Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Internet Software/Services

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Internet Software/Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000793HUAWEN MEDIA GROUP
1.64 CNY+1.23%52.136M0.633.275B CNY−0.30 CNY−174.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002095ZHEJIANG NETSUN CO
16.12 CNY+3.33%6.383M0.934.074B CNY193.750.08 CNY−10.25%0.31%Dịch vụ Công nghệ
300059EAST MONEY INFORMA
14.00 CNY−0.28%285.449M1.00221.88B CNY27.320.51 CNY−14.21%0.35%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300364COL GROUP CO LTD
30.40 CNY+5.30%189.459M1.0921.894B CNY−0.33 CNY−188.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300413MANGO EXCELLENT ME
25.63 CNY+3.43%36.615M1.3747.947B CNY0.51%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300937SICHUAN HEZONG MED
23.66 CNY+1.37%1.955M0.572.263B CNY30.020.79 CNY+518.12%0.85%Dịch vụ Công nghệ
300987SICHUAN NEWSNET ME
15.18 CNY+3.05%9.059M0.772.632B CNY90.300.17 CNY−60.17%1.05%Dịch vụ Công nghệ
301299SUBLIME CHINA INFO
48.30 CNY+3.89%3.473M1.132.898B CNY66.710.72 CNY2.48%Dịch vụ Công nghệ
601519SHANGHAI DZH LIMITED
7.72 CNY+0.13%87.15M1.1015.277B CNY67.840.11 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
603000PEOPLE.CN CO.,LTD
29.19 CNY+9.98%117.791M1.6932.275B CNY120.070.24 CNY+19.28%0.56%Dịch vụ Công nghệ
603888XINHUANETCO.,LTD.
27.65 CNY+7.76%43.001M1.3714.351B CNY55.990.49 CNY+10.12%0.68%Dịch vụ Công nghệ