Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

134
Cổ phiếu
1335.779B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.019M
Khối lượng
−1.32%
Thay đổi
+8.13%
Hiệu suất Tháng
+11.36%
Hiệu suất Năm
+12.75%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000561SHAANXI FENGHUOP
10.41CNY−5.10%−0.56CNY
Mua
32.431M337.609M6.548BCNY61.080.18CNY2.889K
000681VISUAL CHINA GROUP
18.48CNY10.00%1.68CNY
Sức mua mạnh
125.99M2.328B12.414BCNY142.980.12CNY579
001207SHANDONG LINK SCIE
14.99CNY0.40%0.06CNY
Mua
784.604K11.761M2.769BCNY23.150.64CNY623
001267HUI LYU ECOLOGICAL
7.43CNY0.13%0.01CNY
Bán
12.629M93.833M6.017BCNY76.020.10CNY394
002081SUZHOU GOLD MANTIS
5.43CNY0.93%0.05CNY
Mua
12.022M65.279M14.133BCNY−1.96CNY14.493K
002091JIANGSU GUOTAI IN
8.85CNY1.14%0.10CNY
Mua
11.579M102.471M14.327BCNY9.041.17CNY16.082K
002310BEIJING ORIENT LAN
2.13CNY0.47%0.01CNY
Mua
30.373M64.694M5.495BCNY−0.84CNY3.396K
002315FOCUS TECHNOLOGY
21.14CNY3.48%0.71CNY
Mua
21.132M446.731M6.469BCNY21.560.95CNY2.363K
002387VISIONOX TECHNOLOG
6.56CNY1.08%0.07CNY
Mua
10.739M70.45M8.894BCNY−1.81CNY6.598K
002431PALM ECO-TOWN DEVE
3.11CNY0.65%0.02CNY
Mua
31.852M99.06M5.583BCNY−0.77CNY1.188K
002607OFFCN EDUCATION TE
5.84CNY−1.02%−0.06CNY
Mua
125.512M732.991M37.744BCNY−0.37CNY36.143K
002620SHENZHEN RUIHE CON
5.97CNY0.67%0.04CNY
Mua
4.179M24.947M2.191BCNY−5.07CNY593
002649BEYONDSOFT CORPORA
13.79CNY9.44%1.19CNY
Sức mua mạnh
81.574M1.125B7.272BCNY19.740.68CNY26.487K
002659BEIJING KAIWEN EDU
5.14CNY0.59%0.03CNY
Mua
24.156M124.164M3.111BCNY−0.18CNY290
002663PUBANG LANDSCAPE
2.04CNY2.51%0.05CNY
Sức mua mạnh
36.763M74.997M3.556BCNY−0.35CNY1.826K
002861YINGTONG TELECOMMU
12.14CNY−0.16%−0.02CNY
Mua
2.723M33.063M1.854BCNY−0.33CNY2.247K
002887TIANJIN LVYIN LAND
9.38CNY0.97%0.09CNY
Sức mua mạnh
2.673M25.073M2.836BCNY15.220.62CNY301
002915ZHEJIANG ZHONGXIN
21.73CNY0.98%0.21CNY
Mua
3.083M66.996M7.149BCNY44.280.49CNY763
002967GUANGZHOU GRG METR
19.82CNY−0.40%−0.08CNY
Mua
2.795M55.404M11.637BCNY53.410.37CNY5.337K
003004BEIJING TELESOUND
34.73CNY1.88%0.64CNY
Mua
8.053M279.667M2.953BCNY101.490.34CNY624
003008XUCHANG KETOP TEST
27.89CNY−2.75%−0.79CNY
Mua
2.6M72.515M2.177BCNY34.060.84CNY101
003027TONGXING ENVIRONME
29.82CNY−3.18%−0.98CNY
Theo dõi
9.662M288.124M4.117BCNY34.040.91CNY674
003029JILIN UNIVERSITY Z
39.00CNY−3.11%−1.25CNY
Mua
3.112M121.376M7.199BCNY141.030.29CNY935
003032JIANGSU CHUANZHIBO
19.75CNY−1.89%−0.38CNY
Mua
16.358M323.075M7.896BCNY45.020.45CNY1.599K
300012CENTRE TESTING GRO
22.80CNY1.42%0.32CNY
Theo dõi
5.703M130.025M39.353BCNY44.170.51CNY11.091K
300071FS DEVELOPMENT INV
6.50CNY2.36%0.15CNY
Sức mua mạnh
267.983M1.742B5.124BCNY15.530.41CNY1.015K
300149CHEMPARTNER PHARMA
11.04CNY0.64%0.07CNY
Mua
6.574M72.575M5.05BCNY9.011.22CNY2.636K
300170HAND ENTERPRISE SO
10.88CNY4.11%0.43CNY
Sức mua mạnh
83.181M905.008M8.857BCNY16.010.73CNY9.611K
300197CECEP TECHAND ECOL
2.34CNY0.43%0.01CNY
Mua
22.348M52.295M6.549BCNY−0.18CNY2.094K
300215SUZHOU ELECTRICAL
5.92CNY1.20%0.07CNY
Mua
5.708M33.791M4.36BCNY43.010.14CNY1.236K
300295EVERYDAY NETWORK
10.44CNY5.88%0.58CNY
Sức mua mạnh
19.62M204.831M1.86BCNY−0.05CNY797
300297BLUEDON INFORMATIO
1.46CNY0.00%0.00CNY
Theo dõi
28.918M42.22M1.809BCNY−1.18CNY449
300347HANGZHOU TIGERMED
114.25CNY0.57%0.65CNY
Mua
3.97M453.583M95.114BCNY36.413.12CNY8.326K
300355M-GRASS ECOLOGY AN
3.37CNY0.90%0.03CNY
Mua
26.146M88.111M5.406BCNY24.450.14CNY1.012K
300492HUATU CENDES CO
53.14CNY3.18%1.64CNY
Mua
1.101M58.527M7.017BCNY535.900.10CNY224
300495MISHO ECOLOGY & LA
2.75CNY20.09%0.46CNY
Bán
42.09M115.748M1.638BCNY−0.94CNY330
300536WUHAN NUSUN LANDSC
14.84CNY4.07%0.58CNY
Mua
6.449M95.7M4.185BCNY1901.330.01CNY118
300621SHENZHEN WEIYE DEC
9.13CNY2.58%0.23CNY
Sức mua mạnh
2.436M22.239M1.852BCNY364.750.02CNY2.157K
300649HANGZHOU LANDSCAPE
20.45CNY−0.49%−0.10CNY
Mua
2.326M47.565M2.685BCNY79.040.26CNY298
300668SHENZHEN JIANG AND
21.47CNY1.08%0.23CNY
Mua
595.4K12.783M2.554BCNY149.890.14CNY878
300675SHENZHEN INSTITUTE
16.14CNY1.19%0.19CNY
Sức mua mạnh
2.764M44.608M2.311BCNY36.800.43CNY907
300688DARK HORSE VENTURE
19.62CNY0.67%0.13CNY
Mua
13.247M259.897M3.455BCNY−0.37CNY832
300725PHARMABLOCK SCIENC
81.72CNY−0.95%−0.78CNY
Bán
1.784M145.813M16.707BCNY56.171.48CNY1.735K
300732HENAN COMMUNICATIO
9.70CNY0.94%0.09CNY
Mua
2.317M22.475M3.073BCNY11.470.89CNY2.877K
300759PHARMARON BEIJING
70.95CNY−0.07%−0.05CNY
Theo dõi
8.11M575.41M83.144BCNY57.781.33CNY14.923K
300797NCS TESTING TECHNO
17.39CNY−0.06%−0.01CNY
Mua
2.066M35.926M4.501BCNY48.930.36CNY1.04K
300803BEIJING COMPASS TE
55.85CNY−0.04%−0.02CNY
Mua
8.813M492.198M23.319BCNY69.330.81CNY1.711K
300805GUANGDONG BRANDMAX
7.55CNY0.94%0.07CNY
Mua
3.45M26.048M3.162BCNY−0.15CNY11.37K
300844S.P.I LANDSCAPE DE
25.68CNY1.70%0.43CNY
Mua
908.02K23.318M1.654BCNY−1.39CNY1.88K
300859WESTERN REGIONS TO
28.72CNY−1.85%−0.54CNY
Bán
4.007M115.067M4.461BCNY−0.09CNY526
300860BEIJING FUNSHINE C
54.04CNY1.27%0.68CNY
Mua
1.178M63.653M7.445BCNY175.870.30CNY312
300864ACADEMY OF ENVIRON
21.36CNY2.84%0.59CNY
Sức mua mạnh
1.446M30.88M3.183BCNY27.220.76CNY746
300887PONY TESTING INTER
36.54CNY1.33%0.48CNY
Mua
1.76M64.326M10.508BCNY31.441.15CNY7.286K
300901ZHEJIANG ZOENN DES
9.50CNY1.28%0.12CNY
Mua
1.976M18.769M2.258BCNY33.750.28CNY819
300915SHANGHAI HI-ROAD F
44.65CNY3.72%1.60CNY
Sức mua mạnh
907.85K40.536M3.946BCNY39.781.08CNY846
300916SHENZHEN LONGTECH
50.51CNY0.66%0.33CNY
Mua
930.492K46.999M4.894BCNY27.401.83CNY1.288K
300938EMTEK(SHENZHEN)CO
39.05CNY−0.28%−0.11CNY
Mua
1.085M42.359M4.426BCNY37.851.03CNY1.254K
300948QINGDAO GREENSUM E
13.46CNY1.13%0.15CNY
Mua
961.989K12.948M1.858BCNY26.910.49CNY337
300949SHENZHEN L&A DESIG
37.38CNY0.75%0.28CNY
Mua
1.587M59.307M2.244BCNY−0.40CNY1.75K
300961HYNAR WATER GROUP
11.18CNY1.73%0.19CNY
Mua
2.35M26.268M1.95BCNY337.120.03CNY841
300977SHENZHEN RIDGE ENG
20.98CNY2.29%0.47CNY
Mua
890.329K18.679M2.072BCNY53.370.38CNY2.371K
300995GUANGDONG KITECH N
20.09CNY1.77%0.35CNY
Mua
1.122M22.537M1.655BCNY91.560.22CNY376
301019NINGBO COLOR MASTE
20.99CNY1.11%0.23CNY
Mua
559.8K11.75M1.633BCNY22.750.91CNY315
301098JINPU LANDSCAPE AR
17.46CNY0.34%0.06CNY
Mua
1.263M22.057M1.823BCNY461
301107CHONGQING YUXIN PI
29.57CNY0.89%0.26CNY
Mua
326K9.64M2.159BCNY1.098K
301117JIAYUAN SCIENCE AN
76.25CNY−1.05%−0.81CNY
Bán
1.436M109.507M7.219BCNY84.760.91CNY177
301169BEIJING DATAWAY HO
39.53CNY−4.36%−1.80CNY
Mua
5.104M201.749M2.771BCNY86.630.48CNY878
301189SHENZHEN AONI ELEC
31.50CNY1.03%0.32CNY
Mua
640.259K20.168M3.638BCNY45.830.68CNY1.217K
301197HEBEI GONGDA KEYA
22.72CNY−1.43%−0.33CNY
Mua
1.598M36.298M2.68BCNY492
301228SEP ANALYTICAL (SH
16.86CNY1.57%0.26CNY
Mua
909.023K15.326M2.005BCNY−0.01CNY1.094K
301230PHARMARESOURCES (S
69.90CNY6.77%4.43CNY
Sức mua mạnh
1.668M116.571M1.11BCNY820
301257SMO CLINPLUS CO LT
61.04CNY4.43%2.59CNY
Sức mua mạnh
994.82K60.724M3.671BCNY3.343K
301259HUNAN AIRBLUER ENV
21.09CNY0.24%0.05CNY
Mua
1.82M38.386M2.566BCNY316
301306XI'AN XICE TESTING
46.17CNY−0.92%−0.43CNY
Mua
710.438K32.801M3.992BCNY624
301365MATRIX DESIGN CO L
27.44CNY1.14%0.31CNY
Mua
1.117M30.661M3.24BCNY676
600070ZHEJIANG FURUN DIGITAL TECHNOLOGY
6.35CNY1.60%0.10CNY
Mua
19.165M121.695M3.057BCNY−1.51CNY222
600645VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING
18.54CNY0.05%0.01CNY
Mua
2.803M51.963M8.765BCNY109.710.17CNY2.231K
600654CHINA SECURITY CO., LTD
2.62CNY0.77%0.02CNY
Mua
3.776M9.893M7.362BCNY−1.55CNY11.708K
600662SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO.,LTD.
5.91CNY−0.51%−0.03CNY
Mua
7.279M43.018M13.608BCNY23.520.25CNY3.011K
600721XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD
6.42CNY−0.31%−0.02CNY
Theo dõi
3.088M19.825M2.462BCNY151.890.04CNY722
600738LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
7.09CNY2.31%0.16CNY
Sức mua mạnh
12.731M90.26M5.231BCNY38.930.19CNY605
600986ZHEWEN INTERACTIVE GROUP
5.69CNY0.53%0.03CNY
Mua
61.685M350.987M7.432BCNY35.050.16CNY1.279K
601965CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUE CO.,LTD
20.20CNY0.05%0.01CNY
Mua
3.532M71.352M19.559BCNY28.650.70CNY2.105K
603007FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
4.57CNY1.78%0.08CNY
Sức mua mạnh
1.858M8.49M1.467BCNY−1.69CNY432
603018CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
7.99CNY0.00%0.00CNY
Theo dõi
5.037M40.246M5.422BCNY8.180.98CNY6.068K
603060CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
13.32CNY0.99%0.13CNY
Mua
2.498M33.276M9.772BCNY39.960.33CNY5.139K
603112SHANXI HUAXIANG GROUP
12.76CNY0.95%0.12CNY
Mua
671.376K8.567M5.398BCNY17.800.73CNY5.514K
603123BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
13.47CNY−0.52%−0.07CNY
Mua
23.726M319.586M10.647BCNY100.150.14CNY2.567K
603316CHENGBANG ECO-ENVIRONMENT
6.49CNY0.15%0.01CNY
Mua
8.497M55.146M1.697BCNY163.220.04CNY551
603377EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
7.25CNY2.55%0.18CNY
Mua
11.871M86.067M4.863BCNY289.750.02CNY3.573K
603388YUANCHENG ENVIRONMENT
9.03CNY0.56%0.05CNY
Theo dõi
2.825M25.506M2.919BCNY70.430.13CNY311
603496EMBEDWAY TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CORPORATION
17.70CNY−2.64%−0.48CNY
Mua
5.078M89.875M4.074BCNY61.560.30CNY555
603528DUOLUN TECHNOLOGY
7.54CNY−0.53%−0.04CNY
Mua
7.924M59.747M4.657BCNY−0.23CNY2.091K
603717TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
9.17CNY5.04%0.44CNY
Mua
22.422M205.611M2.649BCNY−0.42CNY400
603778BEIJING QIANJING LANDSCAPE
7.52CNY7.43%0.52CNY
Sức mua mạnh
60.05M451.577M4.553BCNY−0.29CNY139
603828SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
3.52CNY−0.85%−0.03CNY
Mua
3.262M11.481M2.092BCNY−0.68CNY1.164K
603955DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD
18.79CNY0.43%0.08CNY
Bán
1.933M36.319M2.617BCNY97.090.19CNY303
605069BEIJING ZEHO WATERFRONT ECOLOGICAL ENVIRONMENT TREATMENT CO.,LTD.
9.92CNY0.20%0.02CNY
Mua
752.31K7.463M2.094BCNY−0.10CNY631
605081SHANGHAI TAIHE WATER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
16.63CNY0.24%0.04CNY
Mua
1.378M22.916M1.857BCNY36.160.46CNY1.039K
605098SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY
36.66CNY5.89%2.04CNY
Sức mua mạnh
3.215M117.859M4.134BCNY26.241.32CNY889