Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
101.009B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.306M
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
+11.81%
Hiệu suất Tháng
+36.97%
Hiệu suất Năm
+8.62%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
000430ZHANG JIA JIE TOUR
7.99 CNY−1.24%−0.10 CNY
Mua
5.486M43.836M CNY3.275B CNY−0.56 CNY989
000610XI'AN TOURISM CO.
17.43 CNY−3.17%−0.57 CNY
Mua
33.43M582.679M CNY4.261B CNY−0.69 CNY402
000796CAISSA TOSUN DEVEL
3.51 CNY−1.96%−0.07 CNY
Bán
7.19M25.235M CNY2.871B CNY−1.25 CNY4.27K
000802BEIJING JINGXI CUL
8.24 CNY−9.05%−0.82 CNY
Mua
150.405M1.239B CNY6.486B CNY−0.07 CNY53
000888EMEI SHAN TOURISM
12.60 CNY−2.17%−0.28 CNY
Mua
30.941M389.858M CNY6.787B CNY−0.15 CNY1.981K
000889ZJBC INFORMATION T
1.70 CNY1.19%0.02 CNY
Mua
19.072M32.423M CNY1.57B CNY−0.08 CNY3.855K
000978GUILIN TOURISM COR
7.84 CNY−1.51%−0.12 CNY
Mua
6.262M49.093M CNY3.726B CNY−0.50 CNY1.984K
002033LIJIANG YULONG TOU
11.18 CNY0.00%0.00 CNY
Mua
16.997M190.025M CNY6.143B CNY70.490.16 CNY1.576K
002059YUNNAN TOURISM CO
6.60 CNY−1.20%−0.08 CNY
Theo dõi
8.688M57.339M CNY6.763B CNY−0.29 CNY1.757K
002159W/SANTE CABLEWAYS
18.92 CNY1.28%0.24 CNY
Mua
10.406M196.883M CNY3.312B CNY−0.15 CNY1.1K
002638DONGGUAN KINGSUN O
3.86 CNY9.97%0.35 CNY
Sức mua mạnh
215.867M833.247M CNY5.077B CNY26.880.14 CNY743
002707UTOUR GROUP CO LTD
7.74 CNY−0.77%−0.06 CNY
Theo dõi
13.687M105.937M CNY6.18B CNY−0.21 CNY1.459K
002786SHENZHEN SILVER BA
5.39 CNY−0.37%−0.02 CNY
Bán Mạnh
5.416M29.191M CNY2.681B CNY−0.48 CNY7.705K
300247YOUNGY HEALTH CO L
3.52 CNY0.57%0.02 CNY
Bán Mạnh
10.434M36.726M CNY2.814B CNY21.390.16 CNY483
301215CATARC AUTOMOTIVE
6.31 CNY1.77%0.11 CNY
Sức mua mạnh
32.454M204.788M CNY8.199B CNY54.020.12 CNY101
301297FERROTEC (AN HUI)
24.33 CNY4.02%0.94 CNY
Mua
10.663M259.426M CNY7.915B CNY1.261K
600138CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
13.28 CNY−0.30%−0.04 CNY
Theo dõi
14.525M192.898M CNY9.642B CNY−0.31 CNY6.779K
600593DALIAN SUNAISA TOURISM HOLDINGS CO.,LTD
15.19 CNY−0.52%−0.08 CNY
Mua
1.388M21.081M CNY1.967B CNY−0.36 CNY450
600749TIBET TOURISM CO.,LTD
13.32 CNY−2.27%−0.31 CNY
Mua
6.684M89.028M CNY3.033B CNY−0.07 CNY512
603136JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
28.10 CNY−0.95%−0.27 CNY
Mua
1.575M44.266M CNY5.285B CNY85.910.33 CNY1.205K
688129DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
13.82 CNY0.29%0.04 CNY
Bán
199.532K2.758M CNY1.654B CNY121.870.11 CNY727
900929SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
1.454 USD0.21%0.003 USD
Bán
60.5K87.967K USD1.368B CNY−0.50 CNY432