Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Information Technology Services

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Information Technology Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000503CHINA REFORM HEALT
10.12 CNY+4.65%17.206M0.679.517B CNY−0.09 CNY+53.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
000555DIGITAL CHINA INFO
9.33 CNY+3.09%9.69M0.638.684B CNY52.010.18 CNY−41.33%0.35%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
000948YUNNAN NANTIAN ELE
13.23 CNY+3.93%15.096M1.175.02B CNY36.560.36 CNY+34.39%0.39%Dịch vụ Công nghệ
002230IFLYTEK CO LTD
46.35 CNY+2.95%84.005M1.11100.945B CNY0.22%Dịch vụ Công nghệ
Mua
002232QIMING INFORMATION
13.52 CNY+6.29%30.204M1.375.197B CNY78.290.17 CNY+11.20%0.39%Dịch vụ Công nghệ
002248WEIHAI HUADONG AUT
5.95 CNY+4.02%11.009M0.931.759B CNY180.850.03 CNY−37.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002268CETC CYBERSPACE SE
19.54 CNY+1.72%23.033M1.1816.249B CNY0.31%Dịch vụ Công nghệ
002279BEIJING JOIN-CHEER
5.26 CNY+5.20%47.736M1.594.253B CNY64.070.08 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
002331ANHUI WANTONG TECH
6.15 CNY+10.02%21.853M1.252.284B CNY−0.17 CNY+67.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002368TAIJI COMPUTER COR
26.41 CNY+6.84%22.887M1.4215.488B CNY39.890.66 CNY−5.12%0.74%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002380NANJING SCIYON WIS
13.68 CNY+6.05%9.141M1.113.031B CNY−1.73 CNY−936.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002410GLODON CO LTD
13.13 CNY+2.74%28.855M0.5921.204B CNY28.380.46 CNY−26.27%2.24%Dịch vụ Công nghệ
Mua
002421SHENZHEN DAS INTEL
2.88 CNY+2.13%30.662M0.835.92B CNY36.140.08 CNY2.13%Dịch vụ Công nghệ
002474FUJIAN RONGJI SOFT
4.91 CNY+4.69%24.074M1.172.918B CNY−0.11 CNY−457.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002544CETC POTEVIO SCIEN
15.02 CNY+4.74%7.26M0.549.691B CNY65.080.23 CNY+18.79%1.09%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002642RONGLIAN GROUP LTD
5.97 CNY+7.18%52.446M1.573.638B CNY−0.06 CNY−170.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002657SINODATA CO LTD
15.84 CNY+10.00%37.284M1.654.897B CNY−0.58 CNY−206.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002929RUNJIAN CO LTD
32.80 CNY+6.08%13.317M1.238.513B CNY17.171.91 CNY−1.17%0.81%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002987NORTHKING INFORMAT
15.09 CNY+3.07%8.707M1.096.46B CNY19.650.77 CNY+45.55%0.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
003005BEIJING JINGYEDA T
24.70 CNY+5.92%8.325M2.203.461B CNY127.450.19 CNY−35.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
003040CHUTIAN DRAGON CO
13.74 CNY+4.33%13.846M1.336.073B CNY55.580.25 CNY−29.11%1.37%Dịch vụ Công nghệ
300002BEIJING ULTRAPOWER
10.82 CNY+1.31%94.396M0.7220.944B CNY0.28%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300010DOUSHEN(BEIJING) E
2.29 CNY−0.43%14.633M0.924.753B CNY−0.68 CNY−0.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300033HITHINK ROYALFLUSH
130.46 CNY+1.12%7.862M0.8369.361B CNY44.412.94 CNY−12.40%1.94%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300044SHENZHEN SUNWIN IN
4.88 CNY+11.42%119.949M1.993.289B CNY−0.23 CNY+54.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300051LEASCEND TECH CO
9.15 CNY+4.33%5.195M0.723.207B CNY−0.08 CNY+19.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300096YLZ INFORMATION TE
4.08 CNY+4.08%34.324M1.031.686B CNY−0.02 CNY+94.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300168WONDERS INFORMATIO
6.52 CNY+4.65%21.407M0.848.959B CNY−0.21 CNY+14.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300212BEIJING E-HUALU IN
25.55 CNY+8.72%46.259M1.6216.825B CNY−0.78 CNY−55.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300222CSG SMART SCIENCE
5.47 CNY+3.01%15.012M0.824.143B CNY−0.32 CNY+22.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300226SHANGHAI GANGLIAN
22.63 CNY+3.62%14.111M1.227.029B CNY31.340.72 CNY+47.20%0.25%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300231BEIJING TRUST AND
8.78 CNY+3.05%25.447M1.183.373B CNY24.770.35 CNY−10.89%2.35%Dịch vụ Công nghệ
300245SHANGHAI DRAGONNET
6.13 CNY+7.36%13.292M0.821.79B CNY−0.08 CNY−1466.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300253WINNING HEALTH TEC
6.78 CNY+2.57%46.262M0.8514.156B CNY123.270.06 CNY−54.43%0.15%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300277HANGZHOU HIRISUN T
6.58 CNY+5.28%8.487M0.962.094B CNY195.250.03 CNY+3.37%0.32%Dịch vụ Công nghệ
300287BEIJING PHILISENSE
3.03 CNY+3.77%41.131M1.024.191B CNY−0.37 CNY−32.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300300STRAIT INNOVATION
2.90 CNY+6.23%32.638M1.131.808B CNY−0.33 CNY+40.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300324BEIJING WATERTEK I
2.55 CNY+4.51%47.567M0.924.215B CNY−0.33 CNY−541.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300339JIANGSU HOPERUN SO
22.15 CNY+2.83%46.999M1.0516.8B CNY209.560.11 CNY−55.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300366TROY INFORMATION T
9.83 CNY+6.04%50.594M1.406.506B CNY−0.07 CNY+60.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300377SHENZHEN YSSTECH I
6.30 CNY+3.79%32.813M1.074.486B CNY73.340.09 CNY+3.87%1.65%Dịch vụ Công nghệ
300378DIGIWIN SOFTWARE C
17.37 CNY+3.45%10.919M0.944.488B CNY35.100.49 CNY+40.12%0.59%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300379BEIJING TONGTECH C
13.69 CNY+2.93%18.799M0.757.537B CNY116.020.12 CNY+83.51%0.23%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300448HAOYUN TECHNOLOGIE
3.89 CNY+8.06%21.153M1.112.435B CNY−0.01 CNY−211.21%0.42%Dịch vụ Công nghệ
300465GLOBAL INFOTECH CO
7.96 CNY+5.15%15.127M1.293.382B CNY−0.11 CNY−212.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300468SHENZHEN FORMS SYN
8.33 CNY+4.13%15.117M0.904.245B CNY92.560.09 CNY−32.18%0.75%Dịch vụ Công nghệ
300469TRANSPORTATION TEL
9.71 CNY+13.17%23.539M1.362.12B CNY−0.72 CNY−9.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300513BEIJING E-TECHSTAR
8.83 CNY+2.91%8.496M0.782.691B CNY477.300.02 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
300541BEIJING ADVANCED D
13.06 CNY+4.40%15.179M1.214.118B CNY23.970.54 CNY+48.96%0.80%Dịch vụ Công nghệ
300542BRILLIANCE TECHNOL
9.55 CNY+6.11%9.928M1.112.654B CNY123.390.08 CNY−64.80%0.22%Dịch vụ Công nghệ
300578BIZCONF TELECOM CO
16.11 CNY+9.07%22.938M2.742.905B CNY−0.21 CNY+82.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300598ARCHERMIND TECHNOL
37.91 CNY+3.13%6.882M1.346.136B CNY−1.27 CNY−200.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300605HENGFENG INFORMATI
10.09 CNY+7.68%6.334M0.941.537B CNY411.840.02 CNY−92.91%0.43%Dịch vụ Công nghệ
300608SI-TECH INFORMATIO
11.69 CNY+6.27%31.929M1.523.64B CNY116.430.10 CNY−12.24%0.07%Dịch vụ Công nghệ
300687GUANGZHOU SIE CONS
17.70 CNY+3.63%11.291M0.816.994B CNY31.930.55 CNY−8.62%0.73%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300713SHENZHEN INCREASE
11.95 CNY+2.75%6.672M1.201.846B CNY−0.45 CNY−315.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300962ZHONGJIN IRRADIATI
13.06 CNY+2.03%4.512M0.683.379B CNY31.250.42 CNY+10.70%3.52%Dịch vụ Công nghệ
301139WINTAO COMMUN CO L
22.81 CNY+5.99%6.496M1.132.616B CNY23.870.96 CNY0.48%Dịch vụ Công nghệ
301165RUIJIE NETWORKS CO
33.85 CNY+6.25%7.137M1.6418.102B CNY5.02%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
301178GUANGDONG TIANYIMA
20.60 CNY+6.46%2.539M0.811.301B CNY47.010.44 CNY−48.07%0.42%Dịch vụ Công nghệ
301208CHINAETEK SERVICE
29.77 CNY+4.53%2.876M1.062.848B CNY16.291.83 CNY+26.66%1.47%Dịch vụ Công nghệ
301218ZHEJIANG WHYIS TEC
25.19 CNY+5.62%10.288M1.272.72B CNY80.480.31 CNY−40.51%0.22%Dịch vụ Công nghệ
301248NEXWISE INTELLIGEN
12.09 CNY+7.75%5.719M1.071.725B CNY194.370.06 CNY1.19%Dịch vụ Công nghệ
301273SHANGHAI RYCHEN TE
17.22 CNY+5.51%1.303M0.781.169B CNY59.480.29 CNY0.92%Dịch vụ Công nghệ
301378NANJING TDH TECH
35.34 CNY+20.00%2.093M1.772.032B CNY47.600.74 CNY2.26%Dịch vụ Công nghệ
301390HANGZHOU GISWAY IN
29.91 CNY+2.26%701.586K0.67438.75M CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
301428SHIJIHENGTONG TECH
27.50 CNY+5.28%3.077M1.142.577B CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
600288DAHENG NEW EPOCH TECHNOLOGY,INC.
8.11 CNY+4.65%21.653M0.893.385B CNY48.940.17 CNY−43.56%0.10%Dịch vụ Công nghệ
600289BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
1.47 CNY+5.00%3.137M0.61883.473M CNY−1.69 CNY−219.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
600410BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
5.34 CNY+4.91%30.907M1.115.581B CNY−0.03 CNY+82.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
600455BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
17.57 CNY+4.15%2.585M0.701.054B CNY41.780.42 CNY−2.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
600661SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
10.20 CNY+5.26%36.016M1.872.517B CNY−0.32 CNY+57.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
600718NEUSOFT CORPORATION
8.03 CNY+2.42%13.175M0.659.396B CNY−0.27 CNY−128.09%0.77%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
600797INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
5.42 CNY+3.04%25.266M0.965.25B CNY80.900.07 CNY0.57%Dịch vụ Công nghệ
600804DR.PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO.,LTD.
3.25 CNY+1.25%21.205M0.735.319B CNY−0.24 CNY+84.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
600850CETC DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
19.40 CNY+4.70%9.58M1.1312.77B CNY26.230.74 CNY+18.26%1.62%Dịch vụ Công nghệ
601133BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
10.03 CNY+2.03%4.703M0.955.136B CNY1.98%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
603138BEIJING VASTDATA TECHNOLOGY
12.28 CNY+5.59%9.058M1.073.368B CNY−0.32 CNY−61.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
603151SHANDONG TEAMGENE TECHNOLOGY
10.91 CNY+5.92%3.072M1.22432.6M CNY18.070.60 CNY4.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
603206BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
14.63 CNY+4.50%4.602M0.934.273B CNY21.020.70 CNY1.57%Dịch vụ Công nghệ
603466SHANGHAI?FENGYUZHU?CULTURE?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
12.45 CNY+1.47%21.548M0.947.27B CNY28.240.44 CNY+173.85%0.29%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
603860ROADMAINT CO LTD
28.61 CNY+10.00%5.743M0.781.734B CNY40.880.70 CNY+8.33%0.44%Dịch vụ Công nghệ
603881SHANGHAI ATHUB CO.,LTD.
17.81 CNY+6.26%12.911M1.687.718B CNY57.670.31 CNY+74.27%0.19%Dịch vụ Công nghệ
Mua
605398SHANGHAI NEW CENTURION NETWORK INFORMATION TECHNOLOGY
22.07 CNY+10.02%4.982M1.802.339B CNY45.000.49 CNY−10.48%0.38%Dịch vụ Công nghệ
688041HYGON INFORMATION TECHNOLOGY
82.83 CNY+3.85%28.74M1.23185.389B CNY182.810.45 CNY0.05%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688066PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
23.45 CNY+2.90%6.442M0.675.953B CNY43.570.54 CNY−38.68%0.29%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688083ZWSOFT CO., LTD(GUANGZHOU)
80.60 CNY+0.05%1.38M0.889.772B CNY331.280.24 CNY−53.99%0.44%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688175ZHUHAI COMLEADER INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY
19.95 CNY+3.48%925.283K1.071.791B CNY28.580.70 CNY1.56%Dịch vụ Công nghệ
688258JIANGSU EAZYTEC CO.,LTD
39.20 CNY+3.98%1.246M0.623.259B CNY45.790.86 CNY+205.31%0.21%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688286MEMSENSING MICROSYSTEMS(SUZHOU, CHINA)CO.,LTD.
38.00 CNY+2.90%1.447M0.732.064B CNY−2.22 CNY−681.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
688292BEIJING HAOHAN DATA TECHNOLOGY
20.23 CNY+5.04%4.734M0.893.027B CNY0.52%Dịch vụ Công nghệ
688316QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP.
35.72 CNY+7.27%2.503M1.251.591B CNY−3.33 CNY+38.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
688333XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO., LTD
80.01 CNY−0.06%1.532M0.5415.541B CNY92.080.87 CNY+207.79%0.04%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688500HCR CO.,LTD.
25.65 CNY−2.36%484.535K0.631.951B CNY−2.99 CNY−219.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
688590SHANGHAI NEWTOUCH SOFTWARE
15.30 CNY+3.38%5.202M0.423.805B CNY−0.11 CNY−123.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688651WEBRAY TECH (BEIJING) CO.,LTD.
31.08 CNY+4.89%922.948K0.672.234B CNY60.340.52 CNY+2.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
688702SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS
35.88 CNY+7.10%3.805M1.3913.735B CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
688768ANHUI RONDS SCIENCE&TECHNOLOGY INCO
26.26 CNY+5.84%2.603M0.762.025B CNY34.160.77 CNY−45.57%1.46%Dịch vụ Công nghệ
Mua