Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Chemicals: Specialty

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Chemicals: Specialty. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000510SICHUAN XINJINLU G
4.12 CNY+3.00%13.606M0.742.365B CNY−0.13 CNY−184.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
000545GPRO TITANIUM INDU
2.32 CNY+2.65%35.477M1.342.23B CNY−0.25 CNY−854.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
000553ADAMA LTD
6.41 CNY+1.42%6.433M0.7314.063B CNY−0.52 CNY−229.26%0.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
000629PANGANG GP VANADIU
3.09 CNY−0.96%71.967M0.7031.201B CNY27.490.11 CNY−45.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000637MAOMING PETRO-CHEM
3.14 CNY0.00%6.857M0.801.632B CNY−0.36 CNY−461.01%0.96%Công nghiệp Chế biến
000683IM/YUANXING ENERGY
5.78 CNY−1.70%40.147M0.8221.689B CNY11.500.50 CNY−65.09%2.55%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000691GANSU YATAI INDUST
3.57 CNY+4.39%19.872M0.851.106B CNY−0.27 CNY−3203.49%0.00%Công nghiệp Chế biến
000698SHENYANG CHEMICAL
3.57 CNY+0.56%18.454M0.852.909B CNY−2.24 CNY−299.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
000707HUBEI SHUANG SCI
6.87 CNY+1.48%7.93M0.863.142B CNY5.521.24 CNY−44.36%0.00%Công nghiệp Chế biến
000731SICHUAN MEIFENG CH
6.82 CNY+0.29%5.611M0.793.862B CNY9.320.73 CNY−40.45%2.53%Công nghiệp Chế biến
000818HANGJIN TECHNOLOGY
28.41 CNY−1.93%11.63M0.7019.575B CNY138.250.21 CNY−49.96%0.21%Công nghiệp Chế biến
000819YUEYANG XINGCHANG
15.98 CNY+2.90%4.041M0.995.741B CNY46.530.34 CNY+23.35%0.00%Công nghiệp Chế biến
000822SHANDONG HAIHUA CO
6.03 CNY−0.17%9.416M0.695.406B CNY7.420.81 CNY−40.90%1.66%Công nghiệp Chế biến
000830LUXI CHEMICAL GP
9.88 CNY−1.10%19.065M0.9419.175B CNY34.510.29 CNY−86.79%6.51%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000859ANHUI GUOFENG NEW
3.98 CNY+1.53%12.318M0.763.512B CNY105.010.04 CNY−85.74%0.51%Công nghiệp Chế biến
000912SICHUAN LUTIANHU
3.84 CNY+2.13%17.628M0.825.896B CNY22.980.17 CNY−21.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
000930COFCO BIOTECHNOLOG
6.12 CNY−0.97%11.819M0.6811.412B CNY−0.13 CNY−120.66%9.22%Công nghiệp Chế biến
000990CHENGZHI CO. LTD.
7.33 CNY−0.54%11.185M0.688.678B CNY58.550.13 CNY1.49%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
001333ZHEJIANG GUANGHUA
17.45 CNY+2.71%1.293M1.092.175B CNY19.070.92 CNY2.94%Công nghiệp Chế biến
001358SHAOXING XINGXIN N
32.62 CNY+2.16%3.145M1.032.81B CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
001367ZHEJIANG HAISEN PH
34.65 CNY+2.55%988.853K1.182.298B CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
002010TRANSFAR ZHILIAN C
4.59 CNY+1.32%23.921M0.9112.409B CNY19.690.23 CNY−63.01%2.21%Công nghiệp Chế biến
002053YUNNAN ENERGY INV.
9.56 CNY+0.10%4.715M0.598.793B CNY21.060.45 CNY+3.11%0.52%Công nghiệp Chế biến
Mua
002054DYMATIC CHEMICALS
5.47 CNY+3.01%4.476M0.652.56B CNY302.210.02 CNY−94.33%1.32%Công nghiệp Chế biến
002057SINOSTEEL NEW MATE
7.00 CNY+0.14%12.054M0.685.306B CNY14.740.47 CNY+4.42%3.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002102GUANFU HOLDINGS CO
2.29 CNY+0.88%21.484M0.865.976B CNY54.390.04 CNY−77.63%0.00%Công nghiệp Chế biến
002109SHAANXI XINGHUA CH
3.72 CNY+3.05%6.464M0.504.607B CNY−0.28 CNY−156.26%4.16%Công nghiệp Chế biến
002136ANHUI ANNADA TITAN
9.62 CNY+5.14%4.888M0.971.967B CNY13.170.73 CNY−39.00%2.19%Công nghiệp Chế biến
002145CNNC HUA YUAN TITA
4.11 CNY+1.99%61.411M1.1415.6B CNY42.110.10 CNY−65.49%1.24%Công nghiệp Chế biến
002165HONGBAOLI GROUP CO
3.31 CNY+2.16%26.705M0.802.382B CNY−0.04 CNY−93.61%1.23%Công nghiệp Chế biến
002167GUANGDONG ORIENT Z
5.17 CNY+0.98%14.067M0.893.632B CNY−0.05 CNY−122.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
002211SHANGHAI HONGDA NE
2.99 CNY+1.70%25.072M0.841.271B CNY26.790.11 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
002250LIANHE CHEMICAL TE
6.13 CNY+0.99%24.077M0.965.628B CNY20.280.30 CNY−26.65%1.65%Công nghiệp Chế biến
Mua
002340GEM CO LTD
5.35 CNY+5.31%161.695M1.8326.089B CNY32.500.16 CNY−34.00%0.98%Công nghiệp Chế biến
Bán
002361ANHUI SHENJIAN NEW
3.12 CNY+3.31%18.333M0.952.789B CNY1300.000.00 CNY−93.80%3.31%Công nghiệp Chế biến
002365QIANJIANG YONGAN P
7.28 CNY+1.68%5.284M0.662.107B CNY85.350.09 CNY−86.82%1.40%Công nghiệp Chế biến
002386YIBIN TIANYUAN GRO
4.41 CNY+0.92%10.964M0.775.688B CNY64.190.07 CNY−89.31%1.72%Công nghiệp Chế biến
002407DO-FLUORIDE NEW MA
13.27 CNY+2.55%22.112M1.0815.276B CNY21.900.61 CNY−70.99%2.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
002408ZIBO QIXIANG TENGD
4.78 CNY−0.62%20.544M0.7213.621B CNY−0.08 CNY−118.83%3.33%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002430HANGZHOU OXYGEN PL
27.12 CNY+2.84%10.232M1.3525.956B CNY34.660.78 CNY−46.33%3.79%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002442LONGXING CHEMICAL
4.52 CNY+2.26%21.219M0.862.127B CNY19.240.23 CNY−7.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
002453GREAT CHINASOFT TE
7.24 CNY−0.28%12.818M0.665.898B CNY−0.10 CNY+57.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
002455JIANGSU BAICHUAN H
5.16 CNY−0.77%25.728M1.483.084B CNY−0.09 CNY−122.31%0.96%Công nghiệp Chế biến
002460GANFENG LITHIUM GR
36.75 CNY+0.57%25.161M1.0067.509B CNY6.325.82 CNY−32.25%2.74%Công nghiệp Chế biến
Mua
002466TIANQI LITHIUM COR
48.21 CNY+0.52%34.088M1.0376.217B CNY4.879.91 CNY−7.64%6.26%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
002469SHANDONG SUNWAY CH
5.18 CNY+1.17%9.59M0.593.322B CNY12.140.43 CNY−11.16%4.88%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002476SHANDONG POLYMER B
5.09 CNY+0.20%12.307M1.103.109B CNY−0.00 CNY−106.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
002549HUNAN KAIMEITE GAS
7.15 CNY+1.85%12.406M0.885.013B CNY122.220.06 CNY−76.02%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002568SHANGHAI BAIRUN IN
21.67 CNY−1.72%8.67M0.7323.123B CNY25.630.85 CNY+115.94%2.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
002584XILONG SCIENTIFIC
7.42 CNY−0.54%65.858M0.984.366B CNY253.240.03 CNY−88.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
002601LB GROUP CO LTD
17.96 CNY−1.05%9.507M0.6840.787B CNY17.961.00 CNY−38.08%4.96%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002637ZANYU TECHNOLOGY G
8.35 CNY−0.12%4.256M0.894.564B CNY−0.07 CNY−111.70%1.20%Công nghiệp Chế biến
002648SATELLITE CHEMICAL
16.22 CNY+0.43%17.463M0.6754.39B CNY15.891.02 CNY−27.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002666GUANGDONG DELIAN G
4.24 CNY+1.44%11.56M1.003.153B CNY112.770.04 CNY−78.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
002709GUANGZHOU TINCI MA
19.50 CNY+1.09%25.654M0.9637.019B CNY12.011.62 CNY−38.20%3.11%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
002741GUANGDONG GUANGHUA
12.22 CNY+2.95%4.11M0.814.728B CNY−0.68 CNY−324.44%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
002742CHONGQING SANSHEN
3.12 CNY−4.29%5.204M1.141.408B CNY−0.85 CNY+0.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
002753SHANXI YONGDONG CH
6.25 CNY+0.16%6.194M0.572.344B CNY52.130.12 CNY−51.50%0.26%Công nghiệp Chế biến
002802WUXI HONGHUI NEW M
9.24 CNY+0.98%3.595M0.731.641B CNY26.010.36 CNY−27.92%5.04%Công nghiệp Chế biến
002805SHANDONG FENGYUAN
11.40 CNY−0.18%8.665M1.063.198B CNY−0.53 CNY−186.11%0.45%Công nghiệp Chế biến
002810SHANDONG HEAD GROU
16.66 CNY+2.90%3.587M0.845.539B CNY20.530.81 CNY−22.28%1.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002838SHANDONG DAWN POLY
10.30 CNY+0.59%4.093M0.784.56B CNY36.500.28 CNY−40.99%0.68%Công nghiệp Chế biến
002886SHENZHEN WOTE ADVA
14.25 CNY+1.42%8.885M1.143.683B CNY380.000.04 CNY−75.18%0.11%Công nghiệp Chế biến
002895GUIZHOU CHANHEN CH
16.76 CNY+0.06%3.249M0.569.002B CNY13.341.26 CNY−17.23%4.18%Công nghiệp Chế biến
Mua
002971HUBEI HEYUAN GAS C
24.65 CNY−0.04%1.489M0.613.946B CNY46.050.54 CNY+3.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
002986GUANGDONG YUSSEN E
13.86 CNY+0.14%1.336M0.555.317B CNY9.111.52 CNY+37.77%2.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
003022LEVIMA ADVANCED MA
16.63 CNY−1.60%8.356M0.8822.571B CNY45.070.37 CNY−52.90%1.18%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
200553ADAMA LTD
2.15 HKD−0.46%117.9K0.7714.063B CNY−0.52 CNY−216.16%1.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
300037SHENZHEN CAPCHEM T
42.83 CNY+0.14%6.47M0.7332.244B CNY28.901.48 CNY−41.43%1.17%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
300072BEIJING HAIXIN ENE
2.61 CNY+2.35%36.414M0.806.043B CNY−0.36 CNY−501.24%0.00%Công nghiệp Chế biến
300073BEIJING EASPRING M
33.60 CNY+0.30%10.432M0.8916.892B CNY7.494.49 CNY+21.36%1.99%Công nghiệp Chế biến
Mua
300107HEBEI JIANXIN CHEM
4.17 CNY+3.22%8.899M1.232.245B CNY102.210.04 CNY−58.32%1.49%Công nghiệp Chế biến
300108JI YAO HOLDING GRO
2.66 CNY+1.92%11.398M0.471.714B CNY−0.17 CNY+75.22%0.00%Công nghiệp Chế biến
300109NKY MEDICAL HOLDIN
17.00 CNY−0.53%6.212M0.705.162B CNY13.151.29 CNY−7.01%2.93%Công nghiệp Chế biến
Mua
300132FUJIAN GREEN PINE
3.93 CNY+2.08%14.024M0.791.989B CNY−0.29 CNY+91.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
300174FUJIAN YUANLI ACTI
13.87 CNY+0.65%3.109M0.695.041B CNY21.340.65 CNY−8.61%0.36%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
300239BAOTOU DONGBAO BIO
4.91 CNY+1.03%8.598M0.712.885B CNY24.920.20 CNY+5.80%0.53%Công nghiệp Chế biến
300340JIANGMEN KANHOO IN
8.49 CNY+3.03%9.86M1.032.279B CNY−2.35 CNY−649.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
300346JIANGSU NATA OPTO
24.10 CNY+1.18%17.44M1.0212.807B CNY68.250.35 CNY−14.13%0.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
300390CANMAX TECHS CO LT
21.55 CNY−0.19%13.621M0.7418.082B CNY5.324.05 CNY−43.95%7.13%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
300405LIAONING KELONG FI
5.14 CNY−0.39%26.287M0.891.467B CNY−0.38 CNY−294.66%0.00%Công nghiệp Chế biến
300409GUANGDONG DOWSTONE
9.13 CNY+1.00%8.465M0.745.258B CNY−0.16 CNY−134.27%0.55%Công nghiệp Chế biến
300429CHANGZHOU TRONLY N
9.63 CNY+4.22%41.197M1.174.761B CNY−0.29 CNY−369.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
300437HENAN QING SHUI YU
9.71 CNY+2.32%6.055M1.032.411B CNY−0.64 CNY−191.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
300478HANGZHOU GAOXIN RU
10.00 CNY−0.30%7.036M0.831.271B CNY44.390.23 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
300481PUYANG HUICHENG EL
13.82 CNY+1.10%4.983M1.154.051B CNY13.531.02 CNY−24.33%2.93%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
300522SUZHOU SUNMUN TECH
10.33 CNY−0.19%5.394M0.723.275B CNY524.370.02 CNY−87.43%0.81%Công nghiệp Chế biến
300538SHENZHEN TONGYI IN
13.98 CNY+2.19%10.527M1.042.489B CNY95.950.15 CNY0.22%Công nghiệp Chế biến
Mua
300576SHENZHEN RONGDA PH
35.15 CNY+0.31%13.113M1.108.635B CNY85.190.41 CNY+211.40%0.13%Công nghiệp Chế biến
300586MALION NEW MATERIA
6.44 CNY+3.37%14.413M1.094.431B CNY28.830.22 CNY−48.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
300610YANGZHOU CHENHUA N
8.64 CNY+3.47%4.104M0.951.758B CNY3.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
300631JIANGSU JIUWU HI-T
21.88 CNY+2.92%2.584M0.882.607B CNY74.750.29 CNY−50.99%0.33%Công nghiệp Chế biến
300637ZHEJIANG YANGFAN N
7.35 CNY+2.65%28.249M1.321.681B CNY−0.05 CNY−214.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
300644NANJING JULONG SCI
15.04 CNY+5.40%4.328M0.971.506B CNY20.300.74 CNY+174.37%1.05%Công nghiệp Chế biến
300655CRYSTAL CLEAR ELEC
7.70 CNY+1.72%24.902M0.877.546B CNY100.130.08 CNY−47.18%0.23%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
300716GUANGDONG QUANWEI
8.67 CNY−5.14%14.174M1.261.463B CNY−1.54 CNY−538.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
300717JIANGSU HUAXIN NEW
12.28 CNY+1.74%2.09M0.601.24B CNY35.590.35 CNY−11.33%1.66%Công nghiệp Chế biến
300721JIANGSU YIDA CHEMI
10.40 CNY+1.86%4.764M0.721.673B CNY−0.38 CNY−137.51%0.41%Công nghiệp Chế biến
300727NINGBO RUNHE HIGH-
20.50 CNY+1.94%2.601M0.942.568B CNY32.700.63 CNY−14.60%0.80%Công nghiệp Chế biến
300741HUABAO FLAVOURS &
18.62 CNY−0.37%1.689M0.5811.511B CNY22.390.83 CNY−34.79%6.42%Công nghiệp Chế biến