Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
6226.407B
Giá trị vốn hóa thị trường
100.295M
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
−0.43%
Hiệu suất Tháng
−3.35%
Hiệu suất Năm
−6.64%
Hiệu suất YTD
          
000001 PING AN BANK
17.35-1.87%-0.33Bán126.570M343.097B10.451.6932446.00
600000 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
9.02-0.11%-0.01Bán39.926M265.050B5.132.0261686.00
600015 HUA XIA BANK CO., LIMITED
5.630.18%0.01Bán21.904M86.476B3.771.4939748.00
600928 BANK OF XI'AN CO.,LTD.
4.41-0.90%-0.04Sức bán mạnh7.084M19.778B7.000.643381.00
601166 INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
17.92-1.65%-0.30Bán80.324M378.506B5.133.5759630.00
601169 BANK OF BEIJING CO.,LTD.
4.38-0.68%-0.03Bán67.111M93.241B4.131.0715490.00
601187 XIAMEN BANK CO.,LTD.
7.82-1.76%-0.14Sức bán mạnh9.919M21.007B2840.00
601288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
2.94-0.68%-0.02Sức bán mạnh172.857M1011.678B4.520.66
601328 BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.
4.48-0.44%-0.02Bán80.431M306.893B84740.00
601398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
4.64-0.43%-0.02Bán109.891M1560.095B
601577 BANK OF CHANGSHA CO.,TD.
8.351.33%0.11Bán19.296M33.138B4.981.667618.00
601665 QILU BANK
5.72-1.04%-0.06Bán12.740M26.477B4130.00
601825 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
7.45-1.19%-0.09Bán25.340M72.719B
601939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
5.93-1.00%-0.06Bán61.846M1150.066B349671.00
601963 BANK OF CHONGQING
8.68-1.25%-0.11Bán5.856M22.269B6.734401.00
601988 BANK OF CHINA LIMITED
3.05-0.65%-0.02Bán103.465M835.917B4.650.66309084.00
Tải thêm