Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

175
Cổ phiếu
1417.225B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.816M
Khối lượng
−0.97%
Thay đổi
+4.96%
Hiệu suất Tháng
−8.35%
Hiệu suất Năm
−8.57%
Hiệu suất YTD
           
000038 SHN CAPSTONE INDL
4.78-0.21%-0.01Bán5.094M24347312.402.504B-0.31394.00
000561 SHAANXI FENGHUOP
7.831.16%0.09Bán6.150M48153951.904.654B43.100.182889.00
000681 VISUAL CHINA GROUP
12.081.51%0.18Bán32.995M398575263.288.579B101.280.12579.00
000695 TIANJIN BINHAI E&D
12.641.53%0.19Sức mua mạnh2.542M32127656.802.766B-0.38820.00
000812 SHAANXI JINYE SCIE
5.61-1.75%-0.10Bán Mạnh15.225M85414348.144.389B58.740.102030.00
000917 HUNAN TV & BROADCA
5.060.80%0.04Mua11.758M59493567.327.116B-0.032112.00
001207 SHANDONG LINK SCIE
14.24-2.00%-0.29Bán1.226M17458923.522.671B22.530.64623.00
001267 HUI LYU ECOLOGICAL
7.15-1.24%-0.09Mua14.182M101402229.505.614B74.180.10394.00
002091 JIANGSU GUOTAI IN
8.55-1.16%-0.10Bán Mạnh14.651M125265477.1514.079B8.941.1716082.00
002115 SUNWAVE COMMUNICAT
4.75-0.84%-0.04Bán19.004M90269475.003.885B-0.951120.00
002117 TUNGKONG INC
7.98-1.97%-0.16Bán22.141M176681684.764.442B27.670.291494.00
002181 GUANGDONG GUANGZHO
7.184.06%0.28Mua165.378M1187416115.028.011B148.390.051735.00
002191 SHENZHEN JINJIA GR
7.58-0.52%-0.04Bán15.555M117906339.0811.047B13.930.556908.00
002229 HONGBO CO LTD
6.88-1.15%-0.08Bán13.126M90310044.803.456B-0.101138.00
002291 SATURDAY COLTD
14.14-1.12%-0.16Bán12.676M179233422.3412.955B-0.391480.00
002315 FOCUS TECHNOLOGY
15.123.07%0.45Mua8.845M133733708.644.510B15.480.952363.00
002387 VISIONOX TECHNOLOG
5.88-1.34%-0.08Bán Mạnh7.032M41349324.248.244B-1.816598.00
002400 GUANGDONG ADV GP
4.290.00%0.00Bán19.516M83722031.257.720B38.170.113059.00
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.03-0.98%-0.03Bán20.190M61174294.085.547B-0.771188.00
002599 BEIJING SHENGTONG
4.75-0.84%-0.04Bán7.889M37472750.002.499B-0.013332.00
002607 OFFCN EDUCATION TE
4.69-6.01%-0.30Bán103.893M487257091.3030.775B-0.3736143.00
002620 SHENZHEN RUIHE CON
5.740.35%0.02Bán4.896M28100170.002.117B-5.07593.00
002649 BEYONDSOFT CORPORA
10.52-1.68%-0.18Bán10.543M110910929.286.331B16.760.6826487.00
002659 BEIJING KAIWEN EDU
4.601.10%0.05Mua38.482M177019040.002.722B-0.18290.00
002663 PUBANG LANDSCAPE
1.960.51%0.01Mua15.008M29414741.163.502B-0.351826.00
002712 SIMEI MEDIA CO LTD
4.410.92%0.04Mua8.396M37026536.402.378B164.910.03801.00
002799 XI AN GLOBAL PRINT
14.77-0.87%-0.13Sức mua mạnh11.208M165543356.373.755B42.770.351110.00
002836 GUANGDONG NEW GRAN
9.89-0.50%-0.05Theo dõi4.305M42577389.551.908B20.160.49207.00
002861 YINGTONG TELECOMMU
10.71-4.12%-0.46Bán Mạnh3.775M40434073.471.709B-0.332247.00
002878 BEIJING YUANLONG Y
15.85-0.69%-0.11Bán5.457M86487363.603.558B16.850.951688.00
002887 TIANJIN LVYIN LAND
9.260.43%0.04Mua3.134M29024358.802.821B15.100.62301.00
002915 ZHEJIANG ZHONGXIN
20.520.24%0.05Mua11.879M243763461.726.713B42.120.49763.00
002967 GUANGZHOU GRG METR
17.51-0.06%-0.01Bán3.295M57696815.7810.078B47.020.375337.00
003004 BEIJING TELESOUND
29.82-9.99%-3.31Mua8.898M265329950.762.711B98.630.34624.00
003008 XUCHANG KETOP TEST
25.60-1.46%-0.38Bán487.100K12469760.002.078B30.850.84101.00
003027 TONGXING ENVIRONME
28.309.99%2.57Sức mua mạnh29.221M826958261.083.354B28.430.91674.00
003029 JILIN UNIVERSITY Z
37.120.73%0.27Mua6.349M235685527.096.683B129.120.29935.00
003032 JIANGSU CHUANZHIBO
16.03-1.29%-0.21Bán7.959M127585503.066.536B36.320.451599.00
300012 CENTRE TESTING GRO
20.69-0.05%-0.01Bán4.921M101807839.6234.827B40.680.5111091.00
300058 BLUEFOCUS INTELLIG
5.340.95%0.05Bán35.325M188636904.4213.948B2034.620.002885.00
300061 QITIAN TECHNOLOGY
7.17-0.42%-0.03Bán9.794M70222263.004.745B-0.441031.00
300071 FS DEVELOPMENT INV
4.602.68%0.12Mua101.741M468006415.004.151B10.960.411015.00
300149 CHEMPARTNER PHARMA
11.08-1.51%-0.17Bán9.508M105349781.245.073B9.231.222636.00
300170 HAND ENTERPRISE SO
8.840.68%0.06Mua24.290M214724148.087.366B13.450.739611.00
300197 CECEP TECHAND ECOL
2.320.43%0.01Mua21.208M49202242.166.520B-0.182094.00
300215 SUZHOU ELECTRICAL
5.790.00%0.00Bán2.770M16037107.264.337B42.570.141236.00
300280 JIANGSU ZITIAN MED
16.850.96%0.16Bán1.928M32485115.002.705B30.690.54132.00
300295 EVERYDAY NETWORK
8.85-1.34%-0.12Bán6.531M57802182.001.701B-0.05797.00
300297 BLUEDON INFORMATIO
1.782.30%0.04Bán20.190M35937630.402.171B-1.18449.00
300336 SHANGHAI NEW CULTU
1.844.55%0.08Mua18.069M33247420.001.419B-0.68125.00
300343 LECRON INDUSTRIAL
10.67-1.57%-0.17Bán Mạnh16.103M171823427.3812.226B12.030.90725.00
300347 HANGZHOU TIGERMED
88.87-2.21%-2.01Bán Mạnh6.894M612649982.6770.852B29.133.128326.00
300355 M-GRASS ECOLOGY AN
3.24-0.31%-0.01Bán20.489M66383426.885.214B23.790.141012.00
300492 HUATU CENDES CO
35.47-1.31%-0.47Bán Mạnh250.840K8897295.055.015B373.990.10224.00
300494 HUBEI CENTURY NETW
15.00-0.86%-0.13Bán4.906M73584000.004.059B19.900.76570.00
300495 MISHO ECOLOGY & LA
3.990.25%0.01Mua15.286M60992736.002.684B-0.94330.00
300536 WUHAN NUSUN LANDSC
14.52-2.29%-0.34Bán3.365M48864620.644.358B1981.330.01118.00
300556 SILKROAD VISION TE
18.24-1.62%-0.30Bán2.399M43757760.002.179B50.710.392717.00
300621 SHENZHEN WEIYE DEC
8.60-1.26%-0.11Mua3.176M27316180.001.812B356.970.022157.00
300649 HANGZHOU LANDSCAPE
19.20-2.59%-0.51Bán3.159M60662115.162.610B75.810.26298.00
300662 BEIJING CAREER INT
41.732.38%0.97Mua2.323M96945383.347.945B28.471.433384.00
300668 SHENZHEN JIANG AND
17.95-6.46%-1.24Bán Mạnh2.175M39038290.422.303B135.430.14878.00
300675 SHENZHEN INSTITUTE
16.05-1.83%-0.30Mua6.595M105856163.402.398B37.720.43907.00
300688 DARK HORSE VENTURE
15.91-2.93%-0.48Bán5.616M89345787.002.743B-0.37832.00
300725 PHARMABLOCK SCIENC
80.30-1.82%-1.49Bán3.768M302605261.5116.192B55.681.481735.00
300732 HENAN COMMUNICATIO
9.55-0.62%-0.06Mua4.344M41487740.303.073B11.470.892877.00
300759 PHARMARON BEIJING
64.76-2.69%-1.79Bán11.260M729219770.4472.166B54.161.3314923.00
300781 GUANGDONG INSIGHT
19.47-3.61%-0.73Mua3.926M76446030.572.220B54.290.37631.00
300795 ZHEJIANG MEORIENT
37.073.00%1.08Sức mua mạnh1.515M56169279.543.636B-0.29643.00
300797 NCS TESTING TECHNO
15.78-0.06%-0.01Theo dõi3.200M50500749.784.027B44.400.361040.00
300803 BEIJING COMPASS TE
47.37-1.91%-0.92Bán4.332M205187271.8619.652B59.930.811711.00
300805 GUANGDONG BRANDMAX
7.090.85%0.06Bán2.785M19749195.002.975B-0.1511370.00
300844 S.P.I LANDSCAPE DE
24.37-1.81%-0.45Bán Mạnh391.460K9539880.591.604B-1.391880.00
300859 WESTERN REGIONS TO
30.475.80%1.67Sức mua mạnh10.865M331043833.154.464B-0.09526.00
300860 BEIJING FUNSHINE C
50.02-0.77%-0.39Mua964.590K48248791.806.923B166.150.30312.00
300864 ACADEMY OF ENVIRON
20.10-1.03%-0.21Bán1.147M23061393.303.149B26.620.76746.00
300887 PONY TESTING INTER
36.05-3.87%-1.45Bán Mạnh2.815M101467228.4410.755B32.691.157286.00
300901 ZHEJIANG ZOENN DES
9.17-0.76%-0.07Bán1.194M10945312.002.218B33.250.28819.00
300915 SHANGHAI HI-ROAD F
36.70-2.13%-0.80Bán439.250K16120475.443.375B34.651.08846.00
300916 SHENZHEN LONGTECH
48.50-2.49%-1.24Bán1.485M72000578.004.765B27.161.831288.00
300938 EMTEK(SHENZHEN)CO
35.40-0.73%-0.26Bán1.124M39782734.654.064B34.471.031254.00
300948 QINGDAO GREENSUM E
13.47-1.68%-0.23Bán1.123M15129530.941.918B27.700.49337.00
300949 SHENZHEN L&A DESIG
31.02-1.84%-0.58Bán Mạnh395.033K12253923.661.896B-0.401750.00
300961 HYNAR WATER GROUP
11.21-0.62%-0.07Bán1.137M12743460.742.000B346.010.03841.00
300977 SHENZHEN SUNWIN IN
20.09-2.19%-0.45Bán801.308K16098277.722.083B53.450.382371.00
300995 GUANGDONG KITECH N
18.88-3.33%-0.65Bán410.358K7747558.631.644B90.580.22376.00
301019 NINGBO COLOR MASTE
20.85-0.48%-0.10Bán388.500K8100225.001.637B22.960.91315.00
301098 JINPU LANDSCAPE AR
17.53-2.34%-0.42Bán Mạnh1.581M27716684.581.896B461.00
301102 MEGA-INFO MEDIA CO
29.923.10%0.90Bán1.243M37183229.605.804B336.00
301107 CHONGQING YUXIN PI
28.87-1.94%-0.57Bán Mạnh332.853K9609466.442.161B1098.00
301117 JIAYUAN SCIENCE AN
77.30-0.62%-0.48Mua911.475K70457020.237.176B85.550.91177.00
301169 BEIJING DATAWAY HO
30.70-2.48%-0.78Bán Mạnh1.061M32560421.062.274B65.980.48878.00
301171 EASY CLICK WORLDWI
17.50-2.23%-0.40Bán4.234M74089120.008.447B804.00
301189 SHENZHEN AONI ELEC
30.16-0.95%-0.29Bán Mạnh265.004K7992520.643.499B44.750.681217.00
301197 HEBEI GONGDA KEYA
24.494.66%1.09Mua3.884M95110417.072.821B492.00
301228 SEP ANALYTICAL (SH
17.17-1.60%-0.28Bán Mạnh772.973K13271946.412.094B-0.011094.00
301230 PHARMARESOURCES (S
48.000.42%0.20Bán1.439M69081696.00785.265M820.00
301257 SMO CLINPLUS CO LT
49.11-2.19%-1.10Bán480.309K23587975.473.013B3343.00
301259 HUNAN AIRBLUER ENV
20.54-0.39%-0.08Bán828.985K17027352.732.474B316.00
301270 BEIJING HANYI INNV
35.150.72%0.25Bán1.772M62280214.693.490B308.00
301306 XI'AN XICE TESTING
50.97-1.03%-0.53Mua1.123M57257813.234.347B624.00
301365 MATRIX DESIGN CO L
29.50-4.35%-1.344.747M140031426.003.701B676.00
600070 ZHEJIANG FURUN DIGITAL TECHNOLOGY
5.051.41%0.07Mua7.427M37505845.002.448B-1.51222.00
600234 KEXIN DEVELOPMENT CO.,LTD,SHANXI
7.760.00%0.00Bán1.018M7898128.002.037B1212.500.01193.00
600242 ZHONGCHANG BIGDATA CORPORATION LIMITED
1.625.19%0.08Bán12.935M20954124.90703.264M-1.1465.00
600358 CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED
6.233.66%0.22Mua9.529M59365003.393.035B158.160.04221.00
600381 QINGHAI SPRING MEDICINAL RESOURCES TECHNOLOGY CO.,LTD
10.031.93%0.19Mua15.768M158154504.385.777B-0.45143.00
600556 INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP)
7.05-1.54%-0.11Bán30.718M216559087.0512.943B42.670.171910.00
600640 NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD
9.76-1.51%-0.15Bán8.824M86119516.967.885B-0.322176.00
600645 VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING
18.17-1.78%-0.33Bán Mạnh3.538M64279645.608.657B109.530.172231.00
600654 CHINA SECURITY CO., LTD
2.675.12%0.13Mua10.964M29273548.923.259B-1.5511708.00
600662 SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO.,LTD.
5.250.00%0.00Bán5.472M28726530.0011.987B20.780.253011.00
600681 BESTSUN ENERGY
4.440.23%0.01Mua3.561M15810249.486.020B14.901918.00
600721 XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD
6.81-2.44%-0.17Bán11.032M75127239.002.627B164.620.04722.00
600738 LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
6.650.15%0.01Bán3.239M21538059.904.987B37.300.19605.00
600836 SHANGHAI ELIANSY INDUSTRY GROUP CORPORATION LIMITED
6.50-2.99%-0.20Mua11.593M75354675.504.507B147.250.05885.00
600880 CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD
4.840.41%0.02Bán16.839M81499946.885.270B89.590.051018.00
600986 ZHEWEN INTERACTIVE GROUP
5.07-0.39%-0.02Bán24.616M124801213.686.731B31.520.161279.00
601965 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUE CO.,LTD
18.12-0.49%-0.09Bán3.903M70729847.4617.862B25.840.702105.00
603007 FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
4.41-1.56%-0.07Mua1.923M8478225.001.483B-1.69432.00
603018 CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
8.22-0.96%-0.08Bán4.650M38220312.065.675B8.490.986068.00
603058 GUI ZHOU YONGJI PRINTING CO.,LTD
7.821.43%0.11Mua3.082M24102804.003.198B-0.021031.00
603060 CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
10.68-0.19%-0.02Bán2.312M24692181.367.790B32.410.335139.00
603112 SHANXI HUAXIANG GROUP
12.50-1.34%-0.17Bán Mạnh892.636K11157950.005.398B17.850.735514.00
603123 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
11.16-0.53%-0.06Bán15.438M172290992.768.962B82.990.142567.00
603316 CHENGBANG ECO-ENVIRONMENT
5.970.34%0.02Mua4.837M28879457.101.572B149.870.04551.00
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
5.97-2.13%-0.13Mua5.979M35692164.394.238B250.000.023573.00
603388 YUANCHENG ENVIRONMENT
12.86-2.58%-0.34Mua6.048M77777460.044.300B103.530.13311.00
603496 EMBEDWAY TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CORPORATION
15.23-0.98%-0.15Mua3.789M57711465.443.445B52.080.30555.00
603528 DUOLUN TECHNOLOGY
6.61-1.78%-0.12Bán4.228M27948402.004.184B-0.232091.00
603598 INLY MEDIA
8.770.92%0.08Bán5.807M50929193.662.304B-0.761004.00
603717 TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
7.51-0.92%-0.07Mua6.338M47598530.202.199B-0.42400.00
603729 SHANGHAI LONGYUN MEDIA GROUP CO., LTD
14.130.07%0.01Mua845.980K11953697.401.318B-0.75167.00
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
5.86-3.62%-0.22Mua65.540M384064693.003.893B-0.29139.00
603825 HYLINK DIGITAL SOLUTION CO.,LTD
13.09-7.69%-1.09Bán Mạnh29.672M388409241.993.592B22.600.632508.00
603828 SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
3.40-0.29%-0.01Bán4.606M15661828.002.032B-0.681164.00
603955 DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
18.80-1.73%-0.33Bán1.734M32595588.672.596B99.270.19303.00
605069 BEIJING ZEHO WATERFRONT ECOLOGICAL ENVIRONMENT TREATMENT CO.,LTD.
10.04-0.10%-0.01Mua1.222M12271902.042.128B-0.10631.00
605081 SHANGHAI TAIHE WATER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
16.51-0.84%-0.14Bán519.850K8582723.501.886B36.290.461039.00
605098 SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY
28.183.72%1.01Mua1.390M39163493.163.208B20.591.32889.00
605155 ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO.,LTD
13.850.36%0.05Bán619.042K8573731.701.855B22.370.62778.00
605168 THREE’S COMPANY MEDIA GROUP
77.78-0.47%-0.37Bán658.077K51185228.407.925B14.465.40812.00
605376 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK
49.82-0.02%-0.01Bán1.122M55873478.7413.036B66.550.751010.00
688047 LOONGSON TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
80.40-3.83%-3.20Bán Mạnh1.538M123648931.8833.524B822.00
688057 JIANGXI JDL ENVIRONMENTAL PROTECTION
14.53-2.68%-0.40Bán Mạnh1.014M14728232.794.121B16.100.93623.00
688079 HANGZHOU MDK OPTO ELECTRONICS CO., LTD
9.12-1.41%-0.13Bán Mạnh822.550K7501656.003.712B99.040.09685.00
688112 SIGLENT TECHNOLOGIES
95.070.02%0.02Bán730.144K69414790.0810.139B83.711.14295.00
688128 CHINA NATIONAL ELECTRIC APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
18.30-3.63%-0.69Bán Mạnh3.866M70754201.137.681B23.100.822789.00
688137 NOVOPROTEIN SCIENTIFIC INC.
106.561.24%1.30Mua1.200M127918886.407.387B502.00
688150 SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO., LTD
21.612.90%0.61Mua2.800M60501800.738.451B
Tải thêm