Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

191
Cổ phiếu
1376.364B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.180M
Khối lượng
+1.35%
Thay đổi
−4.43%
Hiệu suất Tháng
+17.91%
Hiệu suất Năm
+7.45%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000561SHAANXI FENGHUOP
8.72 CNY1.28%2.764M5.243B CNY54.980.16 CNY−9.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
000681VISUAL CHINA GROUP
14.95 CNY2.12%23.381M8.801B CNY77.500.19 CNY21.55%0.10%Dịch vụ Thương mại
Mua
000695TIANJIN BINHAI E&D
11.59 CNY1.40%339.4K2.57B CNY−0.32 CNY9.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
000812SHAANXI JINYE SCIE
5.21 CNY0.58%4.775M3.997B CNY62.400.08 CNY5.56%0.00%Dịch vụ Thương mại
000917HUNAN TV & BROADCA
5.82 CNY−0.34%7.951M8.222B CNY0.34%Dịch vụ Thương mại
001207SHANDONG LINK SCIE
16.28 CNY1.24%705K3.294B CNY28.150.58 CNY−22.25%1.23%Dịch vụ Thương mại
001267HUI LYU ECOLOGICAL
5.54 CNY−0.18%1.696M4.202B CNY79.710.07 CNY1.11%Dịch vụ Thương mại
002081SUZHOU GOLD MANTIS
4.49 CNY1.13%5.891M11.677B CNY11.540.39 CNY2.24%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
002091JIANGSU GUOTAI IN
7.49 CNY0.40%2.594M12.418B CNY10.470.72 CNY−30.78%3.34%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002115SUNWAVE COMMUNICAT
6.23 CNY−0.48%8.096M5.085B CNY35.830.17 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
002117TUNGKONG INC
9.05 CNY3.43%8.447M4.715B CNY34.110.27 CNY−16.99%2.55%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002181GUANGDONG GUANGZHO
4.58 CNY0.66%3.195M5.294B CNY184.680.02 CNY−60.76%0.59%Dịch vụ Thương mại
002191SHENZHEN JINJIA GR
6.06 CNY−0.16%4.943M8.79B CNY−0.01 CNY−101.81%6.56%Dịch vụ Thương mại
Mua
002229HONGBO CO LTD
40.67 CNY4.95%65.74M18.764B CNY−0.13 CNY−32.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
002265JIANSHE INDUSTRY G
12.17 CNY0.00%737.2K12.634B CNY27.130.45 CNY7020.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
002291FOSHAN YOWANT TECH
9.61 CNY2.56%16.368M8.698B CNY−0.64 CNY−9.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
002310BEIJING ORIENT LAN
2.51 CNY1.62%109.23M6.383B CNY−2.24 CNY−303.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
002315FOCUS TECHNOLOGY
32.59 CNY0.84%15.069M9.146B CNY29.131.12 CNY32.35%3.06%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002338CHANGCHUN UP OPTOT
36.70 CNY−1.32%8.15M9.262B CNY89.620.41 CNY61.86%0.03%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002387VISIONOX TECHNOLOG
7.52 CNY−2.97%5.666M10.917B CNY−1.86 CNY−24.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
002400GUANGDONG ADV GP
5.34 CNY0.75%30.993M9.642B CNY47.510.11 CNY1.08%0.75%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002431PALM ECO-TOWN DEVE
2.54 CNY1.60%9.022M4.532B CNY−0.33 CNY53.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
002599BEIJING SHENGTONG
6.47 CNY−2.56%34.699M3.151B CNY490.150.01 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002607OFFCN EDUCATION TE
3.66 CNY−1.35%97.173M23.436B CNY−0.02 CNY95.93%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
002620SHENZHEN RUIHE CON
5.17 CNY1.57%1.574M1.871B CNY−0.01 CNY99.76%0.00%Dịch vụ Thương mại
002649BEYONDSOFT CORPORA
12.08 CNY0.17%4.933M7.035B CNY25.970.47 CNY−30.95%1.72%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002659BEIJING KAIWEN EDU
4.24 CNY0.24%2.067M2.519B CNY−0.10 CNY36.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
002663PUBANG LANDSCAPE
1.91 CNY0.00%6.786M3.448B CNY−0.12 CNY70.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
002712SIMEI MEDIA CO LTD
5.61 CNY0.72%3.403M2.806B CNY−0.75 CNY−1413.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
002799XI AN GLOBAL PRINT
11.18 CNY1.82%2.866M3.556B CNY38.080.29 CNY−16.64%0.18%Dịch vụ Thương mại
002836GUANGDONG NEW GRAN
8.01 CNY2.04%941.12K1.841B CNY20.950.38 CNY620.15%4.17%Dịch vụ Thương mại
002861YINGTONG TELECOMMU
11.71 CNY−0.93%3.346M1.871B CNY−0.78 CNY−170.27%0.00%Dịch vụ Thương mại
002878BEIJING YUANLONG Y
15.73 CNY0.25%1.828M3.567B CNY−0.78 CNY−174.47%3.13%Dịch vụ Thương mại
Mua
002887TIANJIN LVYIN LAND
8.85 CNY3.15%3.701M2.604B CNY25.340.35 CNY−29.87%4.11%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002915ZHEJIANG ZHONGXIN
12.97 CNY0.31%1.545M4.313B CNY42.430.31 CNY−47.96%1.52%Dịch vụ Thương mại
002967GRG METROLOGY & TE
14.68 CNY1.24%1.754M8.341B CNY37.530.39 CNY2.09%1.03%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
003004BEIJING TELESOUND
26.73 CNY−3.05%1.637M2.245B CNY151.620.18 CNY−57.80%0.75%Dịch vụ Thương mại
003008XUCHANG KETOP TEST
27.13 CNY−0.40%577.6K2.166B CNY33.380.81 CNY0.38%1.85%Dịch vụ Thương mại
003027TONGXING ENVIRONME
18.85 CNY1.56%686.575K2.403B CNY26.770.70 CNY−36.86%1.35%Dịch vụ Thương mại
003029JILIN UNIVERSITY Z
22.00 CNY1.24%2.972M3.808B CNY−0.22 CNY−139.63%0.80%Dịch vụ Thương mại
003032JIANGSU CHUANZHIBO
11.77 CNY0.94%1.792M4.672B CNY27.610.43 CNY23.71%0.17%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300012CENTRE TESTING GRO
18.95 CNY1.61%5.791M31.115B CNY32.820.58 CNY20.27%0.32%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300058BLUEFOCUS INTELLIG
7.76 CNY0.65%54.864M20.072B CNY−0.76 CNY−4025.41%0.56%Dịch vụ Thương mại
Mua
300061QITIAN TECHNOLOGY
6.23 CNY0.48%2.612M4.11B CNY−0.01 CNY98.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
300071FS DEVELOPMENT INV
3.63 CNY0.55%4.368M3.432B CNY−0.03 CNY−107.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
300149CHEMPARTNER PHARMA
9.06 CNY3.07%21.772M3.991B CNY−1.20 CNY−209.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
300170HAND ENTERPRISE SO
8.92 CNY−0.56%12.018M8.48B CNY128.900.07 CNY−87.93%0.68%Dịch vụ Thương mại
300197CECEP TECHAND ECOL
2.34 CNY0.00%4.82M6.909B CNY−0.26 CNY−113.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
300215SUZHOU ELECTRICAL
5.00 CNY0.40%1.805M3.73B CNY909.090.01 CNY−97.02%0.00%Dịch vụ Thương mại
300242KAISA JIAYUN TECHN
3.34 CNY1.21%5.529M2.088B CNY−0.01 CNY97.95%0.00%Dịch vụ Thương mại
300280FUJIAN ZITIAN MEDI
32.93 CNY4.27%12.101M4.878B CNY25.541.29 CNY9.15%0.03%Dịch vụ Thương mại
300295EVERYDAY NETWORK
13.43 CNY−0.59%4.879M2.552B CNY804.190.02 CNY−32.11%0.00%Dịch vụ Thương mại
300343LECRON INDUSTRIAL
7.09 CNY1.58%11.022M7.924B CNY64.810.11 CNY−86.32%0.00%Dịch vụ Thương mại
300347HANGZHOU TIGERMED
68.45 CNY6.45%12.403M49.339B CNY27.032.53 CNY−21.85%0.84%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300355M-GRASS ECOLOGY AN
4.01 CNY7.22%80.547M6.016B CNY31.530.13 CNY−38.13%0.48%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300492HUATU CENDES CO
59.61 CNY1.79%291.07K8.076B CNY983.660.06 CNY10.38%0.03%Dịch vụ Thương mại
300494HUBEI CENTURY NETW
14.64 CNY1.88%29.08M6.61B CNY28.390.52 CNY40.64%0.35%Dịch vụ Thương mại
Mua
300495MISHO ECOLOGY & LA
1.78 CNY1.71%3.975M1.207B CNY−2.04 CNY−133.23%0.00%Dịch vụ Thương mại
300536WUHAN NUSUN LANDSC
14.49 CNY0.84%864.275K4.276B CNY180.000.08 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
300556SILKROAD VISION TE
23.35 CNY−1.35%2.014M2.798B CNY61.030.38 CNY−9.19%0.21%Dịch vụ Thương mại
300621WEIYE CONSTRUCTION
10.16 CNY2.01%1.352M2.101B CNY−0.06 CNY−139.54%0.27%Dịch vụ Thương mại
300649HANGZHOU LANDSCAPE
19.51 CNY−0.31%3.243M2.699B CNY−0.05 CNY−120.72%0.29%Dịch vụ Thương mại
300662BEIJING CAREER INT
32.21 CNY1.10%621.637K6.254B CNY24.681.31 CNY−9.75%0.36%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300668SHENZHEN JIANG AND
19.98 CNY3.52%1.61M2.356B CNY61.030.33 CNY131.05%0.51%Dịch vụ Thương mại
300675SHENZHEN INSTITUTE
15.22 CNY1.33%831K2.197B CNY49.590.31 CNY67.80%0.73%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300688DARK HORSE TECHNOL
29.61 CNY−0.60%3.297M4.901B CNY−0.37 CNY−54.07%0.14%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300725PHARMABLOCK SCIENC
45.35 CNY3.40%2.946M8.816B CNY33.011.37 CNY6.36%0.22%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300732HENAN COMMUNICATIO
9.27 CNY1.09%1.232M2.928B CNY15.080.61 CNY−35.73%3.28%Dịch vụ Thương mại
300759PHARMARON BEIJING
30.08 CNY3.23%22.179M47.152B CNY34.070.88 CNY−12.05%0.46%Dịch vụ Thương mại
Mua
300781GUANGDONG INSIGHT
20.60 CNY1.38%1.099M2.218B CNY75.740.27 CNY−42.05%0.50%Dịch vụ Thương mại
300795ZHEJIANG MEORIENT
34.27 CNY0.79%271.5K5.069B CNY36.690.93 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300797NCS TESTING TECHNO
13.09 CNY2.59%10.583M4.901B CNY44.300.30 CNY19.68%0.47%Dịch vụ Thương mại
300803BEIJING COMPASS TE
63.35 CNY1.39%9.416M25.197B CNY793.860.08 CNY−91.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
300804YINGDE GREATCHEM C
34.86 CNY0.84%192.3K2.606B CNY31.781.10 CNY−12.02%0.00%Dịch vụ Thương mại
300805GUANGDONG BRANDMAX
8.40 CNY0.24%4.419M3.479B CNY−0.24 CNY−74.37%0.00%Dịch vụ Thương mại
300844GUANGZHOU S.P.I DE
39.77 CNY1.35%699.7K2.536B CNY−1.37 CNY−81.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
300859WESTERN REGIONS TO
25.42 CNY−0.35%1.409M3.956B CNY93.940.27 CNY0.39%Dịch vụ Thương mại
300860FUNSHINE CULTURE G
51.42 CNY0.37%283.86K7.1B CNY−0.35 CNY−149.49%0.14%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300864ACADEMY OF ENVIRON
23.16 CNY0.22%625.615K3.516B CNY26.390.88 CNY46.85%2.65%Dịch vụ Thương mại
300887PONY TESTING INTER
21.11 CNY2.28%1.42M11.387B CNY35.570.59 CNY2.13%0.93%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300901ZHEJIANG ZOENN DES
10.25 CNY1.79%1.326M2.431B CNY47.060.22 CNY−26.54%0.99%Dịch vụ Thương mại
Mua
300915SHANGHAI HI-ROAD F
38.63 CNY1.93%166.6K3.456B CNY38.691.00 CNY−20.23%1.04%Dịch vụ Thương mại
300916SHENZHEN LONGTECH
26.28 CNY1.00%517.15K3.797B CNY27.700.95 CNY−10.31%0.85%Dịch vụ Thương mại
300938EMTEK(SHENZHEN)CO
40.29 CNY0.50%146.7K4.557B CNY31.121.29 CNY43.06%0.75%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300948QINGDAO GREENSUM E
15.77 CNY0.25%1.701M2.246B CNY39.320.40 CNY−20.42%0.31%Dịch vụ Thương mại
300949SHENZHEN L&A DESIG
39.08 CNY2.36%537.7K2.313B CNY−0.64 CNY−206.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
300961HYNAR WATER GROUP
10.63 CNY0.57%728.1K1.869B CNY−0.14 CNY−289.67%0.22%Dịch vụ Thương mại
300977SHENZHEN RIDGE ENG
20.58 CNY1.23%1.128M3.07B CNY58.680.35 CNY−10.94%0.11%Dịch vụ Thương mại
Mua
300995GUANGDONG KITECH N
22.22 CNY1.14%504.6K1.852B CNY283.780.08 CNY−69.21%0.55%Dịch vụ Thương mại
301019NINGBO COLOR MASTE
21.86 CNY1.02%404.1K2.016B CNY27.740.79 CNY−13.64%1.84%Dịch vụ Thương mại
301098JINPU LANDSCAPE AR
11.93 CNY1.10%1.822M1.861B CNY26.220.46 CNY0.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301102MEGA-INFO MEDIA CO
20.55 CNY0.29%717.425K5.989B CNY21.460.96 CNY0.47%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301107CHONGQING YUXIN PI
32.61 CNY0.06%703.4K2.341B CNY36.180.90 CNY1.72%Dịch vụ Thương mại
301117JIAYUAN SCIENCE AN
48.78 CNY4.23%847.562K4.351B CNY96.820.50 CNY−51.24%0.32%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301169BEIJING DATAWAY HO
58.39 CNY−0.19%2.884M4.188B CNY−0.17 CNY−138.15%0.52%Dịch vụ Thương mại
301171EASY CLICK WORLDWI
17.15 CNY1.78%3.109M7.928B CNY39.800.43 CNY0.36%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301172SICHUAN JOYOU DIGI
36.65 CNY0.25%1.63M4.464B CNY62.490.59 CNY16.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
301189SHENZHEN AONI ELEC
28.39 CNY0.64%220.2K3.298B CNY118.140.24 CNY−69.47%0.70%Dịch vụ Thương mại
301197HEBEI GONGDA KEYA
20.59 CNY0.00%768.3K2.454B CNY70.320.29 CNY0.49%Dịch vụ Thương mại
301210WUXI JINYANG NEW M
44.22 CNY0.55%424.157K722.699M CNY0.00%Dịch vụ Thương mại