Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
4501.195B
Giá trị vốn hóa thị trường
142.300M
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
−0.43%
Hiệu suất Tháng
−6.10%
Hiệu suất Năm
−6.58%
Hiệu suất YTD
           
000001 PING AN BANK
12.151.25%0.15Bán78.962M959391082.35232.871B5.702.1040651.00
600015 HUA XIA BANK CO., LIMITED
5.090.39%0.02Bán16.534M84159627.7278.013B3.241.5739738.00
600928 BANK OF XI'AN CO.,LTD.
3.391.50%0.05Bán8.144M27606831.1214.844B5.680.593423.00
601166 INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
16.810.36%0.06Bán58.140M977340368.44347.969B4.274.2162537.00
601169 BANK OF BEIJING CO.,LTD.
4.130.00%0.00Bán Mạnh30.893M127589733.7487.321B3.761.1016526.00
601288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
2.83-0.70%-0.02Bán Mạnh239.162M676829849.53975.761B4.050.70455174.00
601398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
4.34-0.23%-0.01Bán Mạnh190.036M824755471.821468.370B4.390.99434089.00
601577 BANK OF CHANGSHA CO.,TD.
6.740.00%0.00Bán11.008M74192194.5627.105B4.231.597978.00
601665 QILU BANK
4.180.48%0.02Bán12.785M53440255.0012.320B5.770.72
601818 CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
2.840.35%0.01Bán Mạnh48.750M138449892.08142.428B46175.00
601825 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
5.390.19%0.01Bán10.633M57312721.6251.887B9325.00
601963 BANK OF CHONGQING
6.870.44%0.03Bán2.663M18295668.7518.441B1.384714.00
601988 BANK OF CHINA LIMITED
3.05-0.33%-0.01Bán86.579M264066825.35845.274B4.030.76306322.00
601998 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
4.590.66%0.03Mua21.165M97145077.95198.590B4.511.2155419.00
Tải thêm