Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Electrical Products

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Electrical Products. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000049SHENZHEN DESAY BAT
22.21 CNY+1.60%4.286M0.818.477B CNY11.551.92 CNY−31.62%2.70%Sản xuất Chế tạo
Mua
000070SHN SDG INFORMA
8.94 CNY+9.96%203.183M1.608.049B CNY−0.10 CNY+84.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
000400XJ ELECTRIC
21.95 CNY+0.18%9.791M0.5822.367B CNY25.060.88 CNY+11.31%0.64%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000408ZANGGE MINING CO L
27.70 CNY+2.82%15.163M1.3541.518B CNY9.592.89 CNY−2.87%6.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000533GUANGDONG SHUNNA E
3.48 CNY+3.88%26.667M0.812.404B CNY39.590.09 CNY+414.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
000586SICHUAN HUIYUAN OP
9.26 CNY+4.75%14.514M1.861.791B CNY96.160.10 CNY−16.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
000901AEROSPACE HI-TECH
7.86 CNY+2.08%11.476M0.786.274B CNY225.860.03 CNY−26.89%0.17%Sản xuất Chế tạo
000922HARBIN ELECT CO JI
9.57 CNY+4.93%9.494M1.265.594B CNY14.320.67 CNY+46.95%1.25%Sản xuất Chế tạo
Mua
001208HUNAN VALIN WIRE&C
7.60 CNY+2.70%7.652M0.714.062B CNY45.780.17 CNY−19.69%0.66%Sản xuất Chế tạo
001266SHANGHAI SMART CON
26.07 CNY+1.40%3.734M0.982.68B CNY86.730.30 CNY0.77%Sản xuất Chế tạo
001283SHENZHEN HIGHPOWER
36.09 CNY+2.82%915.1K0.642.887B CNY43.310.83 CNY0.83%Sản xuất Chế tạo
Mua
001301SHIJIAZHUANG SHANG
29.54 CNY+2.04%1.892M0.697.674B CNY9.463.12 CNY−35.20%3.39%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
001308SHENZHEN KTC TECHN
28.05 CNY−0.74%4.175M0.9219.08B CNY14.281.96 CNY1.83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
001326SHENZHEN SNC OPTO
38.35 CNY+1.40%1.416M0.832.807B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002055SHENZHEN DEREN ELE
6.47 CNY+6.24%18.058M0.724.009B CNY−0.32 CNY+74.68%0.00%Sản xuất Chế tạo
002074GOTION HIGH-TECH
19.32 CNY+1.85%16.035M1.0034.48B CNY75.760.26 CNY+117.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
002076CNLIGHT CO. LTD.
1.68 CNY+2.44%23.819M0.771.847B CNY13.830.12 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002088LUYANG ENERGY-SAVI
14.88 CNY+0.13%1.841M0.477.445B CNY14.831.00 CNY−14.83%5.38%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002112SAN BIAN SCI-TECH
8.14 CNY+3.69%10.057M0.702.133B CNY39.250.21 CNY+99.23%0.00%Sản xuất Chế tạo
002125XIANGTAN ELECTROCH
8.80 CNY+1.27%7.527M0.615.539B CNY1.43%Sản xuất Chế tạo
002132HENAN HENGXING SCI
2.62 CNY+1.55%21.191M0.743.574B CNY32.430.08 CNY−37.80%1.91%Sản xuất Chế tạo
002169GUANGZHOU ZHIGUANG
5.59 CNY+2.95%8.125M0.784.438B CNY98.590.06 CNY1.79%Sản xuất Chế tạo
002176JIANGXI SPECIAL EL
9.97 CNY+2.78%74.575M1.0016.988B CNY62.820.16 CNY−87.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
002196ZHEJIANG FOUNDER M
5.11 CNY+6.68%28.5M1.152.386B CNY−0.48 CNY−698.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
002202GOLDWIND SCI&TECH
7.42 CNY+0.54%17.346M0.6527.693B CNY24.500.30 CNY−54.45%1.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
002212TOPSEC TECHNOLOGIE
7.14 CNY+4.23%22.824M0.528.07B CNY21.530.33 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002227SHENZHEN AUTO ELEC
8.45 CNY+4.06%4.438M0.692.094B CNY−0.21 CNY−36.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
002249ZHONGSHAN BROAD OC
4.68 CNY+0.86%20.699M0.7011.22B CNY21.770.22 CNY+56.02%3.42%Sản xuất Chế tạo
002266ZHEFU HOLDING GROU
3.37 CNY−0.30%30.031M0.6823.393B CNY12.720.27 CNY−4.23%1.78%Sản xuất Chế tạo
Mua
002270HUAMING POWER EQUI
15.74 CNY−1.32%9.436M0.9014.107B CNY26.530.59 CNY+57.51%3.62%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002276ZHEJIANG WANMA CO
8.57 CNY+0.94%14.192M0.708.614B CNY15.580.55 CNY+32.13%0.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002300FUJIAN NANPING SUN
6.59 CNY−0.15%11.412M0.704.76B CNY21.280.31 CNY+13.03%1.25%Sản xuất Chế tạo
002309JIANGSHU ZHONGLI G
2.25 CNY+5.14%879.8K0.121.943B CNY−0.68 CNY+76.93%0.00%Sản xuất Chế tạo
002323SHANDONG YABO TECH
1.78 CNY+4.09%67.737M0.893.775B CNY−0.01 CNY+96.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
002334SHENZHEN INVT ELEC
7.24 CNY+2.70%25.062M0.964.432B CNY13.890.52 CNY+122.73%0.83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002346SHANGHAI ZHEZHONGG
9.18 CNY+1.66%2.567M0.994.038B CNY11.680.79 CNY−19.56%2.18%Sản xuất Chế tạo
002347TAIER HEAVY INDUST
4.30 CNY+5.13%31.874M0.962.17B CNY−0.07 CNY−261.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
002350BEIJING CREATIVE D
4.75 CNY+5.09%10.576M0.842.638B CNY140.530.03 CNY−60.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
002358HENAN SENYUAN ELEC
3.48 CNY+3.26%16.72M0.773.171B CNY47.800.07 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002364HANGZHOU ZHONGHENG
5.77 CNY+5.87%10.247M0.712.966B CNY−0.07 CNY−238.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
002409JIANGSU YOKE TECHN
46.56 CNY−0.79%8.527M0.7222.159B CNY40.921.14 CNY+32.61%0.69%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002451SHANGHAI MORN ELEC
5.42 CNY+3.63%18.124M0.912.38B CNY174.840.03 CNY−11.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
002452CHANGGAO ELECTRIC
5.72 CNY+3.06%13.817M0.663.548B CNY25.700.22 CNY−3.97%0.35%Sản xuất Chế tạo
002471JIANGSU ZHONGCHAO
2.68 CNY+1.90%38.563M1.063.669B CNY14.570.18 CNY+663.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
002487DAJIN HEAVY INDUST
20.94 CNY−0.14%11.889M0.7113.203B CNY24.310.86 CNY+1.81%0.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
002491TONGDING INTERCONN
4.61 CNY+4.30%21.698M1.085.621B CNY22.080.21 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002498QINGDAO HANHE CABL
3.66 CNY−0.27%19.444M0.6212.176B CNY14.760.25 CNY+10.91%0.98%Sản xuất Chế tạo
002518SHENZHEN KSTAR SCI
22.40 CNY+2.75%14.319M0.9213.145B CNY14.461.55 CNY+67.40%1.56%Sản xuất Chế tạo
Mua
002531TITAN WIND ENERGY
9.76 CNY−0.31%26.349M1.0217.445B CNY18.170.54 CNY+45.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002533GOLDCUP ELECTRIC
8.53 CNY+1.43%10.427M0.596.004B CNY13.450.63 CNY+36.04%4.10%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002560HENAN TONG-DA CABL
6.18 CNY+4.22%15.542M1.373.201B CNY22.320.28 CNY+124.21%0.00%Sản xuất Chế tạo
002576JIANGSU TONGDA POW
13.38 CNY+4.53%6.355M1.172.209B CNY23.910.56 CNY+53.25%0.28%Sản xuất Chế tạo
002580SHANDONG SACRED SU
6.70 CNY+4.85%14.241M0.793.041B CNY14.300.47 CNY+119.03%0.28%Sản xuất Chế tạo
002594BYD COMPANY LTD
182.68 CNY−0.17%9.117M0.67510.163B CNY18.519.87 CNY+189.36%0.63%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002606DALIAN INSULATOR
7.13 CNY+2.59%8.416M0.803.1B CNY61.950.12 CNY−71.17%0.59%Sản xuất Chế tạo
002617ROSHOW TECHNOLOGY
5.40 CNY+2.47%30.128M0.8510.356B CNY−0.00 CNY+96.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
002622WHOLE SHINE MEDICA
2.20 CNY+4.27%40.219M1.091.848B CNY−0.27 CNY−150.42%0.00%Sản xuất Chế tạo
002635SUZHOU ANJIE TECHN
13.26 CNY+3.92%19.63M1.148.728B CNY27.390.48 CNY+2.37%1.51%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002636GOLDENMAX INTL GP
6.49 CNY+5.53%10.202M0.834.725B CNY90.900.07 CNY+298.88%1.31%Sản xuất Chế tạo
002654SHENZHEN MASON TEC
10.93 CNY−0.18%88.257M1.309.006B CNY−0.06 CNY+90.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
002660MOSO POWER SUPPLY
7.82 CNY+5.53%16.422M0.982.789B CNY35.770.22 CNY−26.35%1.28%Sản xuất Chế tạo
002692YUAN CHENG CABLE C
3.54 CNY+4.42%8.881M0.702.542B CNY39.690.09 CNY−5.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
002724OCEANS KING LIGHTI
5.77 CNY+2.49%13.235M0.854.452B CNY31.970.18 CNY−46.17%1.21%Sản xuất Chế tạo
002733SHENZHEN CENTER PO
12.33 CNY+0.98%4.263M0.764.732B CNY20.770.59 CNY0.81%Sản xuất Chế tạo
002801HANGZHOU WEIGUANG
19.42 CNY+2.32%1.115M0.764.459B CNY16.061.21 CNY−16.93%2.57%Sản xuất Chế tạo
002850SHENZHEN KEDALI IN
67.95 CNY+2.01%4.117M0.7118.331B CNY14.924.55 CNY+39.87%0.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002851SHENZHEN MEGMEET E
23.20 CNY−0.85%2.943M0.5411.626B CNY18.261.27 CNY+69.17%0.22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002855DONGGUAN CHITWING
28.54 CNY+0.92%29.355M1.766.913B CNY−0.64 CNY+42.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
002879CHANG LAN TECH GP
12.60 CNY+1.94%2.106M0.402.264B CNY63.890.20 CNY−31.31%1.19%Sản xuất Chế tạo
002882JINLONGYU GROUP CO
14.91 CNY+10.04%21.875M1.109.233B CNY30.100.50 CNY+247.16%1.34%Sản xuất Chế tạo
002892KELI MOTOR GROUP C
12.64 CNY+6.40%41.637M1.665.614B CNY91.330.14 CNY−18.15%0.69%Sản xuất Chế tạo
002922EAGLERISE ELECTRIC
12.85 CNY+1.90%6.366M0.654.996B CNY18.200.71 CNY+34.54%1.95%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002927GUIZHOU TAIYONG-CH
11.07 CNY+2.12%17.318M1.622.456B CNY34.180.32 CNY−25.25%1.08%Sản xuất Chế tạo
002953GUANGDONG RIFENG E
10.18 CNY+3.25%5.132M0.793.553B CNY33.890.30 CNY−1.22%0.59%Sản xuất Chế tạo
002963HAOERSAI TECHNOLOG
10.92 CNY+3.31%2.187M0.691.642B CNY−0.70 CNY−33.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
002979CHINA LEADSHINE TE
16.57 CNY+5.01%10.84M1.215.125B CNY48.890.34 CNY−57.93%1.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002983ANHUI COREACH TECH
24.58 CNY+4.82%2.374M0.664.567B CNY29.040.85 CNY+48.89%1.01%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
003031HEBEI SINOPACK ELE
67.05 CNY+0.22%2.643M0.8321.602B CNY73.100.92 CNY+32.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
003033QINGDAO CHOHO INDU
28.56 CNY+4.01%758.2K0.692.335B CNY16.631.72 CNY+0.93%1.75%Sản xuất Chế tạo
300001QINGDAO TGOOD ELEC
19.18 CNY−0.21%11.417M0.6619.67B CNY51.310.37 CNY+78.00%0.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300011BEIJING DINGHAN
5.91 CNY+3.32%10.486M0.783.302B CNY−0.28 CNY−1261.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
300014EVE ENERGY CO LTD
36.10 CNY+1.21%20.24M0.8073.38B CNY17.292.09 CNY+18.03%0.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
300040HARBIN JIUZHOU GRO
4.29 CNY+3.87%9.458M0.862.521B CNY26.240.16 CNY−50.74%1.40%Sản xuất Chế tạo
300048HICONICS ECO-ENERG
4.63 CNY+0.87%8.485M0.815.165B CNY−0.01 CNY−223.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
300062CEEPOWER CO LTD
4.59 CNY+3.61%11.616M0.852.559B CNY58.550.08 CNY+36.59%0.22%Sản xuất Chế tạo
300068ZHEJIANG NARADA PO
11.26 CNY+1.72%19.899M0.859.832B CNY53.930.21 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
300069JINLIHUA ELECTRIC
10.54 CNY+6.90%3.007M0.831.233B CNY−0.25 CNY+10.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
300111ZHEJIANG SUNFLOWER
2.45 CNY+2.51%17.188M0.763.154B CNY82.490.03 CNY−9.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
300116BLIVEX ENERGY TECH
1.28 CNY+3.23%131.377M1.375.665B CNY−0.04 CNY−10.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
300120TIANJIN JINGWEI HU
4.99 CNY+4.83%12.025M0.592.81B CNY103.100.05 CNY−67.45%1.00%Sản xuất Chế tạo
300141SUZHOU INDSTRL PRK
6.96 CNY+3.88%7.415M0.801.727B CNY−0.02 CNY−210.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
300153SHANGHAI COOLTECH
5.82 CNY+3.19%8.238M0.821.862B CNY60.690.10 CNY+133.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
300207SUNWODA ELECTRONIC
13.65 CNY+1.11%29.971M0.9424.817B CNY21.000.65 CNY+17.41%0.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300208QINGDAO ZHONGZI ZH
4.10 CNY+3.54%41.471M0.953.073B CNY−0.17 CNY+41.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
300265JIANGSU TONGGUANG
6.55 CNY+3.48%14.789M0.943.002B CNY19.620.33 CNY+121.13%0.38%Sản xuất Chế tạo
300285SHANDONG SINOCERA
19.09 CNY−1.09%12.195M0.7618.878B CNY39.580.48 CNY−26.08%0.52%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300341MOTIC (XIAMEN) ELE
9.23 CNY+3.36%9.473M1.014.776B CNY24.170.38 CNY+17.62%1.18%Sản xuất Chế tạo
300376EAST GROUP CO LTD
5.72 CNY+0.70%16.143M0.9113.337B CNY27.160.21 CNY−11.25%0.42%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
300393JOLYWOOD (SUZHOU)
9.09 CNY+1.91%19.641M0.979.905B CNY18.280.50 CNY0.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
300398PHICHEM CORPORATIO
12.45 CNY+2.30%16.075M0.926.51B CNY20.130.62 CNY−26.00%0.64%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh