Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000007SHENZHEN QUANXINHA
3.95 CNY−1.25%3.785M1.281.459B CNY94.950.04 CNY−56.80%0.00%Dịch vụ Khách hàng
000428HUATIAN HOTEL GP
3.25 CNY+2.20%18.768M0.813.505B CNY−0.22 CNY−262.66%0.00%Dịch vụ Khách hàng
000524GUANGZHOU LINGNAN
7.31 CNY+1.25%6.368M0.635.147B CNY−0.04 CNY+79.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
301073SSAW HOTELS & RESO
18.89 CNY+1.02%3.859M0.703.936B CNY130.820.14 CNY−10.14%0.44%Dịch vụ Khách hàng
Mua
600054HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.91 CNY+0.55%5.073M0.586.908B CNY23.610.46 CNY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
600258BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
15.24 CNY+2.28%11.909M0.8716.842B CNY39.250.39 CNY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
600754SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
28.87 CNY+0.31%8.394M0.6928.071B CNY29.520.98 CNY+2185.28%0.21%Dịch vụ Khách hàng
Mua
601007JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.
6.65 CNY+2.31%7.849M0.742.707B CNY38.840.17 CNY+44.59%1.44%Dịch vụ Khách hàng
Mua
900934SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
1.531 USD−0.13%396.3K0.6628.069B CNY11.111.01 CNY+2656.00%0.55%Dịch vụ Khách hàng
900942HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.758 USD−0.13%319.9K0.526.907B CNY11.660.47 CNY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua