Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

216
Cổ phiếu
2064.868B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.772M
Khối lượng
−3.15%
Thay đổi
+7.71%
Hiệu suất Tháng
+37.70%
Hiệu suất Năm
+5.86%
Hiệu suất YTD
          
000400 XJ ELECTRIC
11.58-3.42%-0.41Mua21.607M11.677B38.920.315422.00
000541 FOSHAN ELECTRICAL
5.100.00%0.00Mua16.199M7.137B25.070.209234.00
000547 ADDSINO CO LTD
13.30-0.97%-0.13Mua50.601M21.355B39.960.342535.00
000585 NORTHEAST ELEC DEV
1.85-5.13%-0.10Sức bán mạnh6.510M1.616B-0.00167.00
000676 GENIMOUS TECHNOLOG
9.40-6.56%-0.66Bán37.460M11.801B22.620.45722.00
000720 SHANDONG XINNENG T
5.55-4.15%-0.24Bán13.426M6.993B8.410.691040.00
000727 NANJING HUA EL INF
1.97-1.99%-0.04Sức bán mạnh45.934M8.923B-0.276394.00
000922 HARBIN ELECT CO JI
7.51-3.72%-0.29Bán6.253M3.745B13.000.601805.00
002028 SIYUAN ELECTRIC CO
14.82-3.77%-0.58Mua16.314M11.266B25.160.615153.00
002074 GUOXUAN HIGH-TECH
24.957.96%1.84Mua128.619M28.359B52.510.447258.00
002076 CNLIGHT CO. LTD.
2.13-6.99%-0.16Sức bán mạnh26.499M1.641B-1.361380.00
002090 WISCOM SYSTEM CO
9.70-4.72%-0.48Sức bán mạnh7.666M3.921B38.080.271341.00
002112 SAN BIAN SCI-TECH
6.48-2.70%-0.18Sức bán mạnh3.511M1.306B23.800.28716.00
002121 SHENZHEN CLOU ELEC
3.88-0.51%-0.02Bán14.400M5.464B-1.023975.00
002123 MONTNETS RONGXIN T
19.30-5.30%-1.08Bán62.081M14.943B142.820.141305.00
002132 HENAN HENGXING SCI
3.041.33%0.04Mua15.122M3.820B-0.013460.00
002141 INFUND HOLDING CO
3.53-2.22%-0.08Bán9.246M4.005B-0.01927.00
002168 SHENZHEN HIFUTURE
7.92-2.94%-0.24Bán12.684M6.211B61.220.131488.00
002176 JIANGXI SPECIAL EL
3.42-10.00%-0.38Sức bán mạnh12.155M5.836B-1.334456.00
002202 XINJIANG GOLDWIND
11.77-2.73%-0.33Bán26.862M49.729B20.330.608753.00
002212 NANYANG TOPSEC TEC
21.80-4.39%-1.00Mua22.709M25.255B73.340.314658.00
002218 SZ TOPRAYSOLAR CO.
3.14-3.98%-0.13Bán20.112M3.882B45.290.071251.00
002227 SHENZHEN AUTO ELEC
11.92-3.40%-0.42Mua2.920M2.630B208.090.06614.00
002249 ZHONGSHAN BROAD OC
3.84-5.65%-0.23Bán42.800M9.084B-0.9511744.00
002266 ZHEFU HOLDING GROU
4.57-1.72%-0.08Mua20.954M9.043B105.200.041406.00
002276 ZHEJIANG WANMA CO
9.08-4.02%-0.38Mua54.225M9.402B45.570.214943.00
002298 ANHUI SINONET AND
8.55-3.06%-0.27Mua26.467M5.718B26.650.332003.00
002300 FUJIAN NANPING SUN
6.65-2.64%-0.18Bán4.536M3.970B25.170.272154.00
002309 JIANGSHU ZHONGLI G
6.14-3.61%-0.23Sức bán mạnh6.293M5.353B-0.378284.00
002323 JIANGSU YABAITE TE
2.74-4.86%-0.14Bán1.140M2.043B-0.76378.00
002334 SHENZHEN INVT ELEC
4.26-2.29%-0.10Bán4.858M2.421B-0.003426.00
002339 INTEGRATED ELECTRO
6.451.26%0.08Mua8.343M3.267B366.090.022515.00
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG
11.95-3.00%-0.37Mua3.654M5.277B67.470.18446.00
002350 BEIJING CREATIVE D
5.82-2.84%-0.17Bán4.864M2.870B35.890.172071.00
002356 SHENZHEN HEMEI GRO
1.95-4.88%-0.10Sức bán mạnh10.855M1.029B-3.382351.00
002357 SICHUAN FULIN TRAN
5.81-3.81%-0.23Sức bán mạnh3.545M1.821B20.590.292874.00
002358 HENAN SENYUAN ELEC
6.52-3.12%-0.21Sức bán mạnh8.467M6.062B-0.082904.00
002364 HANGZHOU ZHONGHENG
12.41-5.91%-0.78Mua12.084M6.722B142.130.091783.00
002451 SHANGHAI MORN ELEC
9.17-2.45%-0.23Bán5.766M4.027B89.440.11186.00
002452 CHANGGAO ELECTRIC
4.99-2.54%-0.13Mua6.404M2.642B-0.221596.00
002471 JIANGSU ZHONGCHAO
2.16-4.00%-0.09Bán12.849M2.739B-0.053241.00
002473 NINGBO SUNLIGHT EL
7.37-2.64%-0.20Bán2.087M1.179B-0.24301.00
002491 TONGDING INTERCONN
6.41-3.32%-0.22Bán15.897M8.087B46.690.143814.00
002498 QINGDAO HANHE CABL
2.93-2.33%-0.07Bán19.114M9.748B22.590.132485.00
002506 GCL SYSTEM INTEGRA
5.89-2.32%-0.14Mua72.720M29.821B287.140.023471.00
002518 SHENZHEN KSTAR SCI
12.41-4.90%-0.64Mua14.238M7.228B31.910.412723.00
002531 TITAN WIND ENERGY
6.18-3.89%-0.25Bán32.819M10.900B17.260.371254.00
002533 GOLDCUP ELECTRIC
5.16-4.09%-0.22Mua7.745M2.854B18.210.302706.00
002560 HENAN TONG-DA CABL
5.74-3.69%-0.22Bán6.450M2.548B69.630.09579.00
002576 JIANGSU TONGDA POW
9.45-4.35%-0.43Sức bán mạnh2.691M1.560B54.230.181165.00
002580 SHANDONG SACRED SU
5.21-3.70%-0.20Sức bán mạnh5.419M1.819B82.090.071772.00
002606 DALIAN INSULATOR
5.73-3.37%-0.20Bán5.146M2.335B76.030.081300.00
002610 JIANGSU AKCOME SCI
1.57-3.09%-0.05Sức bán mạnh70.735M7.033B154.290.012304.00
002622 RONGYU GROUP CO LT
3.59-3.23%-0.12Mua20.281M3.016B1124.240.00856.00
002623 CHANGZHOU ALMADEN
32.59-9.47%-3.41Mua5.171M5.214B344.500.10788.00
002654 SHENZHEN MASON TEC
4.94-3.70%-0.19Bán14.875M4.247B-1.252267.00
002660 SHENZHEN MOSO POWE
8.82-5.97%-0.56Bán10.870M2.420B-0.771738.00
002664 CHANGYING XINZHI T
14.92-3.99%-0.62Bán5.282M5.968B22.220.702971.00
002670 GUOSHENG FINANCIAL
11.50-5.19%-0.63Sức bán mạnh23.264M22.253B-0.102304.00
002684 DYNAVOLT RENEWABLE
5.881.38%0.08Mua7.817M3.336B-5.122747.00
002692 YUAN CHENG CABLE C
3.49-1.69%-0.06Sức bán mạnh1.952M2.506B-0.661351.00
002706 SHANGHAI LIANGXIN
8.35-1.30%-0.11Bán7.325M6.374B25.330.331973.00
002723 KENNEDE ELECTRONIC
9.35-3.81%-0.37Bán2.162M1.794B-0.211273.00
002724 OCEANS KING LIGHTI
7.16-2.72%-0.20Bán10.721M5.155B24.760.302621.00
002729 HOLLYLAND (CHINA)
44.92-1.64%-0.75Theo dõi1.077M2.995B161.720.28573.00
002733 SHENZHEN CENTER PO
24.83-7.00%-1.87Bán16.884M8.652B52.850.513503.00
002745 MLS CO LTD
13.92-4.07%-0.59Mua18.144M17.778B22.920.6327560.00
002767 HANGZHOU INNOVER T
13.60-4.90%-0.70Bán836.596K2.040B93.220.15435.00
002850 SHENZHEN KEDALI IN
54.40-2.86%-1.60Mua4.603M11.424B63.540.883616.00
002851 SHENZHEN MEGMEET E
22.44-1.92%-0.44Mua11.729M10.431B29.940.772682.00
002855 DONGGUAN CHITWING
13.95-2.79%-0.40Mua10.599M3.348B99.510.145188.00
002879 CHANG LAN ELECTRIC
15.93-2.15%-0.35Bán1.719M2.957B22.690.721010.00
002882 JINLONGYU GROUP CO
10.35-3.63%-0.39Sức bán mạnh1.723M4.399B16.700.661063.00
002892 KELI MOTOR GROUP C
26.57-7.42%-2.13Sức bán mạnh3.891M3.776B45.600.632372.00
002922 EAGLERISE ELECTRIC
14.60-2.47%-0.37Bán1.941M1.936B46.530.322461.00
002927 GUIZHOU TAIYONG-CH
18.40-2.80%-0.53Bán2.746M3.141B41.500.46964.00
002937 NINGBO SUNRISE ELC
15.23-4.75%-0.76Bán5.059M4.484B34.880.462985.00
002953 GUANGDONG RIFENG E
20.55-4.42%-0.95Bán3.203M3.536B1853.00
002963 HES TECHNOLOGY GRO
31.55-4.68%-1.55Bán2.266M4.744B473.00
200541 FOSHAN ELECTRICAL
2.78-1.77%-0.05Bán360.900K3.469B13.370.219234.00
300001 QINGDAO TGOOD ELEC
25.030.12%0.03Mua42.837M24.969B130.820.195445.00
300011 BEIJING DINGHAN
6.13-3.62%-0.23Bán16.249M3.425B-1.031941.00
300014 EVE ENERGY CO LTD
60.30-3.83%-2.40Mua25.712M58.439B42.841.467050.00
300018 WUHAN ZHONGYUAN HU
5.05-4.36%-0.23Sức bán mạnh15.610M2.428B-0.90788.00
300040 HARBIN JIUZHOU ELE
5.55-3.81%-0.22Bán4.215M1.904B60.480.10800.00
300048 HICONICS ECO-ENERG
2.31-3.75%-0.09Sức bán mạnh17.792M2.545B-0.211806.00
300062 CEEPOWER CO LTD
5.28-3.83%-0.21Bán3.726M1.626B44.170.121060.00
300068 ZHEJIANG NARADA PO
12.050.42%0.05Sức mua mạnh31.746M10.607B76.090.167343.00
300069 ZHEJIANG JINLIHUA
14.33-4.34%-0.65Bán1.171M1.677B-1.41255.00
300111 ZHEJIANG SUNFLOWER
2.24-3.03%-0.07Sức bán mạnh7.008M2.508B-0.79609.00
300118 RISEN ENERGY CO LT
15.58-5.23%-0.86Mua31.837M13.533B17.970.926551.00
300120 TIANJIN JINGWEI HU
6.77-4.11%-0.29Sức mua mạnh11.763M3.071B21.600.332350.00
300140 CECEP ENVIRONMENTA
9.99-3.38%-0.35Bán4.476M4.268B30.220.341936.00
300141 SUZHOU INDSTRL PRK
6.75-5.86%-0.42Bán3.978M1.700B173.190.04393.00
300153 SHANGHAI COOLTECH
6.30-3.52%-0.23Sức bán mạnh3.959M2.016B-0.01589.00
300183 QINGDAO EASTSOFT C
16.720.66%0.11Sức mua mạnh24.680M7.637B51.150.331146.00
300207 SUNWODA ELECTRONIC
24.30-1.62%-0.40Sức mua mạnh32.296M37.720B49.760.5020676.00
300208 QINGDAO ZHONGZI ZH
6.36-3.78%-0.25Sức bán mạnh4.708M4.767B-0.18528.00
300222 CSG SMART SCIENCE
8.04-4.85%-0.41Bán13.724M5.827B35.210.243618.00
300232 UNILUMIN GROUP CO
11.06-7.68%-0.92Mua32.318M10.225B22.560.544261.00
300242 KAISA JIAYUN TECHN
4.10-3.30%-0.14Bán16.516M2.602B-1.99544.00
300265 JIANGSU TONGGUANG
7.42-5.24%-0.41Sức bán mạnh3.280M2.504B64.820.121279.00
300274 SUNGROW POWER SUPP
11.39-4.45%-0.53Mua44.348M16.596B22.930.523421.00
300279 WUXI HODGEN TECHNO
6.64-6.48%-0.46Mua32.753M2.937B-1.441502.00
300286 ACREL CO LTD
11.65-2.51%-0.30Bán1.794M2.446B22.530.531053.00
300301 SHENZHEN CHANGFANG
3.54-4.07%-0.15Sức bán mạnh11.475M2.797B-0.145622.00
300317 JIAWEI RENEWABLE E
4.10-4.87%-0.21Bán11.042M3.443B-2.461248.00
300341 MOTIC (XIAMEN) ELE
13.50-4.93%-0.70Bán17.205M6.887B46.000.312106.00
300356 ELEFIRST SCIENCE
7.41-4.02%-0.31Bán14.850M3.010B632.790.01925.00
300360 HANGZHOU SUNRISE T
11.68-5.43%-0.67Bán5.910M4.443B31.510.391049.00
300376 EAST GROUP CO LTD
4.860.21%0.01Mua14.742M11.158B27.370.181626.00
300407 TIANJIN KEYVIA ELE
8.23-2.95%-0.25Mua3.844M2.483B72.050.121388.00
300414 SICHUAN ZHONGGUANG
11.80-3.83%-0.47Sức bán mạnh5.925M3.832B61.880.20707.00
300423 SHANDONG LUYITONG
13.90-2.80%-0.40Sức mua mạnh5.078M6.725B12.811.121641.00
300438 GUANGZHOU GREAT PO
27.39-5.91%-1.72Mua15.453M7.679B30.680.955795.00
300443 JINLEI TECHNOLOGY
14.07-3.56%-0.52Bán4.496M3.349B20.010.73565.00
300444 BEIJING SOJO ELECT
4.24-1.17%-0.05Bán23.439M2.483B63.740.071734.00
300447 NANJING QUANXIN CA
9.78-2.59%-0.26Sức bán mạnh3.767M2.836B-0.90600.00
300475 ANHUI JULONG TRANS
11.68-7.74%-0.98Bán4.540M3.504B60.310.21757.00
300477 BEIJING HEZONG SCI
7.31-3.31%-0.25Bán13.064M6.089B354.930.021605.00
300484 SHENZHEN V AND T T
8.95-2.72%-0.25Sức bán mạnh3.235M1.854B-0.34458.00
300490 HNAC TECHNOLOGY CO
10.36-3.81%-0.41Sức bán mạnh3.374M2.684B24.770.431729.00
300491 SHIJIAZHUANG TONHE
13.02-2.69%-0.36Bán2.221M2.093B8362.500.00384.00
300506 SHENZHEN MINKAVE T
7.66-5.20%-0.42Bán8.442M5.018B16.360.49692.00
300510 JILIN JINGUAN ELEC
5.43-3.55%-0.20Bán25.881M4.794B47.190.121604.00
300518 SHENZHEN SHENGXUND
27.00-3.74%-1.05Bán2.407M2.520B114.910.24247.00
300555 LOOTOM TELCOVIDEO
8.88-4.82%-0.45Sức bán mạnh3.748M1.776B-0.00448.00
300557 WUHAN LIGONG GUANG
26.26-6.48%-1.82Sức bán mạnh1.535M1.462B77.810.36396.00
300563 SHENYU COMMUNICATI
28.31-2.48%-0.72Bán2.125M2.265B48.510.60367.00
300568 SHENZHEN SENIOR TE
34.45-2.52%-0.89Mua9.335M7.974B29.701.231235.00
300569 QINGDAO TIANNENG H
14.58-6.84%-1.07Bán9.997M3.281B18.710.84530.00
300570 T AND S COMMUNICAT
27.32-0.94%-0.26Bán8.349M6.284B32.840.841657.00
300593 SUPLET POWER CO LT
18.89-7.27%-1.48Bán4.803M3.082B63.010.321477.00
300600 CHANGSHU RUITE ELE
9.41-5.14%-0.51Sức bán mạnh4.223M2.857B31.370.32580.00
300625 GUANGDONG PAK CORP
17.01-4.01%-0.71Mua3.314M4.700B23.940.744822.00
300626 HUARUI ELECTRICAL
8.52-4.05%-0.36Bán3.069M1.534B56.780.161697.00
300650 TECNON (FUJIAN) CO
15.83-4.23%-0.70Sức bán mạnh1.004M1.678B33.000.50902.00
300660 JIANGSU LEILI MOTO
15.58-3.53%-0.57Bán1.703M3.976B18.230.893896.00
300669 HANGZHOU HUNING EL
29.57-1.79%-0.54Mua1.202M2.495B52.000.58576.00
300699 WEIHAI GUANGWEI CO
46.90-5.06%-2.50Mua6.366M24.163B49.890.991514.00
300750 CONTEMPORARY AMPER
130.57-2.43%-3.25Mua35.986M285.477B65.162.0524875.00
300752 SHENZHEN LONGLI TE
28.28-1.67%-0.48Bán1.508M3.387B35.320.812245.00
300772 ZHEJIANG WINDEY CO
17.00-5.40%-0.97Bán5.978M4.997B1153.00
300777 SINOFIBERS TECHNOL
33.95-4.82%-1.72Mua4.749M13.580B236.00
300780 SICHUAN DAWN PRECI
20.31-4.87%-1.04Sức bán mạnh1.964M2.979B1793.00
300787 ANFU CE LINK LTD
64.44-6.15%-4.22Bán2.814M5.470B3483.00
300808 GUANGDONG DP CO LT
23.29-5.90%-1.46Sức bán mạnh4.673M3.726B825.00
600089 TBEA CO.,LTD.
6.36-2.45%-0.16Sức bán mạnh26.311M23.623B13.630.4815657.00
600097 SHANGHAI KAICHUANG MARINE INTERNATIONAL CO.,LTD.
9.63-0.31%-0.03Bán2.509M2.320B19.520.491191.00
600110 NUODE INVESTMENT
4.71-5.80%-0.29Bán57.481M5.418B57.270.091844.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất