Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Auto Parts: OEM

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Auto Parts: OEM. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000030FAWER AUTOMOTIVE P
4.83 CNY+1.47%10.443M0.537.967B CNY13.960.35 CNY+21.87%5.18%Sản xuất Chế tạo
000338WEICHAI POWER CO
16.28 CNY−0.97%33.866M0.50137.776B CNY17.280.94 CNY+74.94%2.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000559WANXIANG QIANCHAO
4.73 CNY+1.07%19.247M0.7415.627B CNY19.530.24 CNY+1.68%5.71%Sản xuất Chế tạo
000570CHANGCHAI CO
5.07 CNY+1.20%21.462M0.853.092B CNY36.610.14 CNY−26.56%0.20%Sản xuất Chế tạo
000581WEIFU HIGH-TECH
16.91 CNY−0.18%16.012M1.0015.31B CNY92.710.18 CNY−90.95%0.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
000622HENGLI INDUSTRIAL
3.08 CNY+10.00%45.807M1.931.31B CNY−0.02 CNY−291.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
000678XIANGYANG AUTO BGS
5.37 CNY+2.87%32.387M1.352.468B CNY−0.19 CNY+32.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
000700JIANGNAN MOULD AND
5.88 CNY+4.44%30.756M0.945.398B CNY11.020.53 CNY+10.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000816JIANGSU NONGHUA IN
2.49 CNY+1.63%20.055M0.863.603B CNY−0.03 CNY−191.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
000883HUBEI ENERGY GR CO
4.48 CNY−0.22%23.807M0.7129.214B CNY1.34%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000887ANHUI ZHONGDING SE
10.77 CNY+1.89%19.251M0.8014.076B CNY13.010.83 CNY+18.31%1.86%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000980ZOTYE AUTOMOBILE C
2.44 CNY+4.72%126.589M1.0512.304B CNY−0.19 CNY−611.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
000981SENSTEED HI TECH G
1.32 CNY+1.54%59.937M0.9113.197B CNY−0.24 CNY+49.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
001278NINGBO YIBIN ELECT
17.46 CNY+2.95%3.735M1.162.16B CNY0.51%Sản xuất Chế tạo
001282WUHU SANLIAN FORGI
27.46 CNY+3.43%3.518M1.303.113B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
001311CHUZHOU DUOLI AUTO
37.68 CNY+2.98%2.623M1.096.923B CNY1.45%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
001319WINSTECH PRECISION
18.03 CNY+3.74%4.657M1.082.549B CNY30.230.60 CNY1.39%Sản xuất Chế tạo
001696CHONGQING ZONGSHEN
5.62 CNY+1.26%11.272M0.576.435B CNY17.460.32 CNY−26.37%4.45%Sản xuất Chế tạo
002085ZHEJIANG WANFENG
6.65 CNY+1.37%102.688M1.0713.356B CNY18.330.36 CNY+7.12%1.50%Sản xuất Chế tạo
002101GUANGDONG HONGTU T
12.75 CNY+2.08%8.756M1.048.474B CNY16.520.77 CNY−12.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002126ZHEJIANG YINLUN MA
17.05 CNY+3.65%13.213M0.9013.701B CNY23.400.73 CNY+144.38%0.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002190SICHUAN CHENGFEI I
15.28 CNY+2.90%4.405M0.835.481B CNY133.330.11 CNY−32.71%0.33%Sản xuất Chế tạo
002213SHENZHEN DAWEI INN
10.04 CNY+5.80%6.829M1.052.382B CNY−0.13 CNY−234.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
002284ZHEJIANG ASIA-PACI
7.05 CNY+3.22%16.108M0.925.266B CNY41.740.17 CNY+138.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
002355XINGMIN INTELLIGEN
4.07 CNY+5.71%30.439M1.072.526B CNY−0.71 CNY+41.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
002363SHANDONG LONGJI MA
6.20 CNY+3.68%11.424M0.972.599B CNY59.440.10 CNY+13.25%1.94%Sản xuất Chế tạo
002406XUCHANG YUANDONG D
5.45 CNY+0.93%34.989M1.583.98B CNY42.410.13 CNY+4.98%1.83%Sản xuất Chế tạo
002434ZHEJIANG WANLIYANG
6.04 CNY+3.96%14.465M0.687.763B CNY21.770.28 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002448ZYNP CORP
5.90 CNY+2.25%15.372M0.823.372B CNY12.150.49 CNY+68.76%1.86%Sản xuất Chế tạo
002516KUANGDA TECHNOLOGY
4.15 CNY+1.97%13.676M0.666.001B CNY31.460.13 CNY−4.49%4.82%Sản xuất Chế tạo
002536FEILONG AUTO COMPO
11.77 CNY+3.25%24.176M1.366.765B CNY24.560.48 CNY+737.94%1.70%Sản xuất Chế tạo
002537HYUNION HOLDING CO
5.70 CNY+2.70%29.939M1.306.692B CNY79.610.07 CNY−42.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
002590ZHEJIANG VIE SCIEN
11.58 CNY+2.57%26.873M1.185.554B CNY24.980.46 CNY+250.15%0.69%Sản xuất Chế tạo
002592NANNING BALING TEC
5.15 CNY+1.98%5.554M1.061.357B CNY10.260.50 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002625KUANG-CHI TECHNOLO
13.90 CNY0.00%20.495M0.6629.949B CNY56.900.24 CNY+17.40%0.97%Sản xuất Chế tạo
002662BEIJING WKW AUTOMO
2.90 CNY+2.47%25.983M0.694.35B CNY9.350.31 CNY+298.46%2.41%Sản xuất Chế tạo
002664XINZHI GROUP CO LT
13.64 CNY+6.31%7.04M0.675.494B CNY22.570.60 CNY+45.83%0.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002703ZHEJIANG SHIBAO
13.08 CNY+3.89%53.381M1.467.905B CNY205.660.06 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002715HUAIJI DENGYUN AUT
10.81 CNY+9.97%5.048M1.201.492B CNY−0.64 CNY−232.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
002725ZHEJIANG YUELING C
8.75 CNY+10.06%5.75M0.522.24B CNY−0.18 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002765LANDAI TECHNOLOGY
4.70 CNY+4.21%21.584M0.953.084B CNY28.480.17 CNY−46.69%1.06%Sản xuất Chế tạo
Mua
002766SHENZHEN SOLING IN
4.17 CNY+5.04%23.866M0.963.575B CNY138.080.03 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002813SHENZHEN ROADROVER
28.32 CNY+0.78%2.904M1.483.398B CNY−0.15 CNY−661.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
002823SHENZHEN KAIZHONG
9.35 CNY+4.35%5.937M0.722.697B CNY73.910.13 CNY−2.39%3.74%Sản xuất Chế tạo
Mua
002863ZHEJIANG JINFEI KA
4.49 CNY+4.18%16.174M0.792.688B CNY20.190.22 CNY−18.56%0.22%Sản xuất Chế tạo
002865HAINAN DRINDA NEW
65.57 CNY+2.47%16.157M1.4514.882B CNY18.213.60 CNY−0.63%0.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002896NINGBO ZHONGDA LEA
30.70 CNY+7.19%14.926M1.484.641B CNY57.240.54 CNY+33.84%0.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
002906FORYOU CORPORATION
24.07 CNY+3.93%14.367M1.3112.55B CNY30.110.80 CNY+9.85%1.04%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002920HUIZHOU DESAY SV
99.30 CNY+7.47%10.053M1.3755.114B CNY38.052.61 CNY+38.95%0.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
002931ZHEJIANG FENGLONG
13.84 CNY+4.85%23.402M1.822.82B CNY253.480.05 CNY−78.16%0.00%Sản xuất Chế tạo
200030FAWER AUTOMOTIVE P
2.69 HKD+1.51%301.705K2.617.967B CNY7.030.36 CNY+13.51%10.33%Sản xuất Chế tạo
200570CHANGCHAI CO
1.99 HKD0.00%137.8K0.673.092B CNY12.770.15 CNY−26.85%0.56%Sản xuất Chế tạo
200581WEIFU HIGH-TECH
10.15 HKD+1.00%705.75K1.5815.31B CNY45.620.21 CNY−90.83%1.09%Sản xuất Chế tạo
300100NINGBO SHUANGLIN
8.02 CNY+8.09%16.787M1.273.214B CNY36.940.22 CNY−27.68%0.00%Sản xuất Chế tạo
300176GUANGDONG PAISHENG
4.82 CNY+4.78%9.746M0.791.808B CNY1071.110.00 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
300237SHANDONG MEICHEN E
1.53 CNY+5.52%65.726M1.032.194B CNY−0.99 CNY−132.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
300258JIANGSU PACIFIC PR
10.22 CNY+6.57%14.635M1.195.034B CNY18.540.55 CNY+22.41%1.22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300304JIANGSU YUNYI ELEC
5.72 CNY+1.60%13.099M0.895.003B CNY18.570.31 CNY+93.47%0.63%Sản xuất Chế tạo
300375TIANJIN PENGLING G
4.09 CNY+3.54%43.144M1.363.089B CNY46.010.09 CNY+7.76%1.22%Sản xuất Chế tạo
300391CHANGJIANG PHARM
5.05 CNY+9.54%14.559M0.881.769B CNY−0.48 CNY−725.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
300432FULIN PRECISION CO
8.06 CNY+4.13%35.091M1.139.826B CNY−0.29 CNY−151.34%2.48%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300473FUXIN DARE AUTOMOT
15.04 CNY+6.21%6.671M1.482.263B CNY−5.74 CNY−1524.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
300507JIANGSU OLIVE SENS
5.19 CNY+4.85%29.646M1.194.098B CNY13.760.38 CNY+187.06%2.31%Sản xuất Chế tạo
300547SICHUAN CHUANHUAN
15.13 CNY+4.49%3.996M1.383.129B CNY22.070.69 CNY+23.02%1.83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300580WUXI BEST PRECISIO
27.30 CNY+12.11%13.78M1.239.27B CNY34.010.80 CNY+33.63%0.65%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300585NANJING AOLIAN AE
11.29 CNY+6.41%7.947M0.931.932B CNY298.680.04 CNY−73.19%0.22%Sản xuất Chế tạo
300643HAMATON AUTOMOTIVE
9.69 CNY+6.25%7.988M1.132.229B CNY21.200.46 CNY−26.82%1.22%Sản xuất Chế tạo
300680WUXI LONGSHENG TEC
15.60 CNY+4.63%5.426M0.983.604B CNY28.890.54 CNY+16.35%0.65%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300694WUXI LIHU CO LTD
9.38 CNY+2.96%4.172M0.642.02B CNY29.140.32 CNY+492.82%0.53%Sản xuất Chế tạo
300695ZHEJIANG ZHAOFENG
42.16 CNY+4.49%655.772K0.812.99B CNY17.642.39 CNY+3.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
300742NANJNG YUEBOO POWE
4.52 CNY+1.57%15.481M1.05638.664M CNY−1.60 CNY+39.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
300745SHINRY TECHNOLOGIE
18.53 CNY+4.45%5.364M0.763.104B CNY−0.42 CNY+65.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
300816ACTBLUE CO LTD
18.66 CNY+7.24%1.884M0.811.493B CNY−0.17 CNY−141.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
300912KAILONG HIGH TECHN
12.78 CNY+5.36%4.257M0.831.473B CNY−1.83 CNY−8.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
300926JIANGSU BOJUN INDU
26.11 CNY+2.84%4.315M0.857.28B CNY26.260.99 CNY+148.04%0.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300928HAXC HOLDINGS (BEI
35.60 CNY+8.34%2.538M0.932.848B CNY−0.03 CNY−104.25%0.56%Sản xuất Chế tạo
300969NINGBO HENGSHUAI C
80.26 CNY+3.08%1.229M1.076.421B CNY34.172.35 CNY+41.42%0.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300998NINGBO FANGZHENG
18.52 CNY+0.93%1.629M0.552.54B CNY166.850.11 CNY−50.49%0.54%Sản xuất Chế tạo
301007DALIAN DEMAISHI PR
12.79 CNY+8.39%20.247M1.441.961B CNY37.870.34 CNY+15.53%1.17%Sản xuất Chế tạo
301072ZHONGJIE (JIANGSU)
20.36 CNY+2.93%7.029M2.172.139B CNY56.430.36 CNY+81.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
301119HANGZHOU ZHENGQIAN
18.44 CNY+4.12%2.301M0.901.918B CNY19.050.97 CNY+14.99%0.63%Sản xuất Chế tạo
301133GUANGZHOU JINZHONG
21.30 CNY+3.90%2.823M0.982.26B CNY33.500.64 CNY+12.29%0.56%Sản xuất Chế tạo
301170WUXI XINAN TECHNOL
22.95 CNY+4.75%2.503M1.282.295B CNY22.381.03 CNY+23.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
301186NANTONG CHAODA EQU
31.37 CNY+6.56%1.44M1.102.298B CNY1.28%Sản xuất Chế tạo
301229JIANGSU NEW TECH G
26.36 CNY+6.89%2.141M1.102.109B CNY29.610.89 CNY+35.60%0.38%Sản xuất Chế tạo
301298BAODING DONGLI MAC
13.34 CNY+3.65%2.34M0.661.958B CNY31.980.42 CNY3.37%Sản xuất Chế tạo
301488LONGHORN AUTO CO L
48.60 CNY+6.49%3.01M1.274.471B CNY42.431.15 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
301499SHANGHAI VICO PREC
22.20 CNY+5.11%4.019M1.353.069B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
301529WUHU FORESIGHT TEC
29.04 CNY+5.72%2.23M1.042.464B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
301550ZHEJIANG SLING AUT
33.73 CNY+6.14%3.394M1.203.71B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
600081DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LITD.
9.31 CNY+3.67%8.226M1.125.384B CNY49.050.19 CNY−52.19%0.76%Sản xuất Chế tạo
600148CHANGCHUN YIDONG CLUTCH CO.LTD.
12.75 CNY+2.57%5.118M1.011.804B CNY−0.10 CNY−549.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
600151SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD
5.33 CNY+3.50%19.396M0.637.645B CNY−0.06 CNY−228.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
600178HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD.
11.46 CNY+9.98%84.949M2.195.449B CNY171.810.07 CNY−34.29%0.45%Sản xuất Chế tạo
600303LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP
3.19 CNY+3.24%10.592M1.072.155B CNY−0.59 CNY+12.75%0.00%Sản xuất Chế tạo
600418ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.,LTD
14.07 CNY+4.69%111.938M1.3630.729B CNY−0.28 CNY+21.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
600458ZHUZHOU TIMES NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
8.67 CNY+0.81%6.118M0.557.149B CNY16.460.53 CNY+77.49%1.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
600480LINGYUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED
9.15 CNY+3.04%22.335M0.838.607B CNY14.910.61 CNY+84.38%1.20%Sản xuất Chế tạo
600523GUIZHOU GUIHANG AOTOMOTIVE COMPONENTS CO., LTD
10.72 CNY+3.88%11.354M0.894.334B CNY30.440.35 CNY+23.10%1.03%Sản xuất Chế tạo
600592FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP)CO.,LTD.
9.02 CNY+3.92%20.318M1.133.604B CNY18.590.49 CNY+102.38%0.00%Sản xuất Chế tạo