Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh (Công nghiệp)

31
Cổ phiếu
619.705B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.801M
Khối lượng
−0.56%
Thay đổi
−3.35%
Hiệu suất Tháng
−3.66%
Hiệu suất Năm
−7.88%
Hiệu suất YTD
           
000040 TUNGHSU AZURE RENE
4.099.95%0.37Mua101.633M415679346.285.531B-0.38425.00
000701 XIAMEN XINDE CO
5.160.98%0.05Bán5.287M27281322.482.823B-0.145323.00
001213 CHINA RAILWAY SPEC
4.250.24%0.01Bán3.526M14983536.5018.844B36.930.113366.00
002183 ETERNAL ASIA SUPPL
5.52-1.25%-0.07Bán16.992M93796220.8814.516B35.880.168034.00
002210 SHENZHEN FEIMA INT
2.362.61%0.06Bán37.672M88906951.326.121B2555.560.00289.00
002295 GUANGDONG JINGYI M
6.43-0.31%-0.02Bán3.106M19972866.001.616B37.720.17506.00
002352 S.F. HOLDING CO
47.22-0.13%-0.06Bán Mạnh16.124M761359382.98230.925B37.051.28177129.00
002485 CEDAR DEVELOPMENT
3.250.62%0.02Bán681.300K2214225.001.757B-0.82155.00
002769 SHENZHEN PROLTO SU
7.14-1.11%-0.08Bán4.457M31821552.002.695B204.530.04358.00
002889 SHENZHEN EASTTOP S
21.30-0.65%-0.14Bán478.216K10186000.322.961B13.041.64820.00
300350 HPF CO LTD
4.74-0.42%-0.02Bán4.706M22305738.482.679B-0.10903.00
300873 HICHAIN LOGISTICS
29.70-1.79%-0.54Bán1.120M33264624.826.451B17.031.781598.00
600096 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD
23.731.02%0.24Bán45.940M1090162583.3743.125B7.793.0111379.00
600119 Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
5.75-2.38%-0.14Bán Mạnh1.621M9319025.002.151B-0.40413.00
600153 XIAMEN C&D INC.
13.851.54%0.21Mua30.420M421313052.7540.623B6.272.1826761.00
600179 ANTONG HOLDINGS
3.760.00%0.00Bán8.393M31558458.3214.270B6.081033.00
600233 YTO EXPRESS GROUP
20.75-2.90%-0.62Mua14.072M291985202.0079.041B21.880.9815642.00
600278 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.
6.76-1.02%-0.07Bán3.332M22524996.004.637B13.410.516099.00
600787 CMST DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.86-0.21%-0.01Bán8.919M43347350.8810.621B8.990.546046.00
601156 EASTERN AIR LOGISTICS
15.88-2.16%-0.35Bán5.915M93928707.2825.766B6.092.666550.00
601598 SINOTRANS LIMITED
3.55-1.11%-0.04Bán21.582M76615947.3522.579B6.830.5333794.00
603056 DEPPON LOGISTICS CO.,LTD.
16.45-0.60%-0.10Mua6.859M112823269.5116.996B77.660.2171773.00
603223 HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
21.66-1.72%-0.38Bán1.273M27577078.8011.243B181.700.121358.00
603329 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT
16.92-4.68%-0.83Bán4.581M77517321.842.818B11.581.53500.00
603535 GUANGZHOU JIACHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
17.56-1.95%-0.35Bán1.246M21883446.354.177B22.320.801165.00
603565 SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS
14.66-1.61%-0.24Bán4.575M67066758.5821.143B7.432.001398.00
603813 GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD
13.95-0.64%-0.09Bán502.400K7008480.001.476B28.090.501236.00
603836 BONDEX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
16.14-1.88%-0.31Bán Mạnh1.659M26780648.423.376B6.732.442411.00
603871 JIA YOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD
18.97-3.41%-0.67Bán4.587M87019710.579.821B21.471.12495.00
603967 CHINA MASTER LOGISTICS.,LTD.
8.96-1.86%-0.17Bán3.553M31837917.443.165B13.840.661439.00
605050 FRIEND
12.85-2.87%-0.38Bán Mạnh3.072M39472668.555.755B20.200.66506.00
Tải thêm