Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

385
Cổ phiếu
3521.130B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.223M
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
−0.21%
Hiệu suất Tháng
+13.82%
Hiệu suất Năm
+11.09%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000009CHINA BAOAN GROUP
11.34 CNY1.07%0.12 CNY
Bán
17.021M193.015M CNY28.939B CNY40.270.28 CNY14.48K
000157ZOOMLION HVY IND S
6.17 CNY0.16%0.01 CNY
Theo dõi
30.731M189.613M CNY49.319B CNY21.250.31 CNY26.036K
000404CHANGHONG HUAYI CO
5.95 CNY0.85%0.05 CNY
Mua
40.919M243.465M CNY4.106B CNY17.580.34 CNY7.581K
000410SHENYANG MACHINE T
5.91 CNY−0.67%−0.04 CNY
Mua
1.717M10.146M CNY12.285B CNY−0.34 CNY3.171K
000530BINGSHAN REFRIGERA
4.65 CNY−1.69%−0.08 CNY
Bán
6.384M29.685M CNY3.172B CNY−0.26 CNY2.485K
000532ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.24 CNY−0.18%−0.02 CNY
Bán
2.665M29.957M CNY3.881B CNY27.090.42 CNY376
000551CREATE TECH & SCIE
10.05 CNY−0.40%−0.04 CNY
Mua
2.814M28.279M CNY4.076B CNY29.590.34 CNY2.798K
000651GREE ELEC APPLICAN
37.23 CNY2.99%1.08 CNY
Mua
54.658M2.035B CNY193.828B CNY7.694.70 CNY81.884K
000666JINGWEI TEXTILE MA
9.23 CNY−1.91%−0.18 CNY
Bán Mạnh
9.729M89.801M CNY6.626B CNY10.920.86 CNY7.466K
000777SUFA TECHNOLOGY IN
11.51 CNY1.05%0.12 CNY
Theo dõi
5.409M62.258M CNY4.355B CNY39.410.29 CNY1.077K
000811MOON ENVIRONMENT T
12.68 CNY0.32%0.04 CNY
Mua
3.543M44.922M CNY9.427B CNY23.690.53 CNY1.446K
000821JS CORRUGATING MAC
23.98 CNY4.58%1.05 CNY
Sức mua mạnh
78.842M1.891B CNY14.08B CNY69.930.33 CNY3.555K
000837QINCHUAN MACHINE T
10.69 CNY−1.84%−0.20 CNY
Theo dõi
19.359M206.951M CNY9.794B CNY42.610.26 CNY9.898K
000852SINOPEC OILFIELD E
6.99 CNY−0.99%−0.07 CNY
Mua
14.966M104.61M CNY6.643B CNY90.750.08 CNY5.153K
000856TANGSHAN JIDONG EQ
8.79 CNY−1.90%−0.17 CNY
Bán Mạnh
4.705M41.353M CNY2.034B CNY148.100.06 CNY1.747K
000881CGN NUCLEAR TECHNO
8.08 CNY−0.98%−0.08 CNY
Bán
4.302M34.756M CNY7.715B CNY41.950.19 CNY4.571K
000920VONTRON TECHNOLOGY
9.17 CNY−0.43%−0.04 CNY
Bán
2.931M26.875M CNY4.353B CNY31.030.30 CNY1.286K
000967INFORE ENVIRONMENT
5.20 CNY0.19%0.01 CNY
Bán
7.247M37.687M CNY16.196B CNY24.180.22 CNY13.363K
000988HUAGONG TECH CO
24.09 CNY0.71%0.17 CNY
Mua
39.932M961.973M CNY24.052B CNY26.550.90 CNY8.296K
001223OK SCI AND TECH CO
74.99 CNY8.24%5.71 CNY
Bán
2.797M209.769M CNY4.62B CNY726
001256ZHEJIANG WEIGANG T
19.57 CNY−2.35%−0.47 CNY
Bán Mạnh
1.747M34.198M CNY2.858B CNY349
001288SICHUAN ZIGONG CON
15.46 CNY−2.34%−0.37 CNY
Bán Mạnh
920.9K14.237M CNY2.533B CNY29.340.54 CNY1.061K
001332WUXI CHEMICAL EQUI
67.60 CNY−1.26%−0.86 CNY
Bán
249.7K16.88M CNY5.477B CNY737
001336HANGZHOU CHUHUAN S
29.05 CNY−0.82%−0.24 CNY
Mua
1.016M29.527M CNY2.354B CNY374
002006ZHEJIANG JINGGONG
23.26 CNY−0.81%−0.19 CNY
Bán
3.522M81.933M CNY10.674B CNY58.920.40 CNY1.232K
002008HAN'S LASER TECHNO
30.31 CNY0.13%0.04 CNY
Mua
14.399M436.432M CNY31.382B CNY21.121.43 CNY8.099K
002009MIRACLE AUTOMATION
14.59 CNY−1.88%−0.28 CNY
Bán
3.327M48.547M CNY5.661B CNY26.670.56 CNY2.904K
002011ZHEJIANG DUN AN AR
12.87 CNY0.55%0.07 CNY
Theo dõi
19.141M246.345M CNY13.525B CNY15.350.83 CNY10.99K
002021ZOJE RESOURCES INV
1.85 CNY−0.54%−0.01 CNY
Bán Mạnh
9.693M17.932M CNY1.279B CNY−0.75 CNY1.428K
002026SHANDONG WEIDA MAC
10.24 CNY−0.49%−0.05 CNY
Bán
3.176M32.52M CNY4.578B CNY15.260.69 CNY3.215K
002050ZHEJIANG SANHUA IN
26.03 CNY−0.19%−0.05 CNY
Mua
17.253M449.107M CNY92.674B CNY47.080.57 CNY14.478K
002073MESNAC CO.LTD
7.15 CNY0.00%0.00 CNY
Mua
16.743M119.712M CNY6.932B CNY37.750.19 CNY3.296K
002119NINGBO KANGQIANG E
14.64 CNY0.41%0.06 CNY
Mua
27.779M406.687M CNY5.472B CNY35.650.41 CNY1.062K
002131LEO GROUP CO LTD
2.34 CNY−2.90%−0.07 CNY
Mua
238.829M558.86M CNY16.279B CNY−0.15 CNY5.192K
002158S/HANBELL PREC. MA
24.82 CNY0.45%0.11 CNY
Bán
1.788M44.373M CNY13.168B CNY22.131.12 CNY2.078K
002164NINGBO DONLY
6.05 CNY−0.33%−0.02 CNY
Bán
4.254M25.734M CNY3.23B CNY3.651.66 CNY1.76K
002205XINJIANG GUOTONG P
11.82 CNY−1.34%−0.16 CNY
Bán
5.43M64.183M CNY2.226B CNY−0.12 CNY902
002209GZ TECH-LONG PACKI
10.43 CNY−2.07%−0.22 CNY
Bán
5.708M59.531M CNY2.079B CNY−0.04 CNY1.376K
002239AOTECAR NEW ENERGY
2.70 CNY−1.46%−0.04 CNY
Bán
24.011M64.829M CNY8.887B CNY−0.05 CNY6.11K
002255SUZHOU HAILU HEAVY
5.71 CNY−2.06%−0.12 CNY
Mua
20.016M114.29M CNY4.91B CNY13.270.44 CNY1.289K
002272SICHUAN CRUN CO LT
6.62 CNY−0.75%−0.05 CNY
Bán Mạnh
6.109M40.441M CNY2.879B CNY−0.01 CNY1.779K
002337TIANJIN SAIXIANG
5.22 CNY−2.06%−0.11 CNY
Bán
6.156M32.133M CNY3.094B CNY80.640.07 CNY906
002341XINLUN NEW MATERIA
4.15 CNY−0.72%−0.03 CNY
Bán
7.039M29.213M CNY4.543B CNY−1.03 CNY1.26K
002371NAURA TECHNOLOGY G
263.97 CNY−2.91%−7.90 CNY
Mua
14.271M3.767B CNY152.168B CNY67.814.01 CNY8.153K
002381ZHEJIANG DOUBLE AR
6.91 CNY−0.86%−0.06 CNY
Bán
2.086M14.416M CNY2.869B CNY30.450.23 CNY1.836K
002388SUNYES ELECTRONIC
7.03 CNY0.72%0.05 CNY
Theo dõi
6.909M48.567M CNY3.504B CNY72.330.10 CNY421
002418ZHE JIANG KANGSHEN
2.80 CNY−2.44%−0.07 CNY
Bán Mạnh
13.732M38.45M CNY3.261B CNY121.610.02 CNY3.295K
002438JIANGSU SHENTONG V
12.52 CNY1.62%0.20 CNY
Bán
3.723M46.614M CNY6.253B CNY28.280.44 CNY1.337K
002483JIANGSU RAINBOW HE
5.36 CNY−0.19%−0.01 CNY
Bán
5.249M28.133M CNY5.06B CNY19.970.27 CNY2.808K
002495GUANGDONG JIALONG
2.62 CNY−0.76%−0.02 CNY
Bán
8.96M23.474M CNY2.47B CNY400.000.01 CNY239
002499KELIN ENVIRONMENTA
0.71 CNY1.43%0.01 CNY
Bán
15.084M10.709M CNY132.3M CNY−0.27 CNY171
002510TIANJIN MOTOR DIES
3.82 CNY−1.04%−0.04 CNY
Bán
10.519M40.183M CNY3.674B CNY−0.12 CNY2.904K
002520ZHEJIANG RIFA PREC
6.29 CNY−0.79%−0.05 CNY
Bán
12.372M77.821M CNY4.978B CNY−1.44 CNY1.235K
002523ZHUZHOU TIANQIAO C
3.05 CNY−0.97%−0.03 CNY
Bán
12.296M37.503M CNY4.363B CNY81.480.04 CNY1.818K
002527SHANGHAI STEP ELEC
7.15 CNY−2.99%−0.22 CNY
Theo dõi
16.378M117.099M CNY4.835B CNY−0.03 CNY2.556K
002529JIANGXI HAIYUAN CO
15.31 CNY−0.91%−0.14 CNY
Bán
2.902M44.427M CNY4.017B CNY−0.47 CNY656
002530JC FINANCE & TAX I
8.57 CNY−2.06%−0.18 CNY
Mua
32.995M282.769M CNY7.86B CNY−0.42 CNY3.981K
002534XIZI CLEAN ENERGY
14.96 CNY−0.93%−0.14 CNY
Bán
3.445M51.542M CNY10.851B CNY65.480.23 CNY2.604K
002543GUANGDONG VANWARD
9.05 CNY2.14%0.19 CNY
Bán
6.057M54.819M CNY6.588B CNY17.440.51 CNY4.563K
002559JIANGSU YAWEI MACH
8.11 CNY2.66%0.21 CNY
Sức mua mạnh
19.838M160.885M CNY4.291B CNY45.350.18 CNY2.151K
002564SUZHOU THVOW TECHN
5.49 CNY2.81%0.15 CNY
Sức mua mạnh
31.933M175.313M CNY4.51B CNY−0.90 CNY2.502K
002598SHANDONG ZHANGQIU
12.11 CNY1.25%0.15 CNY
Bán
5.473M66.276M CNY3.732B CNY35.350.34 CNY1.982K
002611GUANGDONG DONGFANG
5.14 CNY4.47%0.22 CNY
Sức mua mạnh
106.01M544.889M CNY5.934B CNY13.720.36 CNY2.111K
002613LUOYANG NORTH GLAS
5.07 CNY0.80%0.04 CNY
Bán
8.002M40.569M CNY4.714B CNY74.850.07 CNY2.283K
002621DALIAN MY GYM EDUC
4.20 CNY−0.47%−0.02 CNY
Bán
13.289M55.813M CNY3.394B CNY−0.39 CNY459
002630CHINA WESTERN POWE
2.75 CNY−0.72%−0.02 CNY
Bán
13.483M37.077M CNY3.271B CNY−0.76 CNY1.073K
002639FUJIAN SNOWMAN CO
8.89 CNY−1.55%−0.14 CNY
Mua
27.287M242.578M CNY6.977B CNY−0.09 CNY4.153K
002645JIANGSU HUAHONG TE
16.14 CNY1.06%0.17 CNY
Theo dõi
6.164M99.494M CNY9.294B CNY16.990.95 CNY2.235K
002665SHOUHANG HIGH-TECH
3.65 CNY−1.88%−0.07 CNY
Bán
40.566M148.066M CNY9.088B CNY705
002686ZHEJIANG YILIDA VE
6.75 CNY0.45%0.03 CNY
Bán
8.369M56.489M CNY3.805B CNY69.850.10 CNY2.483K
002698HARBIN BOSHI AUTOM
16.10 CNY−0.31%−0.05 CNY
Mua
9.108M146.643M CNY16.514B CNY33.290.49 CNY1.438K
002757NANXING MACHINERY
14.52 CNY−4.60%−0.70 CNY
Theo dõi
24.786M359.888M CNY4.497B CNY18.170.84 CNY2.116K
002767HANGZHOU INNOVER T
13.64 CNY−2.15%−0.30 CNY
Bán
2.57M35.052M CNY2.091B CNY63.480.22 CNY585
002795YORHE FLUID INTELL
12.85 CNY3.05%0.38 CNY
Sức mua mạnh
13.138M168.827M CNY3.851B CNY128.690.10 CNY1.229K
002816SHENZHEN HEKEDA PR
13.10 CNY−1.43%−0.19 CNY
Bán Mạnh
999.6K13.095M CNY1.329B CNY−0.50 CNY297
002833GUANGZHOU KDT MACH
17.47 CNY1.39%0.24 CNY
Mua
4.006M69.988M CNY7.309B CNY15.371.12 CNY1.953K
002837SHENZHEN ENVICOOL
33.12 CNY−0.54%−0.18 CNY
Mua
4.992M165.324M CNY14.343B CNY84.880.39 CNY2.589K
002843BICHAMP CUTTING TE
16.90 CNY−0.82%−0.14 CNY
Bán
1.805M30.5M CNY3.399B CNY30.160.56 CNY507
002849ZHEJIANG VIEWSHINE
19.76 CNY−1.64%−0.33 CNY
Bán
1.628M32.175M CNY3.119B CNY47.570.42 CNY753
002870GUANGDONG SENSSUN
30.23 CNY−1.11%−0.34 CNY
Bán
1.517M45.867M CNY4.038B CNY181.320.17 CNY6.13K
002871QINGDAO WEFLO VALV
14.90 CNY−3.50%−0.54 CNY
Bán
3.427M51.063M CNY2.598B CNY19.190.82 CNY772
002877WUXI SMART AUTO-CO
10.03 CNY−1.47%−0.15 CNY
Bán
7.976M79.995M CNY3.367B CNY50.050.21 CNY923
002884GUANGDONG LINGXIAO
15.90 CNY1.40%0.22 CNY
Bán
963.966K15.327M CNY5.608B CNY11.911.32 CNY1.256K
002903YUHUAN CNC MACHINE
25.34 CNY0.16%0.04 CNY
Mua
5.228M132.475M CNY3.792B CNY50.410.50 CNY495
002943HUNAN YUJIN MACHIN
48.01 CNY0.73%0.35 CNY
Bán
1.677M80.534M CNY5.719B CNY65.300.73 CNY751
002975ZHUHAI BOJAY ELECT
43.61 CNY1.42%0.61 CNY
Mua
1.36M59.303M CNY5.993B CNY33.791.27 CNY2.213K
003021SHENZHEN ZHAOWEI M
87.77 CNY10.00%7.98 CNY
Sức mua mạnh
5.882M516.306M CNY13.63B CNY90.610.88 CNY1.951K
003025SIJIN INTELLIGENT
26.10 CNY−1.06%−0.28 CNY
Mua
2.426M63.313M CNY4.305B CNY30.330.87 CNY333
003028GENBYTE TECHNOLOGY
46.09 CNY0.61%0.28 CNY
Bán
697.2K32.134M CNY5.04B CNY28.701.60 CNY1.419K
003036ZHEJIANG TAITAN CO
13.13 CNY−0.53%−0.07 CNY
Bán
1.46M19.172M CNY2.851B CNY21.910.60 CNY
200530BINGSHAN REFRIGERA
1.53 HKD−0.65%−0.01 HKD
Bán Mạnh
128.13K196.039K HKD3.172B CNY−0.29 CNY2.485K
200771HANGZHOU STEAM TUR
11.21 HKD0.72%0.08 HKD
Theo dõi
253.59K2.843M HKD9.131B CNY17.310.57 CNY3.985K
300004NANFANG VENTILATOR
5.87 CNY−2.00%−0.12 CNY
Bán
3.169M18.6M CNY2.875B CNY−1.27 CNY1.058K
300024SIASUN ROBOT & AUT
11.80 CNY−3.20%−0.39 CNY
Mua
57.733M681.245M CNY18.782B CNY−0.30 CNY4.026K
300029JIANGSU HUASHENGTI
7.46 CNY−2.74%−0.21 CNY
Bán Mạnh
1.98M14.773M CNY1.538B CNY24.330.32 CNY144
300066SANCHUAN WISDOM TE
5.71 CNY−0.17%−0.01 CNY
Theo dõi
6.684M38.163M CNY5.949B CNY33.350.17 CNY1.414K
300070BEIJING ORIGINWATE
4.93 CNY−0.80%−0.04 CNY
Bán Mạnh
18.44M90.908M CNY17.913B CNY40.470.12 CNY6.108K
300091JIN TONGLING TECHN
3.74 CNY−1.32%−0.05 CNY
Theo dõi
17.433M65.2M CNY5.644B CNY−0.03 CNY1.634K
300092S/C KEXIN MECH&ELE
15.25 CNY1.67%0.25 CNY
Theo dõi
2.213M33.754M CNY3.475B CNY31.670.47 CNY688
300095JIANGXI HUAWU BRAK
9.80 CNY−0.10%−0.01 CNY
Bán
2.889M28.307M CNY4.568B CNY39.910.25 CNY1.915K