Cửa hàng Bách hóa (Công nghiệp)

43
Cổ phiếu
295.793B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.772M
Khối lượng
+0.76%
Thay đổi
+5.99%
Hiệu suất Tháng
−12.73%
Hiệu suất Năm
−0.84%
Hiệu suất YTD
          
000417 HEFEI DEPARTMENT S
4.390.46%0.02Bán3.430M3.408B8842.00
000419 C/TONGCHENG HOLD C
4.390.69%0.03Bán1.882M2.370B13.890.311773.00
000501 WUHAN DEPARTMENT
10.91-0.09%-0.01Bán5.171M8.397B8.061.369038.00
000560 5I5J HOLDING GROUP
3.312.16%0.07Bán17.093M7.519B11.540.2848488.00
000564 CCOOP GROUP CO LTD
3.664.87%0.17Sức mua mạnh33.262M20.877B-0.77
000715 ZHONGXING SHENYANG
4.660.22%0.01Bán1.133M1.933B11.860.391428.00
000759 ZHONGBAI HOLDINGS
4.910.00%0.00Bán859.300K3.221B26.090.1920625.00
000785 EASYHOME NEW RETAI
5.330.95%0.05Bán5.893M34.362B16.390.3211239.00
000882 BEIJ. HUAL. DEP.
1.921.59%0.03Mua13.102M5.174B236.250.011192.00
002187 GUANGZHOU GRANDBUY
7.100.14%0.01Bán806.688K4.379B15.540.462890.00
002277 HUNAN FRIENDSHIP&A
3.300.61%0.02Bán7.382M4.573B18.090.183938.00
002336 RENRENLE COMMERCIA
4.311.17%0.05Bán1.085M1.874B-0.4310634.00
002419 RAINBOW DIGITAL CO
6.190.65%0.04Mua5.457M7.348B20.430.3017229.00
600119 Y.U.D YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.
8.09-3.69%-0.31Mua5.298M3.068B-0.24425.00
600280 NANJING CENTRAL EMPORIUM STOCKS
3.15-1.87%-0.06Mua5.026M3.590B27.230.122990.00
600361 BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD
5.350.38%0.02Mua11.791M3.549B3553.330.0015068.00
600628 SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD.
7.990.38%0.03Bán1.340M5.149B39.000.20932.00
600682 NANJING XINJIEKOU DEPARTMENT STORE CO.,LTD
10.246.44%0.62Mua11.640M12.950B13.750.7016356.00
600693 FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD.
3.930.51%0.02Bán2.090M3.401B27.830.141548.00
600694 DASHANG CO.,LTD.
19.30-0.26%-0.05Sức bán mạnh2.709M5.507B7.862.4612348.00
600697 CHANG CHUN EURASIA GROUP
12.190.16%0.02Bán469.200K1.936B57.710.2111225.00
600712 NANNING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
3.760.80%0.03Bán4.478M2.032B-0.18927.00
600723 BEIJING CAPITAL RETAILING GROUP
8.93-1.22%-0.11Mua11.496M5.880B41.560.225074.00
600729 CHONGQING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
24.78-0.40%-0.10Bán998.251K9.857B11.072.2518228.00
600738 LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
5.481.29%0.07Bán5.033M4.063B39.370.14592.00
600774 HANSHANG GROUP CO.,LTD.
16.770.12%0.02Mua976.089K4.942B28.620.591376.00
600778 XINJIANG YOUHAO (GROUP) CO.,LTD
4.370.92%0.04Bán2.444M1.349B-0.673046.00
600785 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD.
11.140.63%0.07Bán301.700K2.498B83.230.139380.00
600814 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO., LIMITED.
6.200.98%0.06Bán3.112M4.390B10.920.561264.00
600824 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP
3.67-1.08%-0.04Bán2.712M3.910B16.550.22592.00
600827 SHANGHAI BAILIAN GROUP
14.61-2.54%-0.38Bán12.187M25.078B25.580.5932409.00
600828 MAOYE COMMERCIAL
3.64-0.27%-0.01Bán2.488M6.322B21.910.172518.00
600830 SUNNY LOAN TOP CO.,LTD
4.810.00%0.00Bán2.340M2.185B-0.02297.00
600838 SHANGHAI JOIN BUY CO.,LTD.
5.870.34%0.02Bán1.008M2.345B33.130.18192.00
600857 NINGBO ZHONGBAI
9.010.90%0.08Bán444.319K2.003B57.540.16190.00
600858 INZONE GROUP
5.17-1.15%-0.06Sức bán mạnh2.181M2.720B10275.00
600859 WANGFUJING GROUP
30.930.75%0.23Mua21.900M23.831B27.811.1111634.00
600861 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
22.531.12%0.25Mua3.945M7.058B-0.001469.00
600865 BAIDA GROUP CO.,LTD
7.97-1.24%-0.10Bán3.225M3.036B9.320.87161.00
601010 WENFENG GREAT WORLD CHAIN DEVELOPMENT CORPORATION
3.200.95%0.03Mua7.958M5.858B15.150.213438.00
603031 ANHUI ANDELI DEPARTMENT STORE
38.461.75%0.66Mua1.372M4.234B-0.193559.00
603101 XINJIANG WINKA TIMES DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
5.603.70%0.20Mua1.547M2.540B42.520.133369.00
900923 SHANGHAI BAILIAN GROUP
0.920.22%0.00Mua368.144K25.078B10.290.5732409.00
Tải thêm