Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Miscellaneous Commercial Services

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Miscellaneous Commercial Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000561SHAANXI FENGHUOP
7.43 CNY+10.07%11.695M1.114.056B CNY60.260.12 CNY−31.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
000681VISUAL CHINA GROUP
13.70 CNY+4.58%31.138M0.809.178B CNY67.890.20 CNY+71.74%0.11%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
001207SHANDONG LINK SCIE
13.25 CNY+3.92%3.673M0.882.58B CNY16.350.81 CNY+25.68%1.57%Dịch vụ Thương mại
001267HUI LYU ECOLOGICAL
4.34 CNY+0.46%20.174M1.353.368B CNY67.390.06 CNY−34.02%1.38%Dịch vụ Thương mại
002091JIANGSU GUOTAI IN
7.02 CNY+2.18%12.389M0.7611.181B CNY8.820.80 CNY−17.82%3.64%Dịch vụ Thương mại
002265JIANSHE INDUSTRY G
10.33 CNY+4.03%5.511M0.8810.258B CNY22.440.46 CNY+2323.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
002310BEIJING ORIENT LAN
1.60 CNY+2.56%56.57M0.993.999B CNY−2.30 CNY−172.68%0.00%Dịch vụ Thương mại
002315FOCUS TECHNOLOGY
32.42 CNY+4.82%8.474M0.779.771B CNY26.801.21 CNY+24.12%2.91%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002338CHANGCHUN UP OPTOT
28.64 CNY+9.98%9.852M1.066.25B CNY0.04%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002387VISIONOX TECHNOLOG
8.87 CNY+10.05%28.772M1.3711.213B CNY−1.93 CNY−6.73%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002431PALM ECO-TOWN DEVE
2.13 CNY+2.90%19.396M0.993.753B CNY−0.33 CNY+56.83%0.00%Dịch vụ Thương mại
002607OFFCN EDUCATION TE
3.49 CNY+3.56%199.148M0.9120.784B CNY−0.01 CNY+98.37%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
002620SHENZHEN RUIHE CON
3.54 CNY+5.36%20.033M1.011.235B CNY−0.09 CNY+98.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
002649BEYONDSOFT CORPORA
10.49 CNY+4.59%20.765M0.695.933B CNY24.080.44 CNY−31.77%2.04%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002659BEIJING KAIWEN EDU
4.01 CNY+0.25%60.017M1.722.393B CNY−0.10 CNY+41.76%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
002663PUBANG LANDSCAPE
1.61 CNY+1.90%27.044M0.932.838B CNY−0.12 CNY+66.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
002861YINGTONG TELECOMMU
8.91 CNY+2.18%13.02M0.901.334B CNY−0.80 CNY−144.93%0.00%Dịch vụ Thương mại
002887TIANJIN LVYIN LAND
6.65 CNY+2.62%4.487M1.041.983B CNY26.320.25 CNY−58.61%5.40%Dịch vụ Thương mại
002915ZHEJIANG ZHONGXIN
14.40 CNY+3.52%34.439M1.454.562B CNY195.120.07 CNY−84.81%1.44%Dịch vụ Thương mại
002967GRG METROLOGY & TE
12.46 CNY+3.75%4.83M0.756.908B CNY29.660.42 CNY+12.75%1.25%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
003004BEIJING TELESOUND
19.71 CNY+2.07%3.406M0.901.58B CNY128.910.15 CNY−54.48%1.04%Dịch vụ Thương mại
003008XUCHANG KETOP TEST
20.34 CNY+2.99%1.531M1.021.58B CNY2.53%Dịch vụ Thương mại
003027TONGXING ENVIRONME
15.87 CNY+4.27%10.4M0.811.972B CNY32.510.49 CNY−46.05%1.64%Dịch vụ Thương mại
003032JIANGSU CHUANZHIBO
12.04 CNY+4.06%32.086M0.844.656B CNY41.120.29 CNY−34.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
300012CENTRE TESTING GRO
13.18 CNY+2.97%24.06M0.8221.54B CNY22.580.58 CNY+14.72%0.47%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300071FS DEVELOPMENT INV
2.87 CNY+6.69%36.144M0.872.55B CNY−0.02 CNY−105.65%0.00%Dịch vụ Thương mại
300149CHEMPARTNER PHARMA
5.34 CNY+1.91%14.509M0.862.611B CNY−1.38 CNY−213.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
300170HAND ENTERPRISE SO
6.89 CNY+5.19%30.624M0.876.296B CNY211.350.03 CNY−95.00%0.92%Dịch vụ Thương mại
300197CECEP TECHAND ECOL
2.10 CNY+1.94%56.213M0.906.317B CNY−0.27 CNY−45.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
300215SUZHOU ELECTRICAL
3.99 CNY+4.45%8.21M0.802.826B CNY−0.02 CNY−115.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
300295EVERYDAY NETWORK
9.34 CNY+5.78%13.352M0.941.674B CNY−0.00 CNY+95.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
300347HANGZHOU TIGERMED
45.05 CNY+3.33%17.234M1.0131.949B CNY17.232.62 CNY−16.18%1.26%Dịch vụ Thương mại
Mua
300355M-GRASS ECOLOGY AN
3.20 CNY+3.23%42.345M0.974.973B CNY16.270.20 CNY+44.00%0.58%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300492HUATU CENDES CO
99.66 CNY+2.43%880.4K0.8613.577B CNY10602.130.01 CNY−90.22%0.02%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300495MISHO ECOLOGY & LA
1.24 CNY+2.48%38.809M1.12815.878M CNY−2.11 CNY−125.60%0.00%Dịch vụ Thương mại
300536WUHAN NUSUN LANDSC
18.07 CNY+3.73%5.292M0.645.109B CNY285.920.06 CNY+742.67%0.00%Dịch vụ Thương mại
300621WEIYE CONSTRUCTION
8.09 CNY+4.12%4.901M0.651.617B CNY62.180.13 CNY+433.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
300649HANGZHOU LANDSCAPE
11.70 CNY+5.12%4.815M0.751.474B CNY−0.09 CNY−134.62%0.54%Dịch vụ Thương mại
300668SHENZHEN JIANG AND
20.70 CNY+4.86%2.073M1.532.369B CNY49.010.42 CNY+167.34%0.00%Dịch vụ Thương mại
300675SHENZHEN INSTITUTE
11.11 CNY+3.35%5.612M0.921.577B CNY118.700.09 CNY−78.40%1.02%Dịch vụ Thương mại
300688DARK HORSE TECHNOL
25.88 CNY+8.97%12.945M1.143.975B CNY−0.20 CNY+45.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
300725PHARMABLOCK SCIENC
30.95 CNY+2.62%5.704M1.165.971B CNY28.381.09 CNY−25.76%0.33%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300732HENAN COMMUNICATIO
7.13 CNY+2.44%4.707M0.792.225B CNY11.500.62 CNY−26.00%4.31%Dịch vụ Thương mại
300759PHARMARON BEIJING
23.35 CNY+3.73%36.299M1.0335.227B CNY26.610.88 CNY−7.47%0.59%Dịch vụ Thương mại
Mua
300797NCS TESTING TECHNO
10.56 CNY+5.07%4.337M0.933.851B CNY32.490.33 CNY+37.13%0.59%Dịch vụ Thương mại
Mua
300803BEIJING COMPASS TE
49.50 CNY+4.87%18.018M1.1919.302B CNY277.930.18 CNY−78.66%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
300804YINGDE GREATCHEM C
22.64 CNY+4.28%949.925K1.021.607B CNY32.390.70 CNY−45.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300805GUANGDONG BRANDMAX
7.47 CNY+3.75%16.579M0.853.047B CNY−0.22 CNY−41.88%0.00%Dịch vụ Thương mại
300844GUANGZHOU S.P.I DE
23.10 CNY+4.86%2.597M0.691.424B CNY−1.02 CNY+26.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
300859WESTERN REGIONS TO
24.01 CNY+2.87%2.86M0.823.618B CNY34.760.69 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
300860FUNSHINE CULTURE G
40.10 CNY+5.06%2.941M0.895.236B CNY220.940.18 CNY−40.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
300864ACADEMY OF ENVIRON
17.69 CNY+3.03%1.823M0.792.662B CNY19.430.91 CNY+19.34%3.49%Dịch vụ Thương mại
300887PONY TESTING INTER
9.00 CNY+4.29%7.907M0.754.711B CNY19.990.45 CNY−25.42%2.25%Dịch vụ Thương mại
Mua
300901ZHEJIANG ZOENN DES
7.51 CNY+3.02%6.925M0.781.75B CNY45.680.16 CNY−40.84%1.37%Dịch vụ Thương mại
300915SHANGHAI HI-ROAD F
26.90 CNY+3.07%656.706K0.652.349B CNY29.930.90 CNY−16.96%1.53%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300916SHENZHEN LONGTECH
17.43 CNY+4.68%3.276M1.002.408B CNY23.860.73 CNY−40.17%1.33%Dịch vụ Thương mại
300938EMTEK(SHENZHEN)CO
31.08 CNY+3.15%1.578M0.963.421B CNY22.141.40 CNY+35.71%1.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300948QINGDAO GREENSUM E
10.20 CNY+5.59%6.145M0.901.353B CNY25.390.40 CNY−18.78%0.52%Dịch vụ Thương mại
300949SHENZHEN L&A DESIG
38.00 CNY+6.74%3.92M0.792.154B CNY−0.99 CNY−148.03%0.00%Dịch vụ Thương mại
300961HYNAR WATER GROUP
7.94 CNY+5.17%4.865M0.881.338B CNY−0.25 CNY−877.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
300977SHENZHEN RIDGE ENG
13.85 CNY+4.92%2.873M0.882.001B CNY47.550.29 CNY+13.70%0.17%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
300995GUANGDONG KITECH N
14.09 CNY+6.42%3.823M1.221.114B CNY361.280.04 CNY−81.91%0.91%Dịch vụ Thương mại
301019NINGBO COLOR MASTE
17.94 CNY+4.30%1.283M0.972.064B CNY21.150.85 CNY−4.23%2.33%Dịch vụ Thương mại
301098JINPU LANDSCAPE AR
8.18 CNY+4.74%5.528M1.081.237B CNY20.850.39 CNY−3.21%0.57%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301107CHONGQING YUXIN PI
29.92 CNY+3.53%8.685M2.212.121B CNY33.510.89 CNY1.90%Dịch vụ Thương mại
301117JIAYUAN SCIENCE AN
37.19 CNY+5.65%5.291M0.893.248B CNY59.810.62 CNY−31.61%0.43%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301169BEIJING DATAWAY HO
38.40 CNY+5.35%2.909M0.722.633B CNY−0.28 CNY−158.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
301172SICHUAN JOYOU DIGI
33.30 CNY+5.01%4.637M0.973.907B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301189SHENZHEN AONI ELEC
21.63 CNY+5.51%2.491M0.982.355B CNY250.350.09 CNY−87.30%0.98%Dịch vụ Thương mại
301197HEBEI GONGDA KEYA
12.95 CNY+4.27%3.744M1.041.497B CNY36.240.36 CNY0.81%Dịch vụ Thương mại
301210WUXI JINYANG NEW M
32.88 CNY+6.06%1.166M1.07509.521M CNY33.780.97 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301228SEP ANALYTICAL (SH
10.79 CNY+4.05%6.07M0.831.244B CNY−0.47 CNY−4746.39%0.00%Dịch vụ Thương mại
301230PHARMARESOURCES (S
28.37 CNY+3.09%3.694M0.96632.943M CNY40.740.70 CNY1.30%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301257SMO CLINPLUS CO LT
48.99 CNY+3.14%1.768M0.752.905B CNY22.232.20 CNY0.37%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301259HUNAN AIRBLUER ENV
19.07 CNY+2.91%3.981M1.362.891B CNY113.710.17 CNY1.34%Dịch vụ Thương mại
301306XI'AN XICE TESTING
32.45 CNY+3.34%5.335M0.822.65B CNY1138.600.03 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301320QINGDAO RICHMAT IN
15.23 CNY+5.11%5.183M0.812.626B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301325SHENZHEN MANST TEC
67.38 CNY+3.60%1.496M1.147.805B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301365MATRIX DESIGN CO L
10.98 CNY+3.98%1.539M0.751.901B CNY4.23%Dịch vụ Thương mại
301413SHENZHEN AMPRON TE
57.43 CNY+14.45%3.278M1.073.798B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301446JIANGXI FIRST HYDR
23.10 CNY+5.29%1.547M0.781.755B CNY11.482.01 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301456QINGDAO PAGULD INT
25.60 CNY+4.02%2.138M0.953.657B CNY34.720.74 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301468POURIN SPECIAL WEL
23.74 CNY+3.35%881.083K0.813.032B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301500GUANGDONG FEINAN R
17.02 CNY+3.15%3.244M0.826.6B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301508CHINA MACH HUANYU
42.20 CNY+3.69%14.261M0.909.202B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
301528GUANGZHOU DOPPLER
52.99 CNY+4.50%1.364M1.183.139B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
301548HUNAN SUND TECHNOL
47.92 CNY+4.11%952.56K0.872.762B CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
600070ZHEJIANG FURUN DIGITAL TECHNOLOGY
1.93 CNY+1.58%4.79M0.62935.171M CNY−1.09 CNY+27.72%0.00%Dịch vụ Thương mại
600645VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING
16.69 CNY+3.15%6.198M0.767.561B CNY59.650.28 CNY+65.66%0.00%Dịch vụ Thương mại
600654CHINA SECURITY CO., LTD
2.43 CNY+4.74%11.015M1.176.643B CNY13.310.18 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
600662SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO.,LTD.
4.67 CNY+1.52%9.745M0.6410.505B CNY18.140.26 CNY+1.94%2.61%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
600721XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD
5.77 CNY+2.12%19.873M0.872.157B CNY−0.07 CNY−275.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
600738LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
4.16 CNY+2.97%12.319M0.832.985B CNY74.420.06 CNY−68.60%1.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
600861FESCO GROUP CO., LTD
18.71 CNY+1.08%3.403M1.1310.479B CNY38.140.49 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
600986ZHEWEN INTERACTIVE GROUP
4.97 CNY+4.19%51.888M0.717.095B CNY98.810.05 CNY−68.85%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
601965CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUE CO.,LTD
19.61 CNY+4.31%6.195M0.7818.428B CNY1.60%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
603007FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
6.27 CNY0.00%13.212M0.992.536B CNY−0.63 CNY+62.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
603018CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
7.14 CNY+2.00%7.952M0.794.786B CNY7.161.00 CNY+2.07%3.71%Dịch vụ Thương mại
Mua
603060CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
7.59 CNY+2.15%3.247M0.625.973B CNY1.49%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
603061JHT DESIGN CO.,LTD.
71.50 CNY+3.98%1.11M1.204.126B CNY0.38%Dịch vụ Thương mại