Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
597.624B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.537M
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
−1.96%
Hiệu suất Tháng
+6.74%
Hiệu suất Năm
−14.41%
Hiệu suất YTD
          
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
5.903.87%0.22Mua6.603M2.299B-0.141074.00
000610 XI'AN TOURISM CO.
8.662.85%0.24Bán9.125M1.993B51.880.16491.00
000796 CAISSA TOSUN DEVEL
7.502.88%0.21Bán6.644M5.846B-0.944270.00
000802 BEIJING JINGXI CUL
5.100.79%0.04Mua1.504M3.622B-1.0480.00
000888 EMEI SHAN TOURISM
6.714.52%0.29Sức mua mạnh17.119M3.383B26.870.242040.00
000889 ZJBC INFORMATION T
3.253.17%0.10Bán15.164M2.944B-0.034613.00
002023 SICHUAN HAITE HIGH
14.882.13%0.31Bán15.950M10.794B14.381.011256.00
002033 LIJIANG YULONG TOU
6.012.56%0.15Bán7.724M3.220B30.760.191646.00
002638 DONGGUAN KINGSUN O
1.981.02%0.02Bán14.828M2.952B-0.013484.00
002707 UTOUR GROUP CO LTD
4.863.40%0.16Bán12.068M4.156B-1.613089.00
002786 SHENZHEN SILVER BA
6.801.04%0.07Bán2.702M3.335B-1.176174.00
300178 TEMPUS GLOBAL BUSI
2.61-0.38%-0.01Bán9.786M1.611B-1.77616.00
300247 YOUNGY HEALTH CO L
3.773.29%0.12Sức mua mạnh26.904M2.935B-0.06679.00
600054 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
9.373.08%0.28Bán4.779M5.627B86.570.103546.00
600138 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
10.161.70%0.17Bán11.839M7.231B-0.068016.00
600258 BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
22.18-0.98%-0.22Bán8.484M21.983B82.960.2714594.00
600421 HUBEI HUARONG HOLDING CO.,LTD.
8.630.23%0.02Bán1.658M1.684B190.910.05281.00
600706 XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
6.853.32%0.22Bán4.630M1.428B64.940.104320.00
600749 TIBET TOURISM CO.,LTD
11.161.64%0.18Mua7.965M2.443B68.200.16561.00
601888 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED
234.60-1.48%-3.52Bán9.670M464.923B43.905.4214733.00
603099 CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
11.615.26%0.58Sức mua mạnh8.825M2.941B-0.251025.00
603136 JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
18.293.10%0.55Mua3.802M3.305B27.710.641292.00
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
8.060.50%0.04Bán7.625M5.640B25.280.323994.00
688129 DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
18.410.93%0.17Bán490.934K2.189B24.110.76691.00
900929 SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
1.42-1.18%-0.02Sức bán mạnh82.759K1.230B-0.04709.00
900942 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.700.14%0.00Bán240.813K5.627B44.400.103546.00
Tải thêm