
7.31-5.92%-0.46Bán3.265M3.049B29.680.26498.00In ấn thương mại /Theo mẫu
603060 CHINA BUILDING MATERIAL TEST & CERTIFICATION GROUP
22.51-0.13%-0.03Bán2.438M6.933B38.960.582009.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603183 SUZHOU INSTITUTE OF BUILDING SCIENCE GROUP
10.31-2.46%-0.26Sức bán mạnh2.492M1.949B28.040.381137.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603217 SHANDONG YUANLI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
46.24-2.45%-1.16Sức bán mạnh706.600K4.210B687.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603316 CHENGBANG ECO-ENVIRONMENT
8.88-1.77%-0.16Sức bán mạnh1.475M1.805B49.670.18666.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603357 ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE
10.30-3.20%-0.34Sức bán mạnh3.229M4.682B13.040.821616.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603388 YUANCHENG ENVIRONMENT
7.91-3.30%-0.27Bán2.375M2.227B16.000.51583.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603528 DUOLUN TECHNOLOGY
6.95-4.01%-0.29Bán5.131M4.324B33.140.221220.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603598 INLY MEDIA
17.30-2.86%-0.51Mua20.429M4.634B71.300.25456.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
603693 JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT
9.95-2.74%-0.28Sức bán mạnh2.322M6.149B28.380.36616.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603717 TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
8.83-2.32%-0.21Bán3.040M2.135B28.280.32697.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
603729 SHANGHAI LONGYUN MEDIA GROUP CO., LTD
16.26-5.63%-0.97Bán2.334M1.518B-0.48194.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
603825 HYLINK DIGITAL SOLUTION CO.,LTD
27.0210.02%2.46Mua16.095M6.077B41.970.632105.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
603955 DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
15.89-2.40%-0.39Bán667.920K1.797B18.640.87484.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
688099 AMLOGIC (SHANGHAI)
78.52-3.06%-2.48Mua5.728M32.281B763.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
688128 CHINA NATIONAL ELECTRIC APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
21.44-4.88%-1.10Mua5.498M8.672B1900.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
688202 SHANGHAI MEDICILON INC.
65.30-6.06%-4.21Mua1.688M4.049B939.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất