Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

92
Cổ phiếu
1027.820B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.019M
Khối lượng
+1.63%
Thay đổi
+0.68%
Hiệu suất Tháng
+37.81%
Hiệu suất Năm
+37.36%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
000503 CHINA REFORM HEALT
11.570.87%0.10Bán3.880M10.399B1015.040.011157.00
000509 HUASU HOLDINGS
2.220.91%0.02Mua3.257M1.833B-0.1662.00
000889 ZJBC INFORMATION T
6.89-0.86%-0.06Bán11.282M6.440B-1.405811.00
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
13.211.69%0.22Bán4.818M5.035B55.510.235916.00
002063 YGSOFT INC
9.400.53%0.05Bán12.454M10.363B45.170.214749.00
002195 SHANGHAI 2345 NETW
2.981.36%0.04Bán92.521M17.060B52.310.06823.00
002230 IFLYTEK CO LTD
35.581.51%0.53Bán15.793M74.631B85.930.4210447.00
002232 QIMING INFORMATION
12.051.95%0.23Bán6.480M4.923B35.930.331496.00
002279 BEIJING JOIN-CHEER
6.530.93%0.06Bán4.828M4.590B170.260.043208.00
002331 ANHUI WANTONG TECH
11.49-2.30%-0.27Mua14.185M4.735B35.150.331475.00
002339 INTEGRATED ELECTRO
6.980.72%0.05Sức mua mạnh12.202M3.519B62.660.112492.00
002368 TAIJI COMPUTER COR
29.000.24%0.07Bán5.167M16.760B49.770.584597.00
002373 CHINA TRANSINFO TE
23.221.93%0.44Bán26.033M36.311B30.510.766226.00
002410 GLODON CO LTD
70.280.90%0.63Bán8.237M82.666B286.390.247115.00
002421 SHENZHEN DAS INTEL
4.190.48%0.02Bán41.524M7.926B-0.162187.00
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
7.801.30%0.10Mua10.993M4.853B115.270.071058.00
002642 RONGLIAN GROUP LTD
6.220.97%0.06Bán5.504M4.168B165.590.04826.00
002649 BEYONDSOFT CORPORA
9.992.25%0.22Bán9.803M5.285B20.730.4818261.00
002657 SINODATA CO LTD
14.722.08%0.30Bán3.972M4.969B-1.201036.00
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
23.151.76%0.40Bán2.223M7.270B45.400.503253.00
002987 NORTHKING INFORMAT
58.742.82%1.61Theo dõi2.232M9.437B
300002 BEIJING ULTRAPOWER
6.17-0.80%-0.05Bán53.978M11.940B-0.603516.00
300010 DOUSHEN(BEIJING) E
19.09-0.73%-0.14Bán7.826M16.576B-0.122629.00
300047 SHENZHEN TIANYUAN
9.021.69%0.15Bán27.777M5.752B42.660.215380.00
300050 DINGLI CORP LTD
6.53-1.51%-0.10Mua16.910M3.733B-0.901232.00
300051 XIAMEN 35.COM TECH
7.25-0.55%-0.04Bán14.434M2.651B-0.73660.00
300075 BEIJING EGOVA CO L
14.462.05%0.29Bán8.142M6.904B56.100.257810.00
300085 SHENZHEN INFOGEM T
25.1014.25%3.13Mua58.661M17.737B1132.470.02934.00
300096 YLZ INFORMATION TE
11.48-1.12%-0.13Sức mua mạnh29.355M4.936B-0.052651.00
300097 DALIAN ZHIYUN AUTO
13.320.53%0.07Bán6.650M3.666B-2.22873.00
300150 BEIJING CENTURY RE
5.48-0.36%-0.02Mua6.209M3.206B34.770.16909.00
300166 BUSINESS-INTELLIGE
13.690.15%0.02Bán25.898M14.386B28.500.487342.00
300168 WONDERS INFORMATIO
25.351.20%0.30Bán7.792M29.674B-1.456213.00
300170 HAND ENTERPRISE SO
10.690.85%0.09Sức mua mạnh34.738M9.206B-0.0610355.00
300212 BEIJING E-HUALU IN
36.901.68%0.61Bán5.072M23.640B68.630.561680.00
300222 CSG SMART SCIENCE
12.990.70%0.09Mua57.754M9.402B-3.663257.00
300226 SHANGHAI GANGLIAN
70.204.12%2.78Bán3.406M13.403B69.910.962720.00
300229 TRS INFORMATION TE
11.081.28%0.14Bán7.311M7.945B45.510.241761.00
300231 BEIJING TRUST AND
11.030.36%0.04Mua19.093M4.621B30.490.361378.00
300235 SHENZHEN KINGSUN S
17.200.58%0.10Bán4.694M2.887B71.430.24186.00
300245 SHANGHAI DRAGONNET
11.83-0.92%-0.11Mua12.457M3.708B129.920.09713.00
300253 WINNING HEALTH TEC
20.261.50%0.30Bán14.973M42.617B138.230.154852.00
300277 SHENZHEN HIRISUN T
13.286.16%0.77Sức mua mạnh13.695M4.449B317.510.04256.00
300287 BEIJING PHILISENSE
5.783.96%0.22Mua166.541M8.296B-0.061425.00
300290 BRINGSPRING SCIENC
8.33-1.88%-0.16Mua4.061M4.936B107.880.08806.00
300297 BLUEDON INFORMATIO
5.440.93%0.05Mua96.402M6.788B-0.941316.00
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
9.01-2.80%-0.26Bán45.401M6.228B-0.79897.00
300300 HAKIM UNIQUE INTER
9.0819.95%1.51Sức mua mạnh118.730M6.055B-1.72463.00
300324 BEIJING WATERTEK I
7.160.85%0.06Mua53.236M12.292B138.670.053723.00
300339 JIANGSU HOPERUN SO
14.50-0.34%-0.05Sức mua mạnh50.033M11.309B-2.359920.00
300348 SHENZHEN SUNLINE T
25.145.06%1.21Sức mua mạnh37.551M17.379B110.020.224790.00
300359 QTONE EDUCATION GR
8.090.25%0.02Mua28.208M5.121B-1.061585.00
300365 BEIJING FOREVER TE
12.53-0.24%-0.03Mua10.585M7.445B31.450.401059.00
300366 TROY INFORMATION T
15.69-0.06%-0.01Sức mua mạnh12.488M8.138B116.470.131494.00
300377 SHENZHEN YSSTECH I
11.473.24%0.36Sức mua mạnh36.529M8.512B76.990.142631.00
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
29.25-0.98%-0.29Bán7.451M7.695B159.250.193894.00
300379 BEIJING TONGTECH C
40.02-0.40%-0.16Bán4.090M11.087B208.190.20680.00
300380 SHANGHAI AMARSOFT
22.922.55%0.57Sức mua mạnh3.350M3.150B106.430.212725.00
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
27.116.06%1.55Mua17.802M11.333B102.200.25932.00
300392 BEIJING TENSYN DIG
9.770.62%0.06Mua5.386M3.752B195.770.05143.00
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
10.94-0.64%-0.07Mua16.103M7.580B81.620.141355.00
300451 B-SOFT CO LTD
15.561.90%0.29Bán8.989M18.282B59.190.263194.00
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
204.112.29%4.57Bán1.681M82.849B143.821.396226.00
300465 GLOBAL INFOTECH CO
17.054.22%0.69Mua28.202M7.617B51.510.323203.00
300468 SHENZHEN FORMS SYN
23.451.78%0.41Bán7.644M6.643B72.520.322017.00
300469 TRUST ALLIANCE INF
13.370.53%0.07Mua7.867M2.743B-0.781280.00
300513 BEIJING E-TECHSTAR
14.030.36%0.05Mua5.779M4.401B31.260.451889.00
300542 BRILLIANCE TECHNOL
14.27-1.11%-0.16Sức mua mạnh10.144M4.199B71.190.201393.00
300559 CHENGDU JIAFAANTA
20.431.64%0.33Bán2.178M7.941B35.040.57688.00
300608 SI-TECH INFORMATIO
18.370.49%0.09Mua4.615M2.892B31.390.583168.00
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
43.901.69%0.73Bán3.257M18.086B53.530.8110084.00
300687 GUANGZHOU SIE CONS
23.94-2.72%-0.67Mua13.606M5.170B52.980.463724.00
300713 SHENZHEN INCREASE
16.924.70%0.76Sức mua mạnh8.926M2.427B-0.15511.00
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
7.370.96%0.07Bán14.689M21.844B-0.0513111.00
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
4.210.48%0.02Bán1.620M2.657B1.762.382150.00
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
12.881.82%0.23Bán19.922M14.152B48.140.263980.00
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
25.060.44%0.11Bán1.241M1.565B75.490.33569.00
600661 SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
15.68-0.25%-0.04Bán506.947K4.278B-0.297171.00
600718 NEUSOFT CORPORATION
12.302.07%0.25Mua15.352M15.281B184.820.0716600.00
600756 INSPUR SOFTWARE
18.580.60%0.11Bán4.316M6.022B-0.091899.00
600770 JIANGSU ZONGYI CO.,LTD
6.292.44%0.15Mua22.499M8.177B31.780.19673.00
600797 INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
8.971.59%0.14Bán13.264M9.163B113.640.084839.00
600850 SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
25.52-0.78%-0.20Bán3.293M10.893B37.320.692516.00
603138 BEIJING VASTDATA TECHNOLOGY
19.181.11%0.21Bán2.429M4.824B93.080.20344.00
603466 SHANGHAI?FENGYUZHU?CULTURE?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
21.540.37%0.08Mua3.895M6.246B23.140.931540.00
603636 LINEWELL SOFTWARE CO.,LTD.
13.031.72%0.22Bán6.075M7.698B37.810.372718.00
603860 ROADMAINT CO LTD
28.901.83%0.52Bán487.000K1.927B51.890.55213.00
603881 SHANGHAI ATHUB CO.,LTD.
75.361.77%1.31Bán4.110M15.870B153.310.48484.00
603990 SUZHOU MEDICALSYSTEM TECHNOLOGY
43.250.23%0.10Bán1.013M6.297B190.340.23596.00
688258 JIANGSU EAZYTEC CO.,LTD
81.800.49%0.40Bán580.684K7.113B443.00
688286 MEMSENSING MICROSYSTEMS(SUZHOU, CHINA)CO.,LTD.
136.340.65%0.88Bán610.351K7.253B321.00
688500 HCR CO.,LTD.
58.36-4.84%-2.97Mua3.533M
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất