Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

93
Cổ phiếu
970.268B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.625M
Khối lượng
+0.62%
Thay đổi
+9.59%
Hiệu suất Tháng
+57.05%
Hiệu suất Năm
+12.89%
Hiệu suất YTD
          
000004 SHENZHEN CAU TECH
22.24-0.98%-0.22Mua1.045M1.868B-0.33217.00
000889 ZJBC INFORMATION T
9.37-2.70%-0.26Bán5.449M6.259B30.960.309310.00
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
11.48-0.95%-0.11Sức mua mạnh4.619M3.680B104.270.115194.00
002063 YGSOFT INC
11.65-6.87%-0.86Bán76.264M9.880B49.960.234230.00
002195 SHANGHAI 2345 NETW
3.321.53%0.05Mua140.240M19.158B18.700.18906.00
002230 IFLYTEK CO LTD
35.96-0.99%-0.36Mua31.249M75.358B104.810.3411728.00
002232 QIMING INFORMATION
9.85-0.51%-0.05Mua5.132M4.024B54.420.181651.00
002279 BEIJING JOIN-CHEER
7.1410.02%0.65Sức mua mạnh36.173M5.003B-1.422894.00
002331 ANHUI WANTONG TECH
10.460.67%0.07Mua2.348M4.310B36.070.291416.00
002362 HANWANG TECHNOLOGY
17.38-2.36%-0.42Mua8.137M3.771B228.680.081532.00
002368 TAIJI COMPUTER COR
42.57-0.72%-0.31Mua11.267M17.572B54.700.784290.00
002373 CHINA TRANSINFO TE
23.15-0.22%-0.05Mua39.827M34.080B39.350.595384.00
002410 GLODON CO LTD
40.291.21%0.48Mua9.128M45.139B147.800.276244.00
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.65-0.27%-0.01Bán19.204M6.943B36.610.102131.00
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
8.95-0.67%-0.06Sức mua mạnh10.676M5.569B196.270.051026.00
002642 UEC GROUP LTD
7.504.17%0.30Mua11.562M4.962B-2.031069.00
002649 BEYONDSOFT CORPORA
10.902.06%0.22Mua27.858M5.725B22.280.4915123.00
002657 SINODATA CO LTD
21.501.37%0.29Sức mua mạnh19.075M7.258B176.810.121004.00
002771 BEIJING TRANSTRUE
11.86-0.92%-0.11Mua2.633M2.482B83.700.14532.00
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
37.80-0.81%-0.31Mua1.193M8.479B59.090.642848.00
300002 BEIJING ULTRAPOWER
3.38-0.88%-0.03Bán22.736M6.628B-0.033583.00
300010 BEIJING LANXUM TEC
14.450.98%0.14Mua35.089M12.547B-1.542135.00
300020 ENJOYOR CO LTD
9.10-0.11%-0.01Mua11.386M5.968B39.820.23798.00
300047 SHENZHEN TIANYUAN
8.68-0.80%-0.07Mua14.088M5.536B24.490.354925.00
300051 XIAMEN 35.COM TECH
6.450.31%0.02Mua4.884M2.359B-1.20742.00
300075 BEIJING EGOVA CO L
12.734.86%0.59Sức mua mạnh32.984M5.381B44.050.297618.00
300085 SHENZHEN INFOGEM T
17.51-1.90%-0.34Mua19.177M12.373B371.760.05742.00
300096 YLZ INFORMATION TE
10.382.47%0.25Mua19.709M4.463B135.330.082103.00
300166 BUSINESS-INTELLIGE
15.800.06%0.01Sức mua mạnh24.393M16.572B31.740.506966.00
300168 WONDERS INFORMATIO
17.252.74%0.46Mua37.289M19.618B154.160.115628.00
300170 HAND ENTERPRISE SO
11.212.47%0.27Mua64.494M9.910B44.010.259570.00
300182 BEIJING JETSEN TEC
5.100.39%0.02Mua139.244M13.094B-0.15879.00
300212 BEIJING E-HUALU IN
38.00-0.94%-0.36Mua7.698M20.287B51.150.741907.00
300226 SHANGHAI GANGLIAN
78.57-1.24%-0.99Mua2.231M12.501B74.621.052398.00
300229 TRS INFORMATION TE
14.770.61%0.09Mua10.212M7.060B88.760.171732.00
300231 BEIJING TRUST AND
8.560.82%0.07Mua13.064M3.586B28.550.30982.00
300235 SHENZHEN KINGSUN S
14.330.14%0.02Mua4.886M2.405B78.090.18227.00
300245 SHANGHAI DRAGONNET
10.10-1.85%-0.19Mua5.052M3.166B84.030.12701.00
300253 WINNING HEALTH TEC
16.352.32%0.37Mua27.422M26.666B68.760.244241.00
300277 SHENZHEN HIRISUN T
9.63-2.63%-0.26Mua9.140M3.226B160.500.06255.00
300287 BEIJING PHILISENSE
4.30-1.15%-0.05Mua100.980M6.172B-1.491553.00
300288 GUIYANG LONGMASTER
13.98-0.14%-0.02Mua7.580M4.724B50.740.281290.00
300290 BRINGSPRING SCIENC
6.520.62%0.04Mua6.609M3.611B147.180.04783.00
300297 BLUEDON INFORMATIO
6.241.63%0.10Sức mua mạnh48.058M7.784B21.670.291941.00
300300 HAKIM UNIQUE INTER
10.20-1.07%-0.11Bán27.653M6.935B57.660.18486.00
300324 BEIJING WATERTEK I
7.026.53%0.43Mua166.632M12.192B484.140.013619.00
300339 JIANGSU HOPERUN SO
15.22-0.72%-0.11Sức mua mạnh29.769M11.870B39.170.398644.00
300348 SHENZHEN SUNLINE T
25.702.11%0.53Mua26.129M11.865B238.850.114125.00
300352 BEIJING VRV SOFTWA
8.15-0.85%-0.07Sức mua mạnh95.224M11.816B97.020.081293.00
300365 BEIJING FOREVER TE
13.99-0.71%-0.10Mua8.028M8.314B28.550.491136.00
300366 TROY INFORMATION T
11.32-1.99%-0.23Mua25.736M5.871B-0.721381.00
300369 NSFOCUS INFORMATIO
20.024.22%0.81Mua12.629M15.779B76.270.262722.00
300377 SHENZHEN YSSTECH I
12.230.33%0.04Mua23.453M9.076B49.080.252480.00
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
16.471.67%0.27Sức mua mạnh13.638M4.319B51.760.323608.00
300379 BEIJING TONGTECH C
51.18-6.95%-3.82Mua24.867M13.649B92.180.56584.00
300380 SHANGHAI AMARSOFT
21.06-0.24%-0.05Mua2.173M2.894B88.640.242400.00
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
18.161.85%0.33Mua15.634M7.592B88.590.20915.00
300419 BEIJING INTERACT T
6.462.38%0.15Mua12.828M2.376B-1.72372.00
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
10.32-3.10%-0.33Mua57.720M7.145B48.790.211267.00
300451 B-SOFT CO LTD
19.011.22%0.23Mua18.662M13.965B48.080.403057.00
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
132.013.55%4.52Mua3.169M53.572B87.811.504552.00
300465 GLOBAL INFOTECH CO
15.9410.01%1.45Mua75.610M7.121B51.690.312988.00
300468 SHENZHEN FORMS SYN
38.80-1.80%-0.71Mua16.873M7.332B104.530.371871.00
300469 ZHONGXIN INFORMATI
16.56-1.60%-0.27Mua3.540M3.375B89.510.181736.00
300496 THUNDER SOFTWARE T
53.383.05%1.58Mua12.109M21.486B99.200.543399.00
300513 BEIJING E-TECHSTAR
14.695.30%0.74Sức mua mạnh22.348M4.608B36.730.401895.00
300542 BRILLIANCE TECHNOL
16.68-1.88%-0.32Mua6.285M3.852B101.340.161238.00
300559 CHENGDU JIAFAANTA
32.490.34%0.11Mua2.445M8.419B41.690.78647.00
300608 SI-TECH INFORMATIO
18.05-0.11%-0.02Mua2.737M2.840B33.310.542875.00
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
37.15-3.10%-1.19Mua6.317M14.860B75.977881.00
300687 GUANGZHOU SIE CONS
18.399.99%1.67Sức mua mạnh9.006M3.972B41.010.453406.00
300713 SHENZHEN INCREASE
14.88-2.55%-0.39Mua2.597M2.134B-0.17477.00
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
9.110.55%0.05Mua28.143M27.001B-0.8812796.00
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
3.90-0.76%-0.03Mua7.829M2.461B-1.882430.00
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
11.030.09%0.01Mua47.192M12.119B-0.003911.00
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
30.60-2.42%-0.76Bán8.277M1.911B132.180.23562.00
600613 SHANGHAI SHENQI PHARMACEUTICAL INVESTMENT MANAGEMENT
7.140.42%0.03Mua2.161M3.813B30.790.231432.00
600661 SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
17.73-1.28%-0.23Bán808.139K4.838B-0.915926.00
600718 NEUSOFT CORPORATION
12.31-1.12%-0.14Mua12.657M15.294B621.720.0216656.00
600756 INSPUR SOFTWARE
21.59-0.87%-0.19Mua10.991M6.997B44.760.481879.00
600797 INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
10.72-1.56%-0.17Mua40.785M11.156B67.810.164545.00
600845 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE
37.650.53%0.20Mua8.703M42.559B55.200.683952.00
600850 SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
29.393.78%1.07Sức mua mạnh12.168M12.545B40.100.732351.00
603138 BEIJING VASTDATA TECHNOLOGY
29.639.42%2.55Sức mua mạnh17.337M6.212B135.980.22303.00
603466 SHANGHAI?FENGYUZHU?CULTURE?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
15.99-0.25%-0.04Mua4.233M4.602B18.740.851403.00
603636 LINEWELL SOFTWARE CO.,LTD.
11.95-1.16%-0.14Mua9.635M6.292B45.010.272241.00
603860 ROADMAINT CO LTD
27.07-1.10%-0.30Bán286.500K1.805B37.360.72205.00
603881 SHANGHAI ATHUB CO.,LTD.
41.53-2.63%-1.12Mua5.754M8.746B62.250.67417.00
603918 SHANGHAI GOLDEN BRIDGE INFOTECH CO.,LTD.
12.041.26%0.15Sức mua mạnh5.284M2.762B51.130.24681.00
603990 SUZHOU MEDICALSYSTEM TECHNOLOGY
42.780.35%0.15Sức mua mạnh3.651M4.784B87.310.49662.00
688258 JIANGSU EAZYTEC CO.,LTD
98.506.68%6.17Mua3.825M8.565B166.08331.00
900904 SHANGHAI SHENQI PHARMACEUTICAL INVESTMENT MANAGEMENT
0.800.37%0.00Bán73.200K2.942B23.830.241432.00
900926 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE
2.120.81%0.02Mua1.133M16.476B21.420.713952.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất